Ana fikir

bir yazıda ya da bir yapıtta, genellikle açıkça belirtmek yerine dolaylı olarak anlatılmak istenen temel ve evrensel düşünce

Ana fikir (Tema); bir yazıda ya da bir yapıtta, genellikle açıkça belirtmek yerine dolaylı olarak anlatılmak istenen temel ve evrensel düşüncedir. Kısa ve özdür. Olayı tamamen kapsar ve öğüt verir.