Askerî mahkeme

Askerî mahkemeler ya da dîvân-ı harbler, askerî hukuk hükmü altında olan askerî personel için ceza belirler. Genellikle askeriyede disiplin ihlalini önlemek için çoğu ülkelerin askeriyelerinde yer alırlar. Ayrıca, savaş tutsaklarını yargılamak amacıyla kullanılır ve Cenevre Sözleşmeleri, savaş suçları nedeniyle yargılanan savaş mahkûmlarının askeriyenin kendi mensuplarına uyguladıkları prosedürlere tabi tutulmalarını belirtir.

Temmuz 1944'te askerî bir Fin mahkemesi

Ayrıca bakınızDüzenle

Askerî mahkemeler (Türkiye)