Antimilitarizm

Antimilitarizm (anti-militarizm olarak da yazılır), savaşa karşı çıkan bir doktrindir. Büyük ölçüde emperyalizmi eleştiren teorik bir temele dayanan anti-militarizm, Birinci ve İkinci Enternasyonal'in açık hedefleri olmuştur. Pasifizm, ihtilafların (özellikle ülkeler arasındaki) şiddete başvurmadan çözülmesi gerektiği doktrini iken, Paul B. Miller anti-militarizmi "ordunun sivil gücünü ve nihayetinde uluslararası savaşları azaltmak" olarak tanımlıyor.[1] Cynthia Cockburn, anti-militarist bir hareketi "askerî yönetime, yüksek askerî harcamalara veya ülkelere yabancı üsler dayatılmasına" karşı çıkan bir hareket olarak tanımlar.[2] Martin Ceadel, anti-militarizmin bazen pasifizmle, yani barış amacını ilerletmek için gücün gerekli görüldüğü durumlar dışında, savaşa veya şiddete genel muhalefetle eş tutulduğuna işaret ediyor.[3]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ From Revolutionaries to Citizens : Antimilitarism in France, 1870–1914 by Paul B. Miller. Duke University Press, 2002, 0-8223-2757-0, p. 8.
  2. ^ Cynthia Cockburn, Antimilitarism: Political and Gender Dynamics of Peace Movements. London, Palgrave Macmillan. 2012. 0230359752, p. 2.
  3. ^ Martin Ceadel, 'Thinking about peace and war. Oxford, Oxford University Press, 1987. 0192192000, p. 101.