Amerika Birleşik Devletleri tarihi (1789-1849)

birleşik amerika tarihi (1789-1849)

1789'da ilk cumhurbaşkanı seçilen George Washington, Devlet, Hazine ve Savaş departmanlarının başkanlarıyla birlikte bir Başsavcı (Adalet Departmanı 1870'e kadar kurulmamıştı) ile birlikte çalıştı. onun kabinesi . New York'ta bulunan yeni hükûmet, ülkenin mali yapısını yeniden inşa etmek için hızlı hareket etti. Hazine Bakanı Alexander Hamilton'ın programını yürürlüğe koyan hükûmet, eyaletlerin ve ulusal hükûmetin Bağımsızlık Savaşı (1775-1778) borçlarını üstlendi ve yeni federal tahvillerle yeniden finanse etti. Program için yeni tarifeler ve vergiler yoluyla ödeme yaptı; viski vergisi batıda bir isyana yol açtı; Washington bir ordu kurdu ve onu bastırdı. Millet, yeni anayasada 10 değişiklik olarak bir Haklar Bildirgesi'ni kabul etti. Anayasanın bir Yüksek Mahkeme tarafından sınırlandırılan yargıya ilişkin tanımlamasını ortaya koyan 1789 Yargı Yasası (İngilizceJudiciary Act of 1789), tüm federal yargıyı kurdu. Yüksek Mahkeme, güçlü bir Yüksek Mahkeme inşa eden ve ulusal hükûmeti güçlendiren bir federalist ve milliyetçi olan Baş Yargıç John Marshall (1801-1835) liderliğinde önem kazandı. Konferderasyon Kongresi'nin son yaptığı işlerden biri de ilk başkanın seçimi için hazırlık yapmak oldu ve yeni hükûmetin 4 Mart 1789'da çalışmaya başlaması kabul edildi. Yeni devlet başkanı olarak adı herkesin ağzında dolaşan George Washington 30 Nisan 1789'da oybirliğiyle bu göreve seçildi. O günden beri her başkan tarafından yapıldığı gibi Washington da başkanlık görevlerini büyük bir bağlılıkla yerine getireceğine ve "Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı gözetmek, korumak ve savunmak için" elinden gelen her şeyi yapacağına yemin etti.

Washington göreve başladığında yeni Anayasa, ne bir geleneğe dayanıyordu ne de örgütlü bir halk desteğine sahipti. Kaldı ki, yeni hükûmet kendi çalışma biçimini de geliştirmek zorundaydı. Tahsil edilecek hiçbir vergi yoktu. Yargı organı kuruluncaya kadar yasalar uygulanamayacaktı. Ordu küçüktü. Donanma ortadan kalkmıştı.

1790'lar oldukça çekişmeli geçti. Birinci Parti Sistemi, Hamilton ve Federalist Parti ile Thomas Jefferson ve Cumhuriyetçi partisi arasındaki rekabette ortaya çıktı. Washington ve Hamilton, geniş bir mali tabana ve ülke çapındaki tüccarların ve finansörlerin desteğine sahip güçlü bir ulusal hükûmet kuruyorlardı. Jeffersonians, yeni ulusal bankaya, donanmaya ve federal vergilere karşı çıktı. Federalistler, Fransa ile bir dizi savaşta savaşan İngiltere'yi tercih ettiler. Jefferson'un 1800'deki zaferi Jefferson demokrasisi çağını açtı ve üst tabakadaki Federalistleri giderek marjinal rollere mahkum etti. Kongre, hemen Devlet ve Maliye bakanlıklarını kurarak bunların başına Thomas Jefferson ile Alexander Hamilton'u getirdi. Kongre aynı günlerde, bir başkanı ve beş üyesi olan Yüksek Mahkeme'nin yanı sıra, üç gezici bölge mahkemesi ve 13 yerel mahkeme kurarak federal yargı organını da oluşturdu. Bir savaş bakanı ve bir adalet bakanı da atandı. Washington genellikle her konuda görüşüne güvendiği kişilerle danışmada bulunduktan sonra karar vermeyi yeğlediği için, Kongre tarafından yaratılacak bakanlıklardan oluşan bir Amerikan Başkanlık Kabinesi kuruldu.

1803'te Napolyon'dan Louisiana'nın alımı, Jefferson'un savunduğu hızla büyüyen küçük çiftçi nüfusunun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan geniş Batı'daki verimli toprakları göçmenlere açtı. Bu sırada ülke de sürekli olarak büyüyor ve Avrupa'dan gelen göçmenlerin sayısı çoğalıyordu. Amerikalılar batıya doğru ilerliyorlar, New Englandlılar ve Pensilvanyalılar Ohio'ya, Virginialılar ve Carolinalılar Kentucky ve Tennessee'ye yerleşiyorlardı. İyi çiftlikler çok az bir bedel karşılığı alıcı buluyor ve işçi talebi giderek artıyordu. New York eyaletinin kuzey bölgelerindeki, Pensilvanya'daki ve Virginia'daki zengin vadiler, kısa zamanda, buğday üreten çok geniş bölgeler haline geldi.

ABD'nin başkentleri
Başkent Başlangıç Son
New York, NY 4 Mart 1789 6 Aralık 1790
Philadelphia, PA 6 Aralık 1790 17 Kasım 1800
Washington, DC 17 Kasım 1800 günümüz
New York, 1789-1790 yılları arasında başkentlik yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkenti olmuştur.
Washington, DC, 17 Kasım 1800'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

Amerikalılar, denizde Amerikan onurunu korumak[1] ve batıdaki Kızılderili baskınlarını sona erdirmek ve ayrıca Kanada topraklarını bir müzakere çipi olarak geçici olarak ele geçirmek için Britanya'ya savaş ilan ettiler. Dışişleri Bakanı James Monroe Haziran 1812'de, "Kanada'yı savaşın bir amacı olarak değil, onu tatmin edici bir sonuca ulaştırmak için işgal etmek gerekli olabilir" dedi.[2] Beceriksiz hükûmet yönetimine ve erken dönemde bir dizi yenilgiye rağmen, Amerikalılar, İngiliz işgallerini püskürten ve İngilizler ile Kızılderililer arasındaki ittifakı bozan Andrew Jackson, William Henry Harrison ve Winfield Scott gibi yeni generaller buldular. Kuzey Batı. Düşmanla ticaret yapma ve ayrılma tehdidinde bulunma noktasına kadar savaşa karşı çıkan Federalistler, savaşın muzaffer sona ermesiyle harap oldular. Mississippi'nin doğusunda kalan Kızılderililer çekincelerde tutuldu ya da Gözyaşı Yolu yoluyla daha sonra Oklahoma olan yerdeki çekincelere taşındı. Pek çok gereç evlerde yapılmakla birlikte Endüstri Devrimi Amerika'da da başlıyordu. Massachusetts ve Rhode Island'da büyük dokuma endüstrisinin temelleri atılıyor; Connecticut'ta madeni kap kaçak ve saat üretimi başlıyor; New York, New Jersey ve Pensilvanya kağıt, cam ve demir üretiyordu. Deniz taşımacılığı, Amerika Birleşik Devletleri açık denizlerde İngiltere'den sonra ikinci sırada olacak kadar gelişmişti. 1790'dan önce bile Amerikan gemileri, kürk satmak için Çin'e kadar gidiyor ve çay, baharat ve ipek getiriyordu.

Ülke gelişmesinin bu duyarlı döneminde, Washington'un akılcı liderliği yaşamsal bir önem taşıyordu. Başkan, ulusal hükûmeti örgütledi, daha önce İngiltere ve İspanya'nın elinde olan topraklarda yerleşime ilişkin siyaset geliştirdi, kuzeybatı sınır bölgesinde istikrarı sağladı, üç yeni eyaletin kabulünü gerçekleştirdi: 1791'de Vermont, 1792'de Kentucky ve 1796'da Tennessee. Son olarak da, Veda Konuşması'nda, ulusu "yabancı dünyanın hiçbir kesimi ile kalıcı ittifaklar yapmaması" için uyardı. Bu uyarısı, Amerika'nın dış dünyaya bakışını kuşaklar boyunca etkiledi.

Demokrasinin yayılması, neredeyse tüm beyaz erkeklere oy sandığını açarak, İkinci Parti Sistemi sırasında Jackson demokrasisinin siyasete egemen olmasına izin verdi. Daha zengin yetiştiricileri, tüccarları, finansörleri ve profesyonelleri temsil eden Whigs, tarifeleri ve federal olarak finanse edilen dahili iyileştirmeleri kullanarak toplumu modernize etmek istedi; 1830'larda ulusal bankayı kapatan Jacksoncular tarafından engellendiler. Jackson'lılar, çiftçiler ve ekiciler tarafından işgal edilecek yeni topraklara genişleme, yanı "Manifest Destiny"'nin devam etmesini istiyorlardı. Teksas'ın ilhakı, Meksika'nın savaşta yenilmesi ve İngiltere ile bir uzlaşma sayesinde, ulusun batıdaki üçte biri 1848'de Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamladı. Jackson'un siyasal muhalifleri, aralarında zıtlaşmayla bir başarı elde edemeyecekleri için, mutlu olmayan tüm kesimleri "Whigler" adı verilen bir ortak partide toplamaya çalıştılar.1832 seçimlerinden hemen ardından örgütlenmekle birlikte, görüş ayrılıklarını giderip bir program hazırlamaları on yıl sürdü. Whigler arasındaki en parlak devlet adamları olan Henry Clay ve Daniel Webster'in çekiciliği sayesinde parti güçlü bir taban oluşturdu. 1836 seçimleri sırasında Whigler yine de tek bir kişinin ya da programın ardında birleşemeyecek derecede bölünmüş durumdaydılar. Jackson'un başkan yardımcılığını yapmış olan New Yorklu Martin Van Buren seçimi kazandı.

Bir ekonomik bunalım ve selefinin destansı kişiliği Van Buren'in erdemlerini gölgeledi. Gerekli liderlik özellikleri bulunmadığı ve Jackson'un her fırsatta sergilediği becerilere sahip olmadığı için halkta hiçbir coşku uyandırmıyordu. 1840 seçimlerine gelindiğinde ülke sıkıntılar içindeydi, ücretler düşüktü ve Demokratlar savunmaya çekilmişlerdi.

Whiglerin başkan adayı Ohiolu William Henry Harrison, çok sevilen bir Kızılderili çatışmaları ve 1812 Savaşı kahramanıydı. Jackson gibi o da demokratik Batı'nın temsilcisi sayılıyordu. Başkan yardımcısı adayı Virginialı John Tyler'in eyaletlerin haklarına ve düşük gümrük tarifelerine ilişkin görüşleri Güney'de çok taraftar buluyordu. Harrison büyük bir zafer kazandı.

68 yaşındaki Harrison göreve başladığından bir ay sonra ölünce Tyler başkan oldu. Tyler'in görüşleri, hala ülkedeki en etkili kişiler olan Clay ve Webster'in görüşlerinden kesinlikle ayrıydı. Bu görüş ayrılıkları, daha Tyler'in görev süresi sona ermeden, onunla onu seçen parti arasında büyük bir kopukluğa neden oldu.

Amerikalılar arasında ise, Whiglerle Demokratlar arasındaki basit parti çatışmalarından daha karmaşık bölünmeler vardı. Örneğin, XIX. yüzyılın ilk yarısında, genellikle İrlandalı ve Alman olan çok sayıda Katolik göçmen, ülkede doğmuş Protestan Amerikalılar arasında tepki yaratıyordu.

Göçmenler, Amerika kıyılarına garip yeni gelenekler ve dinsel uygulamalardan daha çok şeyler getirmişlerdi. Doğu kıyılarındaki kentlerde, iş bulmak için yerel halkla rekabete giriştiler. Ayrıca, 1820'lerde ve 1830'larda oluşan siyasal değişiklikler yabancıların siyasal gücünü arttırdı. Anılan yirmi yıl içinde, eyalet anayasaları beyaz erkeklere genel oy kullanma hakkı tanıyacak biçimde değiştirilmişti. Böylelikle egemenlikleri sona eren soylu siyasetçiler, iktidardan düşmelerinin suçunu göçmenlere yüklediler. Sonuçta, Katolik Kilisesi'nin alkol kullanımını önleme hareketini desteklememesi, Roma'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni alkol aracılığı ile bozmaya çalıştığı iddialarına yol açtı.

Howe (2007), Amerika'nın geçirdiği dönüşümün siyasi demokratikleşmeden çok, teknolojilerin ve altyapı ve iletişim ağlarının -telgraf, demiryolları, postane ve genişleyen bir matbaa endüstrisinin- patlayıcı büyümesi olduğunu savunuyor. İkinci Büyük Uyanış'ın dini uyanışlarını, eğitimin genişlemesini ve sosyal reformu mümkün kıldılar. Genişleyen bir ulusta malların, paranın ve insanların hızlı ve verimli hareketini sağlayarak parti siyasetini modernleştirdiler ve işleri hızlandırdılar. Dar görüşlü tarım topluluklarının gevşek örülmüş bir koleksiyonunu güçlü bir kozmopolit ulusa dönüştürdüler.[3] Güneydeki yüksek kârlı pamuk mahsulleri, Kuzeydoğudaki yeni tekstil ve makine yapım endüstrileri ve hızla gelişen ulaşım altyapısı sayesinde ekonomik modernizasyon hızla ilerledi. XVIII. yüzyıl sonlarında pek çok okumuş Amerikalı, geleneksel Hristiyan inançlarına bağlılığını iddia etmez olmuştu. Çağın din karşıtı ortamına tepki olarak, bir dinsel yeniden canlanış dalgası XIX. yüzyılın ilk yarısında batıya doğru yayıldı.

Amerikan tarihindeki bu ikinci büyük yeniden canlanış, bölgelere ve dinsel bağlılığı gösterme biçimine göre, çeşitli faaliyetler olarak ortaya çıktı. New England'da, dine duyulan yeni ilgi bir toplumsal hareketlilik dalgası oluşturdu. Batı New York'ta, yeniden canlanma ruhu, yeni mezheplerin doğmasını teşvik etti. Kentucky ve Tennessee'nin Appalachian bölgesinde, yeniden canlanma Metodistleri ve Baptistleri güçlendirdi ve yeni bir dinsel ifade türü yarattı: kamp toplantıları.

Birinci Parti Sistemi'nde, Cumhuriyetçiler ve Federalistler ülkedeki iki partiyi oluşturmaktaydı.

1730'lardaki Büyük Uyanış'ın aksine, doğudaki yeniden canlanış hareketi, isteri derecesinde coşku yokluğu ve duyguların açıkça ortaya vurulmayışı ile göze çarpıyordu. Bunlar yerine, inanmayanlar, inançlarını belirtenlerin "saygılı suskunluğu" karşısında büyüleniyorlardı. 1791 ve 1838'de 13 yeni eyalet kuruldu.

Avrupalı modellerden kopan Amerikalılar, özellikle edebiyatta ve yüksek öğrenimde kendi yüksek kültürlerini geliştirdiler. İkinci Büyük Uyanış, ülke genelinde canlanmalar getirdi, yeni mezhepler oluşturdu ve özellikle Metodistler ve Baptistler arasında kilise üyeliğini büyük ölçüde artırdı. 1840'lara gelindiğinde Avrupa'dan, özellikle de İngilizler, İrlandalılar ve Almanlar olmak üzere artan sayıda göçmen geliyordu. Birçoğu, ekonomi ve toplumda önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaya başlayan şehirlere yerleşti. Whig'ler, Teksas'ın ilhakının kölelik üzerinde bir krize yol açacağı konusunda uyarmışlardı ve 1850'lerin İç Savaş'a yol açan kargaşası tarafından haklı oldukları kanıtlandı.[4] 1790'larda Federalistlerle Antifederalistler arasında gelişen anlaşmazlık, Amerikan tarihi üzerinde büyük etkiler yarattı. Varlıklı Schuyler ailesinden bir kızla evlenmiş olan Alexander Hamilton'un önderliğindeki Federalistler, liman bölgelerinde yerleşik kentlilerin ticari çıkarlarını temsil ediyor; Thomas Jefferson'un lideri olduğu Antifederalistler ise kırsal bölgelerin ve güney kesimlerinin çıkarlarını savunuyorlardı. İki grub arasındaki tartışmada, merkezi hükûmetin gücü karşısında eyaletlerin gücü konu ediliyor ve Federalistler birinciyi yeğlerken, Antifederalistler de eyaletlerin haklarını savunuyorlardı.

Hamilton, ticaret ve endüstrinin çıkarları doğrultusunda davranacak güçlü bir merkezi hükûmet istiyordu. Kamu yaşamına, verimlilik, düzen ve örgütlenme aşkı aşılamıştı. Temsilciler Meclisi'nin "kamu borçlanmaları için yeterli destek" planı yapılması yolundaki çağrısına yanıt olarak, sadece kamu ekonomisine değil aynı zamanda etkin bir hükûmete de ilişkin ilkeleri geliştirdi ve destekledi.

United States 1789-03-1789-08.png
United States 1845-12-1846-06.png

Federalist DönemDüzenle

Washington Yönetimi: 1789-1797Düzenle

 
George Washington, ilk ABD Başkanı. (Gilbert Stuart'ın Lansdowne portresi, 1796)

Amerikan Devrim Savaşı'nın ünlü bir kahramanı, Kıta Ordusu komutanı ve Anayasa Konvansiyonu başkanı George Washington, oybirliğiyle yeni ABD Anayasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk Başkanı olarak seçildi. Yeni ulusun tüm liderleri cumhuriyetçiliğe bağlıydı ve 1788'deki Anti-Federalistlerin şüpheleri, 1791'de Anayasa'da yapılan ilk on değişiklik olarak bir Haklar Bildirgesi'ni onayladılar.[5]

Birkaç eyalette önerilen Anayasaya karşı muhalefetin çoğu, yeni hükûmet çerçevesinin işleyişinin işe yaramaz olarak değerlendirilmesinden veya 13 eyalet arasındaki birliğin güçlendirilmesinin istenmeyen olarak görülmesinden kaynaklanmadı. Eyalet onay sözleşmelerindeki tartışmalar, çeşitli eyalet anayasalarında bulunan haklar bildirgesine eşdeğer herhangi bir şeyin yokluğu etrafında toplandı.[6] 1787 Anayasa Konvansiyonu'nun bir temsilcisi ve Virginia Haklar Bildirgesi'nin yazarı olan George Mason, belgeyi imzalamayı reddetti çünkü belgenin bireysel hakları yeterince açıklamadığını veya korumadığını düşünüyordu. 1779-1780 Massachusetts Anayasa Konvansiyonu delegeleri aynı kaygılara sahipti ve onay bildirimi ile birlikte dokuz değişiklik talebinde bulundu, bunlardan ilki "Anayasa tarafından Kongre'ye özel olarak verilmeyen tüm yetkilerin saklı tutulduğunun açıkça beyan edilmesiydi." devletler tarafından icra edilecek." New York , geçilmemesi için, talep edilen otuz iki değişikliğin bir listesini artı yeni Anayasa hakkında uzun bir izlenim ve açıklama beyanını olumlu oylarına ekledi.[6]

Anayasanın keskin Anti-Federalist eleştirisi, yürürlüğe girdikten sonra azalmadı ve Birinci Kongre Mart 1789'da toplandığında, hem Meclis'te hem de Senato'da değişiklik yapılması yönünde yaygın bir duyarlılık vardı. O Eylül ayında, Kongre on iki değişikliği kabul etti ve onay için eyaletlere gönderdi. Bunlardan on tanesi Aralık 1791'de gerekli sayıda eyalet tarafından onaylandı ve Anayasa'nın bir parçası oldu. Bu değişiklikler, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi Anayasa'nın ana gövdesinde açıkça belirtilmeyen özgürlükleri saymakta; silah bulundurma ve taşıma hakkı ; makul olmayan arama ve el koyma özgürlüğü, kişisel eşyalarda güvenlik ve olası bir sebep olmaksızın verilen izinlerden özgürlük; bir Ölüm cezası veya "rezil suç" için büyük jüri tarafından iddianame; tarafsız bir jüri ile hızlı, kamuya açık bir yargılama garantisi; ve Çift yargılamanın yasaklanması. Ayrıca, Haklar Bildirgesi, Anayasa'da özel olarak belirtilmeyen tüm hakları halk için saklı tutar ve federal hükûmete özellikle halka veya Devletlere verilmeyen tüm yetkileri saklı tutar. * Haziran 1788 sonlarında Maryland, Güney Karolina ve New Hampshire de kabul ettiler ve dokuz eyalet tarafından onaylanma koşulu yerine getirilmiş oldu. Yasal olarak Anayasa yürürlükteydi. Fakat, iki güçlü ve önemli eyalet - New York ve Virginia - henüz karar vermemişlerdi, ve iki küçük eyalet olan Kuzey Karolina ile Rhode Island da kararsızlardı. En azından New York ve Virginia'nın onayı olmadıkça Anayasa'nın zayıf temeller üzerinde kalacağı açıktı.

1789 Yargı YasasıDüzenle

Anayasa yargıyı yalnızca bir Yüksek Mahkemeye ve Kongre'nin tanımlayacağı çeşitli alt mahkemelere verilmiş olarak tanımlarken, Kongre, tüm federal yargıyı kuran 1789 Yargı Yasasını kabul etti. Yargıtay öngörülen yasa altı yargıç var ve iki ek düzeyleri için için: Üç circuit mahkemeleri ve 13 bölge mahkemeleri . Ayrıca her federal yargı bölgesinde ABD Mareşal, Mareşal Yardımcısı ve Bölge Savcısı ofisleri oluşturdu. 1790 Uzlaşması, ulusal başkenti güney Maryland eyaletinde (şimdi Columbia Bölgesi) tanımlanacak bir bölgeye yerleştirdi ve eyalet borçlarının federal olarak üstlenilmesini sağladı.[7]

Anayasa, Konfederasyon Maddeleri sırasında ABD hükûmetinin bir parçası olmayan iki hükûmet dalını yeniledi. Daha önce, Kongre "yürütme" işlevlerini yerine getirmek üzere ara verdiğinde Philadelphia'da on üç üyeli bir komite geride kalmıştı.

7 Haziran'da Konvansiyon'da "ulusal yürütme" ele alındı. "Baş yargıç" veya "başkanlık", gücün tek bir kişide toplanmasından ciddi bir endişe kaynağıydı. Ancak James Wilson (PA), Charles Pinckney (SC) ve John Dickenson (DE) gibi milliyetçi delegeler "güçlü bir yönetici" için herkesin güvenebileceği birisi vardı, George Washington.

Maddeyi tartışmak üzere tanıttıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Benjamin Franklin (Pa) ve John Rutledge (SC) herkesi fikirlerini özgürce konuşmaya çağırdı. Roger Sherman (CT), Edmund Randolph (VA) ve Pierce Butler[8] eski Roma Cumhuriyeti'nin konsolosları tayin ederken yaptığı gibi, yürütmede iki veya üç kişiyi tercih ederek itiraz ettiler.

Nathaniel Gorham, Bütün Komitesinin Başkanıydı, bu yüzden Washington, herkesin nasıl oy verdiğini görebileceği Virginia delegasyonunda oturdu. Tek kişilik bir 'başkanlık' için yapılan oylamada 7'ye karşı 3'e karşı, New York , Delaware ve Maryland'de olumsuz oy kullanıldı. Virginia, George Washington ile birlikte evet oyu vermişti.[9]

Konvansiyon, Randolph Planını bir gündem için takip ediyor ve her kararı sırayla işlemleri ilerletmek için alıyor. Bir gecelik koalisyonlar, bir sonraki iş kaleminde çoğunluğu sağlamak için önceki oylarda ayarlama gerektirdiğinde maddelere geri döndüler.

Saf 1776 cumhuriyetçiliği, egemen halkın sesi olan eyalet yasama meclisinden ayrı ve bazen onunla çelişen yargıçlara pek itibar etmemişti. William Blackstone'a göre İngiliz Ortak Hukuku emsalinde, yasama organı, uygun prosedürü izleyerek, tüm anayasal amaçlar için "halk" idi.. John Adams'ın müvekkillerinden biri, 1775'teki Birinci Kıta Kongresi'nin Parlamentonun egemenliğini üstlendiğine ve böylece Massachusetts'te önceden kurulmuş tüm mahkemeleri kaldırdığına inanıyordu.[9]

Sözleşmede, ulusal bir sisteme bakarak, Yargıç Wilson (PA), yasama getirilerinden kaçınmak için tek bir kişi tarafından atama yapılmasını istedi. Yargıç Rutledge (SC), Şansölye olarak başkanlık ettiği Güney Karolina mahkemesi gibi, en yüksek eyalet mahkemelerinden temyiz almak için bir Yüksek Mahkeme olan bir ulusal mahkeme dışında her şeye karşıydı. Rufus King (MA), her eyaletteki ulusal bölge mahkemelerinin, aksi takdirde ulusal başkentteki 'yüksek mahkemeye' gidecek olan temyiz başvurularından daha az maliyetli olacağını düşündü. Ulusal alt mahkemeler geçti,[9]

Washington, Hazine Bakanının Philadelphia tüccarı ve "Devrimin finansörü" olarak bilinen Robert Morris olacağını ummuştu, ancak o reddetti ve onun yerine görev başkanın genç eski yaveri Alexander Hamilton'a gitti. Washington'un desteği ve Jefferson'ın muhalefeti, Kongre'yi, bir yüzyıl önce İngiltere'de geliştirilen sistemden sonra modellenen geniş kapsamlı bir mali programı geçirmeye ikna etti. Amerikan Devrimi'nin borçlarını finanse etti, bir ulusal banka kurdu ve bir tarife ve vergi sistemi kurdu. Politikaları, eyaletlerin ve zengin Amerikalıların ekonomik çıkarlarını, ulusal hükûmetin başarısına ve yeni ulusun uluslararası mali durumunu güçlendirmeye bağladı.[10] Hamilton, endüstriyel kalkınma, ticari faaliyet ve hükûmet çalışmaları için Amerika'nın kredi sağlaması gerektiğini belirtti. Bunun için de halkın kesin güveni ve desteği gerekliydi. Ulusal borçları reddetmek ya da sadece bir kısmını ödemek isteyen çok kimse vardı. Buna karşın Hamilton, borçların tümüyle ödenmesini istedi ve eyaletlerin Devrim sırasında oluşan ve ödenmemiş kalan borçlarının da federal hükûmet tarafından devralınmasını öngören bir plan üzerinde de ısrar etti.

