Atlı tramvay, at ya da katırlarca çekilen ve raylar üzerinde giden kent içi taşıma aracı. İlk kez 1807'de Galler'de kullanıldı. 1869'da İstanbul'da atlı tramvay hattı açıldı.

Atlı Tramvay, New York, 1895

Kaynakça değiştir

  • Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tramvay, c. 7, s. 299, (1994)