Apollonios (heykeltıraş)

Apollonios MÖ 2. yüzyıl Antik Yunanistan'da yaşamış bir heykeltıraş.

Der Farnesische Stier auf einer Radierung des 17. Jh.

Apollonios Tralles'li (Karya'nın bir kenti) bir heykeltıraştı. Artemidoros'un oğluydu. Ayrıca Menekrates'in evlatlığı ve öğrencisiydi. Öz kardeşi ile birlikte ünlü (Farnase Boğası, Tauriskos) denilen heykel grubunu yaptı. Bu heykel grubunda Amphion ve Zethos kardeşler canlandırılıyordu, Annelerine kötü davranan Dirke adındaki kadını bir boğaya sürüklettirmek için bağlarlarken canlandırılmışlardı. Heykeltıraş, Roma cumhuriyet döneminde Gaius Asinius Pollio'a aitti.

Bu heykel grubunun muazzam bir kopyası 1546'da in den Caracalla-Therme'sinde yeniden keşfedildi ve Farnase ailesi'nin koleksiyonuna katıldı. Bugün kopyası Neapel ulusal müzesinde sergilenmektedir.