Astenosfer

mantonun yer kabuğuna yakın olan üst kısmı
Astenosferin Yerküre içindeki konumu

Astenosfer; mantonun, yerkabuğuna yakın olan üst kısmıdır. Yerkabuğunun hemen altında yer alır. Moho süreksizliğinden başlayarak, yaklaşık 700 km derinliğe kadar iner. Yoğunluk 3.3-4.3 g/cm³'dür.[1] Çekirdekteki termonükleer reaksiyondan ısınan ve yüksek basınç altında olan astenosfer yarı katı haldedir. Akışkan haldeki mağma, dikey ve yatay konveksiyon hareketlerine sebep olur. Yerin en üst katmanı olan litosfer, astenosfer üzerinde hareket eder. Bu hareket levha tektoniğine, buna bağlı olarak tüm tektonik olaylara (kıtaların kayması, deprem, volkanizma, sıradağların ve rift vadilerinin oluşumu) sebep olur.

Yerkürenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre farklı bölümleri vardır. Kimyasal özelliklerine göre; Yerkabuğu, manto ve çekirdek katmanlarına ayrılır. Fiziksel olarak: Litosfer, Astenosfer, mezosfer ve çekirdek şeklinde sınıflandırılır.[2] Manto tabakası kendi içinde Alt Manto ve Üst Manto olarak ikiye ayrılır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ YILMAZ, Yrd. Dr. İsak. "Jeolojiye Giriş" (PDF). istanbul.edu.tr. 15 Aralık 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
  2. ^ HELVACI, Prof. Dr. Çahit. "Petrografi" (PDF). Dokuz Eylül Üniversitesi. 7 Ekim 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.