Asurlar

MediaWiki anlam ayrımı sayfası

Asurlar aşağıdaki anlamlara gelebilir.

  • Süryaniler Orta Doğu kavimlerindendir. Günümüzde Türkiye , Suriye, İran ve Irak'ta yaşamaktadırlar.
  • Asurlular, MÖ 2025 ile 612 yılları arasında var olmuş ve Sami halklardan oluşmuş bir Antik Çağ Mezopotamya imparatorluğu