Ana menüyü aç

Attila, Balkanlar'da güvenliğin sağlanması gerektiğine inanmış ve Balkanlar üzerine peş peşe seferler düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Doğu Roma İmparatorluğu ile Anatollos (Anotolyos) Barışı (447) imzalanmıştır.Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator II. Theodosius barış istedi. Yapılan Anatolius Antlaşmasına göre:

  • Doğu Roma, Tuna Nehri'nin güneyinde asker bulundurmayacak.
  • Savaş tazminatı ödeyecek
  • Yıllık vergi 3 katına çıkacak
Anotolyos Antlaşması
Çeşit Barış Antlaşması
İmzalanma M.S. 447
İmzacı
devletler
Avrupa Hun Devleti
Flag of PalaeologusEmperor.svg Doğu Roma İmparatorluğu
Dilleri Hunca, Rumca

Bu antlaşma Bizans'a (özellikle verginin arttırılması) ağır gelecek ve Attila'ya suikast düzenlemeye çalışacaktır.