Anuşirvan (ö.1357), Süleyman Han'dan sonra 1343'te Çobanoğulları tarafından atanma suretiyle İlhanlılar'a hükümdar oldu.

Önce gelen:
Süleyman Han (1339–1343)

İlhanlılar İmparatorluğu
(Çobanoğullarının atadığı hükümdar)

1344 ilâ 1356
Sonra gelen:
II. Gazan Han (1356–1401)