Anarko-feminizm

(Anarka-feminizm sayfasından yönlendirildi)
Mor ve siyah parçalı bayrak Anarka-feminizm bayrağı olarak kabul edilir.
Anarka-feminizmin sembolü.

Anarko-feminizm. 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm anarşizm ile feminizmi bir araya getirir ve ataerkilliği hiyerarşinin ve dolayısıyla da toplumun temel problem kaynağının bir görünümü olarak değerlendirir. Anarko-feministler ataerkillik ve maşizm ile savaşımın sınıf çatışmalarının ve devlete yönelik anarşist mücadelenin bütünleyici bir parçası olduğuna inanırlar.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle