Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi'nin bir fakültesi. Türkiye'nin ilk ziraat fakültesidir.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Slogan"Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimlerinde Öncü"
Kuruluş1933
Eğitim dil(ler)iTürkçe,İngilizce
BağlılıkAnkara Üniversitesi
DekanProf. Dr.Hasan Hüseyin ATAR
Dekan yardımcılarıProf. Dr. Ebru ŞENEL,

Prof. Dr. İsmail AKYOL
KonumAnkara
Web sitesiResmî site

Tarihçe

değiştir

Türkiye’de tarım öğretiminin, başlangıcı çok eskilere uzanmaktadır. İlk Tarım Yüksekokulu 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde kurulmuş, ancak çalışmalarını iki yıl sürdürebilmiştir.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’de tarımın geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınırken, bunları uygulayacak ziraatçılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 1891 yılında Halkalı Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Bu okul 1928 yılına kadar eğitim ve öğretimini sürdürerek ziraat mühendisi yetiştirmiştir. Aynı yıl bu okulun kapatılmasıyla meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açılmıştır. Alman Ziraat Fakülteleriyle aynı eğitim sistemini benimseyen bu okul daha mezun vermeden üç yıl sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür. Atatürk’ün direktifleriyle 2524 sayılı kanunla Cumhuriyet’in 10. Yılında kurulan ve 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü fonksiyonel ve yapısal yönden Halkalı ve Ankara Yüksek Ziraat Okullarından çok farklı bir özellik taşımaktaydı.

Türk tarımını modernleştirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek, Türk tarımına hizmet edecek Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün bünyesinde, Ziraat, Orman, Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları Fakülteleri yer almıştır. Bu enstitünün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl, yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi esasına dayandırılmıştır.

1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasa ile Türkiye üniversitelerine yeni bir yapı kazandırılarak ve özerklik verilerek İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü ise 1948 yılına kadar öğretimine devam etmiş Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesine, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Enstitü bünyesindeki Tabii İlimler Fakültesi Fen Fakültesi, Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleştirilmiştir.

1948 yılında yeni bir disiplinle Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk yüksek öğretim hayatına katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülke tarımının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, Ziraat Yüksek Mühendislerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

Özellikle 1955 yılına kadar Türkiye'nin tek ziraat fakültesi olarak görevini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha sonra; sırası ile Ege, Atatürk, Çukurova Üniversitelerini kuran, bunların Ziraat Fakültelerini geliştiren ve diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluşlarında da katkıda bulunan “ana fakülte” olmanın sorumluluğunu ve onurunu taşımaktadır.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana 20.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi ve Ziraat Mühendisi mezun etmiş, yüzlerce ders kitabı, binlerce araştırma, inceleme ve makale yayınlamıştır.

Bugün yaklaşık 500 dekarlık kampüs alanı, araştırma uygulama çiftlikleri, araştırma istasyonları, güçlü öğretim elemanı ve idari personeli kadrolarıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye'nin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır.[1]

Fakülte bölümleri

değiştir
 1. Bahçe Bitkileri: Bahçe Bitkileri Bölümü temel olarak bağ yetiştirme ve ıslahı, meyve yetiştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı ve süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde asma, değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştiriciliği, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi konularında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.
 2. Bitki Koruma: Bitki Koruma Bölümü temel olarak entomoloji (Böcek bilimi) ve fitopatoloji (Bitki hastalıkları bilimi) bilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde bitki zararlıları ve hastalıklarının tanıtımıyla, bunlarla mücadelede kullanılan yöntemler (kimyasal savaşım, biyolojik mücadele, biyoteknik savaşım, fiziksel mücadele, kültürel önlemler) üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda oluşturan altyapıyla moleküler bitki patolojisi, moleküler entomoloji ve biyoteknoloji konularında önemli araştırmalar yapılmaktadır.
 3. Peyzaj Mimarlığı:
 4. Su Ürünleri:Türkiye’de Su Ürünleri Lisans Eğitiminde Ankara Üniversitesi öncü olmuştur. Su Ürünleri Eğitimi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1974 yılında Su Ürünleri Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamış, 1979-1980 yılında da Su Ürünleri Bölümü’ne ilk defa öğrenci alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun 07/05/2009 tarihli kararı uyarınca Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan Su Ürünleri Bölümü adı, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiştir.

17.06.2014 tarihinde İngilizce Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı açılmış, 2014-2015 Döneminde ilk öğrenciler alınmıştır.

 1. Süt Teknolojisi: Süt Teknolojisi Bölümü, memeli canlıların doğumundan itibaren vazgeçilmez besin maddesi olan sütün taze, sağlıklı ve hijyenik şekilde tüketiciye ulaştırılması; sütün peynir, yoğurt, tereyağı vb. diğer süt ürünlerine ve süt yan ürünlerine işlenebilmesinin sağlanması için gerekli bilgi ve tecrübenin aktarılması, süt üretiminin arttırılması, süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol faaliyetleri, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır.
 2. Tarım Ekonomisi: Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği ile Tarım Politikası ve Yayım olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü’nde tarım sektörünün makro ve mikro düzeyde yapısal durumu ve gelişimiyle ilgili işletmecilik ve politik önlemleri alınmasına yönelik çalışma ve araştırmalarda bulunulmaktadır. Bölümde, tarımsal projelerinin bölgesel ve ülkesel düzeyde ekonomik getirileri için gerekli kriterleri belirlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yatırım öncesi ve sonrası yapılacak ekonomik analizler yoluyla tarımsal araştırma ve geliştirme projelerine veri sağlanması, tarımsal yatırım projeleri için üreticiler açısından kabul edilebilir, uygulamacılar açısından ise kolay kullanılabilir yöntemlerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.
 3. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği:
 4. Tarımsal Yapılar ve Sulama:
 5. Tarla Bitkileri:
 6. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme:
 7. Zootekni:

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Köseçavuş, Murat. "Tanıtım". Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2022.