Arkosolium

Antik Çağ'da yer altı mezar odalarında ve özellikle Roma dönemi katakomplarında kayaya oyulmuş, üstü kemer biçiminde hücre ya da niş

Arkosolium ya da Arkosol (Latince kökenli arcus „kemer“, solium „mezar“) Katakomb yahut kaya içine oyulmuş, üzeri bir kemer ile kapanan bir nişin zemininde yer alan mezar.

Arkosolium

Arkosolium erken dönem hristiyanları tarafından MS 3. ve 4. yüzyılda özellikle katakomblarda sıkça kullanılan bir mezar çeşididir.