Antik Yunan edebiyatı

Antik Yunan edebiyatı, en eski metinlerden kabaca Bizans İmparatorluğu'nun yükselişine kadar Grekçe yazılmış edebiyatı tanımlamaktadır. Antik Yunan edebiyatının en eski eseri İlyada ve Odysseia'nın iki destan şiiridir. Bu iki destan, Homerik İlahiler ve Hesiodos'un Teogoni ve İşler ve Günler adlı iki şiiri, Yunan edebi geleneğinin temel eserlerini oluşturmaktaydı.

Hesiodos'un İşler ve Günler eseri

Dış bağlantılar Değiştir