Avrupa Birliği Rekabet Hukuku

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku, Avrupa Birliği içerisinde kullanılan rekabet hukukudur. Toplumun çıkarlarına zarar verecek karteller ve tekellerin oluşumlarını engellemek için teşebbüslerin rekabete aykırı eylemlerini düzenleyerek Avrupa tek pazarı içerisindeki rekabetin sürdürülmesini ve piyasa ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı işlemesini destekler.

AB rekabet hukuku günümüzde çoğunlukla Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın (ABİHA) 101 ila 109. maddelerinin yanı sıra birtakım tüzük ve yönergelere dayanmaktadır. Bu kapsamda dört ana politika alanı bulunmaktadır:

  • Karteller veya gizli anlaşmaların ve diğer rekabete aykırı uygulamaların kontrolü, ABİHA'nın 101. maddesi kapsamında.
  • Pazar hakimiyeti veya ABİHA'nın 102. maddesi kapsamında firmaların pazardaki hakim konumlarının kötüye kullanılmasının önlenmesi.
  • Birleşmeler, Avrupa Birliği birleşme yasasına göre, AB'de belirli, tanımlanmış bir ciro miktarına sahip şirketleri içeren önerilen birleşme, devralma ve ortak girişimlerin kontrolü[1]
  • Devlet yardımları, Avrupa Birliği üye devletleri tarafından ABİHA'nın 107. maddesi kapsamında şirketlere verilen doğrudan ve dolaylı yardımların kontrolü.

Avrupa Birliği'nde rekabet hukukunun uygulanmasında birincil yetki Avrupa Komisyonu ve onun Rekabet Genel Müdürlüğü'ne ait olmakla birlikte, tarım gibi bazı sektörlerdeki devlet yardımları diğer genel müdürlükler tarafından ele alınmaktadır. Müdürlükler, 2012 yılında Malév Hungarian Airlines'ta olduğu gibi, uygunsuz bir şekilde verilen devlet yardımlarının geri ödenmesini zorunlu kılabilmektedir.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "EUR-Lex – 32004R0139 – EN – EUR-Lex". eur-lex.europa.eu. 21 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2018. 
  2. ^ "Terms of Service Violation". Bloomberg Businessweek. 12 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2018. 

Dış bağlantılar

değiştir