Asurya ya da Asurya Eyaleti, Roma İmparatoru Trajan'ın günümüz Irak topraklarında bulunan Part Ülkesine yaptığı başarılı seferin[1] ardından oluşturulan üç Roma eyaletinden (Ermenistan, Mezopotamya ve Asurya) biri. Roma'nın askeri zaferine rağmen Trajan'ın eyaletleri daha başlangıçta bir takım zorluklarla uğraşmak zorund kalmıştır. 116 yılında Santruces adındaki bir Part prensi önderliğindeki silahlı isyan yeni Roma eyaletlerini etkisi altına almıştı. İsyan sırasında, Asurya ve Mezopotamya'da bulunan Roma garnizonları mevzilerini terk etmek zorunda kalmış ve isyanı bastırma konusunda başarısız olan ordunun bir generali öldürülmüştü.[2]

MS 117 yılında Roma İmparatorluğu'nun Asurya eyaleti

Trajan 117 yılınca ölünce, halefi, Hadrianus, doğuda yeni fethedilmiş topraklarda daha fazla saygıya dayanan yeni bir politika uygulamaya soktu. Hadrianus, İmparatorluğun haddinden fazla büyüdüğünü bu sebeple daha savunulabilinir sınırlara çekilmesi gerektiğini düşünüyordu.[3] Bunun bir sonucu olarak 118 yılında Trajan'ın üç eyaleti Hadrianus tarafından boşaltıldı.[4]

Konum değiştir

Asurya eyaletinin Trajan'ın Part seferi sırasında oluşturulduğundan pek çok kaynakta bahsedilse de eyaletin kesin sınırları konusu tartışmalıdır. Bazı modern bilim insanlarına göre Assyria Provincia (Asurya Eyaleti), dördüncü yüzyılda yaşamış Romalı bir tarihçi olan Festus'un da doğruladığı gibi, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, modern Irak'ının merkez bölgesinde yer alıyordu.[5] Bazı kaynaklara göre ise eyalet Diclenin doğusunda, eskiden Adiabene olarak bilinen bölgedeydi.[6]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Trajan's Parthian War and the Fourth-Century Perspective Author(s): C. S. Lightfoot Source: The Journal of Roman Studies, Vol. 80 (1990), pp. 115-126.
  2. ^ David Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950: p. 609.
  3. ^ Charles Freeman, The World of the Romans, New York: Oxford University Press, 1993: p. 62.
  4. ^ The Cambridge Ancient History, Volume XI, London: Cambridge University Press, 1970: p. 640.
  5. ^ C.S. Lightfoot, "Trajan's Parthian War and the Fourth-Century Perspective," The Journal of Roman Studies, Volume 80, (1990), p. 121-122.
  6. ^ Lightfoot p. 121; Magie p. 608.