Apokalypse (Kıyamet)

Apocalypse; yunanca ἀποκάλυψις "ortaya çıkma, vahiy" ve 'örtü' manasına gelen καλύπτειν kelimelerine dayanan, "kıyamet' olarak Türkçede karşılık bulan almanca bir terim.