Atia Balba Caesonia (MÖ 85-MÖ 43) İlk Roma İmparatoru Augustus'un annesi ve Julius Caesar'ın kız kardeşi Julia Caesaris'in kızıdır. Atia Balba adı aynı zamanda Julia Caesaris ve kocası Marcus Atius Balbus'un diğer iki kızı tarafından da taşınmıştır. Kız kardeşler bazen Atia Balba Prima, Atia Balba Caesonia ve Atia Balba Tertia olarak da bilinirler.

Atia Balba Caesonia, Makedonya ayaleti valisi ve senatör Gaius Octavius'la evlenmiştir. Çocukları, Küçük Octavia ve sonradan Augustus olacak olan Gaius Octavius Thurinus'tur. MÖ 59 yılında Gaius Octavius ölünce, Atia konsül ve Jül Sezar'ın destekçisi Lucius Marcius Philippus ile evlendi. Philippus, üvey çocuklarını önceki evliliklerinden olan çocuklarından daha fazla sevdi ve Octavia'nın Konsül ve Senatör Küçük Gaius Claudius Marcellus ile olan ilk evliliğini kendisi ayarladı.

Popüler Kültürde Atia değiştir

Rome adlı dizide Polly Walker tarafından, Atia Of The Julii adıyla, yarı-kurgusal olarak canlandırılmıştır.

Dış bağlantılar değiştir

Augustus dönemi Portreleri: Aileler. Bir Atia Balba Caesonia portresi Bölüm 4: Aileler'de görülebilir.