Ana menüyü aç

Anadolu dilleri birden fazla dil ailesine ait soyu tükenmiş bir diller grubudur. Anadolu dilleri, M.Ö. 2. ve 1. binyıllarda, Asur ticaret kolonileri ile Roma İmparatorluğu'nun 2.-3. yüzyıl arasındaki döneme tarihlenebilir. M.S. 4.-5. Anadolu dillerinin son evresi olarak kabul edilir.

DillerDüzenle

Bu grubun ilk örnekleri

  • Hitit dili (nesili), M.Ö. 1600 ve M.Ö. 1100 arası, Hitit İmparatorluğu'nun resmi dili.
  • Luvice (luwili), Hititçe'nin yakın akrabası, Hitit kontrolü altındaki bölgelere yakın yerlerde konuşulmuştur. Çivi yazısı ve resim yazısı olarak iki farklı alfabeyle yazılmıştır.
  • Palaca, Kuzeybatı Anadolu'da (Kastamonu yöresi) konuşulmuştur. Kökleri M.Ö. 18. yüzyıla dayanır. M.Ö. 13. yüzyılda yok olmuş olup Hitit metinlerindeki bölük börçük dualardan bilinir.

Köken olarak Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde konuşulan bu sınıftan diller ise

  • Karya dili, Karya'da konuşulmuştur, Karyalı askerlerin M.Ö. 7. yüzyılda Mısır'da bıraktığı bölük pörçük duvar yazılarından bilinir, M.Ö. 3. yüzyılda yokolmuştur.
  • Lidya dili, Lidya'da konuşulmuş, M.Ö. 1. yüzyılda yok olmuş, eksik.
  • Likya dili (Likyaca A; standart Likyaca), Demir Çağı'nda Likya'da konuşulmuştur, Luvice'nin soyundan gelir. M.Ö. 1. binyılda soyu tükenmiştir, buluntular eksiktir ve tam çözülenememiştir.
  • Milyan dili, Likyaca B denir, Likya dili'nin lehçesidir, tek bir kitabeden bilinir.
  • Pisidya dili ve Side dili (Pamfilyaca), eksik.

Bu dil grubunda muhtemelen hiç yazılı iz bırakmamış diller de vardır. Bunlar Amca, Kapadokya, Mysia ve Paflagonya dilleridir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Anadolu da konuşulan Hint-Avrupa dil ailesine ait Paleo-Balkan Dilleri ise şunlardır:

Eklemeli diller grubundan, soyu tükenmiş Hint-Avrupa dil ailesi ait olmayan antik Anadolu Dilleri ise şunlardır:

Dış bağlantılarDüzenle