Antiye, Posta idaresi (PTT) tarafından postada pul yapıştırılmadan kullanılmak üzere hazırlanan; üzerinde pul görünümünde resim veya desen bulunan zarf, kart, kâğıt, band (gazete ve dergiler için), aerogram gibi posta malzemelerine verilen isimdir. Pul görünümündeki resim veya desen (indicium) zarf, kart vb. gönderinin posta tarifesine uygun değer taşır; kartlar için yurt içi ve yurt dışı tarifeye uygun, aerogramlar için değişik uzaklıklara gidebilecek uygun tarifelerde, zarflar için yurt içi veya taahütlü tarifelere uygun vb. Genel olarak antiyeler de postanelerden satın alınabilirler.

Türk posta idaresi - PTT tarafından hazırlanan kart antiyelerde "Posta Kartı" yazısı bulunması nedeni ile antiye kart yani üzerine ek bir pul yapıştırmadan gönderilebilen kartlar ile diğer PTT tarafından hazırlanan kartpostal - Posta Kartları sıklıkla birbirleri ile karıştırılmaktadır, bu nedenle bu konuda dikkatli olunması gereklidir.

Bazı ülkelerin posta idareleri katlama talimatları ve yapışkan kenarları ile katlanarak kendisi zarf haline gelen kâğıtlar yani aerogramlar bastırmaktadır. Aerogramlar uçak postalarında kullanılmak üzere ince ama sağlam kâğıttan yapılır ve özel indirimli tarifeden gönderilirler. Ancak aerogramların içinde başka şeyler bulunması yasaktır, Türkiye'de uygulamadaki sorunlar nedeni ile PTT tarafından bir kez denenmişse de başarılı olunamamıştır.

Osmanlı döneminde 1869 yılında ayyıldızlı (Duloz) antiye zarflar çıkartılarak başlayan uygulamalarda sıklıkla pullarda kullanılan desenlerin benzerleri kullanılmıştır, ancak zarf üzerine basılması nedeni ile pullardaki kadar çeşitlilik söz konusu değildir.

1938 yılında sadece Balkan ülkeleri için geçerli olan 5k posta tarifesine uygun çıkarılan antiye kart

Yakın dönemde çıkan Türk pul kataloglarına antiyeler için bölümler eklenmiştir, benzeri şekilde ABD'de çıkan Scott ve diğer ülke kataloglarının çoğunda antiye bölümleri bulunur. Dünyada çıkan antiyeler için ise 19 ciltlik Higgins and Gage World Postal Stationery Catalogue referans alınmaktadır.

Dış bağlantılar

değiştir