Arakesit, Matematikte iki veya daha fazla nesnenin ya da geometrik biçimin kesişimi sonucu ortaya çıkan genellikle "daha küçük" olan alan ya da çizgi. Arakesitler her kesişen biçimlere ait noktaları barındırırlar. Öklid geometrisinde, bir düzlemdeki iki çizgi paralel olmadığında, arakesitleri kesiştikleri noktadır. Küme teorisinde kümelerin kesişimi, hepsine ait olan öğeler kümesi olarak tanımlanır.

Daire (siyah) doğru (mor) ile iki noktada (kırmızı) kesişmekte.
Kırmızı alan bir arakesittir