Antalar

Antalar (YunancaÁνται), 6. yüzyılın alt Tuna ve Kuzeybatı Karadeniz bölgesinde (bugünkü Moldova ve merkezi Ukrayna) var olan erken bir Slav kabilesi devletiydi. Arkeolojik Penkovka kültürüyle sıklıkla bağlantılıdırlar.[1][2][3][4]

7. yüzyıl başlarındaki arkeolojik kültürler erken Slavlarla özdeşleşmiştir.

TarihçeDüzenle

Adın menşei ve nereden geldiği bilinmemektedir. Aşağı Karpatlar bölgesinden gelen Antalar, savaşçı bir millettir; ilk Rus devletini kuranlar onlardır. Bizansın uzaktan müttefiki idiler; Bizans bazen onlardan ücretli asker isterdi.M.S 517 yılına doğru Trakya'ya indiler. Bizans şehirlerine saldırmaya başladılar. Dobruca'yı yağma ettiler, fakat Bulgarlar tarafından durduruldular; bu sırada I. Justinianus'da Tuna boyu sınırlarını tahkim etti. 560 yılı civarında Avar akıncılarının saldırısına uğrayan Antalar ağır kayıplar verdiler ve Orta Dnieper'e doğru çekildiler. Şefleri Mezamir müzakereye girişmek istediyse de başaramadan öldürüldü ve Anta'ların bir kısmı kuzeydoğudaki ormanlara kaçtı. Orada büyük ormanlık bölgenin sınırında Volinya'dan Oskol'a kadar uzanan ikinci Rus devletini kurdular. İktisadi faaliyetleri daha çok ormancılığa yani oduna ve kürkçülüğe dayanmaktaydı. VI.yy sonlarından itibaren Antalar, Dniester'e çıktılar ve Kiev'i,sonra da Çernigov'u, Lubeç'i ve Turov'u kurtardılar. Kabilelere ayrıldılar bunların en önemlisi Kiev tarafına yerleşen Poliane kabilesiydi ve diğer kabilelere örnek oldu. Avar imparatorluğunun yıkılmasıyla bağımsızlıklarını kazandılar. VII. yüzyılda Hazarların aracılığı ile Hristiyanlığı kabul eden Antalar, Doğu kültürünü benimsediler. Daha Kuzey'de, Hazar hakimiyetinden hoşnut kalmayan Antaların yerleştikleri Yukarı Volga bölgesinde Novgorod, Smolensk ve Rostov dolaylarında yeni bir medeniyet merkezi kuruldu. Burası İskandinavların 'Gardarik' dedikleri, uzun zaman dış tesirlerden uzak kalacak olan, kendine has ve Hristiyanlık ile ilgisi bulunmayan bir merkezdi. Rus ismi daha Anta kabileleri bütününü gösteren bir ad olmadan ve bir bölge adı haline gelmeden ilk olarak orada, XI. yüzyılda kullanıldı. Bugünkü Rusya'nın beşiği olan Novgorod büyük dükalığını bu Kuzeydoğu Rusyası meydana getirmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Özel
Genel
 • Stefka Angelova; Rumjana Koleva (2007), "Archäologische Zeugnisse frühslawischer Besiedlung in Bulgarien", Wolfram Brandes; Alexander Demandt; Helmut Krasser; Hartmut Leppin; Hartmut Leppi (Ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium Vol. 2, Walter de Gruyter, ISBN 9783110183580 
 • Magosci, Paul Robert (2010). A History of Ukraine. 2nd. University of Toronto Press. ISBN 0-8020-7820-6. 
 • Valentin Sedov (1996). "Tribal Societies in Eastern Europe". Sigfried J. de Laet (Ed.). History of Humanity: From the seventh century B.C. to the seventh century A.D. UNESCO. ISBN 923102812X. 
 • Volodymyr Baran (1988), "The Veneti, Sclaveni and Antae in the Light of Archaeology", Ukrainian Review, cilt 45 
 • Mark B. Shchukin (1986), "The Balto-Slavic Forest Direction in the Archaeological Study of the Ethnogenesis of the Slavs", Wiadomosci Archeologiczne, cilt 1 
 • Curta, Florin (2001). The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700. Cambridge: Cambridge University Press. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017. 
 • Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge: Cambridge University Press. 19 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017. 
 • Florin Curta (2009), "The early Slavs in Bohemia and Moravia: a response to my critics", Archeologické rozhledy, cilt 61 
 • Florin Curta (2004), "The Slavic lingua franca (Linguistic notes of an archaeologist turned historian)", East Central Europe/L'Europe du Centre-Est, 31 (1) 
 • Florin Curta (1999), "Hiding behind a piece of tapestry: Jordanes and the Slavic Venethi", Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, cilt 47 
 • Florin Curta (2008), "The north-western region of the Black Sea during the 6th and early 7th century AD", Ancient West & East, cilt 7 
 • Georgios Kardaras (2010), "The Byzantine-Antic treaty (545/46 A. D.) and the defense of Scythia Minor", Byzantinoslavica – Revue internationale des Etudes Byzantines, 68 (1–2), ss. 74-85 
 • B. S. Szmoniewski (2010). "The Antes: Eastern "Brothers" of the Sclavenes ?". Florin Curta (Ed.). Neglected Barbarians. Brepols. ISBN 978-2-503-53125-0. 
 • Eugene Teodor (2005). "The Shadow of a Frontier: The Walachian Plain during the Justinianic Age". Florin Curta (Ed.). Borders, Barriers, and Ethnogenesis Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages. Brepols. ISBN 978-2-503-51529-8. 
 • Bartlomiej Szmoniewski (2008), "Two worlds, one hoard: what do metal finds from the forest-steppe belt speak about ?", Florin Curta; Roman Kovalev (Ed.), The Other Europe in the Middle Ages – Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, Brill, ISBN 978 90 04 16389 8 
 • Uwe Fiedler (2008), "Bulgars on the Lower Danube. A survey of the archaeological evidence and of the state of current research", Florin Curta; Roman Kovalev (Ed.), The Other Europe in the Middle Ages – Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, Brill, ISBN 978 90 04 16389 8 
 • P M Barford (2001). The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. Cornell University Press. ISBN 9780801439773. 
 • Fine, John V.A. (2006). When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans: A Study of Identity in Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, and Slavonia in the Medieval and Early-Modern Periods. The University of Michigan Press. ISBN 0472025600. 
 • Gimbutas, Marija (1971), The Slavs, Thames & Hudson Ltd 
 • Heather, Peter. The Goths. Blackwell, 1998.
 • Kulikowski, Michael, Rome's Gothic Wars: From the Third Century to Alaric. Cambridge Univ. Press, 2006.
 • Živković, Tibor (2008). Forging unity: The South Slavs between East and West 550-1150. Belgrad: The Institute of History, Čigoja štampa. 21 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2017.