Hamilton ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde şube açmaya yetkili olan bir Amerika Birleşik Devletleri Bankası da kurdu. Bir ulusal darphane açılmasını destekledi ve "yeni kurulmuş endüstri" görüşüne dayanarak, gümrük tarifeleri geliştirilmesini savundu. Bu görüşe göre, yeni kurulmuş şirketlerin geçici olarak korunması sayesinde rekabetçi ulusal endüstriler geliştirilebilirdi. Federal hükûmet borçlarının sağlam bir temele oturtulmasına ve ödenmesi için gerekli tüm gelirlerin sağlanmasına yönelik bu önlemler, ticaret ve endüstriyi teşvik etti ve ulusal hükûmetin ardında sağlam bir cephe oluşturan güçlü bir iş adamları grubu yarattı.

Güney Temsilcilerinin çoğu, Hamilton'un planına karşı çıktılar çünkü borçlarını zaten reddettiler ve bu yüzden ondan çok az şey kazandılar. Ancak daha da önemlisi, Kuzey ve Güney eyaletleri arasında yetmiş yıl sonra alevler içinde kalacak olan ekonomik ve kültürel çatlağın erken belirtileri vardı: Güney ve onun plantasyona dayalı ekonomisi, merkezi bir federal hükûmete ve Kuzeydoğu'nun ticari çıkarlarına tabi olmaya direndi. Güneylilerin Kongre'deki önemli muhalefetine rağmen, Hamilton'un planı 1790'ın ortalarında yürürlüğe girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İlk Bankası, Thomas Jefferson ve destekçilerinin anayasaya aykırı olduğuna dair argümanlarına rağmen, Hamilton bunun tamamen federal hükûmete verilen yetkiler dahilinde olduğunu ilan etmesine rağmen, o yıl kuruldu. Gelişmekte olan Amerikan endüstrisi için koruma tarifeleri de dahil olmak üzere Hamilton'un diğer önerileri reddedildi. Jefferson, tarıma dayalı bulunan ve merkeziyetçi olmayan bir cumhuriyeti savunuyordu. Güçlü bir merkezi hükûmetin dış ilişkilerdeki değerini kabul etmekle birlikte, bu hükûmetin diğer alanlarda güçlü olmasını istemiyordu. Daha verimli bir örgütlenme Hamilton'un güçlü emeliydi; buna karşın Jeffeson bir konuşması sırasında "ben enerji dolu bir hükûmetin dostu olmam" demişti. Hamilton anarşiden korkuyor ve düzeni temel alıyor; Jefferson ise, zorbalıktan korkuyor ve özgürlüğü temel alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki görüşe de gereksinimi vardı. Bu iki kişinin varlığı ülke için iyi bir şans oluşturuyordu ve zamanla ikisinin felsefeleri birleştirilip aralarında uyum sağlanabilirdi. Jefferson dışişleri bakanı olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra aralarında ortaya çıkan bir çatışma, Anayasa'nın yeniden ve köklü bir biçimde yorumlanmasına yol açtı. Hamilton, bir ulusal banka kurulmasına yönelik yasa taslağını sunduğunda Jefferson buna karşı çıktı. Eyaletlerin haklarına inananlar adına yaptığı konuşmada, federal hükûmete ait tüm yetkilerin Anayasa'da teker teker sayıldığını ve kalan tüm yetkilerin eyaletlere ait olduğunu ileri sürdü. Federal hükûmetin bir banka kurma yetkisi kesinlikle yoktu.

Viski İsyanıDüzenle

Viski İsyanı 1794'te batı Pensilvanya'daki Monongahela Vadisi'ndeki yerleşimciler, yerleşimcilerin para kazanmak için dağları aşıp gönderdikleri viski üzerindeki yeni federal vergiyi protesto ettiklerinde gerçekleşti. Federal hükûmetin ilk ciddi sınavıydı. Washington, federal mareşallere, vergi protestocularının federal bölge mahkemesinde görünmesini gerektiren mahkeme emirlerini yerine getirmelerini emretti. Ağustos 1794'te protestolar tehlikeli bir şekilde doğrudan isyana yaklaştı ve 7 Ağustos'ta Pittsburgh, Pensilvanya yakınlarında birkaç bin silahlı yerleşimci toplandı. Washington daha sonra çeşitli eyaletlerin milislerini çağırmak için 1792 Milis Yasası'nı yürürlüğe koydu. 13.000 kişilik bir kuvvet örgütlendi ve Washington onu Batı Pensilvanya'ya götürdü. İsyan hemen şiddet olmadan çöktü.[11] Buna karşılık Hamilton, gerekli ayrıntılar çok fazla olduğu için, pek çok yetkinin genel ifadelerle belirlendiğini ve bunlar arasında, Kongre'nin özellikle verilmiş olan yetkilerini kullanabilmesi amacıyla, "gerekli ve uygun olan tüm yasaları çıkarma" yetkisinin de bulunduğunu savundu. Anayasa, ulusal hükûmete vergi koyma ve tahsil etme, borçları ödeme ve borçlanma yetkisi veriyordu. Bir ulusal bankanın, bu işlevlerin etkin biçimde yerine getirilebilmesine somut katkısı olabilirdi. Bu nedenle de Kongre'nin, genel yetkilerine dayanarak, böyle bir bankayı yaratma hakkı vardı. Washington ve Kongre Hamilton'un görüşlerini kabul etti ve federal hükûmetin yetkilerinin geniş anlamda yorumlanmasına ilişkin önemli bir örnek oluşturuldu.

1794 Jay AntlaşmasıDüzenle

Dış politika beklenmedik bir şekilde, 1793'te devrimci Fransa'nın Avrupa'nın geri kalanıyla savaşa girmesiyle, 22 yıllık bir mücadeleye yol açacak bir olaydan başlayarak merkez sahneye çıktı. Fransa, 1778'de ABD ile olan ittifakının, ABD'nin onların yardımına geleceği anlamına geldiğini iddia etti. Washington yönetiminin tarafsızlık politikası geniş çapta desteklendi, ancak Jeffersoncılar Fransa'yı şiddetle desteklediler ve Cumhuriyetçiliğin düşmanı olarak gördükleri İngilizlere derinden güvenmediler. Buna ek olarak, Güney ve Batı'daki İspanyol topraklarını ilhak etmeye çalıştılar. Bu arada Hamilton ve iş dünyası, Amerika'nın açık ara en büyük ticaret ortağı olan İngiltere'yi tercih etti. Cumhuriyetçiler 1793-94 kışında Britanya'nın Amerikan ticaret gemilerini ele geçirmesi ve mürettebatlarını Kraliyet Donanması'na çekmesiyle destek aldı, ancak gerilimler, karşılığında 10 yıllık müreffeh bir ticaretin başlamasını sağlayan 1794 Jay Antlaşması ile çözüldü. İngiltere, birliklerini Kanada-ABD sınırındaki tahkimatlarından çekecekti. Jeffersoncılar, Antlaşma'yı İngiliz paralı çıkarlarına teslim olmak olarak gördüler ve anlaşmayı yenmek için ülke çapında destekçilerini seferber ettiler. Federalistler de aynı şekilde, Washington'un onayını güvence altına almak için prestijini kullanarak tartışmaya alenen müdahale ettiği 1795'e kadar devam eden şiddetli bir çatışmada destekçilerini bir araya getirdi. Bu noktada, Federalist pozisyonun ekonomik ve politik avantajları, Terör Saltanatı ve Jakoben din karşıtı politikaların ardından Fransa'ya yönelik artan küçümseme ile birleştiğinde, ilgili herkes için açık hale geldi. Jefferson derhal Dışişleri Bakanı olarak istifa etti. Tarihçi George Herring, Jay Antlaşması'nın ürettiği "dikkate değer ve tesadüfi ekonomik ve diplomatik kazanımlara" dikkat çekiyor.[12][13] Yeni hükûmetin ilk görevlerinden biri iç ekonomiyi güçlendirmek ve ülkenin mali konumunu güvence altına almak olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri dış ilişkilerini göz ardı edemezdi. Washington dış politikasının temel taşları, barışın korunması, ülkeye yaralarını sarmak için zaman tanınması ve ulusal birleşmenin yavaş yavaş yürümesine olanak sağlanmasıydı. Avrupa'daki gelişmeler bu amaçları tehdit ediyordu. Çok sayıda Amerikalı Fransız Devrimi'ni yakından izliyor ve ona olumlu gözle bakıyordu. Nisan 1793'te gelen haberler, bu çatışmayı Amerikan siyasetinin bir sorunu yaptı. Fransa, Büyük Britanya ve İspanya'ya savaş ilan etmişti ve Fransa'nın, Yurttaş Genet olarak bilinen yeni elçisi Edmond Charles Genet Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyordu.

Hamilton ve Jefferson arasında özellikle dış politika konusunda devam eden çatışma, Federalist ve Cumhuriyetçi partilerin oluşumuna yol açtı. Washington, veda konuşmasında siyasi partilere karşı mesafeli ve uyarıda bulunsa da, genel olarak Hamilton ve Hamilton programlarını Jefferson'ın programlarından daha çok destekledi. Demokratik-Cumhuriyetçi Parti Yukarı Güney'e, Batı sınırına ve orta eyaletlerin bazı kısımlarına hakim oldu. Federalist destek, büyük Kuzey şehirlerinde ve Güney Karolina'da yoğunlaştı. 1799'daki ölümünden sonra Washington, Federalistlerin sembolik bir kahramanı oldu.[14] Kral XVI. Louis'nin Ocak 1793'te idam edilmesinin ardından, İngiltere, İspanya ve Hollanda Fransa ile savaşa girmişlerdi. 1778 tarihli Fransız-Amerikan İttifak Antlaşması uyarınca, Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa sürekli olarak müttefik kalacaklardı ve Amerika Batı Hint Adaları'nı savunması için Fransa'ya yardım etmek zorundaydı. Buna karşın, askeri ve ekonomik açılardan çok zayıf bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, büyük Avrupa güçleriyle yeni bir savaşa girebilecek durumda değildi. Washington 22 Nisan 1793'te, Amerika Birleşik Devletleri'nin "savaşan taraflarla dost ve onlara karşı tarafsız" olacağını açıklayarak, bağımsızlığına olanak vermiş bulunan 1778 antlaşmasının hükümlerini iptal etti. Genet geldiğinde, pek çok vatandaş sevgi gösterilerinde bulundu; fakat, hükûmet tarafından soğuk bir resmiyet içinde karşılandı. Buna kızan Genet, ele geçirilmiş bir İngiliz gemisinin korsan teknesi olarak donatılmayacağı yolunda verilmiş bulunan sözü ihlal etti. Bundan sonra da, hükûmeti atlayıp konuyu doğrudan doğruya Amerikan halkına danışacağı tehdidinde bulundu. Kısa süre sonra da, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa Hükümeti'nin onu geri çağırmasını istedi.

Genet olayıDüzenle

Genet olayı, Büyük Britanya ile ilişkilerin doyuruculuktan çok uzak bulunduğu bir sırada, Ameika'nın Fransa ile olan ilişkilerini de gerginleştirdi. Batı'daki kaleler hala İngiliz askerlerinin işgali altındaydı, Devrim sırasında İngiliz askerlerinin götürdüğü mallar ne iade edilmiş ne de bedeli ödenmişti ve Fransa limanlarına gitmekte olan Amerikan gemilerine İngiliz donanması tarafından el konuluyordu. Washington, bu sorunları çözümlemek amacıyla, Yüksek Mahkeme'nin ilk başkanı John Jay'i özel elçi olarak Londra'ya gönderdi. Jay, görüşmeler sonunda, İngiliz askerlerinin batıdaki kaleleri boşaltmasını sağlayan bir antlaşma imzaladı ve İngiltere tarafından 1793 ve 1794'te el konulmuş bulunan gemilere ve taşıdıkları yüklere karşılık Londra'nın tazminat ödeyeceği konusunda söz aldı. Antlaşmada, Amerika'nın Batı Hint Adaları ile olan ticaretine büyük sınırlamalar getirilmesi ve ne gelecekte Amerikan gemilerine el konulmasından ne de Amerikalı denizcilerin zorla İngiliz donanmasında görevlendirilmesinden söz edilmiş bulunması, A.B.D.'nin çok zayıf bir durumda olduğunu gösteriyordu. Jay ayrıca, İngilizlerin, donanmaya ait malların ve savaş malzemesinin kaçak mal sayıldığı ve tarafsız gemiler tarafından düşman limanlarına taşınamayacağı yolundaki görüşlerini de kabul etti.

Jay'ın imzaladığı Antlaşma, artık Cumhuriyetçiler olarak tanınan Antifederalistlerle Federalistler arasında hararetli dış politika tartışmaları başlamasına neden oldu. Temsil ettikleri çıkar çevreleri İngiltere ile yürütülen ticaretten yararlandığı için, Federalistler İngiltere yanlısı bir siyasetten yanaydılar. Bunun aksine, Cumhuriyetçiler, daha çok ülküsel nedenlerle, Fransa'dan yana davranıyor ve Jay Antlaşması'nın İngltere'ye çok fazla çıkar sağladığını düşünüyorlardı. Yine de, uzun tartışmalardan sonra Senato antlaşmayı onayladı.

Siyasi partilerin ortaya çıkışıDüzenle

1792 ve 1824 arasındaki Birinci Parti Sistemi'nde, başkanlık, Kongre ve eyaletlerin kontrolü için rekabet eden iki ulusal partiye sahipti: Federalist Parti, Alexander Hamilton tarafından kuruldu ve 1800'e egemen oldu. Rakip Cumhuriyetçi Parti (Demokratik-Cumhuriyetçi Parti), Thomas Jefferson ve James Madison tarafından kuruldu ve 1800'den sonra egemen oldu. Her iki parti de ulusal siyasetten kaynaklandı, ancak her eyalette destekçileri ve seçmenleri örgütlemek için harekete geçti. Bunlar "muhtemelen dünyadaki ilk modern parti sistemi"ni oluşturuyordu, çünkü mahkeme veya parlamentodaki aristokrat hiziplerine değil, seçmenlere dayanıyordu.[15] Federalistler iş dünyasına, Cumhuriyetçiler çiftçilere ve çiftçilere seslendi. 1796'ya gelindiğinde, her eyalette siyaset neredeyse iki partinin tekelindeydi. Ulusun başında sekiz yıldan fazla kalmayı kesinlikle reddeden Washington 1797'de emekliye ayrıldı. Başkan Yardımcısı, Massachusettsli John Adams yeni başkan olarak seçildi. Başkanlığa getirilmeden önce Alexander Hamilton ile sürtüşmüş olan Adams, bölünmüş bir parti ile çalışmak zorundaydı.

Uluslararası karmaşa bu iç zorlukları daha da arttırıyordu: İngiltere ile yeni yapılan antlaşmayı öfkeyle karşılayan Fransa, İngilizlerin iddialarını benimseyerek, düşman limanlarına götürülmekte olan besin maddelerine, donanmaya ait mallara ve savaş malzemesine Fransız donanması tarafından el konulacağını açıkladı. 1797'ye gelindiğinde, Fransa 300 Amerikan gemisine el koymuş ve Amerika Birleşik Devletleri'yle diplomatik ilişkilerini kesmişti. Adams, görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e üç temsilci daha gönderince, Fransa Dışişleri Bakanı Charles Maurice de Talleyrand'ın ajanları (Adams, Kongre'ye verdiği raporda bunlardan X, Y ve Z olarak söz etmiştir), Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya 12 milyon dolar borç ve Fransa Hükümeti yetkililerine de rüşvet vermesi koşuluyla görüşmelere başlanabileceğini bildirdiler. Amerikalıların Fransa'ya karşı düşmanlıkları yüksek bir düzeye erişti. XYZ Olayı denilen gelişmeler sonucunda, silah altına asker alınmaya ve genç A.B.D. donanması güçlendirilmeye başlandı.

Jefferson, 12 Şubat 1798'de şunları yazdı:

ABD'de yürütmenin hükûmetimizin en çok desteğe ihtiyacı olduğuna inanan iki siyasi mezhep ortaya çıktı; diğeri İngiliz Hükümeti'ndeki benzer şube gibi, Anayasa'nın cumhuriyetçi kısımları için zaten çok güçlü. Bunlardan ilki federalist, bazen aristokrat veya monokrat, bazen de Tories olarak adlandırılır.[16]

Federalistler, devlet borçlarının federal olarak üstlenilmesini, bu borçları ödemek için bir tarifeyi, finansmanı kolaylaştırmak için bir ulusal bankayı ve bankacılık ve üretimin teşvik edilmesini vurgulayan Hazine Sekreteri Hamilton'un finansal sistemini desteklediler. Güney plantasyonunda yerleşik Cumhuriyetçiler, güçlü bir yürütme gücüne karşı çıktılar, sürekli bir ordu ve donanmaya düşmandılar, federal hükûmetin Anayasal yetkilerinin sınırlı bir şekilde okunmasını talep ettiler ve Hamilton mali programına şiddetle karşı çıktılar. Belki daha da önemlisi, Federalistlerin siyasi istikrarı ve Amerikan ticaretiyle yakın bağları nedeniyle Britanya'yı tercih ettiği, Cumhuriyetçilerin ise Fransız ve Fransız Devrimi'ne hayran olduğu dış politikaydı. Jefferson özellikle İngiliz aristokrat etkilerinin cumhuriyetçiliği baltalayacağından korkuyordu. İngiltere ve Fransa, kısa bir kesintiyle 1793-1815 savaşındaydı. Amerikan politikası tarafsızlıktı, federalistler Fransa'ya düşmandı ve Cumhuriyetçiler İngiltere'ye düşmandı. 1794 Jay Antlaşması, iki partinin ve her eyaletteki destekçilerinin kararlı seferberliğine işaret ediyordu. Başkan Washington, resmi olarak tarafsız olmasına rağmen, genellikle Federalistleri destekledi ve bu parti Washington'u ikonik kahramanları yaptı. Jefferson'un faaliyetlerinden biri ülkenin yüzölçümünü iki katına çıkarmak oldu. Yedi Yıl Savaşları sona erdiğinde Fransa, Mississippi Nehri'nin batısındaki araziyi İspanya'ya terk etmişti. Ohio ve Mississippi vadilerinden alınan Amerikan ürünlerinin taşınmasında vazgeçilmez konumda olan New Orleans limanı, Mississippi Nehri'nin ağzında kuruluydu. Jefferson başkan olduktan kısa bir süre sonra, Napolyon, zayıf düşmüş İspanyol hükûmetini, Louisiana diye adlandırılan geniş bir toprak parçasını Fransa'ya geri vermeye zorladı. Olay Amerikalıları kuşkulandırdı ve öfkelendirdi. Napolyon'un, Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen batısında büyük bir koloni imparatorluğu kurma planı, Amerika'nın iç kesimlerindeki tüm yerleşim birimlerinin ticaret haklarını ve güvenliklerini tehdit ediyordu. Jefferson, Fransa Louisiana'yı eline geçirirse "o anda bizim de İngiliz donanması ve ulusuyla evlenmemiz gerekir" diye konuştu.

Adams İdaresi: 1797-1801Düzenle

 
Alexander Hamilton, ABD'nin ilk Hazine Bakanı

Washington, 1797'de emekli oldu ve sekiz yıldan fazla bir süre ulusun başı olarak hizmet etmeyi kesin olarak reddetti. Federalistler Başkan Yardımcısı John Adams'ı Başkan olarak desteklediler. Adams, 1796 başkanlık seçimlerinde Jefferson'u mağlup etti ve o zamanın Seçiciler Kurulu'nun operasyonunda ikinci olarak Başkan Yardımcısı oldu. Ulusun başında sekiz yıldan fazla kalmayı kesinlikle reddeden Washington 1797'de emekliye ayrıldı. Başkan Yardımcısı, Massachusettsli John Adams yeni başkan olarak seçildi. Başkanlığa getirilmeden önce Alexander Hamilton ile sürtüşmüş olan Adams, bölünmüş bir parti ile çalışmak zorundaydı.

Başkanlığa girmeden önce bile Adams, Alexander Hamilton ile tartışmıştı ve bu nedenle bölünmüş bir Federalist parti tarafından engellendi.[17] Başkan Yardımcısı, Massachusettsli John Adams yeni başkan olarak seçildi. Başkanlığa getirilmeden önce Alexander Hamilton ile sürtüşmüş olan Adams, bölünmüş bir parti ile çalışmak zorundaydı.

XYZ OlayıDüzenle

Bu iç zorluklar uluslararası komplikasyonlarla daha da arttı: Düşman ülke Büyük Britanya ile Jay Antlaşması'nın 1795'te Amerika tarafından onaylanmasına kızan Fransa, İngiliz limanlarına gönderilen yiyecek ve savaş malzemelerinin Fransız donanması tarafından ele geçirildiğini ilan etti. 1797'de Fransa 300 Amerikan gemisine el koydu ve ABD ile diplomatik ilişkilerini kesti. Adams, müzakere için Paris'e diğer üç komisyon üyesini gönderdiğinde, Dışişleri Bakanı Charles Maurice de Talleyrand'ın (Adams'ın Kongre'ye sunduğu raporunda "X, Y ve Z" olarak adlandırdığı) ajanları Amerikalılara, müzakerelerin ancak ABD'nin Fransa'ya borç vermesi durumunda başlayabileceğini bildirdi. 12 milyon dolar ve Fransız hükûmetinin yetkililerine rüşvet verdi. Amerika'nın Fransa'ya düşmanlığı, Fransız büyükelçisi Edmond-Charles Genêt'in hayranlığıyla heyecanlı bir boyuta ulaştı. Federalistler "XYZ Olayı"nı yeni bir Amerikan ordusu yaratmak, acemi Birleşik Devletler Donanmasını güçlendirmek güçlendirmek, (Amerikan sivil özgürlükleri için ciddi sonuçları olan) Fransız yanlısı faaliyetleri durdurmak için Yabancı ve İsyan Yasalarını dayatmak ve ödenecek yeni vergileri yürürlüğe koymak için kullandılar. onun için. Vatandaşlık için ikamet şartını beş yıldan 14 yıla değiştiren Vatandaşlığa Kabul Yasası, Cumhuriyetçi Partiyi desteklediğinden şüphelenilen İrlandalı ve Fransız göçmenleri hedef aldı. İsyan Yasası, Başkana veya Kongreye karşı "yanlış, skandal ve kötü niyetli" nitelikte herhangi bir şey yazmayı, konuşmayı veya yayınlamayı yasakladı. İsyan Yasası kapsamında kazanılan birkaç mahkumiyet, yalnızca sivil özgürlükler uğruna şehitler yarattı ve Cumhuriyetçiler için destek uyandırdı. Jefferson ve müttefikleri, iki eyaletin Kentucky ve Virginia Kararlarında eyalet yasama organlarının Kongre eylemlerini geçersiz kılabileceğini belirten bir karşı saldırı başlattı. Ancak, diğer tüm devletler bu öneriyi reddetti ve hükümsüz kılma -ya da deyimiyle "98 ilkesi"- Cumhuriyetçilerin Quids adlı bir hizbinin koruması haline geldi.[18] Uluslararası karmaşa bu iç zorlukları daha da arttırıyordu: İngiltere ile yeni yapılan antlaşmayı öfkeyle karşılayan Fransa, İngilizlerin iddialarını benimseyerek, düşman limanlarına götürülmekte olan besin maddelerine, donanmaya ait mallara ve savaş malzemesine Fransız donanması tarafından el konulacağını açıkladı. 1797'ye gelindiğinde, Fransa 300 Amerikan gemisine el koymuş ve Amerika Birleşik Devletleri'yle diplomatik ilişkilerini kesmişti. Adams, görüşmelerde bulunmak üzere Paris'e üç temsilci daha gönderince, Fransa Dışişleri Bakanı Charles Maurice de Talleyrand'ın ajanları (Adams, Kongre'ye verdiği raporda bunlardan X, Y ve Z olarak söz etmiştir), Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya 12 milyon dolar borç ve Fransa Hükümeti yetkililerine de rüşvet vermesi koşuluyla görüşmelere başlanabileceğini bildirdiler. Amerikalıların Fransa'ya karşı düşmanlıkları yüksek bir düzeye erişti. XYZ Olayı denilen gelişmeler sonucunda, silah altına asker alınmaya ve genç A.B.D. donanması güçlendirilmeye başlandı.

1799'da, Fransızlarla (Yarı Savaş olarak bilinir) bir dizi deniz savaşından sonra, tam ölçekli savaş kaçınılmaz görünüyordu. Bu krizde Adams partisinden ayrıldı ve Fransa'ya üç yeni komisyon üyesi gönderdi. İktidara yeni gelen Napolyon onları candan karşıladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni 1778'de Fransa ile olan savaş ittifakından resmen serbest bırakan 1800 Sözleşmesi'nin müzakeresiyle çatışma tehlikesi azaldı. Ancak, Amerikan zayıflığını yansıtan Fransa, Fransız donanması tarafından ele geçirilen Amerikan gemileri için 20 milyon dolar ödemeyi reddetti.[19] Fransızlarla bir dizi deniz çatışmasından sonra savaş kaçınılmaz görünüyordu. Bu bunalım sırasında, Adams, savaşmak isteyen Hamilton'un önerilerini bir kenara iterek Fransa'ya üç yeni temsilci gönderdi. İktidara yeni gelmiş olan Napolyon, temsilcilere içten bir kabul gösterdi ve görüşmeler sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'ni Fransa ile 1778'de yapmış bulunduğu savunma ittifakının yükümlülüklerinden resmen kurtaran Sözleşme'nin 1800 yılında imzalanmasıyla çatışma tehlikesi azaldı. Buna karşın, Amerika'nın zayıflığı yüzünden, Fransa, Fransız donanmasının el koyduğu Amerikan gemilerine karşılık 20 milyon dolar tazminat ödemeyi reddetti.

Görevdeki son saatlerinde Adams, John Marshall'ı baş adalet olarak atadı. 1835'teki ölümüne kadar hizmet eden Marshall, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini çarpıcı bir şekilde genişletti ve Anayasa'nın güçlü bir ulusal hükûmet için yapılan Federalist bir yorumunu sağladı.[20] Fransa'ya karşı duyulan düşmanlık, Kongre'nin Yabancılar ve İsyan Yasaları'nı kabulüne yol açtı ve bu yasalar Amerika'da vatandaşlık hakları üzerinde önemli etkiler yarattı. Vatandaşlığa alınma süresini beş yıldan on dört yıla yükselten Vatandaşlık Yasası, Cumhuriyetçiler'e destek verdiğinden kuşku duyulan İrlandalı ve Fransız göçmenleri hedef alıyordu. Sadece iki yıl yürürlükte kalacak olan Yabancılar Yasası, başkana, savaş sırasında yabancıları hapse atma ya da sınır dışı etme yetkisi veriyordu. İsyan Yasası, başkan ya da Kongre hakkında "yanlış, iftira sayılan ve kasıtlı" her tür yazıyı, konuşmayı ya da yayını yasaklıyordu. İsyan Yasası uyarınca verilen birkaç mahkumiyet kararı, vatandaşlık hakları konusunda azizler yarattı ve Cumhuriyetçiler'e destek sağladı.

Thomas JeffersonDüzenle

John Marshall Mahkemesi'nin önemli kararları
Dava Tarih
Marbury v. Madison 1803
Fletcher v. Peck 1810
Martin v. Hunter's Lessee 1816
McCulloch v. Maryland 1816
Gibbons v. Ogden 1824

Jefferson, erken Amerikan tarihinde merkezi bir şahsiyettir, siyasi liderliği için çok övülmüştür, ancak aynı zamanda köleliğin özel hayatındaki rolü nedeniyle de eleştirilmiştir. Aristokrat ve monarşist eğilimlere saldırarak eşitlik, demokrasi ve cumhuriyetçiliği savundu. Amerikan bağımsızlığında bir liderdi, dini özgürlük ve hoşgörüyü savundu ve kentsel finans elitinin merkezileştirici eğilimlerine karşı çıktı. İkinci ulusal siyasi partiyi kurdu ve 1800'de hakimiyet kurmasını sağladı, ardından batının genişlemesi ve keşfi için çalıştı. Eleştirmenler onun yüzlerce köleye sahip olması ile ünlü "bütün insanlar eşit yaratılmıştır" beyanı arasındaki çelişkiyi kınıyor ve onun köle metresinden çocuk sahibi olduğunu iddia ediyor.[21][22] Yasalar direnmeyle karşılandı. Jefferson ve Madison, Kasım ve Aralık 1798'de, Kentucky ve Virginia yasama organlarının, aynı adla anılan birer Karar almalarına öncülük ettiler. Bunlara göre, eyaletler, federal hükûmetin kararlarına kendi görüşleri çerçevesinde "müdahale" edebilecek ve onları "geçersiz" kılabileceklerdi. Geçersiz kılma kuramı, gelecek yıllarda, gümrük tarifeleri ve daha da kötüsü, kölelik konularında kendi çıkarlarını Kuzey'in çıkarlarına karşı savunmak amacıyla Güney eyaletleri tarafından kullanılacaktı.

Washington ve Adams döneminde Federalistler güçlü bir hükûmet kurmuşlardı, ancak bazen vatandaşları yabancılaştıran politikalar izlediler. Örneğin, 1798'de, hızla büyüyen ordu ve donanmanın masraflarını karşılamak için Federalistler, ülkedeki her mülk sahibini etkileyen evler, topraklar ve köleler üzerinde yeni bir vergi çıkardılar. Fries'in İsyanı'nda Pensilvanya'daki yüzlerce çiftçi isyan etti -Federalistler sivil toplumda bir çöküş gördüler. Bazı vergi direnişçileri tutuklandı ve ardından Adams tarafından affedildi. Cumhuriyetçiler bu eylemi Federalist tiranlığın bir örneği olarak kınadılar.[23] 1800'e gelindiğinde Amerikan halkı bir değişikliğe hazırdı. Washington ve Adams'ın yönetimi sırasında Federalistler güçlü bir hükûmet kurmuşlardı; fakat, Amerikan hükûmetinin vatandaşların isteklerine karşılık vermek zorunda olduğu ilkesini zaman zaman göz ardı ederek, büyük grubları yabancılaştıran bir dizi siyaset izlemişlerdi. Sözgelimi, 1798'de bir konut, arazi ve köle vergisi çıkararak ülkedeki tüm emlak sahiplerini etkilediler.

Jefferson, 1800 seçimlerinde kendilerini Demokratik-Cumhuriyetçiler olarak öne süren büyük bir küçük çiftçi, esnaf ve diğer işçi kitlesini istikrarlı bir şekilde arkasında topladı. Jefferson, Amerikan idealizmine hitap etmesi nedeniyle olağanüstü bir iyilik gördü. Washington DC'nin yeni başkentindeki bu tür ilk konuşma olan açılış konuşmasında, sakinler arasında düzeni korumak için "akıllı ve tutumlu bir hükûmet" sözü verdi, ancak "onları, aksi takdirde kendi sanayi ve gelişme arayışlarını düzenleme konusunda özgür bırakacaktı. Jefferson sürekli olarak çevresinde büyük çiftçi, dükkân sahibi ve diğer işçi kitleleri topladı ve onlar da 1800 seçimlerinde etkilerini gösterdiler. Jefferson, Amerikan idealizmine hitap ettiği için olağanüstü destek elde etti. Yeni başkent Washington, D.C.'de okunan ilk resmi söylev olan göreve başlama konuşmasında, halk arasında düzeni koruyacak "akıllı ve tutumlu bir hükûmet kurulacağına"; ancak, "onların, bunun dışında, kendi çalışmalarını ve gelişmelerini düzenlemekte özgür bırakılacaklarına" söz verdi. Jefferson'un sadece Beyaz Saray'daki varlığı bile demokratik yöntemler geliştirdi. Maiyetindekilere, kendilerine halkın emanetçileri olmaktan başka bir gözle bakmamalarını öğretti. Tarımı ve batıya doğru genişlemeyi teşvik etti. Amerika'nın baskı altında kalan kişiler için bir barınak olduğuna inandığı için, özgürlükçü bir vatandaşlık yasası çıkarılmasını istedi. İkinci görev döneminin sonlarına gelindiğinde, uzak görüşlü Maliye Bakanı Albert Gallatin, ulusun borçlarını 560 milyon doların altına düşürmüştü. Jefferson yanlısı tutkular ülkeye yayıldıkça, pek çok eyalet birbiri ardından, seçme hakkı için emlak sahibi olma koşulunu kaldıran ve borçlularla tutuklulara daha insanca yaklaşan yasalar çıkardılar.

 
ABD 1800-1810'da Büyüme

Jefferson, özellikle Louisiana Satın Alma ve ardından Lewis ve Clark Keşifleri tarafından tarımı ve batıya doğru genişlemeyi teşvik etti. Amerika'nın mazlumlar için bir sığınak olduğuna inanarak, vatandaşlığa kabul için ikamet şartını tekrar beş yıla indirdi. Bu sırada, Yüksek Mahkeme'nin aldığı birkaç karar, federal hükûmetin konumunu büyük ölçüde güçlendirdi. Sadık bir Federalist olan, Virginialı John Marshall, 1801'de yüksek mahkeme başkanlığına geldi ve 1835'te ölene kadar bu görevde kaldı. Onun başkanlığından önce zayıf bir kuruluş olan mahkeme, Kongre'yle ve başkanla eşit konumu paylaşan güçlü bir yargı organına dönüştü. Marshall, birbirini izleyen tarihi kararlarda bir temel ilkeden hiç şaşmadı: Anayasa'nın egemenliğini korumak.

Marbury v. MadisonDüzenle

Jefferson ve Hazine Bakanı Albert Gallatin, ikinci döneminin sonunda ulusal borcu 56 milyon doların altına indirmişti. Bu, yürütme departmanı çalışanlarının, Ordu ve Donanma subaylarının ve askere alınan erkeklerin sayısını azaltarak ve aksi takdirde hükûmet ve askeri harcamaları azaltarak gerçekleştirildi. Marshall, kararlarıyla Anayasa'nın anlamına ve uygulanmasına biçim veren bir dizi Yüksek Mahkeme üyelerinin ilkiydi. Uzun görev süresi sona erdiğinde, mahkeme yaklaşık 50 anayasal davada karar vermiş bulunuyordu. Marshall, en ünlü kararlarından birini verdiği Marbury v. Madison (1803) davasında, Yüksek Mahkeme'nin, Kongre ya da eyalet yasama organları tarafından kabul edilen her yasanın anayasaya uygunluğunu inceleme hakkına tartışılmaz biçimde kesinlik kazandırdı. Hükümetin saklı Anayasal yetkileri konusunda eskiden beri var olan soruna ilişkin McCulloch v. Maryland (1819) davasında, daha önce Hamilton tarafından ortaya atılmış bulunan, Anayasa'nın hükûmete açıklıkla belirtilenlerin ötesinde zımnen de yetkiler verdiği yolundaki kuramı kararlı bir biçimde savundu. 

Jefferson'un iç politikası olaysız ve uygulamalıydı, yönetim esas olarak dış ilişkiler ve özellikle toprak genişlemesi ile ilgileniyordu. Gallatin'in reformları dışında, ana meşguliyetleri hükûmeti Federalist yargıçlardan temizlemekti. Başkan ve ortakları, özellikle Adams'ın Mart 1801'de görevden ayrılmadan önce birkaç "gece yarısı" randevusu alması nedeniyle, yargı şubesine büyük ölçüde güvensizdiler. Marbury v. Madison (1803), John Marshall yönetimindeki Yüksek Mahkeme, Kongre tarafından kabul edilen mevzuatı gözden geçirme ve bozma emsalini oluşturdu. Önde gelen Federalistlerin bu kararı Jefferson'ı o kadar üzdü ki, yönetiminin yetkilerini kötüye kullandığı düşünülen yargıçlara karşı görevden alma duruşmaları açmaya başladı. Yargı şubesine yönelik tasfiye girişimi, Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Chase'in yargılanmasıyla doruğa ulaştı. Chase Senato tarafından beraat ettiğinde, Jefferson kampanyasını terk etti.[24]

Marshall, Mahkeme'ye bu yetkiyi veren 1789 Yargı Yasası'nın 13'üncü maddesinin anayasaya aykırı olduğunu; çünkü, Anayasa'nın kendisi tarafından verilmiş olan özgün yetkiyi genişlettiğini açıkladı.

Marbury v. Madison, 5 US (1 Cranch) 137 (1803), çoğu kez Yüksek Mahkeme'nin tarihindeki en önemli karar olarak bilinen Marbury-Madison, yargı incelemesi ilkesini ve Mahkeme'nin yasama ve yürütme işlevlerinin anayasaya uygunluğunu karara bağlama gücünü yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı denetimi ilkesini belirleyen dönüm noktası bir ABD Yüksek Mahkemesi davasıydı; Amerika Birleşik Devletleri Anayasası. 1803'te kararlaştırılan Marbury, Amerikan anayasa hukukundaki en önemli karar olmaya devam ediyor.[25] Mahkemenin dönüm noktası niteliğindeki kararı, ABD Anayasasının yalnızca siyasi ilkeler ve ideallerin bir ifadesi değil, gerçek bir yasa olduğunu ortaya koydu ve federal hükûmetin anayasal olarak ayrı yürütme ve yargı organları arasındaki sınırın belirlenmesine yardımcı oldu.

Dava, 1801'in başlarında, giden Başkan John Adams ile yeni Başkan Thomas Jefferson arasındaki siyasi ve ideolojik rekabetin bir parçası olarak ortaya çıktı.[26] Adams 1800 ABD başkanlık seçimlerini Jefferson'a kaptırmıştı ve Mart 1801'de, başkanlık görevinin sona ermesinden sadece iki gün önce, Adams bir girişimde bulunarak yeni devre yargıcı ve barış pozisyonlarının adaletine birkaç düzine Federalist Parti destekçisi atadı. Dava, 1800 başkanlık seçimlerinde, Demokrat-Cumhuriyetçi Thomas Jefferson'un, o sırada görevdeki Başkan, Federalist John Adams'ı yenmesi sonrasında ortaya çıkan politik anlaşmazlıktan doğdu. Adams yönetiminin son günlerinde, Federalistlerin egemenliği altındaki Kongre, aralarında District of Columbia'da görevlendirilen 42 yargıcının da bulunduğu çok sayıda siyasal makam yarattı. Senato atamaları onayladı, Başkan imzaladı ve sıra mazbataların bu işten sorumlu devlet sekreteri tarafından mühürlenip sahiplerine verilmesine geldi. Görevi sona eren devlet sekreteri son andaki çalışmaların telaşı içinde, aralarında William Marbury'nin de bulunduğu dört yargıcın mazbatalarını göndermeyi ihmal etti. Jefferson ve Demokrat-Cumhuriyetçi Parti'deki destekçilerini hayal kırıklığına uğratmak için.[25] ABD Senatosu Adams'ın atamalarını çabucak onayladı, ancak Adams'ın ayrılması ve Jefferson'ın göreve başlaması üzerine yeni yargıç komisyonlarından birkaçı hala teslim edilmedi.[25] Jefferson, teslim edilmeyen komisyonların geçersiz olduğuna inanıyordu ve yeni Dışişleri Bakanı James Madison'a bunları teslim etmemesi talimatını verdi.[27] Teslim edilmeyen komisyonlardan biri, Adams'ın ve Federalistlerin güçlü bir destekçisi olan Maryland'li bir işadamı olan William Marbury'ye aitti. 1801'in sonlarında, Madison defalarca komisyonunu teslim etmeyi reddettikten sonra, Marbury, Yüksek Mahkemede, Mahkemeden Madison'ı komisyonunu teslim etmeye zorlayan bir mandamus emri çıkarmasını isteyen bir dava açtı.[25]

Mahkeme, Baş Yargıç John Marshall tarafından yazılan bir görüşte, ilk olarak, Madison'ın Marbury'nin komisyonunu teslim etmeyi reddetmesinin yasa dışı olduğuna ve ikinci olarak, bu gibi durumlarda bir mahkemenin söz konusu hükûmet yetkilisine komisyonu teslim etmesini emretmesinin normal olarak uygun olduğuna karar verdi.[25] Ancak Marbury'nin davasında Mahkeme, Madison'a uymasını emretmedi. Başkan Jefferson'un devlet sekreteri James Madison, yeni yönetim, kendi parti üyelerini adalet mekanizmasına yerleştirmeye çalışan Federalistlere kızgın olduğu için mazbataları göndermeyi reddetti. Marbury, mazbatasının Madison tarafından gönderilmesinin emredilmesi için Yüksek Mahkeme'de dava açtı. Marshall, Kongre'nin kabul ettiği ve Yüksek Mahkeme'ye Marbury'ninki gibi dava türleri üzerinde yargı yetkisi veren yasa bölümünü inceleyerek, Yüksek Mahkeme'nin yargı yetkisi tanımını ABD Anayasasında orijinal olarak belirtilenin ötesine genişlettiğini buldu.[25] Marshall daha sonra Amerikan mahkemelerinin Anayasa'yı ihlal ettiğini düşündükleri yasaları geçersiz kılma yetkisine sahip olduğunu açıklayarak yasanın bu bölümünü iptal etti.[28] Bu, Mahkeme'nin dava üzerinde yargı yetkisi olmadığı anlamına geldiğinden, Marbury'nin talep ettiği emri çıkaramadı.

Konuyla ilgili Kongre eylemi üzerindeki 20 yıllık yasağın 1807'de sona ermesiyle birlikte, köle ticaretinin ömür boyu düşmanı olan Jefferson, Kongre'yi uluslararası köle ticaretini suç haline getirmeye çağırdı.[29]

Jefferson'ın dış politika ilkeleriDüzenle

Jeffersonianların belirgin bir dış politikası vardı:[30][31]

 • Amerikalıların Jefferson'un "Özgürlük İmparatorluğu " dediği şeyi dünyaya yaymak gibi bir görevi vardı, ancak "ortak ittifaklardan" kaçınmalıdır.[32]
 • İngiltere en büyük tehditti, özellikle monarşisi, aristokrasisi, yolsuzluk ve iş yöntemleri - 1794 Jay Antlaşması İngiltere için fazlasıyla elverişliydi ve bu nedenle Amerikan değerlerini tehdit ediyordu.[33]
 • Fransız Devrimi ile ilgili olarak, Cumhuriyetçilik, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine bağlılığı, Fransa'yı ideal bir Avrupa ulusu haline getirdi. Jefferson'ın Fransız Devrimi'ne verdiği destek, kafasında genellikle cumhuriyetçiliğin Anglofillerin monarşizmine karşı bir savunması olarak hizmet eder.[34] Öte yandan Napolyon, cumhuriyetçiliğin antiteziydi ve desteklenemedi.[35][36]
 • Mississippi Nehri üzerindeki navigasyon hakları, Amerikan ulusal çıkarları için kritik öneme sahipti. İspanya'nın kontrolü tolere edilebilirdi - Fransa'nın kontrolü kabul edilemezdi. Louisiana'nın alımı, Jeffersonianların hemen ele geçirdikleri hakları garanti altına almak için beklenmedik bir fırsattı.
 • Jefferson'luların çoğu pahalı bir açık deniz Donanmasının gereksiz olduğunu savundu, çünkü ucuz yerel tabanlı savaş gemileri, yüzer piller, mobil kıyı pilleri ve kıyı tahkimatları, uzak savaşlara girme cazibesi olmadan limanları koruyabilirdi. Ancak Jefferson, Amerikan gemilerini Akdeniz'deki Berberi korsanlarına karşı korumak için birkaç fırkateyn istedi.[37][38]
 • Daimi bir ordu özgürlük için tehlikelidir ve bundan kaçınılmalıdır. Jeffersoncılar, savaşı tehdit etmek yerine, ambargo gibi ekonomik zorlamalara güvendiler.
 • Yerel olarak kontrol edilen profesyonel olmayan milisler, ülkeyi işgalden korumak için yeterliydi. Milislerin 1812 Savaşı'nın ilk yılında yetersiz kalmasından sonra Başkan Madison, ulusal Orduyu bu süre boyunca genişletti.[41]

Louisiana alımıDüzenle

Şablon:Louisiana'nın satın alımı

1803'teki Louisiana Satın Alma, Batılı çiftçilere önemli Mississippi Nehri su yolunu kullanmalarını sağladı, Fransız varlığını ABD'nin batı sınırından uzaklaştırdı ve en önemlisi, ABD'li yerleşimcilere geniş bir genişleme potansiyeli sağladı. Birkaç hafta sonra, İngiltere ile Napolyon'un Fransa'sı arasında savaş yeniden başladı. Tarım ürünleri ihracatından elde edilen Avrupa gelirlerine bağımlı olan Amerika Birleşik Devletleri, hem savaşan Büyük Güçler'e gıda ve hammadde ihraç etmeye hem de kendi iç pazarları ile Karayip kolonileri arasında mal taşımacılığından kâr elde etmeye çalıştı. Her iki taraf da bu ticarete kendilerine faydası olduğu zaman izin vermiş, faydası olmadığında ise karşı çıkmıştır. 1805'te Fransız donanmasının Trafalgar Muharebesi'nde yıkılmasının ardından İngiltere, Fransız denizaşırı ticaret bağları üzerinde bir boğucu hakimiyet kurmaya çalıştı. Böylece, ABD ticaret uygulamalarına misilleme olarak İngiltere, Amerikan kıyılarına gevşek bir abluka uyguladı. İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden başka gıda kaynaklarına güvenemeyeceğine inanan Kongre ve Başkan Jefferson, İngilizlerin Amerikan kıyılarındaki ablukasını sona erdirmeyi umarak 1807 Ambargo Yasası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı ülkelerle olan tüm ticaretini askıya aldı. Ancak Ambargo Yasası, Amerika'nın tarımsal ihracatını harap etti ve Amerikan limanlarını zayıflatırken, İngiltere başka yiyecek kaynakları buldu. [42] Büyük Britanya'ya karşı yeni bir savaşın başlamak üzere olduğunu bilen Napolyon, Louisiana'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne satarak İngilizlerin erişiminden uzaklaştırmayı ve hazinesini doldurmaya karar verdi. Anılan karar Jefferson'u bir anayasal açmazla karşı karşıya bıraktı: Anayasa, hiçbir kuruma arazi satın alma yetkisi vermemişti. Jefferson başlangıçta Anayasa'yı değiştirmek istedi; fakat, danışmanları, gecikme yüzünden Napolyon'un fikir değiştirebileceğini ve arazi satın alma yetkisinin antlaşma yapma yetkisi içinde var olduğunu söylediler. Jefferson, "ülkemizdeki sağduyu, gevşek bir yapı kötü sonuçlar doğuracak olursa onu düzeltir" diyerek ısrardan vazgeçti.

Amerika Birleşik Devletleri 1803'te 15 milyon dolar ödeyerek "Louisiana Alımı"nı gerçekleştirdi. Anılan işlem, 2.600.000 kilometre kareden daha geniş bir araziyi ve New Orleans limanını kapsıyordu. Ülke böylelikle, zengin çayırları, dağları, ormanları ve nehir ağı bulunan bir arazi kazanmış oluyordu. Bölge, 80 yıl içinde ülkenin kalbi ve dünyanın en zengin tahıl ambarlarından biri konumuna gelecekti.

1812 SavaşıDüzenle

James Madison, 1808 ABD başkanlık seçimlerini, büyük ölçüde İngiltere ve Fransa'nın ABD ile savaşın eşiğinde olduğu bir dönemde dış ilişkilerdeki yeteneklerinin gücüne dayanarak kazandı. Amerikan limanlarını canlandıran Ambargo Yasasını yürürlükten kaldırmakta hızlıydı. Ne yazık ki, entelektüel parlaklığına rağmen, Madison Jefferson'ın liderliğinden yoksundu ve selefinin politikalarını kelimesi kelimesine kopyalamaya çalıştı. İngiltere ve Fransa'yı denizlerin özgürlüğüne saygı duymaya zorlamak için çeşitli ticaret kısıtlamaları denedi, ancak başarısız oldular. İngilizler, 1805'te Trafalgar'da Fransız ve İspanyol filosunu yendikten sonra deniz üzerinde tartışmasız bir hakimiyete sahiptiler ve bundan faydalanarak Amerikan gemilerini istedikleri gibi ele geçirip denizcilerini Kraliyet Donanması'na hizmet etmeye zorladılar. Daha da kötüsü, ABD Donanması'nın büyüklüğü, ayakta duran büyük bir orduya karşı ideolojik muhalefet nedeniyle küçüldü ve First National Bank'ın tüzüğü sona erdiğinde ve Kongre onu yenilemeyi reddettiğinde Federal hükûmet önemli ölçüde zayıfladı. Böylece, tam da İngiltere ve Fransa ile ilişkiler düşük bir noktadayken ve ABD'nin savaşma yeteneği azalırken, askeri harekât için bir yaygara patlak verdi. Ülke İngiltere ile yeni bir savaşa daha hazırlandığı sırada Amerika Birleşik Devletleri içerdeki ayrılıklardan sıkıntı çekmeye başladı. Güney ve Batı savaşmayı istiyor, ticaretleri engellenen New York ve New England ise savaşa karşı çıkıyordu. Savaş ilan edildiğinde askeri hazırlıklar henüz tamamlanmamıştı. 7.000'den az asker vardı ve bunlar da kıyı bölgesindeki, Kanada sınırı yakılarındaki ve ülkenin uzak iç kesimlerindeki karargahlara dağıtılmış durumdaydılar. Eyaletlerin disiplinsiz milis birlikleri bu askerlere destek olacaklardı.

 
Erie Gölü Savaşı ; 1813'teki Amerikan zaferi, Kuzeybatı'nın kontrolü anlamına geliyordu; William H. Powell'ın tablosu (1865)

(Pratiğinde dahil Amerikalı gönderim devam İngiliz girişime cevaben impressment İngiliz Donanması içine Amerikan denizcilerin) ve British yardıma Kızılderililere de Eski Kuzeybatı Bölgesi, Onikinci Kongresi Güney ve Batı tarafından asılı halde savaş Jeffersonians ilan 1812'de İngiltere. Batılılar ve Güneyliler, ulusal onurunu savunma ve batı yerleşimlerini genişletme ve tarımsal ihracatları için dünya pazarlarına erişim konusundaki endişeleri göz önüne alındığında, savaşın en ateşli destekçileriydi. New England iyi bir kâr elde ediyordu ve Federalistleri savaşa neredeyse ayrılma noktasına kadar karşı çıktılar. Federalist itibar, 1815 zaferinde çöktü ve parti artık ulusal bir rol oynamadı.[43] İki ülke arasındaki çatışma Kanada'nın işgal edilmesiyle başladı. Bu işgal girişimi iyi planlanmış ve zamanlanmış olsaydı, Montréal'e karşı birleşik bir harekat oluşturacaktı. Aksine, tüm harekat kötü yönetildi ve İngilizlerin Detroit'i ele geçirmeleriyle sonuçlandı. Buna karşın, A.B.D. donanması başarılar kazandı ve ülkede yeniden bir güven duygusu yarattı. Ayrıca, Atlas Okyanusu'nda dolaşan Amerikan korsanları, 1812 ve 1813 sonbahar ve kış aylarında 500 İngiliz teknesi ele geçirdiler.

1813 yılı kampanyası Erie Gölü üzerinde yoğunlaştı ve ileriki yıllarda başkanlığa seçilecek olan GeneralWilliam Henry Harrison komutasında milis güçlerinden, gönüllülerden ve muvazzaf askerlerden oluşan bir ordu, Detroit'i geri almak için harekete geçti. Harrison 12 Aralık'ta hala Ohio'nun kuzeyindeyken, Erie Gölü'ndeki İngiliz donanmasının Tuğamiral Oliver Hazard Perry tarafından yok edilmiş olduğu haberini aldı. Detroit'i geri aldı ve kaçan İngilizlerle Kızılderili müttefiklerini Thames Nehri'nde yenerek Kanada içerilerine ilerledi. Böylelikle tüm bölge Amerikan denetimine geçti.

 
Tecumseh ve Vali William Henry Harrison; Tecumseh'in 1813'teki Thames Savaşı'ndaki ölümü, İngilizlerin Ortabatı'da tarafsız bir Hint devleti yaratma umutlarını sona erdirdi.

Savaş, Ağustos 1814'te Washington'un Yakılmasından ve Andrew Jackson'ın Ocak 1815'te New Orleans Savaşı'nda İngiliz işgal ordusunu ezici yenilgisinden sonra bile süren şiddetli çatışmalardan sonra sona erdi. Şubat 1815'te Gent Antlaşması'nın onaylanması, savaşı resmen sona erdirdi, status quo ante bellum'a geri döndü. Britanya'nın Yerli Amerikalılarla ittifakı sona erdi ve savaşın en büyük kaybedenleri Kızılderililer oldu. New Orleans'ta en iyi İngiliz muharebe birliklerine karşı kazanılan zaferin haberi, barışın haberleriyle aynı zamanda geldi, Amerikalılara psikolojik bir zafer kazandırdı ve İyi Duygular Dönemi'ni başlattı. Savaş, savaş karşıtı Federalist Partiyi yok etti ve Andrew Jackson ve William Henry Harrison gibi generallerin ve James Monroe, John Quincy Adams ve Henry Clay gibi sivil liderlerin ulusal göreve aday olmaları için kapıyı açtı.[44] Bir yıl sonra, Tuğamiral Thomas Macdonough'un, New York'un kuzeyindeki Champlain Gölü'nde bir İngiliz filotillasıyla yaptığı yakın topçu düellosunu kazanması sonucu, savaşta önemli bir aşamaya erişildi. Donanma desteğinden yoksun kalan 10.000 kişilik İngiliz işgal birliği Kanada'ya çekildi. Yaklaşık olarak aynı günlerde, "imha ve yok et" emri almış olan İngiliz donanması Doğu kıyılarına saldırılar yapıyordu. 24 Ağustos 1814 gecesi bir öncü güç federal hükûmetin merkezi Washington, D.C.'ye saldırdı ve kenti alevler içinde bıraktı. Başkan James Madison, Virginia'ya kaçtı.

Savaş bir yandan sürerken, İngiliz ve Amerikalı görüşmeciler birbirlerinden ödün koparmak peşindeydiler; fakat, İngiltere temsilcileri, Macdonough'un Champlain Gölü zaferini öğrenince, direnmekten vazgeçmeye karar verdiler. Wellington Dükü'nün barış için zorlaması ve büyük ölçüde Napolyon Savaşları'nın yaratmış olduğu harcamaların İngiltere hazinesini boşaltmış bulunması karşısında, Büyük Britanya görüşmecileri, Aralık 1814'te Gent Antlaşması'nı kabul ettiler. Böylelikle çatışmalar kesildi, işgal edilen yerler boşaltıldı ve sınır anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir komisyon kuruldu. Bir barış antlaşması imzalandığının farkında olmayan taraflar, Louisiana'nın New Orleans kentinde savaşmayı sürdürdüler. General Andrew Jackson komutasındaki Amerikan birlikleri savaştaki en büyük kara zaferini kazandılar.

İngilizler ve Amerikalılar barış görüşmeleri yaptıkları sırada, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont ve New Hempshire yasama organlarınca seçilen Federalist temsilciler, Connecticut'un Hartford kentinde "Bay Madison'un savaşı"na karşı muhalefeti simgeleyen bir toplantıda bir araya geldiler. New England savaş boyunca düşmanla ticaretini sürdürmeyi becermiş ve belirli yöreler bu ticaret sonucu gerçekten zengin olmuştu. Federalistler yine de savaşın ekonomiyi yıkıntıya uğrattığını iddia ediyorlardı. Toplantıya katılan bazı temsilciler Birlik'ten ayrılmayı savundularsa da, çoğunluk, Cumhuriyetçilerin etkisini azaltacak bir dizi anayasa değişikliği yapılması üzerinde anlaştılar. Bunlar arasında, 60 günden daha uzun süreli ambargo konulmasının yasaklanması ve aynı eyaletten ardı ardına başkan seçilmesinin engellenmesi de vardı. Hartford Toplantısı'ndan gönderilen haberciler Washington, D.C.'ye ulaştıklarında, savaşın sona ermiş olduğunu gördüler. Hartford Toplantısı'nın Federalistlere bulaştırdığı sadakatsizlik lekesi bir daha temizlenemedi.

İyi Duygular Dönemi ve Amerikan milliyetçiliğiDüzenle

 
John Lewis Krimmerl tarafından tasvir edilen 1815 seçimlerinin Philadelphia'daki görünümü

1812 Savaşı'ndan sonra, Birleşik Devletler yeni keşfedilen bir milliyetçilik anlayışını öne sürmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Andrew Jackson gibi ulusal kahramanların etrafında toplanmaya başladı. Francis Scott Key'in The Star-Spangled Banner adlı şiiri vatansever duygular uyandırdı. Yüksek Mahkeme, Baş Yargıç John Marshall başkanlığında, ulusal hükûmetin rolünü güçlendiren bir dizi görüş yayınladı.[45] Bu kararlar arasında McCulloch v. Maryland ve Gibbons v. Ogden, her ikisi de ulusal hükûmetin devletler üzerindeki üstünlüğünü yeniden teyit etti. Adams-Onis Antlaşması'nın imzalanması, ülkenin batı sınırının popüler ve barışçıl yollarla yerleşmesine yardımcı oldu.[42] Monroe'nun başkanlık yılları (1817-1825) ülke içindeki "iyi duygular dönemi" olarak tanımlandı. Bir bakıma, anılan deyim, hareketli bir hizipler ve bölgeler arası çatışmalar dönemini gizliyordu; diğer yandan da, Cumhuriyetçi Parti'nin, çöküp ulusal bir güç olmaktan çıkmış bulunan Federalist Parti karşısındaki siyasal zaferinin kabulü anlamına geliyordu.

Hizipleşme ve siyasi partilerDüzenle

Hatta olarak milliyetçilik ülke genelinde artan etkileri olduğu hissini ile sınırlı kalmıştır kutuplaşma. 1812 Savaşı'na karşı çıkan New England eyaletleri, Federalist Parti'nin çöküşüyle birlikte siyasi güçte giderek artan bir düşüş hissetti. Bu kayıp, yeni bir endüstriyel hareketin gelişi ve kuzey bankacılığına yönelik artan taleplerle yumuşatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanayi devrimi, Samuel Slater'ın Büyük Britanya'dan göçü ve Lowell, Massachusetts'te başlayan tekstil fabrikalarının gelişiyle ilerlemiştir. Güneyde, Eli Whitney tarafından çırçır makinesinin icadı, köle emeğinin değerini kökten artırdı. Güney pamuğunun ihracatı artık ABD'nin baskın ihracatıydı Batılı devletler "sınır ruhu" altında gelişmeye devam etti. Davey Crockett ve James Fenimore Cooper'ın ''The Leatherstocking Tales'dan halk kahramanı Natty Bumpo tarafından örneklendiği gibi bireycilik ödüllendirildi. Tecumseh'in 1813'te ölümünün ardından, Yerli Amerikalılar beyaz yerleşimi durdurmak için birlikten yoksundu. Federalistlerin gerilemesi, başkan seçimi yöntemini de karıştırdı. O yıllarda, eyalet yasama organları başkan adayı gösterebiliyorlardı. Tennessee ve Pensilvanya 1824'te Andrew Jackson'u başkanlığa, Güney Karolina Senatörü John C. Calhoun'u da başkan yardımcılığına aday seçti. Kentucky, Temsilciler Meclisi Başkanı Henry Clay'ı; Massachusetts, Dışişleri Bakanı John Quincy Adams'ı; Kongre'de oluşturulan bir grupta, Maliye Bakanı William Crawford'u aday gösterdi.

Kişilikler ve bölgesel bağlılıklar seçim sonuçları üzerinde önemli rol oynadı. New England'da ve New York'un çok bölgesinde Adams ikinci seçmenlerin oy çokluğunu sağladı; Clay Kentucky, Ohio ve Missouri'de; Jackson Güneydoğu, Illinois, Indiana, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Pensilvanya, Maryland ve New Jersey'de; Crawford da Georgia ve Delaware'de seçimi kazandılar. Hiçbir aday İkinci Seçmenler'in oy çokluğunu elde edemeyince, Anayasa hükümleri gereğince karar, Clay'ın çok etkili olduğu, Temsilciler Meclisi'ne kaldı. Onun desteklemesi sonucunda Adams başkanlığa getirildi.

Adams'ın başkanlığı sırasında yeni parti düzenlemeleri ortaya çıktı. Adams‘ın yandaşları "Ulusal Cumhuriyetçiler" adını alıp sonradan bunu "Whigler" olarak değiştirdiler. Adams, dürüst ve etkin bir yönetim gösterdiyse de halk tarafından pek tutulmuyordu; görev süresi de düş kırıklıklarıyla dolu oldu. Bir ulusal yol ve kanal ağı kurma çabaları başarısız kaldı. Görevdeki yılları, yeniden seçilmeye yönelik uzun bir kampanya gibi geçti; soğuk bir aydın görünümünde olması da ona pek fazla dost kazandırmadı. Jackson ise, onun aksine, kökleri eski başkanlardan Jefferson, Madison ve Monroe günlerine kadar uzanan Cumhuriyetçi Parti'den çıkmış bulunan ve Demokrat Parti adı verilen kuruluştaki yandaşları başta olmak üzere halk tarafından çok seviliyordu. Jackson, 1828 seçimlerinde ezici bir ikinci seçmen çoğunluğu elde ederek Adams'ı yenilgiye uğrattı.

Tennesseeli bir siyasetçi, Kızılderili savaşçısı ve 1812 Savaşı'nda New Orleans Çatışması kahramanı olan Jackson, Batı'daki küçük çiftçilerin ve oylarını Endüstri Devrimi'nden sonra gelişmiş olan ticaret ve imalatla ilişkili çıkar çevrelerine direnmek amacıyla kullanmak isteyen Doğulu işçiler, zanaatkarlar ve küçük tüccarların desteğini sağlamıştı.

İyi Duygular DönemiDüzenle

Yurt içinde, James Monroe'nun (1817-1825) başkanlığı, partizan siyasetinin gerilemesiyle sonuçlandı.

Monroe Doktrini, Dışişleri Bakanı John Quincy Adams tarafından İngilizlerle işbirliği içinde hazırlandı ve 1823'ün sonlarında Monroe tarafından ilan edildi. Amerika kıtasının ek Avrupa kolonizasyonundan ve egemen ülkelerin işlerine Avrupa müdahalesinden arınmış olması gerektiğini savundu. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güçleri ve sömürgeleri arasındaki savaşlarda tarafsız kalma, ancak yeni kolonileri veya Amerika'daki bağımsız ülkelere müdahaleyi ABD'ye karşı düşmanca eylemler olarak görme niyetini belirtti. Hiçbir zaman yeni koloniler kurulmadı. XIX. yüzyılın başlarında, Orta ve Güney Amerika devrime yöneldi. İngiliz kolonileri özgürlüklerine kavuştuklarından beri, özgürlük kavramı Latin Amerika halkını hareketlendiriyordu. Napolyon'un 1808 yılında İspanya'yı fethi, Latin Amerikalıların ayaklanmaları için bir işaret oluşturdu. 1822'ye gelindiğinde, Simón Bolívar, Francisco Miranda, José de San Martín ve Miguel Hidalgo'nun başarılı önderliğinde, güneyde Arjantin ve Şili'den kuzeyde Meksika ve Kaliforniya'ya kadar tüm İspanyol Amerikası, anavatandan bağımsızlık kazanmış bulunuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri halkı, kendilerinin Avrupa boyunduruğundan kurtulma deneyimlerinin yinelenmesi gibi görülen Latin Amerika bağımsızlık hareketine karşı büyük ilgi duydular. Latin Amerika'daki bağımsızlık hareketleri, kendi kendini yönetim konusundaki inançlarını destekliyordu. Kamunun büyük baskısı karşısında 1822'de, Başkan [[James Monroe]]'ya, aralarında eski Portekiz kolonisi Brezilya'nın da bulunduğu yeni Latin Amerika devletlerini tanıma yetkisi verildi ve kısa zamanda karşılıklı olarak elçiler gönderildi. Anılan tanıma işlemi, onların yasal konumlarını, Avrupa ile mevcut eski bağlarını tümüyle koparmış gerçek bağımsız ülkeler olarak pekiştirdi.

Bu sıralarda, Rus İmparatorluğu, Prusya ve Avusturya, kendilerini devrime karşı korumak amacıyla, Kutsal İttifak denilen bir birlik kurdular. İttifak, zaman zaman Fransa'nın da katılımıyla, halk hareketlerinin krallıkları tehdit ettiği ülkelere müdahalede bulunarak, isyan dalgasının kendi sömürgelerine de yayılmasını önlemeyi umuyordu. Bu siyaset, halkın kendi geleceğini kendi belirlemesi yolundaki Amerikan ilkesinin karşıt tezini oluşturuyordu.

Florida'nın ilhakı ve sınır anlaşmalarıDüzenle

19. yüzyılın başlarında, Florida, Fransız ve Hint Savaşları ile Amerikan Devrimi arasındaki 20 yıllık İngiliz kontrolü dışında, neredeyse 250 yıldır tartışmasız İspanyol toprağıydı. Seyrek bir bataklık olmasına rağmen, yayılmacı zihniyetli Amerikalılar burayı ele geçirmeye hevesliydi ve 1808'de Amerikalı yerleşimciler Florida'nın en batı ucunu işgal ettiler ve yerel İspanyol yetkilileri sınır dışı ettiler, ardından Kongre aceleyle iddiaya göre onu ilhak eden bir yasa tasarısını kabul etti. Louisiana Satın Alma, bölgeyi ABD'ye garanti etmişti. 1812 Savaşı sırasında, Amerikan birlikleri Mobile Bay çevresini işgal etti ve ele geçirdi. Daha sonra Fransa ile savaşa giren İspanya, bu eylemlerin hiçbirine tepki vermedi. Anavatanın dikkat dağınıklığından da yararlanan İspanya'nın Latin Amerika kolonileri ayaklandı ve Madrid, isyanları bastırmak için Florida'yı askerlerinden arındırmak zorunda kaldı. İspanyollar geri çekilirken, Florida'dan ABD'ye Kızılderili ve korsan baskınları arttı. 1818'de Andrew Jackson, oradaki kaotik durumu bastırmak için bir orduyu Florida'ya götürdü. Hint baskınlarını teşvik eden iki İngiliz ajanını tutukladı ve astı, bu da Londra'da bir isyan ve savaş çağrısına yol açtı. Ancak, daha soğuk kafalar galip geldi ve durum daha fazla tırmanmadı. Bir yıl sonra, Dışişleri Bakanı John Quincy Adams, İspanya ile Adams-Onís Antlaşması'nı müzakere etti. İspanyollar, artık savunulamaz Florida'yı ABD'ye devretmeyi kabul ettiler ve aynı zamanda son derece dayanıksız olduklarından da vazgeçtiler. uzak Oregon Bölgesine yönelik iddialar, karşılığında Amerika'nın Teksas üzerindeki iddialarından vazgeçildi (bazı Amerikalılar da Louisiana Satın Alma kapsamında bu bölgenin bazı kısımlarını talep ediyorlardı). ABD ile İspanyol Kuzey Amerikası arasındaki şimdiye kadar belirsiz olan sınır da kararlaştırıldı. Teksas'taki Amerikan tasarımları ortadan kaybolmasa da, daha önemli Florida için arka plana atıldılar. arımsal bölge sınırlarının batıya doğru ilerlemesi, Meksika'nın elinde bulunan Texas dışında, 1840 yılına kadar Missouri'nin ötesine geçmedi. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşlarının 5 milyon doları bulan hak iddialarına karşılık, 1819'da İspanya'dan hem Florida'yı hem de Oregon bölgesi üzerindeki haklarını aldı. Bu sırada, Uzak Batı, büyük ölçüde kürk ticareti yapılan bir alan konumuna gelmiş ve bu faaliyet, kürklerin değerinin çok ötesinde bir önem kazanmıştı.

Bu arada, 1818'de ABD ve İngiltere, Büyük Göller'den Rocky Dağları'na doğru uzanan 49. paralelde kurulan Kanada ile batı sınırını da yerleştirmeyi kabul etti. Bu yerleşime, sonunda Minnesota olacak olan Kızıl Nehir'in ana suları ve sonunda çok miktarda demir cevheri içerdiği kanıtlanan Mesabi Sıradağları da dahildi. Kanada'nın doğu sınırı tartışmalı olmaya devam etti ve 1845'e kadar çözülmedi. Kürk tüccarları, Mississippi Vadisi'nde Fransızlar tarafından keşifler yapıldığı günlerde olduğu gibi, Mississippi'nin batısına geçen yerleşimcilere bir kılavuzluk görevinde bulunuyorlardı. Fransız, İskoçyalı ve İrlandalı kürk hayvanı avcıları, büyük nehirler ve kolları boyunca yeni keşifler yaparak ve Rocky ve Sierra Dağları'ndaki tüm geçitleri bularak, 1840'lardaki göç hareketine ve ondan sonraki yıllarda da ülkenin iç kesimlerinin işgaline olanak yarattılar.

Tüm olarak ele alınırsa, ülke olağanüstü oranda büyümüştü: nüfus 1812'de 7,25 milyonken 1852'de 23 milyonu aşmıştı ve yerleşime elverişli arazinin yüzölçümü de 4,4 kilometre kareden 7,8 milyon kilometre kareye yükselerek, Avrupa'nın yüzölçümüne erişmişti. Buna karşın, kesimler arasındaki anlaşmazlıkların doğurduğu sorunlar çözülmemiş olarak bekliyordu ve 1860'lara gelindiğinde iç savaş patlak verecekti. Ayrıca, batıya doğru yayılma sonucu yerleşimciler, kaçınılmaz olarak, bölgenin yerli halkıyla, yani Kızılderililerle çatışıyorlardı.

İkinci Parti Sisteminin Ortaya ÇıkışıDüzenle

 
Grup üyeleri bağırarak küfürler, James Akin, 1824 ("basının Andrew Jackson'a karşı tutumunun ve komite tarafından aday gösterme pratiğinin" eleştirisi)[46]

Monroe, 1820'de muhalefet olmadan yeniden seçildi ve Cumhuriyetçi adayları seçmek için kullanılan eski meclis sistemi kısa sürede hiziplere ayrıldı. 1824 başkanlık seçimlerinde Tennessee ve Pensilvanya'daki gruplar Andrew Jackson'ı öne sürdüler. Kentucky'den Meclis Başkanı Henry Clay geldi, Massachusetts Dışişleri Bakanı Adams'ı çıkardı; Geriye kalan bir kongre grubu, Hazine Bakanı William H. Crawford'ı önerdi öne sürdü. Kişilik ve bölgesel bağlılık seçimin sonucunun belirlenmesinde önemli rol oynadı. Adams, New England ve New York'un çoğundan seçmen oylarını kazandı; Clay, batıdaki Kentucky, Ohio ve Missouri üssünü kazandı; Jackson, Güneydoğu'daki üssünü ve ayrıca Illinois, Indiana, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Pensilvanya, Maryland ve New Jersey'de kazandı; ve Crawford Güney, Virginia, Georgia ve Delaware'deki üssünü kazandı. Hiçbir aday Seçim Kurulu'nda çoğunluğu sağlayamadı, bu nedenle başkan, Clay'in en etkili figür olduğu Temsilciler Meclisi tarafından seçildi. Clay'in başkanlığı kazanmadaki desteğine karşılık, John Quincy Adams, Jackson'ın destekçileri tarafından The Corrupt Bargain olarak kınadıkları şeyde Clay'i dışişleri bakanı olarak atadı. Monroe'nun başkanlık yılları (1817-1825) ülke içindeki "iyi duygular dönemi" olarak tanımlandı. Bir bakıma, anılan deyim, hareketli bir hizipler ve bölgeler arası çatışmalar dönemini gizliyordu; diğer yandan da, Cumhuriyetçi Parti'nin, çöküp ulusal bir güç olmaktan çıkmış bulunan Federalist Parti karşısındaki siyasal zaferinin kabulü anlamına geliyordu.

Federalistlerin gerilemesi, başkan seçimi yöntemini de karıştırdı. O yıllarda, eyalet yasama organları başkan adayı gösterebiliyorlardı. Tennessee ve Pensilvanya 1824'te Andrew Jackson'u başkanlığa, Güney Karolina Senatörü John C. Calhoun'u da başkan yardımcılığına aday seçti. Kentucky, Temsilciler Meclisi Başkanı Henry Clay'ı; Massachusetts, Dışişleri Bakanı John Quincy Adams'ı; Kongre'de oluşturulan bir grub ta, Maliye Bakanı William Crawford'u aday gösterdi.

Adams'ın yönetimi sırasında yeni parti hizalamaları ortaya çıktı. Adams'ın takipçileri Jeffersoncu Cumhuriyetçiliğin ana akımını yansıtmak için "Ulusal Cumhuriyetçiler" adını aldılar. Halkın oylarının %35'inden azıyla seçilen Adams bir azınlık başkanıydı ve soğuk, mesafeli kişiliği pek fazla arkadaş kazanmadı. Adams aynı zamanda fakir bir politikacıydı ve Federal memurları görevden almayı ve onların yerine himaye dışı destekçilerle değiştirmeyi reddettiğinde, ilkelere bağlılığıyla potansiyel siyasi müttefikleri yabancılaştırdı. Güçlü bir milliyetçi, ulusal yol ağları ve kanalların inşası için çağrıda bulundu ve George Washington'un ulusal bir akademi çağrısını yeniledi. Adams, Avrupa'dakilere rakip olacak astronomik gözlemevlerinin inşasını önerecek kadar ileri gitti. Bu abartılı teklifler birçok ortalama Amerikalıyı rahatsız etti. Özellikle Güneyliler, sürekli ağır tarifeler gerektireceği için onlara karşı çıktılar ve hükûmetin bu türden aşırı erişiminin kolayca köleliğe karşı önlem alınmasına yol açabileceğinden korktular. Adams'ın iç işlerinde övünecek çok az şeyi vardı.[47] Adams'ın başkanlığı sırasında yeni parti düzenlemeleri ortaya çıktı. Adams‘ın yandaşları "Ulusal Cumhuriyetçiler" adını alıp sonradan bunu "Whigler" olarak değiştirdiler. Adams, dürüst ve etkin bir yönetim gösterdiyse de halk tarafından pek tutulmuyordu; görev süresi de düş kırıklıklarıyla dolu oldu. Bir ulusal yol ve kanal ağı kurma çabaları başarısız kaldı. Görevdeki yılları, yeniden seçilmeye yönelik uzun bir kampanya gibi geçti; soğuk bir aydın görünümünde olması da ona pek fazla dost kazandırmadı. Jackson ise, onun aksine, kökleri eski başkanlardan Jefferson, Madison ve Monroe günlerine kadar uzanan Cumhuriyetçi Parti'den çıkmış bulunan ve Demokrat Parti adı verilen kuruluştaki yandaşları başta olmak üzere halk tarafından çok seviliyordu. Jackson, 1828 seçimlerinde ezici bir ikinci seçmen çoğunluğu elde ederek Adams'ı yenilgiye uğrattı.

