Anadolu Selçuklu sultanları listesi

Vikimedya liste maddesi
(Anadolu Selçuklu Sultanları sayfasından yönlendirildi)

Anadolu Selçuklu sultanları listesi, 1060-1308 yılları arasında hüküm sürmüş olan Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarının listesidir.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları
Eski Monarşi
Seljuk Empire.png
Selçuklu arması
İlk hükümdar I. Süleyman Şah
Son hükümdar II. Mesud
Unvan Sultan, Şah, Han
Monarşi başlangıcı 1077
Monarşi sonu 1308

Sultanların listesiDüzenle

taht sırası Sultan Portre Tahta geçişi Tahttan inişi Saltanat süresi Notlar
1 I. Süleyman Şah
(Kutalmışoğlu)
y. 1077 y. 1086 9 yıl
 • Kutalmış Bey'in oğlu;
 • Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
fetret devri Ebu'l-Kasım 1086 1092 6 Yıl
 • Devlet Fetret Devrine Girmiştir İznik Valisidir
2 I. Kılıç Arslan 1092 1107 15 Yıl 1. Haçlı Seferiyle Anadoluya Gelen Haçlılarla Mücadele Etmiştir
 • Süleyman Şah'ın oğludur.
3 Şahinşah 1107 1116 9 Yıl
 • I. Kılıç Arslan'ın oğlu olup adı Melikşah'tır
4 I. Rükneddin Mesud 1116 1156 40 Yıl En uzun tahtta kalan hükümdardır.

I. Kılıç Arslanın oğludur

5 II. Kılıç Arslan 1156 1192 36 Yıl I. Rükneddin Mesud'un oğludur.
6 I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ilk defa) 1192 1196 4 Yıl II. Kılıç Arslan'ın oğludur.

İki kere tahta çıkmıştır.

7 II.Süleyman Şah 1196 1204 8 Yıl II. Kılıç Arslan'ın oğludur.

Kardeşi I. Gıyaseddin Keyhüsrev'i devirip Doğu Roma'ya sürgüne zorlamıştır.

8 III. Kılıç Arslan 1204 1205 1 Yıl Çocuk yaşta tahta çıkmıştır.

II.Süleyman Şah'ın oğludur.

Amcası I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yenilip Gevele Kalesi'nde hapisteyken ölmüştür.

- I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) 1205 1211 6 Yıl
9 I. İzzeddin Keykavus 1211 1220 9 Yıl I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.
10 I. Alaeddin Keykubad 1220 1237 17 Yıl Kardeşi I. İzzeddin Keykavus tarafından yenilip hapsedilmiş, daha sonra kardeşi ölünce tahta çıkmıştır.

Moğol istilalarına karşı önemli tedbirler almıştır.

Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ye Söğüt ve Domaniçi vermiş, daha sonra bu topraklarda Osmanlı kurulmuştur.

Zehirlenerek öldürülmüştür.

11 II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1237 1246 9 Yıl I. Alaeddin Keykubad'ın oğludur.

1243'de Kösedağ Meydan Muharabesi'nde Baycu Noyan'dan korkup kaçmış ve Türk ordusu yenilip katliama uğramıştır ardından Devlet Moğol Himayesine girmiştir

12 II. İzzeddin Keykavus (üçlü iktidar) 1246 1260 14 Yıl II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.
 • 1246-1249 (Tek olarak)
 • 1249–1254 (Üçlü)
 • 1254-1257 (Tek olarak)
 • 1257-1262 (İkili) Hüküm sürmüştür
13 IV. Kılıç Arslan (üçlü iktidar) 1248 1265 17 Yıl II.Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.
 • 1249–1254 (Üçlü)
 • 1257-1262 (İkili)
 • 1262-1266 (Tek olarak) Hüküm sürmüştür Moğol Han'ı Güyük'un tahta çıkma törenine elçi olarak gönderilmiş, han tarafından beğenilip Hhkümdar ilan edilmiştir.
14 II. Alaeddin Keykubad (üçlü iktidar) 1249 1257 8 Yıl II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.

1249–1254 (üçlü) olarak hüküm sürmüştür.

Zehirlenmiştir bu sayede taht mücadelesinde ikili dönem başlamıştır.

15 III. Gıyaseddin Keyhüsrev 1265 1282 17 Yıl Babası IV. Kılıç Arslan'ın Moğollar tarafından idamından sonra çocuk yaşta tahta çıkmıştır.

Döneminde Memlük Hükümdarı Baybars Anadolu'ya sefer yapmış, başarılı olmuş, lakin bir süre sonra geri çekilmiştir.

Moğollar tarafından idam edilmiştir.

16 II. Gıyaseddin Mesud (ilk defa) 1282 1284 2 Yıl Devletin son hükümdarıdır.

Dört kere tahta çıkmış, her seferinde yeğeni III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

1288 yılında Sultan Osman Gazi'ye Rum kalelerine yaptığı akınlardan dolayı beylik âlametlerini "hilat, ak, sancak ve tuğ" göndererek Osman Bey'e bağlı kalmıştır.

Döneminde Anadolu beylikleri bir bir bağımsızlıklarını ilan etmiştir.

1308'de ölmesi ile devlet yıkılmıştır.

17 III. Alaeddin Keykubad (ilk defa) 1284 1284 -
- II. Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) 1284 1293 9 Yıl
- III. Alaeddin Keykubad (ikinci defa) 1293 1294 1 Yıl
- II. Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) 1294 1301 7 Yıl
- III. Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) 1301 1303 2 Yıl
- II. Gıyaseddin Mesud (dördüncü defa) 1303 1308 5 Yıl

SoyağacıDüzenle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selçuk Bey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arslan Yabgu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutalmış
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Süleyman
(1077 - 1086)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I. Kılıç Arslan
(1092 - 1107)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Melikşah
(1110 - 1116)
 
4. I. Mesud
(1116 - 1155)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. II. Kılıç Arslan
(1155 - 1192)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Süleyman Şah
(1196 - 1204)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyhüsrev
6. (1192 - 1196)
9. (1205 - 1211)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. III. Kılıç Arslan
(1204 - 1205)
 
 
 
 
 
10. Keykavus
(1211 -1220)
 
11. Keykubad
(1220 - 1237)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. II. Keyhüsrev
(1237 - 1245)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. II. Keykavus
(1245 - 1260)
 
 
 
14. IV. Kılıç Arslan
(1260 - 1266)
 
 
 
 
 
II. Keykubad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feramürz
 
16. II. Mesud
(1284 - 1297)
 
15. III. Keyhüsrev
(1266 -1284)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. III. Keykubad
(1297 - 1302)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KaynakçaDüzenle