Aurelia Cotta

Aurelia Cotta ya da Aurelia (d. MÖ 120- ö. MÖ 54 ) Diktatör Gaius Julius Caesar'ın annesi. Rutilia ve Lucius Aurelius Cotta'nın kızlarıdır. Babası MÖ 119 yılında, aynı adı taşıyan dedesi ise MÖ 144 yılında konsüllük yapmıştır. Aurelia Cottae ailesi Roma'nın Cumhuriyet döneminde oldukça etkili olmuş bir ailedir. Annesi Rutilia, konsüler sınıftan gelen Rutilius ailesine mensuptur.

Annesi Rutilia'nın amcası Gaius Aurelius Cotta ile yapmış olduğu ikinci evliliğinden olan üvey erkek kardeşleri de konsüllük yapmıştır: Gaius Aurelius Cotta MÖ 75'te, Lucius Cotta MÖ 74'te ve Marcus Cotta MÖ 65'te.

Aurelia, praetor Gaius Julius Caesar ile evlenmiştir. Kocası MÖ 85 yılında ölmüştür. Bu evlilikten doğan çocukları şunlardır:

KaynakçaDeğiştir