Dış ilişkilerdeki sterlin kariyerine rağmen, Adams dış politikada da başarılı olamadı. Eski rakibi İngiliz Dışişleri Bakanı George Canning, onunla kedi fare oyunu oynadı. 42 yıl önceki Paris Antlaşması'ndan bu yana, kaçakçılar sık sık bu yasaktan kaçınsa da İngiltere, Amerikalı tüccarların Batı Hint Adaları'ndaki adalarında iş yapmalarını yasaklamıştı. Adams, Londra'dan adaları ticarete açmasını istediğinde, Canning onun talebini reddetti. Başkan için başka bir fiyasko, yeni bağımsız Latin Amerika cumhuriyetlerinin 1826'da Panama'da bir kongre düzenlendiğinde meydana geldi. Adams, iki delege göndermek için Kongre'den izin ve fon istedi. Bazı Kongre üyeleri yabancı karışıklıklara karışmaktan endişe ederken, ırksal konulara duyarlı olan Güneyliler, "siyah" ve "karma" Latin Amerika devletlerine tanınma ve eşit statü verilmesi fikrinden hoşlanmadılar. Adams nihai olarak onay almada başarılı olmasına rağmen, iki delegeden biri Panama yolunda öldü ve Panama Kongresi nihayetinde çok az değer elde etti.[48] Tennesseeli bir siyasetçi, Kızılderili savaşçısı ve 1812 Savaşı'nda New Orleans Çatışması kahramanı olan Jackson, Batı'daki küçük çiftçilerin ve oylarını Endüstri Devrimi'nden sonra gelişmiş olan ticaret ve imalatla ilişkili çıkar çevrelerine direnmek amacıyla kullanmak isteyen Doğulu işçiler, zanaatkarlar ve küçük tüccarların desteğini sağlamıştı.

Jackson demokrasisiDüzenle

 
Başkan Andrew Jackson

Karizmatik Andrew Jackson, takipçilerini yeni kurulan Demokrat Parti'yi bir araya getirmek için Martin Van Buren ile işbirliği yaptı. 1828 seçimlerinde Jackson, 1800'den bu yana yapılan ilk başkanlık seçimlerinde Adams'ı ezici çoğunluk ile yenerek önceki yönetimin politikalarının toptan seçmen reddini işaret etti. Jackson ve Adams kamplarının birbirine en kötü çamur atma suçlamalarını savurduğu seçim kampanyası da buna paralel olarak 28 yıl önceki kadar gaddardı. İlki kendini bir savaş kahramanı ve Kuzeydoğu seçkinlerine karşı kitlelerin savunucusu olarak resmederken, ikincisi onun kaba, yarı okuryazar bir taşralıya karşı eğitimli ve sosyal bir zarafet adamı olduğunu savundu. Bu, Andrew Jackson'ın düzinelerce köleyle büyük bir plantasyona sahip olan ve çoğunlukla kendisini zengin ve mülk sahibi adamlarla çevreleyen herhangi bir tanımla toplumsal bir elit olduğu gerçeğini yalanlıyordu. Seçim, Jacksoncu Demokrasinin iktidara gelişini gördü ve böylece Birinci Parti Sistemi'nden Jeffersoncu Demokrasiyi yansıtan İkinci Parti Sistemi'ne geçişi işaret etti. Tarihçiler seçimin önemini tartışıyorlar, birçoğu modern Amerikan siyasetinin başlangıcını, demokrasinin kararlı bir şekilde kurulması ve iki partili sistemin oluşumu ile işaretlendiğini iddia ediyor.[49] 1828 seçimleri, daha yaygın seçmen katılımı sağlanması eğiliminde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Vermont, Birlik'e girdiğinden beri erkeklere genel oy kullanma hakkı tanımıştı; Tennessee de, vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğuna seçme hakkı vermişti. 1807-1810 arasında, New Jersey, Maryland ve Güney Karolina, emlak sahibi ve vergi mükellefi olma koşullarını kaldırmışlardı.

Jackson 4 Mart 1829'da göreve geldiğinde, birçok kişi görev süresi boyunca hayatta kalabileceğinden şüphe etti. 63. doğum gününe bir hafta kala, henüz cumhurbaşkanı seçilen en yaşlı adamdı ve eski savaş yaralarının etkilerinden acı çekiyordu. Ayrıca sık sık şiddetli bir öksürüğü vardı ve bazen kan tükürüyordu. Açılış balosu, Beyaz Saray'ı dolduran, her yerde kiri ve çamuru takip eden ve başkana açılış hediyesi olarak sunulan dev bir peyniri tüketen büyük bir misafir kalabalığı olarak Amerikan başkanlığı tarihinde kötü şöhretli bir olay haline geldi. Çağdaş bir gazeteci, gösteriyi "Kral Çetesi'nin saltanatı" olarak nitelendirdi. 1815'ten sonra Birlik'e katılan eyaletlerde, ya beyaz erkeklere genel oy kullanma hakkı verilmiş ya da düşük vergi mükellefiyeti koşulu getirilmişti. 1815-1821 arasında Connecticut, Massachusetts ve New York tüm emlak sahibi olma koşullarını kaldırdılar. 1824'te, İkinci Seçmenler, hala altı eyaletin yasama organları tarafından seçiliyorlardı. 1828'de, başkanı belirleyecek ikinci seçmenler, Delaware ve Güney Karolina dışındaki tüm eyaletlerde halk oyuyla seçiliyorlardı. Hiçbir olay, bu demokratik eğilimi, renkli bir kişiliği bulunan Andrew Jackson'un seçilmesi kadar gözler önüne sermemişti.

Tüm beyaz erkeklerin oy hakkıDüzenle

 
Selocta (veya Shelocta) bir Muscogee şefiydi ve Andrew Jackson'a Fort Jackson Antlaşması'nın imzalanmasında Creek topraklarına yönelik talepleri azaltması için başvurdu.

1820'lerden başlayarak, Amerikan siyaseti, birçok eyalet ve yerel ofisin seçmeli olarak atanmasından ve seçmenlerin mülk sahibi olması için eski gereksinimlerin ortadan kalkmasından dolayı daha demokratik hale geldi. 1830'larda Güney Karolina hariç her eyalette başkanlık seçmenleri doğrudan seçmenler tarafından seçildi. Jacksoncu Demokrasi, desteğini Batı'nın küçük çiftçilerinden ve Doğu'nun işçileri, zanaatkarları ve küçük tüccarlarından aldı. Kendileri gibi insanlar için daha fazla çiftlik yaratmak için coğrafi genişlemeyi tercih ettiler ve finans ve imalat üzerine kurulu ülkedeki sanayinin gelişmesini destekleyen üst sınıflara güvenmediler. Henry Clay ve Daniel Webster, bu dönemde tepki olarak Whig partisini kurdu.[50]

Siyasi partiler, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin başlarında ortaya çıktı ve Jacksoncu Demokrasinin tüm öğütlerine rağmen, adayları aday gösteren seçmenler değil, parti mekanızmaları oldu. Buna ek olarak, sistem yerleşik politikacıları ve parti sadıklarını destekledi ve birçok yasa, belirli bir partiyi veya adayı destekleyen erkekleri ve işletmeleri ödüllendirmek için tasarlandı.

Tek sorunlu partilere örnek olarak Kuzeydoğu eyaletlerinde ortaya çıkan Anti-Mason Parti verilebilir. Amacı, cumhuriyetçiliğin ihlali olarak Masonluğu yasaklamaktı. Üyeler, Mason sırlarını ifşa etmekle tehdit eden bir adamın öldürüldüğüne dair haberlerle harekete geçti. 1832'de başkan adayı olarak William Wirt'i gösterdiler. Wirt, ülke çapında çapındaki popüler oyların %8'ini kazandı, tek kazandığı eyalet Vermont idi ancak Pensilvanya ve Massachusetts kırsal bölgelerinde de başarılıydı.[51] Parti daha sonra yeni Whig Partisi ile birleşti. Diğerleri arasında kölelik karşıtı partiler, İşçi Partisi (İngilizceWorkingmen's Party) gibi işçi partileri, tekellere karşı çıkan Locofocos ve Roma Katolik Kilisesi'ni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cumhuriyetçiliğe bir tehdit olarak kınayan çeşitli yerli partiler vardı. Bu partilerin hiçbiri seçmenlere yeterince geniş bir çekicilik katma veya büyük seçimleri kazanma yeteneğine sahip değildi.[52]

1828 seçimi, daha geniş seçmen uygunluğu ve katılımına yönelik eğilimin doruk noktasına işaret eden önemli bir kriterdi. Vermont, Birliğe girmesinden bu yana evrensel erkek oy hakkına sahipti ve Tennessee, vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğu için oy hakkına izin verdi. New Jersey, Maryland ve Güney Karolina, 1807 ve 1810 yılları arasında tüm emlak ve vergi ödeme şartlarını kaldırdı. 1815'ten 1821'e kadar Connecticut, Massachusetts ve New York tüm mülkiyet şartlarını kaldırdı. 1828'e gelindiğinde, başkanlık seçmenleri, Delaware ve Güney Karolina dışındaki her eyalette halk oyuyla seçildi. Hiçbir şey bu demokratik duyguyu Andrew Jackson'ın seçilmesinden daha fazla dramatize etmedi.[53] 1828 seçimleri, Batı'nın büyük bir siyasi blok olarak kararlı bir şekilde ortaya çıkışına ve orijinal 13 devletin ulusal meselelerdeki egemenliğine son vermesine işaret etti.

Kızılderililerin Yerlerinden AlınmasıDüzenle

1830'da Kongre, Başkan'a doğu eyaletlerindeki Kızılderili kabile topraklarını Mississippi Nehri'nin batısındaki topraklarla değiştiren anlaşmaları müzakere etme yetkisi veren Kızılderili Tehcir Yasası'nı kabul etti. 1834'te, günümüzün Oklahoma'nın doğu kesiminde bulunan özel bir Kızılderili Toprakları bölgesi kuruldu. Toplamda, Kızılderili kabileleri Jackson'ın iki dönemi boyunca 94 anlaşma imzaladı ve binlerce mil kareyi Federal hükûmete bıraktı. Kongre 1830'da, doğudaki kabilelerin Mississippi'nin ötesine taşınması için ödenek sağlayan, Kızılderililerin Yerlerinden Alınması Yasası'nı kabul etti. 1834'te, şimdi Oklahoma olan bölgede, özel bir Kızılderili arazisi belirlendi. Jackson'un görev yaptığı iki dönem süresinde, kabileler toplam 94 antlaşma imzaladılar ve milyonlarca hektarlık araziyi federal hükûmete devrederek düzinelerle kabileyi atalarından kalma yerleşim bölgelerinden kopardılar.

Cherokee'ler, eyalet hükûmet otoritesinden bağımsızlıkları konusunda ısrar ettiler ve Cherokees'in bir hizbi, 1835'te toprakları karşılığında para alarak Yeni Echota Antlaşması'nı imzaladığında topraklarından sınır dişi edilmekle karşı karşıya kaldılar. Seçilmiş Cherokee hükûmetinin ve birçok beyaz destekçinin protestolarına rağmen, Cherokee'ler 1838'de Kızılderili Bölgesi'ne gitmek zorunda kaldılar. Birçoğu "Gözyaşı İzi"nde hastalık ve yoksunluktan öldü. Bu talihsiz tarihin en kötü bölümü, batı Kuzey Karolina ve Georgia'daki toprakları 1791'den başlayarak antlaşma ile güvence altına alınmış bulunan Cherokeelerle ilgili olanıdır. Doğulu kabileler arsında en çok gelişmişi olan Cherokeelerin kaderi, 1829'da arazilerinde altın bulunmasıyla kesin biçimde çizildi. Yüksek Mahkeme tarafından lehlerine bir karar alınmasının da pek fazla yardımı olmadı. Jackson hükûmetinin göz yumması üzerine Cherokeeler 1835'te Oklahoma'ya doğru uzun ve acımasız bir yürüyüşe başladılar. "Gözyaşı Yolu" olarak bilinen yürüyüş sırasında pek çokları hastalıktan ve yolluktan öldüler.

İptal BunalımıDüzenle

 
Georgia'da pamuk tarlası

İlk döneminin sonuna doğru Jackson, koruyucu tarife konusunda Güney Karolina eyaletiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Kongre tarafından kabul edilen ve 1832'de Jackson tarafından yasalaştırılan koruyucu tarife, 1828'dekinden daha hafifti, ancak eyaletteki birçok kişiyi daha da küstürdü. Buna karşılık, birkaç Güney Karolina vatandaşı, Jackson'ın 1832'ye kadar Başkan Yardımcısı olan John C. Calhoun tarafından Güney Karolina Sergisi ve Protestosu'nda (1828) dile getirilen "devletlerin hakları" "geçersiz kılma" ilkesini onayladı. Güney Karolina, hem 1828 Tarifesini hem de 1832 Tarifesini eyalet sınırları içinde geçersiz ve geçersiz ilan eden İptal Etme Yönetmeliğini kabul ederek tarifeyi ele aldı. Birinci görev döneminin sonuna doğru Jackson, korumacı gümrük tarifeleri konusunda Güney Karolina eyaletini karşısına almak zorunda kaldı. Eyaletteki ticaret ve tarım çıkar çevreleri, Jakson'un başkanlık yetkisini, uzun süredir muhalefet ettikleri gümrük tarifesi yasalarını değiştirmek için kullanacağını umuyorlardı. Onların düşüncelerine göre, himayenin tüm getirilerinden Kuzey'deki imalatçılar yararlanıyor ve ülke genelde zenginleşirken, daha yüksek fiyatların yükünü büyük çiftlik sahiplerinin çektiği Güney Karolina yoksullaşıyordu.

İptal etme, federal hükûmetin otoritesine yönelik bir dizi devlet meydan okumasında yalnızca en sonuncusuydu. Güney Karolina'nın tehdidine yanıt olarak Jackson, Kasım 1832'de Charleston'a yedi küçük deniz gemisi ve bir savaş adamı gönderdi. 10 Aralık'ta hükümsüzleştiricilere karşı yankı uyandıran bir bildiri yayınladı. Başkan, Güney Karolina'nın "isyan ve ihanetin eşiğinde" durduğunu ilan etti ve eyalet halkına atalarının uğruna savaştığı Birliğe bağlılıklarını yeniden ilan etme çağrısında bulundu. Kongre'nin kabul edip Jackson'un 1832'de onayladığı korumacı gümrük tarifesi yasası daha ılımlı koşullar taşımakla birlikte, eyalette pek çok kişi daha fazla öfkelenmişti. Buna karşılık olarak, çok sayıda Güney Karolinalı, eyaletlerin "iptal" hakkı ilkesini ileri sürdüler. Anılan ilke, 1832'ye kadar Jackson'un başkn yardımcılığını yapmış olan John C. Calhoun tarafından "Güney Karolina Yorumu ve Protestosu" (1828) ile ortaya atılmıştı. Güney Karolina, 1828 ve 1832 gümrük tarifelerini eyalet sınırları içinde geçersiz sayan İptal Kararnamesi'ni yayınlayarak duruma el koydu. Eyalet yasama organı ayrıca, kararnamenin uygulanması amacıyla, askeri güç oluşturup silahlandırma yetkisini de içeren bir yasa kabul etti.

Senatör Henry Clay, korumanın savunucusu ve Jackson'ın siyasi rakibi olmasına rağmen, Kongre aracılığıyla bir uzlaşma önlemi aldı. Clay'in 1833 uzlaşma tarifesi, ithal edilen malların değerinin %20'sinden fazla olan tüm vergilerin kolay aşamalarla indirileceğini, böylece 1842'de tüm eşyalar üzerindeki vergilerin 1816'daki ılımlı tarife düzeyine ulaşacağını belirtti. İptal konusu, federal hükûmete karşı eyaletlerde görülen bir dizi meydan okuma hareketinin sadece en yenisiydi. Hemen hemen cumhuriyetin kuruluşundan beri, ulusal hükûmetin eyaletler üzerindeki yetkileri ve vatandaşların kime bağlı olacağı konularında süregelen bir çekişme vardı. Sözgelimi, 1798 tarihli Kentucky ve Virginia Kararları ile Yabancılar ve İsyan Yasası'na karşı çıkılmış, New England'da Hartford Toplantısı'nda, Başkan Madison'a ve İngiltere ile savaşa karşı muhalefetini açıklamıştı.

Güney'in geri kalanı, Güney Karolina'nın rotasını mantıksız ve anayasaya aykırı ilan etti. Sonunda, Güney Karolina eylemini iptal etti. Jackson, federal hükûmeti Birlik üstünlüğü ilkesine adamıştı. Ancak Güney Karolina, aradığı taleplerin çoğunu elde etmişti ve tek bir devletin Kongre'ye iradesini zorlayabileceğini göstermişti. Jackson, Güney Karolina'nın tehdidine karşılık olarak, Kasım 1832'de Charleston'a yedi küçük askeri tekne ve bir savaş gemisi gönderdi. 10 Aralık'ta, iptalcilere karşı sert bir bildiri yayınladı. Başkan, Güney Karolina'nın "ayaklanmanın ve vatana ihanetin eşiğinde" olduğunu ilan edip atalarının uğruna savaştığı Birlik'e bağlılıklarını yinelemeleri için eyalet halkına çağrıda bulundu.

Gümrük tarifeleri konusu yeniden Kongre'ye geldiğinde, sadece bir kişinin, yani korumacılığın büyük savunucusu (ve Jackson'un siyasal rakibi) Senatör Henry Clay'ın Kongre'de bir uzlaşma kararı aldırabileceği kısa bir süre içinde anlaşıldı. Clay tarafından taslağı hazırlanan ve 1833'te hemen kabul edilen yasaya göre, ithal edilen malların değerinin yüzde yirmisini aşan tüm resimler, küçük aşamalarla azaltılacak ve 1842'ye gelindiğinde tüm mallardan alınan resimler ılımlı 1816 tarifesi düzeyine indirilmiş olacaktı.

Güney Karolina'daki iptalci liderler, diğer Güney eyaletlerinin de kandilerini destekleyeceğini beklemişlerdi; fakat, istisnasız tüm Güney, eyaletin davranışının akıl dışı ve anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Güney Karolina kararını aşamalı olarak geri aldı. Buna karşın, iki tarafdazafer kazandığını ilan etti. Jackson, federal hükûmetin Birlik'in egemenliğine bağlılığını sağlamıştı. Buna karşın, Güney Karolina, sergilediği direnme sayesinde, taleplerinin çoğunu elde etmiş ve tek bir eyaletin bile isteklerini Kongre'ye kabul ettirebileceğini göstermişti.

BankacılıkDüzenle

 
Jackson, Bank of the United States olan çok başlı canavarı öldürür.

İptal meselesi çözülmeden önce bile, Jackson'ın liderliğine meydan okumak için başka bir tartışma çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Bankasının yeniden kiralanmasıyla ilgiliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İlk Bankası, Alexander Hamilton'un rehberliğinde 1791'de kurulmuş ve 20 yıllık bir süre için kiralanmıştı. Devrim Savaşı'ndan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'ya ve diğerlerine büyük bir savaş borcu vardı ve devlet bankaları kendi para birimlerini bastığından ve çok sayıda farklı banknot ticareti zorlaştırdığından, acemi ulusun bankacılık sistemi kargaşa içindeydi. Hamilton'ın ulusal bankası borç sorununu çözmek ve ülkeyi tek bir para birimi altında birleştirmek için görevlendirilmişti. İptal sorunu henüz çözümlenmeden, Jackson'un liderliğini zorlayan yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Sorun, ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri Bankası kurulması için izin verilmesiydi. İlk banka, Alexander Hamilton'un teşvikiyle 1791'de kurulmuş ve 20 yıllık bir süre için imtiyaz verilmişti. Hisselerinin bir kısmı hükûmetin elinde bulunmakla birlikte, bu bir kamu bankası değildi; özel bir kuruluş olan bankanın karı hisse sahiplerine dağıtılıyordu. Para değerinde istikrar sağlamak ve ticareti teşvik etmek amacıyla kurulmuştu; fakat, aralarında Missouri Senatörü Thomas Hart Benton'un da bulunduğu Batılılar ve işçiler, bankaya, birkaç güçlü kişiye özel çıkarlar bağışlayan bir "canavar" gözüyle bakıyorlardı. 1811 yılında sona eren imtiyazı bir daha yenilenmemişti.[54]

Bunu izleyen birkaç yıl süresince, bankacılık işlemleri eyaletlerin imtiyaz vermiş olduğu bankalara bırakıldı; onlar da, aşırı miktarda para basarak büyük karışıklık yarattılar ve enflasyonu arttırdılar. Eyalet bankalarının ülkeye istikrarlı bir para sağlayamayacağı her geçen gün daha iyi anlaşılıyordu. 1816'da, birincisi benzeri ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri Bankası'na 20 yıllık imtiyaz verildi.

İkinci Banka, kurulduğu günden başlayarak, yeni eyaletler ve yerleşim bölgeleri ile pek varlıklı olmayan halk tarafından tutulmadı. Karşıtları, ülkenin borçları ve parası üzerinde bankanın neredeyse tekel sahibi olduğunu ileri sürüyorlar ve sadece birkaç varlıklı kişiye hizmette bulunduğu iddiasını yineliyorlardı. Banka, genel olarak, iyi yönetiliyor ve değerli hizmetlerde bulunuyordu; ancak, banka muhaliflerinin başı olarak seçilen Jackson, imtiyazı yenileyen yasayı veto etti. Kongre'ye gönderdiği yazıda tekeli ve özel ayrıcalıkları kınayarak, "eşit himaye ve eşit ayrıcalıklar ile yetinmeyen zenginlerimiz, onları Kongre kararıyla daha da zenginleştirmemizi istediler" dedi. Vetoyu aşma çabaları da başarısız oldu.[55]

Takip eden seçim kampanyasında, banka sorunu tüccar, imalatçı ve finansal çıkarlar (genellikle sıkı para ve yüksek faiz oranlarını tercih eden alacaklılar) ile genellikle bankalara ve bankalara borçlu olan emekçi ve tarım sektörleri arasında temel bir bölünmeye neden oldu. bu nedenle artan para arzını ve daha düşük faiz oranlarını destekledi. Sonuç, "Jacksonizm"in coşkulu bir şekilde desteklenmesiydi. Jackson, 1832'de yeniden seçilmesini, bankayı geri dönülmez bir şekilde ezmek için popüler bir görev olarak gördü; bankanın tüzüğünün kamu fonlarının kaldırılmasına izin veren bir hükmünde hazır bir silah buldu. Banka sorunu, bunu izleyen seçim kampanyasında, tüccarlar, imalatçılar ve genelde sıkı para politikası ve yüksek faiz oranları uygulanmasını isteyen kredi kuruluşlarının oluşturduğu parasal çıkar çevreleri ile, çok kez bankalara borçlandıkları için para arzının arttırılmasını ve faiz oranlarının düşürülmesini yeğleyen işçi ve tarım kesimi arasında temel bir ayrılığa neden oldu. Seçimler "Jacksonculuk"un coşkulu bir destek görmesiyle sonuçlandı. Jackson, 1832'de yeniden seçilmesini, bankayı geri dönülmez bir biçimde ezmek için kendisine halk tarafından verilen bir görev olarak değerlendirdi ve bankanın imtiyaz belgesindeki kamu fonlarının geri çekilmesine yetki veren hükmü hazır bir silah gibi kullandı.

Eylül 1833'te Jackson, bankaya daha fazla devlet parası yatırılmamasını ve halihazırda bankada bulunan paranın, hükûmetin masraflarının karşılanmasının olağan seyri içinde kademeli olarak geri çekilmesini emretti. Özenle seçilmiş, sıkı bir şekilde kısıtlanmış devlet bankaları ikame olarak sağlandı. Gelecek nesil için ABD, nispeten düzensiz bir devlet bankacılığı sistemiyle idare edecekti. Bu bankacılık sistemi, kolay kredi yoluyla batıya doğru genişlemeyi hızlandırdı, ancak ülkeyi periyodik paniklere karşı savunmasız bıraktı. Federal hükûmetin yeniden bir ulusal banka kiralaması İç Savaş'a kadar değildi. Eylül 1833'te, hükûmet fonlarının artık bankaya yatırılmamasını ve halen bankada bulunan fonların da giderek hükûmet giderlerinde kullanılmak için çekilmesini emretti. Bankanın yerine, özenle seçilen ve kesin sınırlamalarla bağlanan eyalet bankaları kullanılacaktı. Anılan gelişmeleri izleyen kuşak boyunca, Amerika Birleşik Devletleri, göreli olarak düzensiz bir eyalet bankacılığı sistemi altında yaşadı ve bu da ucuz krediler yoluyla batıya yayılmayı hızlandırdı, ama, ulusta zaman zaman paniğe yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İç Savaş'a kadar bir ulusal bankacılık sistemi kurulmadı.

