Antiochus Chuzon (parlak dönemi , 429-438), kendi yeğeniyle karıştırılmaması için yaşça büyük olan anlamına gelen "Yaşlı" şeklinde anılırdı. Doğu Roma'nın praefectus praetorio unvanına sahipti ve Codex Theodosianus'un oluşturulmasındaki anahtar etken olan konsülüydü.[1]

Yaşam değiştir

Antioch'ta doğdu. II. Theodosius (Hükümdarlık, 408-450) kendisini Codex Theodosianus'u oluşturması için ilk komisyonun üyesi yaptığında (26 Mart), quaestor sacri palatii şekline isimlendirilen latinceden çevirisi ise kutsal saray raporlamacısı anlamına gelen meslekte görev yapmaktaydı.

Daha sonra Doğu praetoria idaresinin praefectus praetoriosu unvanına sahip oldu, yani imparatorluğun doğu muhafızlarının lideri oldu. Bu görevi 430'dan 431'e kadar gerçekleştirdi. Görev süresi boyunca Theodoret ile mektuplaştı ve Nestorius ile Doğuya dönüşünü organize etti. Anadolu'yu, Pontus'u ve Antioch'un duvarlarını yeniden inşa etti.

Doğu sarayı tarafından 431 yılında konsül olarak görevlendirildi. Anicius Auchenius Bassus ise kendisinin batıdaki meslaktaşı olarak atandı.

435 yılında Codex Theodosianus'un oluşturulması için ikinci komisyonunun üyesi olarak atandı. Codex 438 yılında yayınlandığında Antiochus oluşturucular içinde belirtildi.

438 ve 444 yılları arasında öldü.

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ "Antiochus Chuzon" in The Oxford Classical Dictionary.
Genel
Siyasi görevi
Önce gelen
Flavius Theodosius Augustus XIII,
Flavius Placidus Valentinianus Augustus III
Roma İmparatorluğu Konsülü
431
Flavius Anicius Auchenius Bassus ile birlikte
Sonra gelen
Flavius Aetius,
Flavius Valerius
Önce gelen
Flavius Florentius
Doğu praetoria idaresinin praefectus praetoriosu
430–431
Sonra gelen
Rufinus