Ateizm eleştirisi

(Ateizmin eleştirisi sayfasından yönlendirildi)

Ateizm eleştirisi, ilgili siyasî ve sosyal çıkarımlar da dahil olmak üzere ateizmin kavramlarına, geçerliliğine veya etkisine yönelik eleştirilerdir. Eleştiriler, bilim tarihine, felsefi ve mantıksal eleştirilere, hem doğa hem de sosyal bilimlerdeki bulgulara, etik ve ahlakla ilgili argümanlara, ateizmin birey üzerindeki etkilerine veya ateizmin temelini oluşturan varsayımlara dayanan savları içerir.

Liberal filozof John Locke, Tanrı'nın varlığının inkâr edilmesinin sosyal düzeni baltalayacağına ve kaosa yol açacağına inanıyordu.