Ara mal

diğer malların üretiminde girdi olarak kullanılan ve kısmen ana malların üretildiği mallara verilen isim

Ara mal, diğer malların üretiminde girdi olarak kullanılan maldır.[1] Üretim sürecinde ara mallar nihai ürünün bir parçası hâline gelirler.

A BMW motoru

KaynakçaDüzenle

  1. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. ss. 301. ISBN 0-13-063085-3.