Avar-Bizans savaşları

Avar-Bizans savaşları, 6. ve 7. yüzyıllarda Avar Kağanlığı ile Bizans İmparatorluğu arasında süregelen askerî çatışmalar bütünü. Avarların Balkanlar üzerinden Anadolu'ya iniş yolu üzerinde bulunan Bizanslılar ile olan bu mücadelesi Konstantinopolis'in kuşatılmasına dek uzanmış fakat Avarlar bu noktadan daha ileriye gidememişlerdir.