Aufidius Bassus

Aufidius Bassus Romalı tarihçi. İmparator Tiberius döneminde yaşamıştır.

Çalışmaları Caesar'ın ölümünden sonra başlamış ve Pliny ile devam etmiştir. Nero döneminin sonuna kadar çalışmalarına devam etmiştir.