Apendiküler iskelet

(Apendiküler iskelet kemikleri sayfasından yönlendirildi)

Apendiküler iskelet kemikleri, 126 kemikten oluşmaktadır.