Avrupa Birliği özel bölgeleri

Avrupa Birliği'nin özel bölgeleri, tarihsel, coğrafi veya siyasi nedenlerle Avrupa Birliği içinde veya dışında özel statüye sahip AB üye devletlerinin 22 bağımlı bölgesidir.