Jackson, Martin van Buren'i halefi olarak yetiştirdi ve 1836'da kolayca başkan seçildi. Bununla birlikte, yönetimine birkaç ay kala, ülke, büyük ölçüde aşırı spekülasyonların neden olduğu 1837 Paniği olarak bilinen derin bir ekonomik çöküşe girdi. Bankalar battı ve işsizlik arttı. 1893 paniği ve 1929 Büyük Buhranı ile karşılaştırılabilecek yıkıcı bir ekonomik ve sosyal Felaketti. Birkaç eyalet ve şirket, Londra'ya olan borçlarını kalıcı olarak temerrüde düşürdü. Amerika'ya yatırım Avrupalılar için şüpheli bir teklif haline geldi, bu yüzden Amerika'nın sermayeye erişimi on yıllar boyunca keskin bir şekilde azaldı.[56]

Depresyonun kökleri, Jackson'ın altın ve gümüş üzerinde ısrar ederek kağıt para kullanarak yatırımı engelleyen ekonomik sert para politikalarına dayanıyordu. Ama Jackson, çoktan emekli olduğu için ekonomik problemlerden halefi van Buren sorumlu tutuldu. Çoğunlukla ülkenin içinde bulunduğu kötü ekonomik durum yüzünden van Buren, 1840 başkanlık seçimlerinde Whig adayı William Henry Harrison tarafından yenildi. Bununla birlikte, başkanlığı, zatürree hastalığına yakalandığında ve görevde yalnızca bir ay sonra öldüğünde işe yaramaz olduğunu kanıtlayacaktı. Yeni cumhurbaşkanı yardımcısı John Tyler onun yerine geçti. Tyler, cumhurbaşkanlığına seçilmediği için popüler değildi ve yaygın olarak "His Accidency" olarak anıldı. Wake ekonomik politikalarını reddetti, böylece parti onu kovdu ve Whigs hükûmet politikasını yeniden şekillendirme fırsatlarını kaybetti.[57]

Ekonomi tarihçileri, Jackson dönemindeki yüksek derecede mali ve ekonomik istikrarsızlığı araştırdılar. Çoğunlukla, Peter Temin'in sonuçlarını takip ediyorlar. Jackson'ın politikalarını affeden ve Meksika, Çin ve İngiltere'deki koşullar gibi Amerikan kontrolü dışındaki uluslararası olayları suçlayan.[58]

Reform ÇağıDüzenle

İkinci Büyük Uyanış tarafından teşvik edilen Amerikalılar, hızlı bir sosyal değişim ve deney dönemine girdiler. Geleneksel dini düşünceye birçok yeni alternatifin yanı sıra yeni toplumsal hareketler de ortaya çıktı. Amerikan tarihinin bu dönemine, toplumun bazı geleneksel rollerinin yıkılması ve yeni sosyal standartların kurulması damgasını vurdu. Reform Çağı'nın benzersiz yönlerinden biri, çağdaş Avrupalı reformcuları karakterize eden ruhbanlık karşıtlığının aksine, ağırlıklı olarak dine dayanmasıydı.[59] New England'daki Hristiyanlaştırma hevesi, Batı'yı Hristiyan yapabilmek amacıyla mezheplerarası misyoner toplulukları kurulmasına yol açtı. Anılan toplulukların üyeleri yalnız inanç havarileri olarak değil, aynı zamanda eğitimci, toplum önderi ve Doğu'nun kentsel kültürünün tefsircileri gibi çalışıyorlardı. Yayın ve eğitim toplulukları Hristiyanlık eğitimini teşvik ediyordu. Bunlar arasında en ünlüsü, 1816'da kurulmuş olan Amerikan İncil Derneği'dir. Yeniden canlanışın ilham verdiği toplumsal etkinlik, köleliğin kaldırılması için çalışan grubların ve Alkol Kullanmamayı Teşvik Derneği'nin doğmasına olduğu kadar, hapishanelerin ıslah edilmesine ve engellilerle zihinsel özürlülere bakım sağlanmasına yönelik çabalara da yol açtı. 

İkinci Büyük UyanışDüzenle

İkinci Büyük Uyanış, 1800-1840 yıllarında her bölgede gelişen bir Protestan dini canlanma hareketiydi. Yoğun bir duygusal canlanma toplantısı sırasında İsa Mesih ile doğrudan kişisel bir yüzleşme yoluyla herkesin kurtarılabileceği Arminian teolojisini ifade ediyordu. Milyonlarca kişi, genellikle yeni mezhepler olan kiliselere katıldı. Birçok mühtedi, Uyanış'ın yeni bir bin yıllık çağın habercisi olduğuna inanıyordu, böylece İkinci Büyük Uyanış, İsa Mesih'in İkinci Gelişinden önce toplumun kötülüklerini gidermek için tasarlanmış birçok reform hareketinin kurulmasını teşvik etti.[60] Örneğin, New York ve EskiKuzeybatı'daki karizmatik Charles Grandison Finney oldukça etkiliydi. 1830'daki Rochester Revival'da, şehrin yoksulluğu ve devamsızlığıyla ilgilenen önde gelen vatandaşlar Finney'i şehre davet etmişti. Dini canlanma dalgası, Metodist, Baptistler, Havariler ve diğer evanjelik mezheplerin muazzam büyümesine katkıda bulundu.[61][62] XVIII. yüzyıl sonlarında pek çok okumuş Amerikalı, geleneksel Hristiyan inançlarına bağlılığını iddia etmez olmuştu. Çağın din karşıtı ortamına tepki olarak, bir dinsel yeniden canlanış dalgası XIX. yüzyılın ilk yarısında batıya doğru yayıldı.

Amerikan tarihindeki bu ikinci büyük yeniden canlanış, bölgelere ve dinsel bağlılığı gösterme biçimine göre, çeşitli faaliyetler olarak ortaya çıktı. New England'da, dine duyulan yeni ilgi bir toplumsal hareketlilik dalgası oluşturdu. Batı New York'ta, yeniden canlanma ruhu, yeni mezheplerin doğmasını teşvik etti. Kentucky ve Tennessee'nin Appalachian bölgesinde, yeniden canlanma Metodistleri ve Baptistleri güçlendirdi ve yeni bir dinsel ifade türü yarattı: kamp toplantıları.

1730'lardaki Büyük Uyanış'ın aksine, doğudaki yeniden canlanış hareketi, isteri derecesinde coşku yokluğu ve duyguların açıkça ortaya vurulmayışı ile göze çarpıyordu. Bunlar yerine, inanmayanlar, inançlarını belirtenlerin "saygılı suskunluğu" karşısında büyüleniyorlardı.

New England'daki Hristiyanlaştırma hevesi, Batı'yı Hristiyan yapabilmek amacıyla mezheplerarası misyoner toplulukları kurulmasına yol açtı. Anılan toplulukların üyeleri yalnız inanç havarileri olarak değil, aynı zamanda eğitimci, toplum önderi ve Doğu'nun kentsel kültürünün tefsircileri gibi çalışıyorlardı. Yayın ve eğitim toplulukları Hristiyanlık eğitimini teşvik ediyordu. Bunlar arasında en ünlüsü, 1816'da kurulmuş olan Amerikan İncil Derneği'dir. Yeniden canlanışın ilham verdiği toplumsal etkinlik, köleliğin kaldırılması için çalışan grubların ve Alkol Kullanmamayı Teşvik Derneği'nin doğmasına olduğu kadar, hapishanelerin ıslah edilmesine ve engellilerle zihinsel özürlülere bakım sağlanmasına yönelik çabalara da yol açtı.  

Batı New York'taki yeniden canlanma, büyük ölçüde, New York'un Adams kentinde avukatlık yapan Charles Gradison Finney'in eseriydi. Ontario Gölü ile Adirondack Dağları arasında kalan bölgede, geçmişte o kadar çok dinsel yeniden canlanma hareketi görülmüştü ki, yöre "Yanık Kesim" olarak tanınıyordu. Finney 1821'de Tanrının hayalini görmüş gibi oldu ve batı New York'ta Tanrı Buyruğu'nu yaymaya başladı. Yeniden canlanma toplantıları özenle hazırlanıyor, aktörlüğe ve reklama dayanıyordu. Finney, 1820'ler boyunca ve 1830'ların başlarında Yanık Kesim'de vaaz vermeyi sürdürdü ve 1835'te Ohio'ya giderek Oberlin Üniversitesi'nde kürsü sahibi oldu. Daha sonra da üniversitenin rektörlüğüne getirildi.

Amerika'daki iki önemli mezhep olan Mormonlar ve Yedinci Gün Yeniden Gelişçiler de Yanık Kesim'de ortaya çıktılar.

Appalachian bölgesindeki yeniden canlanış hareketi, bir önceki yüzyılda oluşan Büyük Uyanış'a benzer özellikler taşımaya başladı. Ancak burada, "evlerinden uzakta oldukları için bulundukları yerde konaklamak zorunda kalan kimselerin birkaç gün süreyle yaptıkları dinsel ibadet" diye tanımlanan kamp toplantısı, yeniden canlanış hareketinin merkezini oluşturuyordu. Nüfusu seyrek yörelerde yaşayan öncüler, kamp toplantılarına, sınır bölgesindeki yalnız yaşamdan bir kaçış yolu olarak bakıyorlardı. Yüzlerce ve hatta binlerce kişiyle birlikte bir dinsel yeniden canlanış toplantısına katılmanın yarattığı coşkuyla, bu etkinlikler sırasında dans ediliyor, bağırılıp çağırılıyor ve şarkılar söyleniyordu.

İlk kamp toplantısı, Temmuz 1800'de, güneybatı Kentucky'deki Gasper Nehri Kilisesi'nde yapıldı. Bundan daha büyük bir toplantı, Ağustos 1801'de Kentucky'nin Cane Ridge kasabasında yapıldı; toplantıya 10.000-25.000 arası kişi ile birlikte Presbiteryen, Baptist ve Metodist din adamları katıldılar. Metodist ve Baptist gibi mezheplerin, kiliselerini yaygınlaştırmak için örgütlü yeniden canlanışı temel yöntem olarak benimsemeleri bu toplantıyla başladı.

Büyük yeniden canlanış kısa sürede Kentucky, Tennessee ve güney Ohio'da yayıldı ve bundan en çok Metodistler ve Baptistler yararlandılar. Her mezhebin, sınır bölgesinde gelişmesini sağlayan nitelikleri bulunuyordu. Metodistlerin, uzak sınır bölgelerindeki yerleşimcileri ziyaret eden ve gezici süvariler diye bilinen din adamlarına dayalı etkin bir örgütleri vardı. Gezici süvariler sıradan insanlar oldukları için, Hristiyanlık aşılamayı umdukları sınır bölgesi halkıyla kolayca iletişim kurabiliyorlardı.

Baptistlerin resmi bir kilise örgütleri yoktu. Çiftçi-vaizleri, Tanrı'nın "çağrı"sını duymuş, İncil'i öğrenmiş, bir kilise kurmuş ve sonra da kilise tarafından rütbe verilmiş kişilerdi. Diğer din adamı adayları da bu kiliselerden yetişiyor ve Baptist Kilisesi'nin vahşi kırsal alanlarda daha çok yayılmasına yardımcı oluyorlardı. Bu yöntemleri uygulayan Baptistler, sınır bölgelerinin tümünde ve Güney'in büyük bir kesiminde egemen oldular.

İkinci Büyük Uyanış'ın Amerikan tarihi üzerinde derin etkileri oldu. Baptistlerin ve Metodistlerin sayısı, koloni döneminde egemen olan Angilikan, Presbiteryen ve bağımsız kilise mezheplerinin sayısına erişti. Anılan ikinci grub mezhepler arasında görülen, toplum sorunlarına Hristiyanlık eğitimi uygulama çabaları, XIX. yüzyılın sonlarındaki Toplumsal Tanrı Buyruğu'nun habercisi oldu. Amerika XIX. yüzyılda daha çok çeşitlilik taşıyan bir ülke oldu ve Amerikan Protestanları arasındaki büyüyen ayrılıklar bu çeşitliliği yansıttığı gibi ona katkıda da bulundu.

ÜtopyacılarDüzenle

İkinci Büyük Uyanış, Kalvinist inancın geleneksel inançlarına meydan okurken, hareket diğer gruplara din ve toplum hakkındaki görüşlerini sorgulamaları için ilham verdi. Bu ütopyacı grupların çoğu, Mesih'in dönüşünü ve yeni bir çağın başlangıcını kehanet eden binyılcılığa da inanıyordu. Harmony Derneği , en dikkate değer örneği Indiana'na olmak üzere bin yıllık bir toplumu etkilemek için üç girişimde bulundu. Daha sonra, İskoç sanayici Robert Owen, New Harmony'yi satın aldı ve orada laik bir Ütopik topluluk oluşturmaya çalıştı.

En eski hareketlerden biri, tüm mal varlıklarını "komün" bir şekilde elinde tutan ve cinsel faaliyeti olmayan, müreffeh, yaratıcı, kendi kendine yeten bir toplumda yaşayan Shaker hareketiydi.[63] Amerika Birleşik Devletleri'nde Anne Ann Lee adlı bir İngiliz göçmen tarafından kurulan Shakers, 1850'de Maine'den Kentucky'ye kadar olan topluluklarda 6.000 civarında zirveye ulaştı. Shakers, cinselliği kınadı ve mutlak bekarlık talep etti. Yeni üyeler yalnızca din değiştirmelerden ve Shaker köylerine getirilen çocuklardan gelebilirdi. Çalkalayıcılar 20. yüzyıla kadar devam etti, ancak 19. yüzyılın ortalarında özgünlüklerinin çoğunu kaybetti.

John Humphrey Noyes liderliğindeki Mükemmeliyetçi hareket, 1848'de New York eyaletindeki Oneida'da elli bir adanmışla ütopik Oneida Topluluğunu kurdu. Noyes, nihai dönüşüm eyleminin günahtan mutlak ve tam bir kurtuluşa yol açtığına inanıyordu. Onedia Topluluğu, evliliğin veya tek eşli ilişkilerin ortadan kaldırılmasına ve buna rıza gösteren herkese seksin özgür olması gerektiğine inanıyordu. Daha sonra gelecek 1960'ların Cinsel Devrimi gibi 20. yüzyıl toplumsal hareketlerinin aksine, Onedlılar seksin toplumsal bir sorumluluk olması gerektiğine inanıyorlardı. İlk kurucular öldükten veya yaşlı olduktan sonra, çocukları özgür aşk kavramını reddetti ve geleneksel aile modellerine geri döndü. Anonim şirkete dönüşen Oneida, uzun yıllar başarılı oldu ve günümüzde gümüş eşya şirketi olarak devam ediyor.[64]

Joseph Smith de bu dönem, özellikle Yazın Yaşanmadığı Yıl'ın hemen ardından büyük bir dini dönüşüm yaşadı. Smithin'in rehberliğinde Mormon tarihi başladı. Mormon Kitabı İncil karşılaştırılabilir kutsal ek bir kitap olarak, Mormonlar ana akım Hristiyanlar tarafından reddedildi ve ardından Missouri için, Ohio taşrada New York'tan topluca kaçmak zorunda ve Smith öldürüldüğü zaman takipçileri Nauvoo, Illinois'a kaçmak zorunda kaldılar. Illinois'da da rahat bırakılmayan Mormonlar, o zamanlar Meksika'nın bir parçası olan Büyük Tuz Gölü'nün çevresine yerleştiler. 1848'de bölge Amerikan kontrolüne girdi ve daha sonra Utah Bölgesi'ni kurdu. Ulusal politika çok eşliliği bastırmaktı ve Utah, ancak 1896'da, İsa Mesih'in Son Zaman Azizleri Kilisesi'nin Smith'in tüm liderlerin çok eşlilik uygulaması yönündeki talebinden geri adım atmasından sonra bir devlet olarak kabul edildi.[65]

Dünyevi ve manevi dünyalar arasındaki uçurumu kapatmak isteyen Amerikalılar için, maneviyat ölülerle iletişim kurmanın bir yolunu sağladı. Spiritüalistler, çeşitli farklı yollarla yaşayanlar ve ölüler arasında iletişim kurmak için ortamları kullandılar. En ünlü medyumlar olan Fox kız kardeşler, ruhlar dünyasına doğrudan bir bağlantı olduğunu iddia ettiler. First Lady Mary Todd Lincoln bir inanandı.[66]

Manevi uyanış arayan diğer gruplar 19. yüzyılın ortalarında popülerlik kazandı. Filozof Ralph Waldo Emerson, New England'daki Amerikan transandantalizm hareketini başlattı.Transandantalizm esasen Avrupa'daki Romantik hareketin bir Amerikan dalıydı. Aşkıncıların temel inançları arasında, fiziksel olanı "aşan" ve doktrin yerine sadece sezgiyle gerçekleşen ideal bir ruhsal durum vardı. Hareketlerin çoğu gibi, aşkıncılar da kendine güvenme fikri konusunda ikiye ayrıldılar. Emerson ve Henry David Thoreau, bağımsız yaşam fikrini savunurken, George Ripley işbirliği içinde yaşamak için transandantalistleri Brook Farm'daki bir falanksta bir araya getirdi. Nathaniel Hawthorne ve Edgar Allan Poe gibi diğer yazarlar aşkın inançları reddettiler.[67]

Bu yeni dini ve manevi grupların çoğu, New York'un yukarısında, birbirinden kilometrelerce uzakta başladı veya yoğunlaştı ki, bu bölgeye "yanmış bölge" lakabı verildi, çünkü çok az insan dinini değiştirmemişti.[68][69] Amerika'daki iki önemli mezhep olan Mormonlar ve Yedinci Gün Yeniden Gelişçiler de Yanık Kesim'de ortaya çıktılar.

Devlet okulları hareketiDüzenle

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim, uzun zamandır yerel olarak seçilmiş okul kurulları tarafından yönetilen okullarla yerel bir meseleydi. New England eyaletlerinde halk eğitimi, işçi sınıfının çok az fayda sağladığı sınıf temelli olmasına rağmen yaygındı. Öğretim ve müfredatın tamamı yerel olarak belirlendi ve öğretmenlerin katı ahlaki davranışların katı taleplerini karşılamaları bekleniyordu. Okullar dini değerleri öğretiyor ve fiziksel ceza ve halkın aşağılanmasını içeren Kalvinist disiplin felsefelerini uyguluyorlardı. Güneyde, devlet okulları çok nadirdi. Daha zengin ekici aileler, klasiklerde eğitim için öğretmenler tuttu, ancak birçok çiftçi çiftçi ailesinin aile birimi dışında eğitime çok az erişimi vardı.

Eğitimde reform hareketi Massachusetts'te Horace Mann'ın ortak okul hareketini başlatmasıyla başladı. Mann eyalet çapında bir müfredatı savundu ve yerel emlak vergileri yoluyla okul finansmanını başlattı. Mann, ayrıca disiplinde Kalvinist etkiye karşı çıktı ve fiziksel ceza yerine takviyeyi tercih etti. Bu dönemki çocukların çoğu Noah Webster'ın Blue Backed Speler'ından ve daha sonra McGuffey Readers'tan okumayı, yazmayı ve hecelemeyi öğrendi. Çoğu eyalet Massachusetts'i taklit etmeye çalıştı ve New England liderliğini bir yüzyıl daha sürdürdü. Alman göçmenler anaokullarını ve Gymnasium'u getirirken, Yankee hatipleri yüzlerce kasaba ve küçük şehir için popüler eğitim sağlayan Lyceum hareketine sponsor oldular.

Sığınma hareketiDüzenle

19. yüzyılın başlarında yükselen toplumsal vicdan, akıl hastalığı ve tedavisi konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı oldu. Akıl hastalığı reformunun önde gelen savunucularından biri, akıl hastalarının tutulduğu koşullar hakkında yoğun bir çalışma yapan Massachusettsli bir kadın olan Dorothea Dix'ti. Dix'in Massachusetts eyalet yasama meclisine sunduğu rapor, Kirkbride Planı'nın geliştirilmesiyle birlikte, akıl hastası birçok kişinin sefil koşullarını hafifletmeye yardımcı oldu.

KadınlarDüzenle

Zagarri (2007), Devrim'in kadın hakları konusunda süregelen bir tartışma yarattığını ve kadınların siyasete katılımı için elverişli bir ortam yarattığını savunuyor. Kısa on yıllar boyunca, "kadın haklarında, rollerinde ve sorumluluklarında kapsamlı bir dönüşümün yalnızca mümkün değil, belki de kaçınılmaz göründüğünü" (s. 8) Bununla birlikte, olanakların açılması, kadın hakları davasını fiilen gerileyen ve kadınları siyasi hayattan marjinalleştiren daha büyük bir katılığa yol açan bir geri tepmeye de neden oldu.[70] Yukarıda sayılan toplumsal reformlar, pek çok kadını, kendilerinin toplum içindeki eşitlikten uzak konumlarını düşünmeye yöneltti. Evli olmayan kadınlar, koloni günlerinden beri erkeklerin yararlandıkları yasal hakların çoğuna sahiplerdi; ancak, gelenekler uyarınca genç yaşta evlenmeleri gerekiyordu. Evlenen kadınlar da, yasalar karşısındaki bireysel kişiliklerini hemen hemen tümüyle yitiriyorlardı. Kadınların oy kullanmalarına izin verilmediği gibi, eğitimleri de XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca, okuma, yazma, müzik, dans ve nakışla sınırlı kalmıştı.

Judith Sargent Murray, 1790'da Cinsiyetlerin Eşitliği Üzerine üzerine adlı ilk ve etkili makaleyi yayınladı ve kadın sorunlarının kökü olarak kadın eğitimindeki düşük standartları suçladı.[71] Bununla birlikte, İngiliz çağdaşları Catharine Macaulay ve Mary Wollstonecraft'ın kişisel yaşamlarını çevreleyen skandallar, feminist yazarlığı 1790'lardan on dokuzuncu yüzyılın ilk on yıllarına kadar özel yazışmalara itti. [72] John Neal'ın 1820'lerde yazdığı feminist makaleler, Murray ile Sarah Moore Grimké, Elizabeth Cady Stanton ve Margaret Fuller gibi Seneca Falls Convention öncesi halefleri arasındaki entelektüel boşluğu doldurdu. [72] Kadın feminist düşünürlere karşı birçok yaygın saldırı biçiminden yalıtılmış bir erkek yazar olarak, Neal'ın savunuculuğu, alanı Amerikan ana akımına geri getirmek için çok önemliydi. [72] Kadınların uyanışı, İskoçyalı konferansçı ve gazeteci Francis Wright'in Amerika'yı ziyaretiyle başladı. Wright, 1820'ler süresince, Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde halkın önünde kadın haklarının savunuculuğunu yaptı. Kadınların halk önünde konuşmalarının çok kez yasaklandığı o günlerde, Wright, görüşlerini açıkça ortaya atmakla kalmadı, aynı zamanda, kadınların doğum kontrolü ve boşanma konularında bilgi edinme hakları olduğunu ileri sürerek dinleyicilerini şaşkına uğrattı.

Yeni cumhuriyetin inşası sırasında, Amerikalı kadınlarcumhuriyetçi annelik olarak bilinen şeyde sınırlı bir siyasi ses kazandılar. Abigail Adams gibi liderler tarafından desteklenen bu felsefeye göre, kadınlar özgürlük ve cumhuriyetçiliğin koruyucuları olarak görülüyordu. Anneler, vatansever düşünce ve duyguların öğretilmesi yoluyla bu idealleri çocuklarına aktarmakla görevlendirilmişlerdir. 1830'lar ve 1840'lar boyunca, Devrim sonrası dönemde kadının statüsünde meydana gelen, eşler arasındaki aşka olan inanç ve kadının evdeki rolü gibi birçok değişiklik, hızlanarak devam etti. Bu, Amerikalıların kendilerinin ve milletlerinin ahlaki yapısını eşi görülmemiş sayılarda iyileştirmeye çalıştıkları bir reform hareketleri çağıydı. Karısının bu süreçteki rolü önemliydi çünkü o, kocasında ve çocuklarında ahlakın uygulayıcısı olarak görülüyordu. Evliliğin yanı sıra, kadınlardan dindar, saf ve erkeklere itaatkar olmaları da bekleniyordu. Bu dört bileşen, o zamanlar birçok kişi tarafından kadınlığın "doğal hali" olarak kabul edildi, bu ideolojinin bugün hala var olan yankıları. Karının bu değerlerde tatmin bulması gerektiği görüşüne Gerçek Kadınlık Evcimenlik Kültü veya Evcilik Kültü denir.[73] 1840'larda bir grub Amerikalı kadın bir araya gelerek ilk kadın hakları hareketini başlattılar. Bu seçkin grubun en ünlü kişisi Elizabeth Cady Stanton'dı. 1848'de, Cady Stanton ve bir başka kadın hakları savunucusu olan Lucretia Mott, New York'un Seneca Falls kasabasında, dünya tarihinde ilk kez, bir kadın hakları kongresi düzenlediler. Kongreye katılan temsilciler, kanun karşısında erkeklerle eşit haklar, oy kullanma hakkı ve eğitim ve istihdamda fırsat eşitliği talep eden bir bildiri yayınladılar.

Güney'de, gelenek hala kaide üzerinde sosyete kadınlarıyla doludur ve kendilerini başkalarını eğlendirmeye ve ağırlamaya adanmıştır. Bu fenomen, Kuzey ve Güney Karolina'daki arkadaşlarının ve akrabalarının yazarın uzak bir akrabası olan Bayan Jemima Darby'ye yazdığı mektupların bir koleksiyonuna dayanan 1965 tarihli The Inevitable Guest adlı kitapta yansıtılmaktadır.[74] Aynı yıl, Polonyalı bir göçmen olan Ernestine Rose, New York eyaletinde, kadınların taşınmaz mallarının mülkiyetini evlendikten sonra korumalarına izin veren bir yasa çıkarılmasına ön ayak oldu. Ülkede bu konuda kabul edilen ilk yasalardan biri olan Evli Kadınların Mülkiyet Yasası, diğer eyalet yasama organlarının da benzeri yasalar çıkarmalarını teşvik etti.

İki alan doktrini altında, kadınlar evde "ev alanı"nda, kocaları ise siyaset ve iş dünyasının "kamusal alanı"nda faaliyet göstereceklerdi. Kadınlar kocalarını "yumuşatmak" ve çocuklarına cumhuriyetçi değerleri değil dindarlığı öğretmek gibi yeni bir rol üstlenirken, erkekler ailenin iş ve mali işlerini üstleniyordu. Hatta bu dönemin bazı doktorları, kanı rahimden beyne akıtıp zayıf çocuk yapmamaları için kadınların eğitim almaması gerektiğini ileri sürecek kadar ileri gittiler. Gizli yasalar, erkeklerin eşleri üzerinde siyasi güç sahibi olmalarını sağlıyordu. Rose 1869'da, kadınlara seçme hakkı verilmesine yönelik bir anayasa değişikliği yapılmasını isteyen Kadınların Oy Hakkı Ulusal Derneği'ni (National Woman Suffrage Association – NWSA) kurmaları sırasında Elizabeth Cady Stanton ile önde gelen bir başka kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony'ye yardım etti. Adı geçen iki kadın, bu hareketin en açık sözlü savunucuları konumuna geldiler. Cady Stanton, yaptıkları işbirliğini, "ben yıldırımları hazırlıyordum, o da fırlatıyordu" diye tanımlamıştı.

Kölelik karşıtı hareketlerDüzenle

1800'e gelindiğinde, birçok siyasi lider köleliğin istenmeyen olduğuna ve sonunda kaldırılması gerektiğine ikna oldu ve köleler Afrika'daki doğal evlerine döndüler. Hem Kuzey'de hem de Güney'de faaliyet gösteren Amerikan Kolonizasyon Derneği, bu fikirleri uygulamaya çalıştı ve köleleri beyaz toplumdan geri göndermek için Afrika'da Liberya kolonisini kurdu. Tanınmış liderler arasında Henry Clay ve adını Liberya'nın başkenti Monrovia'ya veren James Monroe vardı. Ancak, 1840'tan sonra birçok kölelik karşıtı, Afrika'ya geri dönüş fikrini reddetti.[75] Anılan gelişmelere karşın, bir sorun Kuzey ve Güney arasındaki bölgesel ve ekonomik farklılığı arttırdı: kölelik. Kuzeyli iş adamlarının tütün ürününü pazarlayarak büyük karlar elde etmelerinden öfkelenen Güneyliler, kendi kesimlerinin geri kalmasının suçunu, Kuzey'in büyüyüp gelişmesine yüklediler. Buna karşılık, Kuzeyliler de, bölgenin göreli geri kalmışlığının başlıca nedeninin, Güney'in kendi ekonomisinin temel öğesi saydığı "garip kurum", yani kölelik olduğunu ileri sürüyorlardı.

Beyaz Protestanlar arasındaki köleliği kaldırma hareketi, İkinci Büyük Uyanış'ın evanjelik ilkelerine dayanıyordu. Evangelist Theodore Weld, kölelerin derhal kurtuluşu için çağrıda bulunan kölelik karşıtı canlanmalara öncülük etti. William Lloyd Garrison, kölelik karşıtı bir gazete olan The Liberator'ı ve kaldırılması çağrısında bulunmak için Amerikan Kölelik Karşıtı Derneği'ni kurdu. Tartışmalı bir figür olan Garrison, genellikle halkın öfkesinin odak noktasıydı. Kadın haklarını savunması ve kadınları Cemiyetin liderliğine dahil etmesi hareket içinde bir sürtüşmeye neden oldu. Garrison'ın, köleliğin kaldırılması ve kadın haklarının bağlantılı olduğu fikrini reddeden Lewis Tappan, Cemiyetten ayrıldı ve Amerikan ve Yabancı Kölelik Karşıtı Cemiyeti kurdu. Kölelik karşıtlarının çoğu, "Kurtarıcı"nın kölelik kaldırılıncaya kadar yayını durdurmayacağına yemin eden Garrison kadar aşırı değildi.[76] Kölelik konusunda kesimler arasındaki çizgiler, daha 1830'larda bile keskinleşmeye başlamıştı. Kuzey'de, köleliğin henüz eyalet olarak örgütlenmemiş Batı bölgelerine yayılmasına kesinlikle karşı çıkan serbest topraklar hareketi yanlılarınca desteklenen köleliğin kaldırılması eylemleri, her geçen gün daha çok güç kazanıyordu. 1850'de Güneyliler, dillerinin İngilizce olmasından ve kendilerini temsil eden kurumlardan ne oranda sorumluysalar, kölelik konusunda da o kadar sorumlu olduklarını düşünüyorlardı. 1850'ye gelindiğinde kölelik, belirli kıyı kesimlerinde 200 yıldan çok daha eskiye uzanıyordu ve bölgenin temel ekonomisinin bölünmez bir parçasıydı.

Güney'deki beyazların pek azının kölesi vardı. 1860'ta, kölelik olan eyaletlerde toplam 46.274 büyük çiftlik sahibi vardı; en az 20 köle çalıştıran kişiler büyük çiftçi sayılıyorlardı. Kölelerin yarıdan fazlası büyük çiftliklerde çalışıyordu. Yüzde 70'inden çoğunun elinde 40 hektardan küçük arazi bulunan küçük çiftçilerden bazıları bir avuç köle çalıştırıyor, ancak, çoğunun hiç kölesi bulunmuyordu. "Yoksul beyazlar", Güney toplumunun en alttaki kesimini oluşturuyor ve hiç köle kullanmıyorlardı. Büyük çiftlik sahiplerinin köle kullanmaktaki ısrarlarını anlamak kolaydı; çünkü kölelerin çoğu onların malıydı; fakat, küçük çiftçiler ve yoksul beyazlar da kölelik kurumunu destekliyorlardı. Siyahlar özgür kalırsa, toprak sahibi olmak için onlarla rekabete girişeceklerinden korkuyorlardı. Kaldı ki, kölelerin varlığı, küçük çiftçilerin ve yoksul beyazların toplum içindeki konumlarını yükseltiyordu; bu konumdan isteyerek vaz geçmezlerdi.

Beyaz kölelik karşıtları, Kuzey'de her zaman kabul edilebilir topluluklarla karşılaşmadılar. Gazete yayınıcısı Elijah Lovejoy Alton, Illinois'da öldürülürken, Garnizon Boston'da neredeyse linç ediliyordu. Kaldırılması konusundaki öfke, her iki mecliste de herhangi bir kölelik tartışmasını önlemek için tıkaç kuralının gag rule'un kurulduğu Kongre'ye dahi sıçradı. Çoğu beyaz, Afrikalı-Amerikalıları aşağı bir ırk olarak görüyordu ve kölelik karşıtlarından pek hoşlanmadı, çoğu zaman hepsinin Garnizon gibi olduğunu varsayıyordu. Afrikalı-Amerikalılar, köleliğe izin verilmeyen eyaletlerde bile çok az özgürlüğe sahipti. Beyazlar tarafından dışlandılar, ayrımcı yasalara tabi tutuldular ve genellikle İrlandalı göçmenlerle sıradan, düşük ücretli işler için rekabet etmeye zorlandılar. Bu arada Güney'de yetiştiriciler, çiftliklerini kârlı bir şekilde işletmek için köleliğin gerekli olduğunu ve özgürleşmiş kölelerin Haiti'de yaptıkları gibi ülkeyi Afrikalaştırmaya çalışacaklarını savundular. Kuzey'in bu konudaki görüşleriyle savaşan Güneyli siyasal liderler, iş sahipleri ve rahiplerin çoğunluğu, artık kölelik uygulaması için kendilerini savunmuyor, bu kurumu destekliyorlardı. Sözgelimi, Güneyli yazarlar, kölelik sisteminde, sermaye ile emek arasındaki ilişkinin, Kuzey'in ücret sistemindekinden daha insancıl olduğunu iddia ediyorlardı.

Hem özgür doğmuş Afro -Amerikan vatandaşları hem de eski köleler, köleliğin kaldırılmasında da öncü roller üstlendiler. Afro-Amerikan topluluğunda ilganın en önde gelen sözcüsü, köleliği etkili bir şekilde kınayan, hem taraftar kalabalığını hem de hayatına yönelik tehditleri çeken kaçak bir köle olan Frederick Douglass'dı. Douglass, hem gazetesi The North Star hem de en çok satan üç otobiyografi aracılığıyla basılı sözcüğün keskin bir kullanıcısıydı. 1830'dan önce, büyük çiftlik yönetiminde, kölelerin sahipleri tarafından bireysel olarak denetlendiği aile reisi sistemi halen egemen bulunuyordu; ancak, Güney'in aşağı bölgelerinde büyük ölçüde pamuk üretimine geçilmesi üzerine, köle sahipleri sıkı bireysel denetimlerini giderek terk ettiler ve görev süreleri köleleri ne kadar fazla çalıştırdıklarına bağlı olan profesyonel kahyalar kullanmaya başladılar.

Bir uçta David Walker, Beyaz tiranlığa karşı Afro-Amerikan isyanı çağrısında bulunan Dünyanın Renkli Vatandaşlarına Çağrı'yı yayınladı. Yeraltı Demiryolu, bazı kölelerin "istasyonlar" olarak bilinen bir dizi patika ve güvenli ev aracılığıyla Güney'den çıkmasına yardım etti. "İletkenler" olarak bilinen kaçak köleler, diğerlerini güvenli bir yere götürmek için Güney'e dönmeye gönüllü oldular; Harriet Tubman gibi eski köleler bu yolculuklarda hayatlarını riske attılar.[77] Doğal olarak şiddete ve baskıya dayalı bir sistem olan kölelik uygulamasında, kölelere karşı dayağa baş vurulduğu ve bireysel satışlar yüzünden ailelerin parçalandığı sık sık görülüyordu. Buna karşın, sonuçta, köleliğe yöneltilen en köklü eleştiri, köle sahiplerinin ve kahyaların bireysel davranışlarını değil, her insanın vazgeçilmez temel hakkı olan özgürlüğün ihlal edilmesini hedef alıyordu.

Kölelik karşıtları kadınlarDüzenle

Angelia ve Sarah Grimké, köleliğe karşı savunmak için kuzeye taşınan güneylilerdi. Amerikan Kölelik Karşıtı Derneği kadınları memnuniyetle karşıladı. Garrison, Elizabeth Cady Stanton ve Lucretia Mott ile birlikte o kadar dehşete kapıldılar ki, Londra'daki Dünya Kölelik Karşıtı Sözleşme'ye kadınların katılmasına izin verilmedi ve Seneca Falls, New York'ta bir kadın hakları sözleşmesi çağrısında bulundular. Bu kongrede Sojourner Truth, hem köleliğin kaldırılması hem de kadın hakları için önde gelen bir sözcü olarak tanındı. Kadın kölelik karşıtları giderek kadınların durumunu kölelerin kötü durumuyla karşılaştırmaya başladılar. Bu yeni polemik, kadınların rolünün tüm kısıtlamalarından açıkça erkekleri sorumlu tuttu ve cinsiyetler arasındaki ilişkinin tek taraflı, kontrol edici ve baskıcı olduğunu savundu. Güçlü dini kökler vardı; çoğu feminist Kuzeydoğu'daki Quaker ve Cemaatçi kiliselerden çıktı.[78] İlk feministlerden Elizabeth Cady Stanton, 1840 yılında Londra'daki bir kölelik karşıtı kongrede, köleliğin kaldırılması hareketinin hararetli bir savunucusu olan Lucretia Mott ile tanıştı ve böylece kendisine bir müttefik kazandı. Kongre başladığında, ikisi de kadın temsilcilerin katılmasının istenmediğini anladılar. Konuşmalarına ve kongre salonuna girmelerine izin verilmeyince Cady Stanton ve Mott, salondan çıkıp diğer kadın temsilcileri de beraberlerinde götürerek bu davranışı protesto ettiler. Cady Stanton, bunun ardından, kadınların toplumsal, vatandaşlıktan doğan ve dinsel haklarını ele alacak bir kadın hakları kongresi toplanması için Mott'a bir öneride bulundu. Kongrenin yapılması sekiz yıl ertelendi ve Cady Stanton ile Mott, 1848'de New York'un Seneca Falls kasabasında ilk kadın hakları kongresini düzenlediler.

Cady Stanton, toplantı sırasında, Bağımsızlık Bildirgesi'ni temel alan bir "Görüşler Bildirgesi" sunarak, erkek egemenliği altındaki kadınların 18 yakınma konusunu dile getirdi. Yakınmalar arasında şunlar vardı: Evli kadınlar, onlara kötü davranan kocalarını terk ederler ya da boşanmaya kalkışırlarsa, çocukları üzerinde hakları olmuyordu. Bir kadın boşanırsa, yazarlık ya da öğretmenlik yapmazsa, çalışarak para kazanmasına olanak yoktu. Bir kadın mahkemede kocası aleyhine tanıklık yapamazdı. Fabrikalarda çalışan kadınların, ücretlerini kendilerine ayırmaya hakları yoktu; bunu kocalarına vermek zorundaydılar. Bir kadın evlendiğinde, bekarken sahip olduğu emlak hemen kocasınınkilere katılıyordu. Emlak sahibi olan bekar kadınlar vergi verdikleri halde bu vergileri koyan yasama organı üyelerini seçme hakları yoktu - ki bu uygulama, Amerikan kolonilerinin Büyük Britanya'dan ayrılmalarının temel nedenlerinden birini oluşturmuştu.

Kongreye katılanlar, seçme hakkı dışındaki tüm kararları oybirliğiyle aldılar. Karar ancak, köleliğin kaldırılması hareketi eylemcisi bir siyah olan Frederick Douglass'ın, kadınların oy kullanma hakkını hararetle destekleyen konuşmasından sonra onaylandı. Yine de katılımcıların çoğunluğu, kadınların oy kullanması düşüncesini kabullenememişti.

Cady Stanton, Seneca Fallas'ta, kadın hakları konusunda başarılı bir yazar ve konuşmacı olarak ün kazandı. Yıllar sonra, kadınların, erkeklerle eşit konuma gelme amaçlarını, oy kullanma hakkı bulunmaksızın hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini daha işin başında anlamış olduğunu açıkladı. Köleliğin kaldırılması yanlısı bir reformcu olan William Lloyd Garrison'nı kendine model almış ve herhangi bir çabada başarıya, parti çalışmasıyla değil kamu oyunu değiştirmekle erişilebileceğini görmüştü. Kadınları, sıkıntısını çektikleri adaletsizlikler karşısında uyandırdığı için, Seneca Falls toplantısı, gelecekteki değişikliklerin bir aracısı oldu. Onun hemen ardından, kadın haklarını konu alan yeni kongreler de düzenlendi ve siyasal ve toplumsal eşitlik hareketlerinde başka kadınlar da öne çıktılar.

Alkol yasağı hareketiDüzenle

Alkol tüketimi, 1850'lerde reformcuların bir başka hedefiydi. Amerikalılar, şiddet içeren davranışlara, suça, sağlık sorunlarına ve kötü işyeri performansına katkıda bulunan çok fazla içti. American Temperance Society gibi gruplar, içkiyi toplum üzerinde bir bela olarak kınadı ve takipçileri arasında ölçülü olmaya çağırdı. Maine eyaleti 1851'de alkol satışını ve üretimini tamamen yasaklamaya çalıştı, ancak direnişle karşılaştı ve terk edildi. Yasak hareketi İç Savaş sırasında unutuldu, ancak 1875'lerde geri dönecekti. Aynı dönemde ortaya çıkan bir başka toplumsal hareket de, alkol satılmasına ve kullanılmasına karşı muhalefet ya da alkol kullanımını önleme hareketiydi. Dinsel inançlar, alkolün iş gücü üzerindeki etkileri ve aşırı içki içenlerin kadınlara ve çocuklara karşı şiddet kullanıp onlara eziyet çektirmeleri gibi çeşitli kaygılar ve dürtüler anılan hareketi doğurdu. Boston'daki din adamları 1826'da Alkol Kullanmamayı Teşvik Derneği'ni örgütlediler. Dernek, yedi yıl sonra Philadelphia'da bir ulusal kongre düzenledi ve bu kongrede Amerikan Alkol Kullanmamayı Teşvik Birliği kuruldu. Birlik, tüm alkollü içeceklerin kullanımından vazgeçilmesi için çağrıda bulundu ve bunların üretiminin ve satışının yasaklanması için eyalet yasama organlarına baskı yapmaya başladı. 1855'e gelindiğinde on üç eyalet bu çağrıya uymuş olmakla birlikte, daha sonraları mahkemelerde bu yasalara karşı çıkıldı. Anılan yasalar yalnız New England'da yürürlükte kaldı; fakat, yine de, ılımlı alkol kullanımını önleme hareketi, 1830-1860 döneminde Amerikalıların kişi başına alkol tüketimini azalttı.

 
Boston Manufacturing Company, 1813 yılında, Boston Associates olarak bilinen bir grup yatırımcıyla ortaklaşa, pamuklu tekstil üretimi için zengin bir Boston tüccarı olan Francis Cabot Lowell tarafından organize edildi.[79]
 
ABD nüfusunun tarihsel hareketi. 19. yüzyıldaki büyük batıya doğru genişlemeye dikkat edin.

Ekonomik büyümeDüzenle

Bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak hızla bir tarım ulusundan bir endüstriyel güç haline geldi. Amerika'da sanayileşme iki önemli gelişmeyi içeriyordu. İlk olarak, ulaşım genişletildi. İkincisi, malları daha hızlı sevk etmek için değiştirilebilir parçaların ve demiryollarının kullanılması gibi endüstriyel süreçlerde iyileştirmeler yapıldı. Hükümet, koruyucu bir tarife geçirerek Amerikalı üreticilerin korunmasına yardımcı oldu.[80] Birleşık Devletler'e gelmiş olan hiçbir ziyaretçi, seyahatlerini ve görüşlerini, Fransız yazar ve siyasal kuramcı Alexis de Tocqueville'nin yaptığı gibi kalıcı bir biçimde belgelememiştir. İlk kez 1835'te yayınlanan Amerika'da Demokrasi adlı kitabı, günümüzde bile, Amerika'daki toplumsal ve siyasal uygulamaları en güçlü bir biçimde ve derinliğine çözümleyen yapıtlar arasında yer almaktadır. Tocqueville, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirmekten kaçınmayacak kadar kurnaz bir gözlemciydi; fakat, temelde olumlu kanılara erişmişti. "Gönenç dağılımı, siyasal haklar kavramını toplumun her üyesinin erişebileceği bir konuma getirmiş olduğu gibi, demokratik hükûmet de, siyasal haklar kavramını en sıradan vatandaşın düzeyine indirmiştir" diye yazmıştı. Buna karşın, Tocqueville, kabaca belirlenmiş böyle bir eşitliğin, giderek büyüyen ve endüstri çalışanları ile yeni ortaya çıkmış bulunan iş çevresi ileri gelenleri arasında ayrılıklar oluşturma tehdidi yaratan fabrika sistemi karşısında yaşayıp yaşayamayacağı konusunda ilk kez kuşku duyan bir dizi düşünürden sadece bir tanesiydi.

Sosyal hareketlilikDüzenle

1815'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin istikrarlı genişlemesi ve hızlı nüfus artışı, durağan Avrupa toplumlarıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Ziyaretçiler, çoğu Amerikalı'nın kaba, bazen şiddetli, ancak çoğunlukla iyimser ve ileriye dönük tutumunu anlattı. Toprak mülkiyeti çoğu Avrupalının sadece hayal edebileceği bir şey olsa da, çağdaş hesaplar ortalama bir Amerikan çiftçisinin kendi toprağına sahip olduğunu ve ailesini Avrupalı köylülerden çok daha fazla beslediğini ve çocukları için toprak için hükümler sağlayabildiğini gösteriyor. Avrupalılar genellikle, toprak sahibi soyluları olmayan ve teorik olarak doğumdan bağımsız olarak herkesin başarılı olmasına izin veren Amerikan toplumunun eşitlikçiliğinden bahsederdi. Örneğin Almanya'da üniversiteler, bürokrasi ve subaylar yüksek aile statüsü gerektiriyordu; İngiltere'de zengin aileler, oğulları için ordudan on binlerce sterlin karşılığında komisyon satın aldı. Avrupa'da zengin tüccarlar ve fabrika sahipleri ortaya çıktı, ancak nadiren sosyal prestije veya siyasi güce sahiptiler. Buna karşılık, ABD'nin 1850'de Avrupa'daki herhangi bir ülkeden daha fazla milyoneri vardı. Zengin Amerikalıların çoğunun hali vakti yerinde babaları vardı, ama onların büyükbabaları ortalama bir servete sahipti. Andrew Carnegie ve John D. Rockefeller gibi 1850'lerin zavallı çocukları, 1900'de dünyanın en zengin adamlarından ikisiydi. Tarihçiler, yukarı doğru sosyal hareketliliğin zaman içinde ve nesiller boyunca küçük adımlarla geldiğini ve Carnegie benzeri paçavradan zenginliğe senaryosunun nadir olduğunu vurguladılar. Bazı etnik gruplar (Yankee'ler, İrlandalılar ve Yahudiler gibi) yukarı doğru hareketliliğe değer verdiler ve eğitimi en hızlı yol olarak vurguladılar; diğer gruplar (Almanlar, Polonyalılar ve İtalyanlar gibi) aile istikrarını ve ev sahipliğini daha fazla vurguladı. Durgun şehirler daha az hareketlilik fırsatları sunarak, daha hırslı genç erkekleri genellikle batıdaki büyüme merkezlerine yönelmeye yönlendirdi.[81][82] Diğer bazı ziyaretçiler, "tarım, ticaret ve büyük bayındırlık yapıtlarında gönencin ve hızlı gelişmenin en tartışmasız örneklerini" her yerde görebildikleri bu ülkenin büyümesini ve canlılığını hayranlıkla izliyorlardı; fakat, Amerikan deneyimi konusundaki bu iyimser gözlemler hiçbir anlamda genelleşmemişti. Kuşku duyanlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk kez 1841-1842'de ziyaret etmiş bulunan İngiliz romancısı Charles Dickens'tı. Bir mektubunda, "Görmeyi beklediğim Cumhuriyet bu değildi" diye yazmıştı. "Düşlerimde yarattığım Cumhuriyet bu değil... Gençliğini ve gücünü ne denli önemsersem, binlerce açıdan, o derecede daha yoksul ve önemsiz olarak karşıma çıkıyor. Halkın eğitimi ve yoksul çocukların bakımı dışında, övünme nedeni saydığı her konuda, belleğimde oluşturduğum düzeyin ölçülemeyecek oranda altına düşüyor."

Batıya doğru genişlemeDüzenle

 
1822-1824'te Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri ve bölgeleri

1815'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri dikkatini dış politikadan iç kalkınmaya kaydırdı. Doğu Kızılderililerinin 1812 Savaşı'nda yenilmesiyle, Amerikalı yerleşimciler çok sayıda Ortabatı'nın zengin tarım arazilerine taşındı. Batıya doğru genişleme çoğunlukla genç aile grupları tarafından üstlenildi. Daniel Boone, Kentucky'nin yerleşimine öncülük eden öncülerden biriydi. 1830'larda, federal hükûmet güneydoğu kabilelerini Hindistan topraklarındaki (şimdi Oklahoma) kendi çekincelerine "Gözyaşı Yolu" yoluyla zorla sürdü. Orada yıllık yiyecek ve erzak yardımı aldılar.[83] XIX. yüzyılın ilk yarısında, bu çatışmalara adı karışan en ünlü kişi, Beyaz Saray'da görev yapan ilk "Batılı" olan Andrew Jackson'dı. 1812 Savaşı'nın tam ortasında, o sıralarda Tennessee milis güçlerinin komutanı olan Jackson güney Alabama'ya gönderildi ve oradaki Creek Kızılderlilerinin ayaklanmasını acımasızca bastırdı. Bundan kısa bir süre sonra Creekler topraklarının üçte ikisini Amerika Birleşik Devletleri'ne terk ettiler. Jackson, bundan sonra da, Seminole Kızılderilileri çetelerini, İspanya'ya ait bulunan Florida'daki barınaklarından uzaklaştırdı.

Başkan Monroe'nun Savaş bakanı olan John J. Calhoun 1820'lerde, eski Güneydoğu'da geri kalan kabileleri yerlerinden alıp Mississippi'nin ötesine yerleştirme siyaseti güttü. Jackson da, başkan olarak aynı siyaseti sürdürdü.

Yerleşimciler uzak batıya varmadan önce kürk avcıları ve Dağ adamları günlerini geçirdiler. Yetenekli avcılar olarak, Avrupa moda endüstrisine nihai satış için kunduzu tuzağa düşürdüler. Kürk ticaretinin sona ermesinden sonra, batıda ticaret merkezleri kurdular, Kızılderililerle ticarete devam ettiler ve yerleşimcilerin Utah ve Pasifik kıyılarına batı göçü için rehber ve avcı olarak hizmet ettiler.[84] Kongre 1830'da, doğudaki kabilelerin Mississippi'nin ötesine taşınması için ödenek sağlayan, Kızılderililerin Yerlerinden Alınması Yasası'nı kabul etti. 1834'te, şimdi Oklahoma olan bölgede, özel bir Kızılderili arazisi belirlendi. Jackson'un görev yaptığı iki dönem süresinde, kabileler toplam 94 antlaşma imzaladılar ve milyonlarca hektarlık araziyi federal hükûmete devrederek düzinelerle kabileyi atalarından kalma yerleşim bölgelerinden kopardılar.

Bu talihsiz tarihin en kötü bölümü, batı Kuzey Karolina ve Gerogia'daki toprakları 1791'den başlayarak antlaşma ile güvence altına alınmış bulunan Cherokeelerle ilgili olanıdır. Doğulu kabileler arsında en çok gelişmişi olan Cherokeelerin kaderi , 1829'da arazilerinde altın bulunmasıyla kesin biçimde çizildi. Yüksek Mahkeme tarafından lehlerine bir karar alınmasının da pek fazla yardımı olmadı. Jackson hükûmetinin göz yumması üzerine Cherokeeler 1835'te Oklahoma'ya doğru uzun ve acımasız bir yürüyüşe başladılar. "Gözyaşı Yolu" olarak bilinen yürüyüş sırasında pek çokları hastalıktan ve yolluktan öldüler.

Texas, Oregon, Kaliforniya ve Manifest DestinyDüzenle

 
John Gas tarafından 1872'de resmedilen ve günümüzde Manifest Destiny'nin simgesi haline gelmiş American Progress resmi

Manifest Destiny, Amerikalı yerleşimcilerin kıta boyunca genişlemeye mahkum olduğu inancıydı. Bu kavram, "Yeni bir cennet inşa etmek için yeni bir dünyanın potansiyelleri tarafından oluşturulan, Eski Dünya'yı yüksek bir örnekle kurtarmak için bir görev duygusundan" doğdu.[85] "Manifest Destiny" ifadesi, birçok farklı insan için birçok farklı şey ifade ediyordu ve birçok Amerikalı tarafından reddedildi. Howe, " Amerikan emperyalizmi bir Amerikan konsensüsü temsil etmediğini, ulusal yönetim içinde şiddetli bir muhalefeti kışkırttığını" savunuyor.[86] 1850'ye gelindiğinde, ulusal topraklar, ormanlara, çayırlara ve dağlara yayılmış bulunuyordu. Bu çok geniş sınırlar içinde, 31 eyaletten oluşan bir birliğin 23 milyon insanı yaşıyordu. Doğu'da bir endüstri patlaması vardı. Ortabatı'da ve Güney'de tarım büyük bir gelişme gösteriyordu. 1849'dan sonra California'daki altın madenleri, ticaret kanallarına bir altın ırmağı akıtmaya başladı.

New England ve Orta Atlas Okyanusu eyaletleri, önde gelen imalat, ticaret ve finans merkezleriydi. Dokuma, kereste, giysi, makine, deri ve yünlüler bu bölgede üretilen belli başlı mallardı. Aynı zamanda, deniz taşımacılığı da gönencinin doruğuna erişmişti ve Amerikan bayrağı taşıyan gemiler okyanusları dolaşıp tüm ülkelerin mallarını dağıtıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, XIX. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, sürekli olarak yabancı ziyaretçi çekmeye başlamıştı. Bir tarihçinin belirttiği gibi: "Kolonicilerin sömürüsü altında kalmış, bir parça silik görünümlü ve zaman zaman romantikleştirilmiş olan bir kırsal bölge, neredeyse bir gece içinde, incelenmesi gerekli bir olgu ve değerlendirilmesi zorunlu siyasal ve ahlaki bir deneyim konumuna gelivermişti." Faragher'ın Demokrat Parti ile Whig Partisi arasındaki siyasi kutuplaşmaya ilişkin analizi şudur:

Demokratların çoğu genişlemenin yürekten destekçileriydi, oysa birçok Whig (özellikle Kuzey'de) karşı çıktı. Whigs, sanayileşmenin getirdiği değişikliklerin çoğunu memnuniyetle karşıladı, ancak ülkenin mevcut sınırları içinde büyüme ve gelişmeye rehberlik edecek güçlü hükûmet politikalarını savundu; (haklı olarak) genişlemenin, köleliğin bölgelere yayılması gibi tartışmalı bir konuyu gündeme getirmesinden korktular. Öte yandan, birçok Demokrat, Whiglerin memnuniyetle karşıladığı sanayileşmeden korkuyordu. . . .[87]

Ancak açık kader, ABD topraklarının en büyük edinimi için retorik tonu sağladı. 1840'larda Demokratlar tarafından Meksika ile savaşı haklı çıkarmak için kullanıldı. Aynı zamanda İngiltere ile savaşı tehdit etmek için kullanıldı, ancak Başkan Polk, Oregon Ülkesini yarı yarıya bölen bir uzlaşmaya vardı. Merk şu sonuca varıyor: Amerikan yaşamının biçimlenmesinde sınır bölgesinin büyük etkisi oldu. Tüm Atlas Okyanusu kıyı bölgesinde egemen olan koşullar, yeni yerleşim bölgelerine göçü teşvik etti. Kıtanın iç kesimlerindeki zengin topraklardan yararlanmak amacıyla, toprağın verimli tahıl ürünü alınmasına elverişli olmadığı New England'daki çiftliklerinden ve köylerinden ayrılan yerleşimciler, akın akın bu yörelere geldiler. Kıyı bölgesi pazarlarına ulaşımı sağlayacak yollar ve kanallar olmadığı için sıkıntı çeken ve büyük çiftilik sahiplerinin siyasal üstünlüğünden zarar gören, Kuzey Karolina, Güney Karolina ve Virginia'daki küçük çiftçiler de batıya doğru harekete geçtiler. 800'e gelindiğinde, Mississippi ve Ohio Nehirleri'nin vadileri, büyük bir sınır bölgesi olmaya başlamıştı. "Haydi bakalım gidiyoruz. 

Başından beri Manifest Destiny - program açısından geniş, kıtacılık anlamında - destek açısından zayıftı. Büyüklüğü ile orantılı olarak ulusal, bölgesel veya partiden yoksundu. Nedeni ise milli ruhu yansıtmamasıydı. Pek çok tarihsel yazıda bulunan milliyetçiliği somutlaştırdığı tezi, çok az gerçek destekleyici kanıtla desteklenmektedir.[88] Ohio'da nehir boyunca ilerliyoruz" (Hi-o, away we go, floating down the river on the O-hi-o) şarkısı, binlerce göçmenin dilinde dolaşır oldu.

Meksika-Amerika Savaşı: 1846-1848Düzenle

 
1840'tan 1850'ye büyüme

Kongrede sert bir tartışmadan sonra, Teksas Cumhuriyeti 1845'te gönüllü olarak ilhak edildi ve Meksika'nın defalarca uyardığı savaş anlamına geliyordu. Mayıs 1846'da, Meksika birlikleri tartışmalı bir yerleşim olmayan bölgede bir ABD Ordusu müfrezesini katlettikten sonra Kongre Meksika'ya savaş ilan etti. Ancak, Whigs karşı çıktıkça ve Demokratlar savaşı destekledikçe, ülke cephesi kutuplaştı. General Zachary Taylor tarafından komuta edilen on binlerce gönüllü tarafından desteklenen ABD Ordusu, kuzey Meksika'da Santa Anna'yı yenerken, diğer Amerikan kuvvetleri hızla New Mexico ve California'yı ele geçirdi. Meksika kaotik bir siyasi duruma rağmen direnmeye devam etti ve bu nedenle Polk ülkenin kalbini işgal etti. Winfield Scott liderliğindeki yeni bir Amerikan ordusu, Veracruz limanını işgal etti ve kanlı çarpışmaların ortasında iç kesimlere baskın yaptı. Santa Anna, Monterey Körfezi'nin kuzeyindeki Teksas ve Kaliforniya'dan vazgeçmeyi teklif etti, ancak müzakereler bozuldu ve savaş yeniden başladı. Eylül 1847'de Scott'ın ordusu Mexico City'yi ele geçirdi. Santa Anna kaçmak zorunda kaldı ve geçici bir hükûmet barışı müzakere etme görevine başladı. Guadalupe Hidalgo Antlaşması 2 Şubat 1848'de imzalandı. Rio Grande'yi Teksas'ın güney sınırı olarak tanıdı ve şu anda Kaliforniya, Nevada, Utah, Colorado, Arizona ve New Mexico eyaletlerini ABD'ye bırakırken, Meksika'ya bölge için 15.000.000 dolar ödedi. 1848 başkanlık seçimlerinde, Zachary Taylor bir Whig olarak koştu ve hayatında hiç oy kullanmamış apolitik bir askeri adam olmasına rağmen Demokratlar bölündüğünde kolayca kazandı. Scott, 1852'de cumhurbaşkanlığı için son Whig adayı oldu ve çok kötü bir şekilde kaybetti. Amerikalılar, 1820'ler boyunca, uçsuz bucaksız Texas topraklarında, genellikle Meksika hükûmeti tarafından bağışlanan arazide yerleştiler. Ancak, sayılarının giderek çoğalması yetkili makamları kısa zamanda ürküttü ve daha fazla göçmen alınması 1830'da yasaklandı. General Antonio Lopez de Santa Anna 1834'te Meksika'da bir diktatörlük kurdu ve bunu izleyen yıl içinde Texaslılar ayaklandılar. Santa Anna, ünlü Alamo kuşatması sonunda 1836'da Amerikalı asileri yendi; fakat, Sam Houston komutasındaki Texaslılar, bir ay sonra San Jacinto Savaşı sonucunda Meksika ordusunu yok edip Santa Anna'yı yakalayarak Texas'ın bağımsızlığını güvence altına aldılar. Texas, yaklaşık on yıl kadar bağımsız bir cumhuriyet konumunu korudu ve 1845'te 28'inci eyalet oldu.

Texas'ın eyalet olması üzerine Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerini kestiyse de, yeni eyaletin sınırları en tartışmalı sorun olarak kaldı: Texaslılar Rio Grande Nehri üzerinde hak iddia ederken, Meksika, sınırın çok daha kuzeyde Nueces Nehri boyunca uzandığını savunuyordu. Bu arada, çok sayıda Amerikalı, batıya Büyük Okyanus kıyılarına doğru yayılmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin "alın yazısı" olduğunu iddia ediyorlar ve yerleşimciler New Mexico ve California topraklarına sel gibi akıyorlardı.

Teksas ve Florida'nın 1845'te birliğe köle devletleri olarak kabul edilmesiyle birlikte, Kaliforniya eyalet konvansiyonunun oybirliğiyle köleliği yasaklamak için oy vermesinin ardından 1850'de özgür bir eyalet olarak girdi. A.B.D.'nin New Mexico ve California topraklarını satın alma girişimleri sonuçsuz kalınca, Meksika ve A.B.D. askeri birlikleri Rio Grande kıyılarında çatışmaya başladılar ve Amerika Birleşik Devletleri 1846'da savaş ilan etti. A.B.D. güçleri New Mexico topraklarını ele geçirdi ve California'daki yerleşimcilerin ayaklanmalarını destekledi. Zachary Taylor komutasındaki bir A.B.D. birliği Meksika'yı işgal edip Monterey ve Buena Vista'da zaferler kazandıysa da, Meksika'yı görüşme masasına getirmeyi başaramadı. Mart 1847'de, Winfield Scott komutasındaki A.B.D. birlikleri, Meksika'nın doğu kıyısındaki Vera Cruz kenti yakınında bir çıkarma yaptılar ve şiddetli çatışmalar sonucunda başkent Mexico City'ye girdiler. Yine de Amerika Birleşik Devletleri, ancak Santa Anna istifa ettikten sonra Guadalupe Hidalgo Antlaşması'nı yapabildi ve Meksika, Güneybatı bölgesini ve California'yı 15 milyon dolar karşılığında A.B.D.'ye terk etti.

ABD nüfusunun batı hareketinde önemli olaylar vardı Homestead Yasası, nominal fiyat için, bir yerleşimci 160 akre (65 ha) ünvanı verildi tarafından bir kanun 160 akre (65 ha) çiftlik için arazi; Oregon Bölgesi'nin yerleşime açılması; Teksas Devrimi; Oregon Yolu'nun açılışı; 1846-47'de Utah'a Mormon Göçü; 1849 Kaliforniya Altına Hücum; 1859 Colorado Altına Hücum ve 10 Mayıs 1869'da ülkenin İlk Kıtalararası Demiryolunun tamamlanması. Anılan savaş, daha sonra İç Savaş sırasında karşı karşıya gelecek olan Amerikan subayları için bir eğitim sağladı. Savaş ayrıca, siyasal bir ayrılığa da neden oldu ve kölelik karşıtı Whigler, James K. Polk'un Demokrat (Parti) hükûmetini yayılmacılıkla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika Savaşı'nın sonuçlanmasıyla, günümüzdeki Arizona, Nevada, California, Utah eyaletleriyle, New Mexico, Colorado ve Wyoming eyaletlerinin bazı kesimlerini içine alan, 1,36 milyon kilometre kare genişliğinde yeni toprakların sahibi oldu. Ancak bu, aynı zamanda çok zararlı bir kazanım oluşturuyordu; çünkü, o günlerde Amerika siyasetinin en önemli sorununu, yani yeni toprakların özgür mü köle mi olacağı konusunu yeniden canlandırmıştı.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Risjord (1961). "1812: Conservatives, War Hawks, and the Nation's Honor". William and Mary Quarterly. 18 (2): 196-210. 
 2. ^ Stagg (1981). "James Madison and the coercion of Great Britain: Canada, the West Indies, and the War of 1812". William and Mary Quarterly. 38 (1): 4-34. 
 3. ^ Howe (2009).
 4. ^ Storm over Texas: The Annexation Controversy and the Road to Civil War. 2005. ISBN 9780195139440. 
 5. ^ The Presidency of George Washington (American Presidency Series). 1974. ISBN 9780700601103. 
 6. ^ a b The Constitution of the United States of America: With a Summary of the Actions of the States in Ratification of the Provisions Thereof. Richmond, Virginia: Virginia Department on Constitutional Government. 1961. 
 7. ^ The Supreme Court in United States History. 1: 1789–1821. 1926. ISBN 9781616405199. 
 8. ^ Pierce Butler of Güney Karolina was generally a nationalist, representing up-country interests against the state-dominating big plantations, but on this, he switched between Resolution 7 and Resolution 8, speaking with the small-states, supporting a two- or three-person 'presidency'. Cromwell had started well enough, but his Interregnum turned out badly.
 9. ^ a b c Bowen 2010.
 10. ^ Edling (October 2004). "Alexander Hamilton's Fiscal Reform: Transforming the Structure of Taxation in the Early Republic". William and Mary Quarterly. 61 (4): 713-744. doi:10.2307/3491426. 
 11. ^ Connor (1992). "The politics of insurrection: A comparative analysis of the shays', whiskey, and fries' rebellions". Social Science Journal. 29 (3): 259-81. doi:10.1016/0362-3319(92)90021-9. 
 12. ^ From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. 2008. s. 80. ISBN 9780199743773. 
 13. ^ "Chapter 9". The Age of Federalism: The Early American Republic, 1788–1800. 1994. ISBN 9780195068900. 
 14. ^ American Politics in the Early Republic: The New Nation in Crisis. 1993. ISBN 9780300065190. 
 15. ^ The First Party System: Federalists and Republicans. 1972. s. v. 
 16. ^ Thorpe, Francis N., (Ed.) (April 1898). A Letter from Jefferson on the Political Parties, 1798 American Historical Review. 3. s. 488–489. 
 17. ^ Presidency of John Adams (American Presidency Series). 1975. 
 18. ^ Gutzman (2000). "The Virginia and Kentucky Resolutions Reconsidered: 'An Appeal to the Real Laws of Our Country,'". Journal of Southern History. 66 (3): 473-496. 
 19. ^ The quasi-war: the politics and diplomacy of the undeclared war with France 1797–1801. 1966. 
 20. ^ John Marshall: Definer of a Nation. 1996. 
 21. ^ Thomas Jefferson and Sally Hemmings: An American Controversy. 1997. 
 22. ^ Thomas Jefferson: Reputation and Legacy. 2006. 
 23. ^ Ridgway (January 2000). "Fries in the Federalist Imagination: A Crisis of Republican Society". Pensilvanya History. 67 (1): 141-160. 
 24. ^ Thompson Jr (1970). "Impeachment of Federal Judges: An Historical Overview". Kuzey Karolina Law Review. 49: 87-121, especially pp 92-100. 4 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021. 
 25. ^ a b c d e f Chemerinsky (2019).
 26. ^ McCloskey (2010).
 27. ^ Pohlman (2005).
 28. ^ Epstein (2014).
 29. ^ Finkelman (2008). "Regulating the African Slave Trade". Civil War History. 54 (4): 379-405. doi:10.1353/cwh.0.0034. 
 30. ^ Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson. 1990. 
 31. ^ Entangling Alliances with None: American Foreign Policy in the Age of Jefferson. 1987. 
 32. ^ Entangling alliances with none: American foreign policy in the age of Jefferson. 1987. 
 33. ^ The Jay Treaty Debate, Public Opinion, and the Evolution of Early American Political Culture. 2006. 
 34. ^ Hardt (2007). "Jefferson and Democracy". American Quarterly. 59 (1): 41–78. doi:10.1353/aq.2007.0026. , quote on p. 63
 35. ^ Peterson (1987). "Thomas Jefferson and the French Revolution". Tocqueville Review. 9: 15–25. 
 36. ^ Shulim (1952). "Thomas Jefferson Views Napolyon". Virginia Magazine of History and Biography. 60 (2): 288-304. 
 37. ^ The Jeffersonian gunboat navy. 1993. 
 38. ^ Macleod (1945). "Jefferson and the Navy: A Defense". Huntington Library Quarterly. 8 (2): 153-184. 
 39. ^ America and the Barbary pirates: An international battle against an unconventional foe (PDF). Thomas Jefferson Papers. Library of Congress. 2011. 27 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021. 
 40. ^ Elleman, Bruce A., (Ed.) (2010). President [[Thomas Jefferson]] and the Barbary Pirates (PDF). Piracy and Maritime Crime: Historical and Modern Case Studies. s. 157-172. 28 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.  URL–vikibağı karışıklığı (yardım)
 41. ^ Stagg (2000). "Soldiers in Peace and War: Comparative Perspectives on the Recruitment of the United States Army, 1802-1815". William and Mary Quarterly. 57 (1): 79-120. 
 42. ^ a b Dangerfield (1965).
 43. ^ Prologue to war: England and the United States, 1805–1812. 1961. 3 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 44. ^ 1812: The War That Forged a Nation. 2005. 
 45. ^ John Marshall: Definer of a Nation. 1998. 
 46. ^ "Caucus curs in full yell, or a war whoop, to saddle on the people, a pappoose president / J[ames] Akin, Aquafortis". Library of Congress, Prints and Photographs Division. 1824. 12 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2012. 
 47. ^ "on astronomy" (PDF). 
 48. ^ Malanson (2006). "The Congressional Debate over US Participation in the Congress of Panama, 1825–1826: Washington's Farewell Address, Monroe's Doctrine, and the Fundamental Principles of US Foreign Policy" (PDF). Diplomatic History. 30 (5): 813-838. doi:10.1111/j.1467-7709.2006.00580.x. 23 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021. 
 49. ^ Waldstreicher (Kış 2010). "The Birth of Modern Politics: Andrew Jackson, John Quincy Adams, and the Election of 1828., Vindicating Andrew Jackson: The 1828 Election and the Rise of the Two Party System". Journal of the Early Republic. 30 (4): 674-678. 
 50. ^ "Chapters 8-16". The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln. 2006. 
 51. ^ The invincible Duff Green: Whig of the West. 2006. s. 240-241. 
 52. ^ Schlesinger, Jr., Arthur M., (Ed.) (1973). History of U.S. Political Parties: 1789–1860: From fractions to parties. 
 53. ^ The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States. 2000. s. 22-42. 
 54. ^ The Bank of the United States and the American Economy. 1999. 
 55. ^ Banks and Politics in America from the Revolution to the Civil War. 1967. s. 406. 
 56. ^ America's First Great Depression: Economic Crisis and Political Disorder after the Panic of 1837. Cornell University Press. 2012. 
 57. ^ The Presidencies of William Henry Harrison and John Tyler. University of Kansas Press. 1989. 
 58. ^ Whaples (2014). "Were Andrew Jackson's Policies 'Good for the Economy'?". Independent Review. 18 (4). 30 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021. 
 59. ^ The Enduring Vision: A History of the American People: to 1877. 2009. s. 226. 
 60. ^ Revivalism and Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War. 1957. 
 61. ^ "Chapters 27-30". A Religious History of the American People. 1972. 
 62. ^ And They All Sang Hallelujah: Plain Folk Camp-Meeting Religion, 1800–1845. 1974. 
 63. ^ The Shaker Experience in America: A History of the United Society of Believers. 1994. 
 64. ^ "The Shakers / Oneida Community (Part Two): The Oneida Community". New York History Net: For Historians and Students of New York History and Culture. Albany, NY: Institute for New York State Studies. 20 Şubat 2008. 13 Haziran 1998 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2009. 
 65. ^ Joseph Smith: Rough Stone Rolling. 2007. 
 66. ^ Talking to the Dead: Kate and Maggie Fox and the Rise of Spiritualism. 2005. 
 67. ^ American Transcendentalism: A History. 2008. 
 68. ^ The Burned-over District: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800–1850. 1950. 
 69. ^ Grassroots Reform in the Burned-over District of Upstate New York: Religion, Abolitionism, and Democracy. 2000. 
 70. ^ Revolutionary Backlash: Women and Politics in the Early American Republic. 2007. 
 71. ^ Watts, Edward ((Ed.)). "Chapter 11: John Neal and the Early Discourse of American Women's Rights". John Neal and Nineteenth Century American Literature and Culture. Lewisburg, Pensilvanya. s. 232. ISBN 978-1-61148-420-5. 
 72. ^ a b c Weyler.
 73. ^ Welter (Yaz 1966). "The Cult of True Womanhood: 1820–1860". American Quarterly. 18 (2): 151-174. 
 74. ^ Cawthorn (September 1965). "Books: The Inevitable Guest". The Alcalde: The University of Texas Alumni Magazine. 54 (1): 33. 4 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2010. 
 75. ^ Slavery and the Peculiar Solution: A History of the American Colonization Society. University Press of Florida. 2005. 
 76. ^ The American Abolitionists. Longman. 2000. 
 77. ^ Bound for Canaan: The Underground Railroad and the War for the Soul of America. 2005. 
 78. ^ Elizabeth Cady Stanton: An American Life. 2010. 
 79. ^ "Boston Manufacturing Company Collection". Women, Enterprise and Society: A Guide to Resources in the Business Manuscripts Collection at Baker Library. Harvard Business School, Harvard University. 2009. 3 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2009. 
 80. ^ The Transportation Revolution, 1815–1860. 1951. 
 81. ^ Poverty and Progress, Social Mobility in a Nineteenth Century City. 1964. 
 82. ^ Riess (Bahar 1986). "The Impact of Poverty and Progress on the Generation of Historians Trained in the Late 1960s and Early 1970s". Social Science History. 10 (1): 23-32. 
 83. ^ The Cherokee Nation and the Trail of Tears. 2007. 
 84. ^ Mountain Men and Fur Traders of the Far West: Eighteen Biographical Sketches. 1982. 
 85. ^ Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation. s. 3. ISBN 9780674548053. 
 86. ^ What Hath God Wrought: The Transformation of America 1815–1848. 2007. s. 705-706. 
 87. ^ Out of Many: A History of the American People. 2nd. 1997. s. 413. 
 88. ^ Merk (1963).

Kullanılan kaynaklarDüzenle

   Bu madde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kamu malı materyali içermektedir.