Antropojenik tehlike

Antropojenik tehlike, insan eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan tehlikelerdir.[1] Doğal afet'lerle karşılaştırılırlar. Antropojenik tehlikeler insanları, organizmaları, biyomları ve ekosistemleri olumsuz etkileyebilir, hatta insan neslinin tükenmesi'ne neden olabilirler. Yaygın antropojenik tehlikelere çevresel tehlike'ler, kimyasal tehlike'ler, kaza'lar, mühendislik kazaları, havacılık kazaları, demiryolu kazası, trafik kazası, gemi batığı, psikososyal tehlike'ler, insani krizler, çevre kirliliği, radyoaktivite, toplumsal olay'lar, terörizm, elektrik kesintisi, maden kazaları, patlama'lar, yangın'lar aittir.[2]

KaynakçaDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir