Ana akım medya, devletin ya da büyük sermaye sahiplerinin büyük miktarda çeşitli kitle iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın ve hâkim olan düşünce akımıdır.[1] Bu terim, fikir ayrılıklarını da içeren ve insanları yaygın ve hâkim olan düşünce akımına yönlendirmeye çalışmayan alternatif medya kavramının karşıtıdır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Chomsky, Noam, "What makes mainstream media mainstream", October 1997, Z Magazine, [1] 8 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.