Askerî mahkemeler

Askeri mahkemeler ya da dîvân-ı harbler, askerî hukuk hükmü altında olan askerî personel için ceza belirler. Genellikle askeriyede disiplin ihlalini önlemek için çoğu ülkelerin askeriyelerinde yer alırlar. Ayrıca, savaş mahkûmlarını yargılamak amacıyla kullanılır ve Cenevre Kongresi, savaş suçları nedeniyle yargılanan savaş mahkûmlarının askeriyenin kendi mensuplarına uyguladıkları prosedürlere tabi tutulmalarını belirtir.

Temmuz 1944'te askerî bir Fin mahkemesi

Ayrıca bakınızDüzenle

Askerî mahkemeler (Türkiye)