Antropoteizm

(Anthropotheism sayfasından yönlendirildi)

Antropoteizm ya da Temsîl,[1] Tanrı'nın şeklen insana benzetilmesi tavrına verilen addır. İslâmî i'tikatlar arasında ise bu inanış şeklini ihtivâ eden müşebbihe ve mücessime adlarında i'tikadî mezhepler mevcûttur.[2] "İnsan biçiminde ilâh tasavvur edip suretlendiren bâtıl inanış" mânâsında kullanılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Muhammed Ebû Zehra, İslâm’da Siyâsî ve İ’tikadî Mezhepler Tarihi, sayfa: 257 - 259, Ethem Ruhi Fığlalı ve Osman Eskicioğlu Tercümesi, Yağmur, İstanbul, 1970.
  2. ^ An introduction to mythology, Lewis Spence, 1921, s. 42.