Avrupa bütünleşmesi

Avrupa bütünleşmesi, Avrupa'daki ülkelerin politik, yasal, ekonomik ve kimi durumlarda sosyal ve kültürel olarak birbirleriyle bütünleşmesini anlatmak için kullanılan terimdir. Günümüz koşullarında Avrupa bütünleşmesi büyük ölçüde Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bütünleşmenin hızlı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla bazı bölgesel birlikler kurularak bunlara birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Baltık Denizi Devletleri Konseyi, Benelüks birliği ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması bunlara örnektir.

Avrupa bütünleşmesinin ekonomik alanda atılmış en büyük adımı Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Euro bölgesi ve Avrupa ortak pazarı; politik alanda başarıya ulaşmış en önemli girişimi Avrupa Birliği ve toplumsal-kültürel düzeyde yürütülen adımları da Erasmus Programı, Schengen Antlaşması ve Avrupa Birliği vatandaşlığıdır. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ve Batı Avrupa Birliği aracılığıyla askerî alanda ve Avrupa Uzay Ajansı aracılığıyla da bilimsel araştırmalarda iş birliği kurularak bütünleşme sürecine katkıda bulunulmuştur.

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir