Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, oldukça gelişmiş bir karma ekonomidir.[26][27] Nominal olarak dünyanın en büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından ikinci büyük ekonomisi olup nominal olarak dünya GSYİH'sinin %22'sini oluşturmaktadır.[2]

ABD ekonomisi
Derece 1. (Nominal) / 2. (SAGP)
Para birimi Amerikan doları (USD) US$
Mali yıl 1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2016
Ticaret organizasyonları NAFTA, OECD, DTÖ, G-20, G8 ve diğerleri
İstatistikler
GSYİH 18.561 trilyon $ (2016)[2]
GSYİH büyüme artış %1.4 (2016, 2.Ç)[3]
Kişi başı GSYİH 57,293 $ (2016)[2]
Sektörel GSYİH dağılımı tarım: %1.6
endüstri: %20.8
hizmet: %77.6 (2015)[4]
Enflasyon (TÜFE) %1.7 (Mayıs 2015)[5]
Yoksulluk sınırı
altındaki nüfus
%13.66 (2015)[6]
Gini katsayısı 38 (2013)[7]
İşgücü 159.463 milyon (Ağustos 2016)[8]
İşsizlik %4.7 (Mayıs 2016)[9]
Ana endüstriler petrol, çelik, motorlu taşıtlar, havacılık ve uzay, telekomünikasyon, kimyasallar, savunma sanayi, elektronik, gıda işleme, tüketim malları, ahşap, madencilik
İş yapılma kolaylığı sıralaması 7.[10]
Dış ticaret
İhracat 1.62 trilyon $ (2014)[11]
İhraç malları makine, ara mallar, tüketim malları, motorlu taşıtlar ve parçalar, gıda, yem ve içecekler (2014)[12]
Ana ihracat ortakları  Kanada %18.6
 Meksika %15.7
 Çin %7.7
 Japonya %4.2 (2015)[13]
İthalat 2.35 trilyon $ (2014)[11]
İthalat malları sermaye malları, tüketim malları, endüstriyel gereçler, motorlu taşıtlar ve parçalar, ham petrol, gıda, yem ve içecekler (2014)[14]
Ana ithalat ortakları  Çin %21.5
 Kanada %13.2
 Meksika %13.2
 Japonya %5.9
 Almanya %5.5 (2015)[15]
DYY sermayesi 2.8 trilyon $ (2013)[16]
Kamu maliyesi
Kamu borçları 19.268 trilyon $ (2015, 1.Ç)[17]
Gelirler 3.0 trilyon $[18]
Giderler 3.5 trilyon $[19]
Ekonomik yardım ODA 48 milyar $ (2012)[20]
Kredi derecelendirme
Dış rezervler 0.14 trilyon $ (16 Mayıs 2014)[25]

Ana veri kaynağı: CIA World Fact Book

Diğer bir bilgi verilmemiş, değerlerin tümü ABD Doları ile ifade edilmiştir.

ABD dünyadaki teknolojik olarak en güçlü ekonomiye sahiptir ve şirketleri teknolojik ilerlemelerde ön sıralarda ya da ön sıralara yakın yer almaktadır.[28] Ekonomisi istikrârlı bir GSYİH büyüme hızı, ılımlı bir işsizlik oranı, yüksek seviyede araştırma ve sermaye yatırımlarını muhafaza etmiştir.[29]

ABD geniş doğal kaynaklara, gelişmiş bir altyapıya ve yüksek iş verimliliğine sahiptir.[30] ABD dünyanın en büyük ticaret ülkelerinden biridir[31] ve dünyanın ikinci büyük imalatçısıdır.[32] Ayrıca dünyanın en büyük petrol[33] ve doğalgaz üreticisidir.[34] 2013 yılı itibarı ile dünyanın dokuzuncu yüksek kişi başına GSYİH'e (nominal) ve 10. yüksek kişi başına GSYİH'e (SAGP) sahiptir.[35][36] ABD diğer OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ortalama en yüksek hane ve çalışan gelirine sahiptir ve 2010 yılı itibarı ile dördüncü yüksek ortalama hane gelirine sahiptir.[37][38] ABD dünyanın en büyük tüketici pazarını temsil etmektedir.[39] Dünyanın en büyük 500 şirketinin 128'i ABD merkezlidir.[40]

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ve en etkili finansal piyasalardan birine sahiptir. New York Menkul Kıymetler Borsası piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük menkul kıymetler borsasıdır.[41] Amerikan doları çoğu uluslararası işlemlerde kullanılan ve dünyanın önde gelen rezerv para birimi olup II. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası kuruluşlarda merkezi bir rol oynamaktadır.[42]

GeçmişDüzenle

Sömürge dönemi ve 18. yüzyılDüzenle

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi tarihi, 17. ve 18. yüzyıllarda Amerika'daki yerleşimlerle başladı. Amerikan kolonileri, marjinal olarak başarılı sömürge ekonomilerinden, 1776'da Amerika Birleşik Devletleri haline gelen köle emeğini kullanan küçük, bağımsız bir tarım ekonomisine geçiş yaptı.

19. yüzyılDüzenle

 
Washburn ve Moen Üretim Şirketi, Worcester, Massachusetts, 1876

ABD, 180 yılda dünya ekonomisinin beşte birini oluşturan devasa, bütünleşik, sanayileşmiş bir ekonomiye dönüştü. Sonuç olarak, kişi başına düşen ABD GSYİH'sı Birleşik Krallık'ın yanı sıra daha önce ekonomik olarak takip ettiği diğer ülkeleri de sonunda aştı. Ekonomi, dünyanın her yerinden milyonlarca insanın göçmenlerini çekerek yüksek ücretlerini sürdürdü.[kaynak belirtilmeli]

1800'lerin başında, Amerika Birleşik Devletleri çiftliklerdeki nüfusun yüzde 80'inden fazlasıyla büyük ölçüde tarımsallaştı. Üretimin çoğu kereste ve testere değirmenleri, dokuma, çizme ve ayakkabı ile hammadde dönüşümünün ilk aşamalarına odaklanmıştı. Zengin kaynak bağışları, on dokuzuncu yüzyılda hızlı ekonomik genişlemeye katkıda bulundu. Geniş arazi kullanılabilirliği, çiftçilerin sayısının büyümeye devam etmesine izin vermiş, ancak üretim, hizmet, ulaşım ve diğer işkollarındaki etkinlikler çok daha hızlı bir şekilde büyümüştür. Böylece, 1860 yılına kadar ABD'deki çiftlik nüfusunun payı yüzde 80'den kabaca yüzde 50'ye düşmüştü.[43]

19. yüzyılda, durgunluklar sıklıkla mali krizlerle çakıştı. 1837 Paniğini, bankaların başarısızlığı ve daha sonra çok yüksek işsizlik seviyeleri ile beş yıllık bir depresyon izledi.[44] Çünkü yüzyıllar boyunca ekonomideki büyük değişiklikler nedeniyle, çağdaş durgunlukların ciddiyetini erken durgunluklarla karşılaştırmak zordur.[45] II. Dünya Savaşı'ndan sonra durgunluklar, daha önceki durgunluklardan daha az şiddetli görünmektedir, ancak bunun nedenleri belirsizdir.[46]

20. yüzyılDüzenle

 
Kaliforniya, Los Angeles'ta, petrol kuyuları, 1905

Yüzyılın başında mevcut yenilikler ve halihazırda iyileştirmelerdeki gelişmeler, Amerikan tüketicileri arasında yaşam ölçütlerinde iyileştirmeler için kapıyı açmıştı. Birçok kuruluş ölçek ekonomileri ve ulus çapında operasyonları yürütmek için daha iyi iletişimden yararlanarak genişçe büyüdü. Bu endüstrilerdeki yoğunlaşma, fiyatları daha yüksek ve daha düşük hale getirecek tekel korkularını artırmıştı, ancak bu şirketlerin çoğu maliyetleri o kadar hızlı düşmekteydi ki, eğilimler bu endüstrilerde daha düşük fiyat ve daha fazla çıktıya yöneliyordu. Birçok işçi, genellikle dünyanın en yüksek ücretlerini sunan bu büyük işletmelerin başarısını paylaştı.[47]

Amerika Birleşik Devletleri, en azından 1920'lerden beri GSYİH açısından dünyanın en büyük ulusal ekonomisi olmuştur.[48] 1930'ların Büyük Buhranını takip eden uzun yıllar boyunca, durgunluk tehlikesi en ciddi şekilde ortaya çıktığında, hükümet ekonomiyi yoğun bir şekilde tükenmeye yönlendirerek ya da tüketicilerin daha fazla harcama yapması için vergileri keserek ve para arzında hızlı büyümeyi teşvik ederek güçlendirmişti. Ekonomiyi istikrâra kavuşturmak için en iyi araçlar hakkındaki görüşler 1930'lar ve 1980'ler arasında önemli ölçüde değişim göstermiştir. 1933'te başlayan Yeni Anlaşma döneminden 1960'ların Büyük Toplum girişimlerine kadar, ulusal politika yapıcılar esas olarak ekonomiyi etkilemek için Maliye politikasına dayanıyordu.[kaynak belirtilmeli]

Yirminci yüzyılın dünya savaşları sırasında, Birleşik Devletler savaşçıların geri kalanından daha iyi durumdaydı, çünkü Birinci Dünya Savaşı çatışmalarının hiçbiri ve İkinci Dünya Savaşı'nın çatışmalarının nispeten azı Amerikan topraklarında gerçekleşmedi (ve 48 eyaletten hiçbiri). Yine de, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile, savaşlar fedakârlık anlamına geliyordu. İkinci Dünya Savaşı etkinliğinin zirvesinde, ABD GSYİH'sının yaklaşık yüzde 40'ı savaş üretimine ayrılmıştı. Ekonominin büyük alanlarıyla ilgili kararlar büyük ölçüde askerî amaçlar için yapılmış ve neredeyse tüm ilgili girdiler savaş çabasına tahsis edilmişti. Birçok mal karneye bağlandı, fiyatlar ve Ücretler denetlendi ve birçok dayanıklı tüketim malı artık üretilmedi. İşgücünün büyük kesimleri orduya girmiş, bunlara yarı ücret ödenmiş ve bunların kabaca yarısı felâket yoluna gönderilmişti.[49]

İngiliz ekonomist John Maynard Keynes tarafından geliştirilen yaklaşım, seçilmiş yetkililere, harcama ve vergiler ABD Başkanı ve Kongre tarafından kontrol edildiğinden dolayı ekonomiyi yönetmede öncü bir rol biçmişti. "Bebek Patlaması" olarak bilinen 1942–1957 döneminde doğurganlıkta çarpıcı bir artış görüldü; depresyon yıllarında gecikmiş evlilikler, refahtaki bir artış, banliyölerde tek aile evlerine olan talep (şehir içi dairelerin aksine) ve geleceğe dair yeni iyimserlikten kaynaklı çocuk doğurmalara neden oldu. Patlama, yaklaşık 1957'de zirveye ulaşmış, sonra yavaş yavaş azalmıştır.[50] 1973'ten sonra yüksek enflasyon, faiz oranları ve işsizlik dönemi, ekonomik etkinliğin genel hızını düzenleyen bir araç olarak maliye politikasına olan güveni zayıflatmıştır.[51]

ABD ekonomisi 1946'dan 1973'e kadar ortalama %3.8 oranında büyümüşken, gerçek ortalama hanehalkı geliri %74 (veya yılda %2.1) artmıştır.[52][53]

Son yıllarda en kötü durgunluk, kayıp verim açısından, 2007-08 mali krizi sırasında meydana gelmiş, GSYİH, 2008 ilkbaharından 2009 ilkbaharına kadar %5.0 düşmüştür. Diğer önemli durgunluklar 1957-58 yılında gerçekleşti; GSYİH, 1973 petrol krizinden sonra %3.7 düştüğünde, 1973'ün sonlarından 1975'e kadar %3.1 düşüş kaydedilmiş ve GSYİH'nın %2.9 oranında azaldığı 1981-82 durgunluğunda düşüş yaşanmıştır.[54][55] Son zamanlarda, hafif durgunluk 1990-91 gerilemesini, çıktının %1.3 oranında düşüşünü ve GSYİH'nın %0.3 oranında kaydığı 2001 durgunluğunu içeriyordu; 2001 krizi sadece sekiz ay sürmüştü. Öte yandan, en güçlü ve sürdürülebilir büyüme dönemleri, 1961'in başından 1969'un ortasına, %53'lük (yılda %5.1), 1991'in ortalarından 2000'in sonlarına, %43'lük (yılda %3.8) ve 1982'nin sonundan 1990'ların ortasına, %37'lik (yılda %4) genişleme olarak gerçekleşmişti.[54]

 
Mount Pleasant, Iowa'daki bir McDonald's restoranı

1970'lerden bu yana, gelişmekte olan birçok ülke ABD ile ekonomik uçurumu kapatmaya başladı. Çoğu durumda, bu, eskiden ABD'de üretilen malların imalatını; nakliye maliyetini düşürüp, daha yüksek bir kâr amacıyla daha az maliyet için işlerini diğer ülkelere taşımalarından kaynaklanıyordu. Diğer durumlarda, bazı ülkeler yavaş yavaş daha önce sadece ABD ve diğer birkaç ülkenin üretebileceği aynı ürün ve hizmetleri üretmeyi yavaş yavaş öğrenmişti. ABD'deki reel gelir artışı yavaşlamıştı.

21. yüzyılDüzenle

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, 2001'de alışılmadık derecede yavaş olan bir iş toparlanması ile durgunluk yaşadı ve işlerin sayısı, 2005 Ocak ayına kadar Şubat 2001 seviyesine çıkmamıştı.[56] Bu "işsiz kurtarma", bir konut balonunun ve tartışmasız daha geniş bir borç balonunun oluşması ile çakışmış, hanehalkı borcunun GSYİH'ye oranı 2001 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyedeki %70'ten 2008'in ilk çeyreğinde %99'a yükselmiştir. Ev sahipleri, yakıt tüketimi için balon fiyatlı evlerine karşı borç alarak borç seviyelerini yükseltirken, GSYİH'ya sürdürülebilir olmayan bir destek sağlıyorlardı. Konut fiyatları 2006 yılında düşmeye başladığında, ipoteklerin desteklediği menkul kıymetlerin değeri önemli ölçüde düştü ve geleneksel, düzenlenmiş mevduat bankacılığı sistemini aşan ve esasen düzenlemesiz mevduat dışı bankacılık sisteminde bir bankanın eşdeğeri olmasına neden olmuştu. Birçok ipotek şirketi ve diğer mevduat dışı bankalar (örneğin, yatırım bankaları) 2007-2008'de ağırlaşan bir krizle karşı karşıya kalmış, bankacılık krizi Eylül 2008'de Lehman Brothers'ın iflası ve diğer bazı finansal kurumların kurtarılması ile zirveye çıkmıştı.[57]

 
ABD Başkanı Donald Trump, önemli otomobil endüstrisi liderleriyle, 2017

Bush yönetimi (2001–2009) ve Obama yönetimi (2009–2017), yüksek faiz açıkları ile bankacılık kurtarma programları (Troubled Asset Relief Program, TARP) ve Keynesyen teşvik uygulamalarını hayata geçirirken, Federal Rezerv sıfıra yakın faiz oranlarını korudu. Hanehalkının, 1947'den bu yana yalnızca 2009-2012 yıllarında borçlarını ödediği[58] ve toparlanmaya büyük bir engel sunduğu için bu önlemler ekonominin iyileşmesine yardımcı olmuştu.[57] Reel GSYİH, 2011 yılına kadar kriz öncesi (2007 sonu) zirvesini,[59] 2012 2. çeyreğe kadar hanehalkı net değerini,[60] Mayıs 2014'e kadar tarım dışı bordro işlerini[56] ve Eylül 2015'e kadar işsizlik oranını geri kazanmıştır.[61]

Bu değişkenlerin her biri, bu tarihlerden durgunluk sonrası kayıt bölgesinde devam etmiş ve ABD'nin iyileşmesi Nisan 2018'de ikinci en yüksek toparlanma olmuştur.[62]

Halkın elinde tuttuğu borç, ulusal borcun bir ölçüsü, 21. yüzyıl boyunca 2000 yılında %31'den 2009 yılında %52'ye ve 2017 yılında GSYİH'nın %77'sine yükselerek 207 ülke arasında 43. sırada kendine yer bulmuştur. Gelir eşitsizliği 2007'te zirveye çıkmış ve büyük durgunluk sırasında düşmüştü, ancak 2017'de hâlâ 156 ülke arasında 41. sırada yer alıyordu (yani, ülkelerin %74'ünün daha eşit bir gelir dağılımı vardı).[63]

VeriDüzenle

Aşağıdaki tablo 1980-2018 yılları arasındaki temel ekonomik verileri göstermektedir.[64][65]

Yıl Nominal GDP
(milyar ABD doları)
Kişi başına GSYİH
(ABD doları olarak)
GSYİH artışı
(reel)
Enflasyon oranı
(yüzde olarak)
İşsizlik
(yüzde olarak)
Bütçe dengesi
(GSYİH'nın %'si olarak)[66]
Halk tarafında tutulan hükûmet borcu
(GSYİH'nın %'si olarak)[67]
Cari hesap
dengesi
(GSYİH'nın %'si olarak)
2018  20,494.1  62,606  %2.9 %2.4 %3.9  %−3.8 %77.8  %−2.3
2017  19,485.4  59,895  %2.4 %2.1 %4.4  %−3.4 %76.1  %−2.4
2016  18,707.2  57,878  %1.6  %1.3 %4.9  %−3.1 %76.4  %−2.4
2015  18,219.3  56,770  %2.9  %0.1 %5.3  %−2.4 %72.5  %−2.4
2014  17,521.9  54,993  %2.6  %1.6 %6.2  %−2.8 %73.7  %−2.1
2013  16,691.5  52,737  %1.8  %1.5 %7.4  %−4.0 %72.2  %−2.1
2012  16,155.3  51,404  %2.2 %2.1 %8.1  %−5.7 %70.3  %−2.6
2011  15,517.9  49,736  %1.6 %3.1 %8.9  %−7.3 %65.8  %−2.9
2010  14,964.4  48,311  %2.5  %1.6 %9.6  %−8.6 %60.8  %−2.9
2009  14,418.7  46,909  %−2.8 %−0.3 %9.3  −9.8% %52.3  %−2.6
2008  14,718.6  48,302  %−0.3 %3.8 %5.8  %−4.6 %39.4  %−4.6
2007  14,477.6  47,955  %1.8 %2.9  %4.6  %−0.8 %35.2  %−4.9
2006  13,855.9  46,352  %2.7 %3.2 %4.6  %−0.1 %35.4  %−5.8
2005  13,093.7  44,218  %3.3 %3.4 %5.1  %−1.2 %35.8  %−5.7
2004  12,274.9  41,838  %3.8 %2.7 %5.5  %−2.3 %35.7  %−5.1
2003  11,510.7  39,592  %2.8 %2.3 %6.0  %−2.8 %34.7  %−4.1
2002  10,977.5  38,114  %1.8  %1.6 %5.8  %−1.7 %32.7  %−4.1
2001  10,621.9  37,241  %1.0 %2.8 %4.7  %1.2 %31.5  %−3.7
2000  10,284.8  36,433  %4.0 %3.4 %4.0  %2.3 %33.7  %−3.9
1999  9,660.6  34,602  %4.7 %2.2 %4.2  %1.3 %38.3  %−3.0
1998  9,089.2  32,929  %4.5  %1.5 %4.5  %0.8 %41.7  %−2.4
1997  8,608.5  31,554  %4.5 %2.3 %4.9  %−0.2 %44.6  %−1.6
1996  8,100.1  30,047  %3.8 %2.9 %5.4  %−1.3 %47.0  %−1.5
1995  7,664.1  28,763  %2.7 %2.8 %5.6  %−2.1 %47.7  %−1.5
1994  7,308.8  27,756  %4.0 %2.6 %6.1  %−2.8 %47.8  %−1.7
1993  6,878.7  26,442  %2.7 %3.0 %6.9  %−3.7 %47.9  %−1.2
1992  6,539.3  25,467  %3.6 %3.0 %7.5  %−4.5 %46.8  %−0.8
1991  6,174.1  24,366  %−0.1 %4.2 %6.9  %−4.4 %44.1  %0.0
1990  5,979.6  23,914  %1.9 %5.4 %5.6  %−3.7 %40.9  %−1.3
1989  5,657.7  22,879  %3.7 %4.8 %5.3  %−2.7 %39.4  %−1.8
1988  5,252.6  21,442  %4.2 %4.1 %5.5  %−3.0 %39.9  %−2.3
1987  4,870.2  20,063  %3.5 %3.6 %6.2  %−3.1 %39.6  %−3.3
1986  4,590.1  19,078  %3.5  %1.9 %7.0  %−4.8 %38.5  %−3.2
1985  4,346.8  18,232  %4.2 %3.5 %7.2  %−4.9 %35.3  %−2.7
1984  4,040.7  17,099  %7.3 %4.4 %7.5  %−4.6 %33.1  %−2.3
1983  3,638.1  15,531  %4.6 %3.2 %9.6  %−5.7 %32.2  %−1.1
1982  3,345.0  14,410  %−1.9 %6.2 %9.7  %−3.8 %27.9  %−0.2
1981  3,211.0  13,966  %2.6 %10.4 %7.6  %−2.5 %25.2  %0.2
1980 2,862.5 12,575  %−0.2 %13.5 %7.2  %−2.6 %25.5  %0.1

GSYİHDüzenle

 
Üç aylık gayri safi yurtiçi hasıla
 
ABD'nin Reagan'dan Obama'ya kadar geçen sürede toplam reel (enflasyona göre düzeltilmiş) GSYİH artışı.[68]
 
2012 yılı için ABD eyaletleri ve diğer ülkeler arasında GSYİH'nın yaklaşık karşılaştırması

ABD'nin nominal GSYİH'sı, 2017 yılında 19,5 trilyon dolar olmuştur. Yıllık GSYİH, 2018 yılının ilk çeyreğinde 20 trilyon doları aştığında, nominal GSYİH 20.1 trilyon dolara ulaşmıştı. ABD GSYİH'sının yaklaşık %70'i kişisel tüketimdir, iş yatırımları %18, hükümet harcamaları %17 (federal, eyalet ve yerel, ancak tüketimde olan sosyal güvenlik gibi transfer ödemeleri hariç) seviyesinde ve net ihracat ABD ticaret açığı nedeniyle %3 oranında negatif yöndedir.[69] Reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2019 yılının 2. çeyreğinde %2.0 oranında artmış, 3. çeyrekte ise reel GSYİH %1.9 artmıştır.[70] Hem üretim hem de gelirin bir ölçüsü olan reel gayri safi yurtiçi hasıla 2017 yılında %2.3, 2016 yılında %1.5 ve 2015 yılında %2.9 oranında artmıştır.

Reel GSYİH başkan Trump yönetimi altında 2018 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak %2.2, 2018'in ikinci çeyreğinde %4.2, 2018'in üçüncü çeyreğinde %3.4 ve 2018'in dördüncü çeyreğinde %2.2 oranında büyümüştür; ikinci çeyrek, 2014'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en iyi büyüme oranını oluştururken, 2018'de yıllık %2,9 olan GSYİH büyümesi, son on yıldaki ekonominin en iyi başarımıydı.[71]

2014 yılı itibarıyla Çin, ABD'yi satın alma gücü paritesi dönüşüm oranlarında ölçülen GSYİH açısından en büyük ekonomi olarak geçmiştir. ABD bu dönüm noktasından bir asırdan fazla bir süredir en büyük ekonomiydi; Çin, son 40 yılın her biri için ABD büyüme oranını üçe katladı. 2017 itibarıyla, bir toplam olarak Avrupa Birliği, ABD'den yaklaşık %5 daha büyük bir GSYİH'ya sahipti.[72]

Kişi başına düşen reel GSYİH (2009 doları cinsinden ölçülür) 2017'de 52.444 dolardı ve 2010'dan beri her yıl artmaktadır. 1960'larda ortalama yılda %3.0, 1970'lerde %2.1, 1980'lerde %2.4, 1990'larda %2.2, 2000'lerde %0.7 ve 2010'dan 2017'ye kadar %0.9 büyüme görülmüştür.[73] 2000 yılından bu yana yavaş büyüme nedenleri ekonomistler tarafından tartışılmaktadır ve bu, yaşlanan demografi, işgücünde daha yavaş nüfus ve büyüme, daha yavaş verimlilik artışı, azaltılmış kurumsal yatırım, talebi azaltan daha yüksek gelir eşitsizliği, büyük yeniliklerin eksikliği ve azaltılmış emek gücü bilgilerini içerebilir.[74] ABD, 2017 yılında kişi başına GSYİH bakımından 220 ülke içinde 20. sırada yer aldı.[75] Çağdaş ABD Başkanları arasında Bill Clinton dönemi, ikinci Reagan ve üçüncü Obama olmak üzere; iki dönem boyunca en yüksek birikimli yüzde reel GSYİH artışına sahip dönemdi.[71]

Dünya Bankası'na göre ülkenin GSYİH'sının gelişimi:[76] ABD reel GSYİH'sı, 2000'den 2014'ün ilk yarısına kadar ortalama %1.7 oranında büyüdü; bu 2000'e kadar tarihsel ortalamanın yaklaşık yarısı kadar bir orandır.[77]

Ekonomik işkollarına göreDüzenle

Nominal GSYİH dilimi bileşimiDüzenle

Nominal GSYİH dilimi oluşumu, 2015'te (milyon dolar) 2005 sabit fiyatlarıyla.[78]

No. Ülke/Ekonomi Reel GDP Tarım Sanayi Hizmet
  Dünya 60,093,221 1,968,215 16,453,140 38,396,695
1   Amerika Birleşik Devletleri 15,160,104 149,023 3,042,332 11,518,980

Nominal GSYİH dilimi oluşumu, 2015'te (milyon dolar) 2005 sabit fiyatlarıyla.[79]

No. Ülke/Ekonomi Nominal GSYİH Tarım Sanayi Hizmet
1   Amerika Birleşik Devletleri 18,624,450 204,868.95 3,613,143.3 14,806,437.75
*CIA World Factbook'tan Yüzdeler [80]

İstihdamDüzenle

 
ABD Başkanı tarafından yapılan iş büyümesi, açılıştan sonraki aydan dönem sonuna kadar kümülatif yüzde değişimi olarak ölçüldü.[81]
 
Panel şemasında 2014-2017 döneminde yıllık olarak ölçülen dokuz temel ekonomik değişken gösterilmektedir. 2014-2016 yılları Başkan Obama'nın ikinci dönemiydi, 2017 ise Başkan Trump'ın ilk dönemiydi. Ayrıntı sayfasındaki alıntılara bakınız.

Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği'nin ardından 2017'de dünyanın en büyük dördüncü işgücü olan ABD işgücü yaklaşık 160.4 milyon kadardı.[82] Hükûmet (federal, eyalet ve yerel) 2010 yılında 22 milyon istihdam sağladı.[83] Küçük işletmeler, Amerikan istihdamının %53'ünü temsil eden ülkenin en büyük işvereni konumundadır.[84] İstihdamın ikinci büyük payı, ABD işgücünün %38'ini kullanan büyük işletmelere aittir.[84]

Ülkenin özel kesim çalışanları, çalışan Amerikalıların %91'ini oluşturur. Devlet kesimi çalışanları, ABD çalışanlarının %8'ini oluşturmaktadır. ABD'deki tüm işletmelerin %99'undan fazlası küçük işletmelerdir.[84] ABD'deki 30 milyon küçük işletme, yeni oluşturulan işlerin %64'ünü temsil etmektedir (yaratılanlar [eksi] kaybolanlar).[84] Küçük işletmelerdeki işler, son on yılda yaratılanların %70'ini oluşturmuştur.[85]

Küçük işletmelerde, büyük işletmelere göre istihdam edilen Amerikalıların oranı, bazı küçük işletmeler büyük işletmeler haline geldiğinden ve küçük işletmelerin yarısından fazlası 5 yıldan fazla süre hayatta kaldığı için, istihdam nispeten yıldan yıla aynı seviyelerde kalmıştır.[84] Büyük işletmeler arasında, dünyanın en büyük şirketleri ve işverenleri olan birkaç Amerikan şirketi vardır. Bunlar arasında, hem dünyanın en büyük şirketi hem de en büyük özel sektör işvereni olan Walmart bulunmaktadır. Walmart, dünya çapında 2.1 milyon insanı ve sadece ABD'de 1.4 milyon çalışanı istihdam etmektedir.[86][87]

ABD'de yaklaşık 30 milyon küçük işletme bulunmakta; Hispanikler, Afrikalı Amerikalılar, Asyalı Amerikalılar ve Yerli Amerikalılar (ülke nüfusunun %35'i) gibi azınlıklar, ülkenin işletmelerinin 4.1 milyonuna sahiptir.[88] Azınlıklara ait işletmeler yaklaşık 700 milyar dolar gelir elde etmekte ve ABD'de 5 milyona yakın işçi çalıştırmaktadırlar.[84][89] Amerikalılar, OECD ülkeleri arasında en yüksek ortalama çalışan gelirine sahiptir. 2008 itibarıyla ABD'deki ortalama hanehalkı geliri 52.029 ABD dolarıdır.[90] ABD'de yaklaşık 284.000 çalışan insanın iki tam zamanlı işi vardır ve 7.6 milyonun tam zamanlı istihdamlarına ek olarak yarı zamanlı işleri vardır.[83] ABD'deki tüm çalışan bireylerin %12'si bir işçi sendikasına üyedir ve çoğu sendika üyesi hükümet için çalışmaktadır.[83] Son birkaç on yılda ABD'deki sendika üyeliğinin azalması, emeğin ekonomideki payıyla paraleldir.[91][92][93][94] Dünya Bankası, işçileri işe alma ve işten çıkarma konularında ilk sırada ABD'yi gösteriyor.[95] Amerika Birleşik Devletleri yasal olarak işçilerinin ücretli tatilini veya ücretli hastalık günlerini garanti etmeyen tek gelişmiş ekonomidir ve diğerleri Papua Yeni Gine, Surinam ve Liberya olmak üzere yasal bir hak olarak ücretli aile izni olmayan dünyadaki sadece birkaç ülkeden biridir.[96][97][98] 2014 yılında, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ABD'yi işçi sendikalarına verilen yetki ve haklar konusunda üçüncü en düşük puan olan 5 üzerinden 4 ile derecelendirdi.[99][100] İş teorisyeni Jeffrey Pfeffer ve siyaset bilimci Daniel Kinderman da dâhil olmak üzere bazı bilim adamları, ABD'de yönetimle ilgili artan verim baskısı ve toksik çalışma ortamları, güvencesizlik ve uzun saatler gibi çalışanlara uygulanan zorluklarla ilgili çağdaş istihdam uygulamaları, yıllık 120.000'den fazla ölümden sorumlu olabilir; bu da işyerinin kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nde beşinci önde gelen ölüm nedeni haline getirmektedir.[101][102][103]

İşsizlikDüzenle

 
U3 ve U6 ölçümleri için işsizlik oranı eğilimlerini gösteren 2000-2017 yıllarını içeren çizgi grafiği.

Aralık 2017 itibarıyla, ABD'deki işsizlik oranı %4.1[104] veya 6,6 milyon kişiydi.[105] Hükûmetin yarı zamanlı yetersiz istihdamı içeren daha geniş U-6 işsizlik oranı %8.1[106] veya 8.2 milyon kişiden oluşuyordu. Bu rakamlar, yaklaşık 327 milyon kişilik bir ABD nüfusuna göre yaklaşık 160.6 milyon kişilik[107] bir sivil işgücü gözetilerek hesaplanmıştı.[108]

Büyük Durgunluğun ardından 2009 ve 2010 arasında, ortaya çıkmakta olan işsiz geri kazanımları sorunu, Ocak 2010'dan bu yana 6 aydan uzun süredir iş arayan 6 milyondan fazla işçiyle uzun vadeli çok yüksek işsizlik oranlarına neden oldu. Bu özellikle yaşlı işçileri etkiledi.[109] Durgunluğun Haziran 2009'da sona ermesinden bir yıl sonra, göçmenler ABD'de 656.000 iş kazanırken, ABD doğumlu işçiler kısmen yaşlanan bir ülke (nispeten daha fazla beyaz emekliler) ve demografik değişimler nedeniyle bir milyondan fazla iş kaybetti.[110] Nisan 2010'da resmî işsizlik oranı %9,9, hükûmetin daha geniş U-6 işsizlik oranı %17,1 idi.[111] Şubat 2008 ve Şubat 2010 tarihleri arasında, ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışan kişi sayısı (yani, tam zamanlı çalışmayı tercih eden), iki yıllık dönemde yarı zamanlı çalışanlarda %83 artışla 4 milyondan 8,8 milyona yükseldi.[112]

2013 yılına gelindiğinde, işsizlik oranı %8'in altına düşmesine rağmen, uzun vadeli işsizlerin rekor oranı ve hanehalkı gelirinin azalmaya devam etmesi işsiz bir toparlanmanın göstergesi olarak kaldı.[113] Bununla birlikte, bordro işlerinin sayısı, ekonominin iyileşmesiyle Mayıs 2014'e kadar durgunluk öncesi (Kasım 2007) seviyesine geri döndü.[114]

Savaş sonrası dönemde daha yüksek olduktan sonra, ABD işsizlik oranı 1980'lerin ortalarında yükselen Euro bölgesi işsizlik oranının altına düştü ve o zamandan beri neredeyse sürekli olarak önemli ölçüde daha düşük kaldı.[115][116][117] 1955'te Amerikalıların %55'i hizmet işkolunda, %30 ile %35 arası endüstride ve %10 ile %15 arası tarımda çalıştı.[118] 1980 yılına gelindiğinde, hizmetlerde %65'in üzerinde, %25 ila %30 arası sanayide ve %5'in altındaki nüfus tarımda istihdam edildi. Erkek işsizliği, kadınlarınkinden önemli ölçüde daha yüksek olmaya devam etmiştir (2009'da %9.8'e karşılık %7.5). Beyazlar arasındaki işsizlik, Afroamerikalılara göre çok daha düşük olmaya devam ediyor (2009'da da %8,5'a karşılık %15,8'de).[119]

Gençler arasındaki işsizlik oranı Temmuz 2009'da %18.5'ti; 1948'den bu yana o aydaki en yüksek orandı.[120] Genç Afroamerikalıların işsizlik oranı Mayıs 2013'te %28,2 idi.[121]

İşkoluna göre istihdamDüzenle

2012 yılında tahmin edildiği gibi ABD istihdamı, hizmetler işkolunda %79,7, üretim işkolunda %19,2 ve tarım işkolunda %1,1 şeklinde bölünmüştür.[122]

ABD'nin sanayi dışı işkollarına göre Şubat 2013 tarım dışı istihdamı için kaynağa bakınız:[[123]]

Gelir ve servetDüzenle

 
ABD'de gerçek ortalama hanehalkı geliri (1984–2017)
 
1979, 2007 ve 2015 yıllarında hanehalkının %1'i tarafından kazanılan gelirin (vergi öncesi ve vergi sonrası) payı (Kongre Bütçe Ofisi verileri). İlk tarih (1979), 1980 öncesi dönemi daha eşitlikçi yansıtırken, 2007, 1980 sonrası dönemin en yüksek eşitsiz olduğu yıl ve 2015 değeri, Büyük Durgunluğun kalıntı etkileri ile birlikte Obama vergi artışlarını en üst %1'e yansıtıyor.[124]
 
Federal Reserve Tüketici Finansman Anketi'nden 2013 ve 2016 için vergi öncesi ABD aile geliri ve net değer dağılımı.[125]

Gelir ölçüleriDüzenle

Orta sınıf gelirin iyi bir ölçüsü olan gerçek (yani enflasyona göre düzeltilmiş) ortalama hanehalkı geliri, 2016'da rekor bir düzeyle, $59,039 dolar olarak ölçülmüştü. Bununla birlikte, sadece orta sınıf aile gelirinin satın alma gücü son 20 yıldır çok durgun veya aşağı yönlü olmuştur ve 1998'de belirlenen önceki rekorun hemen üstünde gerçekleşmiştir.[126] 2013 yılında çalışan tazminatı 8.969 trilyon dolar iken, brüt özel yatırım ise 2.781 trilyon dolardı.[127]

Amerikalılar OECD ülkeleri arasında en yüksek ortalama hane gelirine sahipken, 2010 yılında dördüncü en yüksek ortalama hane gelirine sahipti, ikinci en yüksek 2007 yılıydı.[37][38] Bir analize göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orta sınıf gelirler 2010 yılında Kanada'dakilerle bağdaşmış ve 2014 yılına kadar geride kalmış olabilirken, diğer bazı gelişmiş ekonomiler son yıllarda boşluğu kapatmıştır.[128]

Gelir eşitsizliğiDüzenle

Gelir eşitsizliği küresel olarak tartışılan bir konu haline geldi. CIA World Factbook'a göre, ABD gelir eşitsizliğinde 2017'de 156 ülke arasında 41. sırada yer aldı (yani, ülkelerin %74'ü daha eşit bir gelir dağılımına sahipti).[129] Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, hanehalklarının %1'i, 1979'da vergi öncesi gelirin %9'unu, 2007'de %19'unu ve 2014'te %17'sini kazanmıştır. Vergi sonrası gelir için, bu rakamlar sırasıyla %7, %17 ve %13 idi. Bu rakamlar, 1979 ve 2007 yılları arasında üst düzey kazananlar tarafından elde edilen gelirlerin payını 1979 ve 2007 arasında ikiye katlamış, ardından Büyük Durgunluk ve Başkan Barack Obama tarafından 2013 yılında uygulanan vergi oranları ve yeniden dağıtım politikalarının ardından bir miktar düşmüştür (yani Uygun Bakım Yasası ile üst %1 ve düşük gelirli kişilere yönelik yardımlar için Bush Vergi Kesintilerinin sona ermesi).[130] 2012 gelirini 1979 gelir dağılımını (1950–1980 arasındaki eşitlikçi dönemi temsil eden) kullanarak yeniden değerlendiren ailelerin %99'u ortalama 7,100 dolar daha fazla gelir elde edecekti.[131] Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005'ten 2012'ye kadar çoğu büyükşehir bölgesinde (3'te 2'den fazla oranda) gelir eşitsizliği artmaktaydı.[132]

Gelir elde edenlerin ilk yüzde 1'i 2009'dan 2015'e kadar olan gelir kazançlarının yüzde 52'sini oluştururken, gelirlerin devlet transferleri hariç piyasa geliri olarak tanımlandığı,[133] toplam gelir payları 1976'da yüzde 9'dan 2011'de yüzde 20'ye yani iki katına çıktı.[134] 2014 OECD raporuna göre, toplam vergi öncesi piyasa gelir artışının %80'i 1975'ten 2007'ye kadar ilk %10'a yükselmiştir.[135]

Bir dizi ekonomist ve diğerleri, gelir eşitsizliği ile ilgili artan endişeleri dile getirerek, "derinden endişe verici",[136] adaletsiz,[137] demokrasi/sosyal istikrar için bir tehlike[138][139][140] ya da ulusal bir gerilemenin işareti olarak adlandırdılar.[141] Yale profesörü Robert Shiller şöyle dedi: "Bugün karşı karşıya olduğumuz en önemli sorun, bence, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın başka yerlerinde artan eşitsizliktir."[142] Paris Ekonomi Okulu'ndan Thomas Piketty, 1980 sonrası eşitsizlikteki artışın, ülkenin finansal istikrarsızlığına katkıda bulunarak 2008 krizinde rol oynadığını savunuyor.[143] 2016'da ekonomistler Peter H. Lindert ve Jeffrey G. Williamson, eşitsizliğin ülkenin kuruluşundan bu yana en yüksek seviyede olduğunu iddia etti.[144] 2018 yılında, gelir eşitsizliği, 0.485'lik bir Gini katsayısı ile ABD Sayım Bürosu tarafından kaydedilen en yüksek seviyedeydi.[145]

Diğerleri, eşitsizlik konusunun, kronik işsizlik ve durgun büyüme gibi gerçek sorunları düşündüklerinden siyasi bir oyalama olduğunu söyleyerek aynı fikre katılmıyorlar.[146][147] George Mason Üniversitesi iktisat profesörü Tyler Cowen, eşitsizliği "kırmızı bir ringa balığı" olarak nitelendirerek,[148] bir ülke içindeki artışını yönlendiren etkenlerin aynı anda küresel olarak azalmasını sağlayabileceğini ve eşitsizliği azaltmaya yönelik yeniden dağıtım politikalarının durgun ücretlerin asıl sorunu ile ilgili iyiden daha fazla zarar verebileceğini savunarak gerçek sorun olabileceğini söyledi.[149] Robert Lucas Jr., Amerikan yaşam ölçütlerinin karşılaştığı belirgin sorunun çok fazla büyüyen bir hükümet olduğunu ve bu son politikanın, Avrupa tarzı vergilendirme, refah harcamaları ve düzenleme yönünde değişerek, süresiz olarak ABD'yi önemli ölçüde daha düşük, Avrupa düzeyinde bir gelir yörüngesine sokuyor olabileceğini savunmuştur.[150][151] Bazı araştırmacılar, eşitsizlik eğilimleri hakkındaki iddialarla ilgili temel verilerin doğruluğuna itiraz ettiler[152][153] ve ekonomistler Michael Bordo ve Christopher M. Meissner, 2008 mali krizi için eşitsizliğin suçlanamayacağını savundular.[154]

Kongre Araştırma Servisi tarafından hazırlanan bir rapora göre, sermaye kazancı vergilerinde ilerlemenin azalması, 1996'dan 2006'ya kadar ABD'de genel gelir eşitsizliğinin artmasına en büyük katkıda bulunmuştur.[155]

2010 yılı itibarıyla ABD, OECD ülkeleri arasında Türkiye, Meksika ve Şili'nin arkasından dördüncü en geniş gelir dağılımına sahipti.[156][157][158] Brookings Enstitüsü Mart 2013'te gelir eşitsizliğinin artmakta ve kalıcı hale gelmekte olduğunu ve ABD'deki sosyal hareketliliği keskin bir şekilde azalttığını söylemişti.[159] OECD, İskandinav ülkeleri, Avustralya, Kanada, Almanya, İspanya ve Fransa'nın arkasından, sosyal hareketlilikte ABD'nin 10. sırada yer aldığını belirtmiştir.[160] Gelişmiş büyük ülkelerden sadece İtalya ve Büyük Britanya'nın hareketliliği daha düşüktür.[161] Bu, kısmen fakir çocukları ekonomik açıdan mağdur bırakan[162] Amerikan yoksulluğunun derinliğine atfedilmiş olsa da, diğerleri ABD’de nispi bir artışın yapay geliri sıkıştırmalı ülkelerde daha yüksek ve daha yaygın olarak dağıtılan gelir aralığından dolayı matematiksel olarak, biri ABD'de daha fazla hareketlilikten hoşlansa ve bu tür uluslararası karşılaştırmaların ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamış olsa bile, zor olduğunu gözlemlemişlerdir.[163]

1970'lerden beri verimlilik ve ortalama gelirler arasında genişleyen bir boşluk bulunmaktadır.[164] Verimlilik ve gelir artışı arasındaki uçurumun başlıca nedeni, çalışan kişi başına düşen saatlerdeki düşüştür.[165] Diğer nedenler arasında işgücüne giren göçmenlerin (Güncel Nüfus Anketi gelir verilerinde sayılmayan) işçi tazminatının bir payı olarak nakit dışı kazançların artması, İşgücü İstatistikleri Bürosu ve Güncel Nüfus Anketi tarafından farklı enflasyon ayarlayıcılarının kullanımı da dahil olmak üzere istatistiksel çarpıtmalar, daha az emek yoğun işkollarına yönelik üretkenlik artışları, emekten sermayeye kayma gelirleri beceri açığı odaklı ücret eşitsizliği, verimlilik, gizli teknoloji kaynaklı amortisman artışları ve ithalat fiyat ölçüm problemleri ile yanlış şişirilmiş ve/veya savaş sonrası afet durumlarında meydana gelen gelir dalgalanmasının ardından doğal bir ayarlama dönemi bulunmaktadır.[146][166][167][168][169]

OECD tarafından yapılan bir 2018 çalışmasına göre, işsiz ve risk altındaki işçilerin neredeyse hiç devlet desteği almadıkları ve çok zayıf bir toplu pazarlık sistemi tarafından daha da geri çekildikleri göz önüne alındığında, ABD çok daha yüksek gelir eşitsizliği ve düşük gelirli işçilerin daha büyük bir yüzdesine sahiptir.[170]

Hanehalkı net değeri ve servet eşitsizliğiDüzenle

Şablon:Bar chart

2017 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla, ABD'deki toplam hanehalkı net değeri, 2016 yılına göre 5,2 trilyon dolar artarak 99 trilyon dolar olmuştur. Bu artış hem borsa hem de konut fiyat artışlarını yansıtmaktadır. Bu önlem 2012 4. çeyrekten beri kayıtlar oluşturmaktadır.[171] Eşit şekilde bölünmüşse, 99 trilyon dolar hane başına ortalama 782.000 dolar (yaklaşık 126.2 milyon hane için) veya kişi başına 302.000 dolar anlamına gelir. Bununla birlikte, ortalama hanehalkı net değeri (yani, bu seviyenin altındaki ve üstündeki ailelerin yarısı), 2016 yılında 97.300 dolar idi. Ailelerin yüzde 25'inin ortanca net değeri sıfır iken, 25 ila 50'nci yüzdeliğin ortanca net değeri 40.000 dolardı.[172]

Servet eşitsizliği gelir eşitsizliğinden daha eşit değildir, en iyi %1 hanehalkı 2012'de net değerin yaklaşık %42'sine sahipken, bu 1979'da %24'e karşılık gelmekteydi.[173] Federal Reserve tarafından Eylül 2017 raporuna göre, servet eşitsizliği rekor seviyelerde idi; en iyi %1, ülkenin 2016'daki servetinin %38.6'sını kontrol ediyordu.[174] 2017 Haziran ayında yayınlanan Boston Consulting Group raporu, Amerikalıların %1'inin 2021 yılına kadar ülkenin servetinin %70'ini kontrol edeceğini bildirdi.[175]

En zengin %10'u tüm finansal varlıkların %80'ine sahiptir.[176] ABD'deki servet eşitsizliği, İsviçre ve Danimarka dışındaki çoğu gelişmiş ülkeden daha fazladır.[177] Miras yoluyla edinilen servet, zengin olan birçok Amerikalı'nın neden "önemli bir kafa başlangıcı" yaşadığını açıklamaya yardımcı olabilir.[178][179] Eylül 2012'de, Politika Çalışmaları Enstitüsü'ne göre, Forbes'in en zengin 400 Amerikalısının "yüzde 60'ından fazlası" "önemli bir ayrıcalık içinde büyümştü".[180] Ortalama hanehalkı refahı ABD'de %35 düşmüş, Büyük Durgunluk nedeniyle 2005 ve 2011 arasında 106.591 dolardan 68.839 dolara inmiştir, ancak yukarıda belirtildiği gibi düzelme görülmüştür.[181]

Tüm dünyadaki milyoner nüfusun yaklaşık %30'u ABD'de (2009 itibarıyla) yaşamaktadır.[182] Ekonomist İstihbarat Birimi, 2008 yılında ABD'de 16.600.000 milyoner olduğunu tahmin etti.[183] Ayrıca, dünya milyarderlerinin %34'ü Amerikalıdır (2011'de).[184][185]

Ev sahipliğiDüzenle

 
San Diego banliyösünün havadan görünümü

2018 yılının ilk çeyreğinde ABD'de ev sahipliği oranı, %64.2 idi, bu konut fiyatları balonu sırasında 2004 yılının 4. çeyreğinde belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %69.2'nin oldukça altındaydı. 2007–2009'daki Büyük Durgunluk döneminde milyonlarca eve el konuldu ve bu oran 2016 yılının ikinci çeyreğinde mülkiyet oranını %62,9'luk bir çukur haline getirdi. 1965'ten 2017'ye kadar olan ortalama mülkiyet oranı %65.3 idi.[186]

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama bir ev, kişi başına 700 metrekareden fazladır; bu, diğer yüksek gelirli ülkelerdeki ortalamadan %50 - %100 daha fazladır. Benzer şekilde, küçük aletlerin ve olanakların sahiplik oranları diğer ülkelere kıyasla nispeten yüksektir.[187][188][189]

2016 yılında Pew Araştırma Merkezi tarafından 130 yıldan beri ilk kez 18 ila 34 yaşlarındaki Amerikalıların ebeveynleri ile başka herhangi bir konutta yaşama durumunun dışında, daha fazla birlikte yaşama olasılığı daha yüksektir.[190]

ATTOM Data Solutions tarafından yapılan bir çalışmada, ankete katılan ABD ilçelerinin %70'inde, evler ortalama bir ABD çalışanı için giderek daha fazla satın alınamaz konumdadır.[191]

2018 itibarıyla, uygun fiyatlı konut bulamadıkları için araçlarında ikamet eden ABD vatandaşlarının sayısı, özellikle Los Angeles, Portland ve San Francisco gibi yaşam maliyetlerinin dikey artış gösterdiği şehirlerde "patlama" yaşamıştır.[192][193]

Kârlar ve ücretlerDüzenle

1970 yılında, ücretler ABD GSYİH'sının %51'inden fazlasını temsil ediyordu ve karları %5'ten azdı. Ancak 2013 yılına gelindiğinde, ücretler ekonominin %44'üne düşerken, kârlar %11'den iki katına çıktı.[194] Kişi başına düşen enflasyona göre düzeltilmiş ("reel") harcanabilir kişisel gelir ABD'de 1945'ten 2008'e kadar düzenli bir şekilde artmış, ancak o zamandan beri genel olarak aynı düzeyde kalmıştır.[195][196]

2005 yılında, 18 yaşın üzerindeki kişiler için ortalama kişisel gelir, işsiz, evli Asyalı Amerikalı bir kadın için 3,317 $'dan[197] tam zamanlı, yıl boyunca çalışan bir Asyalı Amerikalı bir erkek için 55,935 $'a kadar uzanıyordu.[198] ABD Sayım Bürosuna göre, erkekler kadınlardan daha yüksek gelire sahip olma eğilimindeyken, Asyalı Amerikalılar ve Beyazlar, Afroamerikalılardan ve Hispaniklerden daha fazla kazanmaktadır. 18 yaşın üzerindeki tüm bireyler için genel ortalama kişisel gelir 2005 yılında 24,062 $[199] (25 yaş veya üzeri için 32,140$) idi.[200]

Örneklem noktası olarak, 2009 ve 2017 yıllarındaki asgari ücret oranı özgün bir çalışma yılında saat başına 7.25 dolar veya 2080 saat için 15.080 dolardı. Asgari ücret, tek kişilik bir birim için yoksulluk seviyesinden biraz ve dört kişilik bir aile için yoksulluk seviyesinin yaklaşık %50'sinden fazla idi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Ekim 2014 tarihli bir rapora göre, reel ücretler, iş büyümesine bakılmaksızın, çoğu ABD'li işçi için son beş yıldır sabit kalmakta ya da düşmektedir.[201] Bloomberg, Temmuz 2018'de kişi başına düşen reel GSYİH'nın büyük durgunluktan bu yana önemli ölçüde arttığını, ancak yararlar da dâhil olmak üzere saat başına gerçek tazminatın hiç artmadığını bildirmiştir.[202]

CareerBuilder tarafından yapılan bir Ağustos 2017 anketi, 10 ABD'li işçiden 8'inin maaş çekiyle yaşadığını tespit etmiştir. CareerBuilder sözcüsü Mike Erwin, "durgun ücretler ve eğitimden, birçok tüketim malına kadar her şeyin artan maliyeti"ni kınadı.[203] Federal Tüketici Mali Koruma Bürosu tarafından ABD vatandaşlarının maddi refahları hakkında yapılan bir araştırmaya göre, ABD vatandaşlarının kabaca yarısı faturalarını ödemekte sorun yaşamakta ve üçte birinden fazlası, yaşamak için bir yer elde edememek, yeterli yiyecek bulamamak ya da tıbbi bakım için ödeme yapmakta yeterli paraya sahip olmamak gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.[204] Gazeteci ve yazar Alissa Quart'a göre, yaşam maliyeti, öğretmenlik gibi geleneksel olarak güvenli meslekler de dâhil olmak üzere maaş ve ücretlerin büyümesini hızla geride bırakmaktadır. O, "orta sınıf yaşamının 20 yıl öncesine göre %30 daha pahalı olduğunu" bildirmektedir.[205]

Şubat 2019'da New York Merkez Bankası, 7 milyon ABD vatandaşının araç ödemelerinde 3 ay veya daha fazla geride kaldığını ve rekor kırdığını bildirmiştir. Bu, ekonomistler tarafından 'kırmızı bayrak' olarak kabul edilir ve Amerikalılar düşük işsizlik oranına rağmen faturalarını ödemekte zorlanmaktadır.[206] NPR tarafından yapılan Mayıs 2019 tarihli bir ankete göre, kırsal Amerikalılar arasında %40'ının sağlık, yemek ve barınma için ödeme yapmakta zorlandığını ve %49'unun 1000 dolarlık bir acil durumu bile sağlayamadığını tespit etmiştir.[207] Bazı uzmanlar, ABD'nin nüfusun %60'ına fayda sağlayan "iki kademeli bir iyileşme" yaşadığını, "düşük kademe" deki diğer %40'ın ise durgun ücretlerin sonucu olarak fatura ödemekte zorlandıklarını, konut, eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin arttığını ve borçların da giderek arttığını iddia etmektedir.[208]

YoksullukDüzenle

 
Yoksulluk rakamları ve Yoksulluk Oranı: 1959 - 2016. Amerika Birleşik Devletleri.

Karşılaştırmalar için ortak bir veri seti kullanan analizler, ABD'nin piyasa geliri ile diğer zengin uluslardan daha düşük bir mutlak yoksulluk oranına sahip olduğunu bulma eğiliminde olsa da, 1980'lerden itibaren göreceli yoksulluk oranları sürekli olarak diğer zengin uluslarınkinden daha fazla olmuştur.[158] ABD'de aşırı yoksulluk, yani hükûmet yardımlarından önce günde 2 dolardan az yaşayan hane halkı, 1996 seviyelerinden 2,8 milyon çocuk da dâhil olmak üzere 2011'de 1,5 milyon haneyle iki katına çıktı.[209] 2013 yılında, çocuk yoksulluğu rekor seviyelere ulaşmış, 16.7 milyon çocuk güvensiz gıdalı hanelerde yaşamakta, bu 2007 seviyesinden yaklaşık %35 daha fazla olmaktadır.[210] 2015 yılı itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocukların %44'ü düşük gelirli ailelerle yaşamaktadır.[211]

2016 yılında, ABD nüfusunun %12.7'si, 2015'teki aşağı yönlü %13.5'lik değere göre yoksulluk içinde yaşadı. Yoksulluk oranı, 2007 yılında Büyük Durgunluk öncesi %12.5 seviyesinden, 2007 seviyesinin hemen üzerine düşmeden önce 2010 yılında %15.1 değeriyle zirveye yükseldi. 1959-1962 döneminde yoksulluk oranı %20'nin üzerindeydi, ancak Lyndon Johnson'ın Başkanlığı sırasında başlayan Yoksulluk Savaşının ardından 1973'te tüm zamanların en düşük seviyesi olan %11.1'e geriledi.[212] Haziran 2016'da Uluslararası Para Fonu, ABD'yi yüksek yoksulluk oranının acilen ele alınması gerektiği konusunda uyarmıştır.[213]

 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki servet eşitsizliği 1989'dan 2013'e dek yükseliş kaydetmiştir.[214]

Aşırı yoksul mahallelerdeki nüfus 2000'den 2009'a kadar üçte bir oranında artış göstermiştir.[215] Bu mahallelerde yaşayan insanlar, kaliteli eğitime yetersiz erişimden muzdarip olma eğilimindedir ve daha yüksek suç oranları, fiziksel ve psikolojik rahatsızlığın daha yüksek oranları, kredi ve servet birikimine sınırlı erişim, mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar ve iş fırsatlarına kısıtlı erişim diğer tipik görüntülerdir.[215] 2013 itibarıyla, Amerika'nın yoksullarının %44'ünün "derin yoksulluk" içinde olduğu ve hükûmetin resmî yoksulluk sınırının %50 veya daha fazla altında bir gelir elde ettikleri düşünülmektedir.[216]

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'nın yıllık Evsiz Değerlendirme Raporuna göre, 2017 itibarıyla ABD'de belirli bir gecede 554.000 ya da nüfusun %0.17'si kadar evsiz insan vardı.[217] Neredeyse üçte ikisi acil bir barınakta ya da geçici konut programı altında yaşamakta ve diğer üçte birlik dilim sokakta, terk edilmiş bir binada ya da insan yerleşimi için uygun olmayan başka bir yerde yaşamaktaydı. Yaklaşık 1.56 milyon kişi veya ABD nüfusunun yaklaşık %0,5'i, 1 Ekim 2008 ve 30 Eylül 2009 tarihleri arasında acil barınma veya geçici barınma hakkı kullandı.[218] ABD'de evsiz insanların yaklaşık %44'ü istihdam edilmektedir.[219]

Amerika Birleşik Devletleri, gelişmiş dünyadaki en az kapsamlı sosyal güvenlik ağlarından birine sahiptir ve hem göreceli hem de mutlak yoksulluğu zengin ulusların ortalamasından önemli ölçüde daha az düşürür.[220][221][222][223][224] Bazı uzmanlar, yoksulluk içinde olanların gelişmekte olan dünyaya rakip koşullarda yaşadığını öne sürmektedirler.[225][226] BM Özel Raportörü'nün aşırı yoksulluk ve insan hakları konulu Mayıs 2018 tarihli bir raporu, ABD'deki beş milyondan fazla insanın "üçüncü dünya" koşullarında yaşadığını tespit etmiştir.[227] Son otuz yılda Amerika'daki yoksullar, diğer gelişmiş ülkelerdeki muadillerinden çok daha yüksek bir oranda hapsedilmiş ve ceza hapsi "çalışma çağındaki fakir erkekler için sıradan" hale gelmiştir.[228] Bazı bilim adamları, 1970'lerin sonunda başlayan neoliberal sosyal ve ekonomik politikalara geçişin ceza devletini genişlettiğini, sosyal refah devletini geri götürdüğünü, ekonomiyi kuralsızlaştırdığını ve yoksulluğu suç haline getirdiğini ve nihayetinde "Amerika'da fakir olmanın ne anlama geldiğini dönüştürdüğünü" iddia etmektedirler.[229][230][231]

Sağlık hizmetiDüzenle

 
2016 yılında kaynağına göre ABD sağlık sigortası kapsamı. CBO, ACA/Obamacare'in Borsalar ve Medicaid genişlemesi yoluyla kapsanan 23 milyon kişiden sorumlu olduğunu tahmin etti.[232]
 
2013 yılı itibarıyla OECD ülkeleri için doğumda ortalama yaşam süresi ve kişi başına düşen sağlık harcamalarını gösteren tablo.[233]
 
OECD ülkelerinde sağlık maliyetlerini GSYİH'nın yüzdesi olarak karşılaştıran çubuk grafik
 
2016'ya kadar geçmiş veriler ve 2026'ya kadar iki CBO tahmini (2016/Obama politikası ve 2018/Trump politikası) dâhil olmak üzere ABD sigortasız sayısı (milyon kişi) ve oranı (%). Başkan Trump'a göre daha sigortasız olmanın iki temel nedeni: 1- Sağlık sigortasına sahip olma yetkisini ortadan kaldırmak; ve 2- Maliyet paylaşımı azaltma ödemelerini durdurmak.[234]

KapsamaDüzenle

Amerikan sistemi kamu ve özel sigortaların bir karışımıdır. Hükûmet Medicare aracılığıyla yaklaşık 53 milyon yaşlıya, Medicaid yoluyla 62 milyon düşük gelirli kişiye ve Gaziler Yönetimi aracılığıyla 15 milyon askeri gaziye sigorta teminatı sağlamaktadır. Şirketler tarafından istihdam edilen yaklaşık 178 milyon kişi, işverenleri aracılığıyla mali destekli sağlık sigortası alırken, 52 milyon kişi doğrudan Uygun Bakım Yasası'nın bir parçası olarak geliştirilen mali destekli pazar borsaları yoluyla veya doğrudan sigorta şirketlerinden sigorta satın almaktadır. Özel sektör, doktorların hükûmet tarafından istihdam edildiği Gaziler Yönetimi hariç sağlık hizmetleri sunmaktadır.[235]

Birden fazla anket, "ACA" veya "Obamacare" olarak da bilinen Hasta Koruma ve Uygun Bakım Yasası nedeniyle kurulan genişletilmiş Medicaid uygunluğu ve sağlık sigortası borsaları nedeniyle 2013 ve 2016 arasında sigortasız kişilerin düşüş sayısını göstermektedir. ABD Sayım Bürosu'na göre, 2012 yılında ABD'de sağlık sigortası olmayan 45.6 milyon kişi (65 yaş altı nüfusun %14.8'i) bulunmaktaydı. 2013 yılında büyük ACA hükümlerinin uygulanmasının ardından, bu rakam 18.3 milyon veya %40 oranında, 2016 yılına kadar 27.3 milyona veya 65 yaşın altındaki nüfusun %8.6'sına düşüş göstermiştir.[236]

Ancak, Başkan Trump'a göre, sağlık hizmetleri kapsamındaki bu kazanımlar tersine dönmeye başladı. Milletler Topluluğu Fonu, Mayıs 2018'de, sigortasız sayısının 2016 başından 2018 başlarına kadar 4 milyon arttığını tahmin etti. Sigortasız olanların oranı 2016 yılında %12.7'den %15.5'e yükselmişti. Etkisi, daha yüksek gelirli yetişkinlere göre daha yüksek bir sigortasız oranı olan düşük gelirli yetişkinler arasında daha büyüktü. Bölgesel olarak, Güney ve Batı, Kuzey ve Doğudan daha yüksek sigortasızlık oranlarına sahipti. Ayrıca, Medicaid'i genişletmeyen 18 eyalette sigortasız oran daha yüksekti.[237]

Ulusal Sağlık Programı Hekimlerine göre, bu sigorta eksikliği yılda yaklaşık 48.000 gereksiz ölüme neden olmaktadır.[238] Grubun yöntembilimi John C. Goodman tarafından ölüm nedenine bakmadığı veya ölüm zamanı da dâhil olmak üzere zamanla sigorta durumu değişikliklerini izlemediği için eleştirilmiştir.[239] Eski Clinton politika Danışmanı Richard Kronick tarafından yapılan bir 2009 çalışması, bazı risk etmenleri kontrol edildikten sonra sigortasız olmaktan daha fazla ölümlülük bulmadı.[240]

KazanımlarDüzenle

ABD genel sağlık başarımında geride kalmakta ama tıbbi yeniliklerde küresel bir lider konumundadır. Amerika, 2001 yılında bir doktor anketine göre 1975'ten bu yana sıralanan en önemli 10 tıbbi yenilikten 9'unda önemli ölçüde gelişti veya onlara katkıda bulundu ve AB ve İsviçre ile birlikte beşine katkıda bulunmuştur. 1966'dan beri, Amerikalılar tıp alanında dünyanın geri kalanından daha fazla Nobel Ödülü aldı. 1989'dan 2002'ye kadar, Amerika'daki özel biyoteknoloji şirketlerine Avrupa'dan dört kat daha fazla para yatırılmıştır.[241][242]

2013 yılında Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından incelenen 17 yüksek gelirli ülkeden Amerika Birleşik Devletleri, obezite oranı, otomobil kullanımı ve kazaların sıklığı, cinayet, bebek ölüm oranı, kalp ve akciğer hastalığı insidansı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, ergen gebelikleri, rekreasyonel uyuşturucu veya alkol ölümleri, yaralanmalar ve sakatlık oranlarında en üst sırada yer aldı. Birlikte, bu tür yaşam tarzı ve toplumsal etkenler ABD'yi yaşam beklentisi için bu listenin en altına yerleştirir. Ortalama olarak, ABD'li bir erkeğin, en üst sıralarda yer alan ülkelerden neredeyse dört yıl daha az yaşaması beklenebilir, ancak 75 yaşına ulaşan Amerikalılar, akran ülkelerinde o yaşa ulaşanlardan daha uzun yaşarlar.[243] Yukarıda tarif edilen birkaç hastalığa neden olan bir tüketim seçeneği sigaradır. Amerikalılar 2016 yılında 258 milyar sigara içti.[244] Sigara, Amerika Birleşik Devletleri'ne her yıl 326 milyar dolarlık, doğrudan sağlık hizmeti maliyetlerine (170 milyar dolar) ve üretkenlik kaybına (156 milyar dolar) mal olmuştur.[244]

Avrupalı doktorlar tarafından yapılan kapsamlı bir 2007 araştırması, beş yıllık kanserde hayatta kalma oranının ABD'de, çalışılan 21 Avrupa ülkesinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu, Avrupa ortalaması %47.3'e göre erkeklerin %66.3'ünün ve yine Avrupa ortalaması %52.8'e göre kadınların %62.9 olduğunu tespit etmiştir.[245][246] Amerikalılar, diğer gelişmiş ülkelerdeki insanlardan önemli ölçüde daha yüksek oranlarda kanser taramalarına girer ve herhangi bir OECD ülkesinin en yüksek hızında MRI ve CT taramalarına erişirler.[247] ABD'de yüksek kolesterol veya hipertansiyon teşhisi konan kişiler, diğer gelişmiş ülkelerde teşhis edilenlerden daha yüksek oranlarda farmasötik tedavilere erişir ve koşulları başarılı bir şekilde kontrol etme olasılığı daha yüksektir.[248][249] Şeker hastalarının ABD'de tedavi alma ve tedavi hedeflerine ulaşma olasılığı Kanada, İngiltere veya İskoçya'dan daha yüksektir.[250][251]

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından 2016 verilerine ilişkin bir 2018 çalışmasına göre, ABD, sağlık ve eğitim için dünyada 27. sırada; 1990'da ise 6. sırada yer almıştır.[252]

MaliyetlerDüzenle

ABD sağlık hizmetleri maliyetleri, diğer önlemlerin yanı sıra GSYİH'nın bir payı olarak diğer ülkelerden çok daha yüksektir. OECD'ye göre, 2015'teki ABD sağlık maliyetleri GSYİH'nın %16.9'u kadardı; bu, bir sonraki OECD ülkesine göre GSYİH %5 üzerinde en pahalı sağlık hizmeti maliyeti idi.[253] GSYİH'nın %5'lik bir boşluğu 1 trilyon dolar, kişi başına yaklaşık 3.000 dolar veya bir sonraki en pahalı ülkeye göre üçte bir daha yüksek tutar idi.[254]

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık hizmetlerinin yüksek maliyeti, teknolojik ilerlemeye, yönetim maliyetlerine, ilaç fiyatlandırmasına, tıbbi ekipman için daha fazla ücret alan tedarikçilere, diğer ülkelerdeki insanlardan daha fazla tıbbi bakım alınmasına, doktorların yüksek ücretlerine, hükümet düzenlemelerine ve davaların etkisi ve tüketicileri tedavilerin tüm maliyetlerinden yalıtan üçüncü taraf ödeme sistemlerine çeşitli şekillerde atfedilmektedir.[255][256][257] İlaçlar, tıbbi cihazlar ve doktorlara yapılan ödemeler için en düşük fiyat ödemeleri hükûmet planları dâhilindedir. Amerikalılar, diğer ülkelerdeki insanlardan daha fazla tıbbi bakım alma eğilimindedir, bu da daha yüksek maliyetlere önemli bir katkıda bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir kişinin kalp krizinden sonra diğer ülkelere göre açık kalp ameliyatı olma olasılığı daha yüksektir. Medicaid, birçok reçeteli ilaç için Medicare'den daha az ödeme yapar, çünkü Medicaid indirimleri yasa ile belirlenir, Medicare fiyatları ise özel sigortacılar ve ilaç şirketleri tarafından müzakere edilir.[256][258] Hükûmet planları genellikle ek masraftan daha az ödeme yapar, bu da sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyeti daha yüksek fiyatlar yoluyla özel sigortalıya kaydırmasına neden olmaktadır.[259][260]

Ekonomik işkolları bileşimiDüzenle

 
Idaho'da buğday hasadı

Amerika Birleşik Devletleri, 2013 yılı için 2.43 trilyon ABD doları sanayi üretimi ile dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumundadır. Üretim çıktısı Almanya, Fransa, Hindistan ve Brezilya'nın toplamından daha fazladır.[261] Başlıca endüstriler arasında petrol, çelik, otomobiller, inşaat makineleri, havacılık ve uzay, tarım makineleri, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik, gıda işleme, tüketim malları, kereste ve madencilik bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, kendi endüstriyel üretiminin büyük bir bölümünü temsil eden uçak üretiminde[262] dünyada öncü konumdadır. Boeing, Cessna (bakınız: Textron), Lockheed Martin (bakınız: Skunk Works) ve General Dynamics gibi Amerikan şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarda dünyanın sivil ve askeri uçaklarının çoğunluğunu üretmektedirler.

ABD ekonomisinde üretim işkolu son birkaç yılda önemli iş kayıpları yaşamıştır.[263][264] Ocak 2004'te, bu tür işlerin sayısı, Temmuz 2000'den bu yana 3.0 milyon iş ya da yüzde 17.5 düşüşle 14.3 milyon iş olarak ve 1979'daki tarihi zirveden bu yana yaklaşık 5.2 milyon iş düşüşü olarak gerçekleşmişti. Üretimde istihdam Temmuz 1950'den bu yana en düşük seviyesindeydi.[265] Çelik işçilerinin sayısı 1980'deki 500,000'den 2000'de 224,000 seviyelerine düştü.[266]

 
ABD Sayım Bürosu tarafından yayımlanan istatistikler, 2008 yılında, iş kaynaklı 'ölümlerin' sayısının iş kaynaklı 'doğumların' sayısını sollamaya başladığını ve eğilimin en azından 2012 boyunca devam ettiğini göstermiştir.[267]

ABD, dünyadaki üretim işlerinin yaklaşık %18'ini karşılamakta ve diğer ülkelerin rekabetçi imalat endüstrileri geliştirmesiyle bu pay azalmaktadır.[268] Bu sürekli hacim artışı sırasında iş kaybı, artan verimlilik, ticaret ve dünyevi ekonomik eğilimler de dâhil olmak üzere birçok etkenin sonucudur.[265] Buna ek olarak, telekomünikasyon, ilaç, uçak, ağır makine ve diğer endüstrilerdeki büyüme ile birlikte diğer işkollarındaki ek büyüme, giyim, oyuncak ve diğer basit üretim gibi düşük becerili endüstrilerdeki düşüşle birlikte, bazı ABD işlerinin daha yüksek nitelikli ve daha iyi ödeme yapmasına neden olmuştur. Üretim işlerindeki düşüşün Amerikan sendikaları, daha düşük yabancı ücretler veya her ikisi ile ilgili olup olmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri içinde çok fazla tartışma olmuştur.[269][270][271]

Enerji, ulaşım ve telekomünikasyonDüzenle

 
Eyaletler arası otoyol sistemi 75.440 km'ye uzanır.[272]
 
ABD'nin en büyük limanlarından biri olan Houston Limanı

TaşımacılıkDüzenle

KarayoluDüzenle

ABD ekonomisi, insanları ve malları taşımak için karayolu taşımacılığına büyük ölçüde bağımlıdır. Kişisel ulaşıma dünyanın en uzun otoyol sistemlerinden biri olan 91,700 km otoyol dâhil olmak üzere 6,4 milyon km kamu yolu ağı[273] üzerinde çalışan otomobil hâkimdir.[274] Dünyanın ikinci büyük otomobil pazarı[275] olan ABD otomobil pazarı, 1000 Amerikalı başına 765 araçla dünyadaki en yüksek kişi başına araç iyeliği oranına sahiptir.[276] Kişisel araçların yaklaşık %40'ı kamyonet, SUV veya hafif kamyonlardır.[277]

DemiryoluDüzenle

Toplu taşımacılık, toplam ABD iş gezilerinin %9'unu oluşturmaktadır.[278][279] Demiryolu ile malların taşınması yaygındır, ancak nispeten düşük yolcu sayısı (yılda yaklaşık 31 milyon) ve kısmen ulusun çoğunda düşük nüfus yoğunluğu nedeniyle seyahat etmek için şehirlerarası demiryolu ağını kullanmaktadır.[280][281] Bununla birlikte, ulusal şehirlerarası yolcu raylı sistemi olan Amtrak'taki kullanılırlık, 2000 ve 2010 yılları arasında neredeyse %37 oranında büyümüştür.[282] Ayrıca, son yıllarda hafif raylı sistemlerin gelişimi artmıştır.[283] Kaliforniya Eyaleti şu anda ülkenin ilk yüksek hızlı raylı sistemini inşa etmektedir.

HavayoluDüzenle

Sivil havayolu endüstrisi tamamen özel mülkiyete sahiptir ve 1978'den beri büyük ölçüde serbestleştirilmiştir, ancak büyük havaalanlarının çoğu kamuya aittir.[284] Taşınan yolcu sayısı bakımından dünyanın en büyük üç havayolu şirketi ABD merkezlidir; American Airlines, 2013'te U.S. Airways tarafından satın alınmasından sonra bir numara olmuştur.[285] Dünyanın en yoğun 30 yolcu havaalanından, en yoğunu Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı dâhil, 12'si Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunur.[286]

EnerjiDüzenle

 
Kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler (2014). ABD, dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.

ABD, toplam kullanım bakımından ikinci en büyük enerji tüketicisidir.[287] ABD, Kanada ve bir dizi başka ülkeden sonra kişi başına düşen enerji tüketiminde yedinci sırada yer almaktadır.[288][289] Bu enerjinin çoğunluğu fosil yakıtlardan elde edilir: 2005 yılında ülkenin enerjisinin %40'ının petrolden, %23'ünün kömürden ve yine %23'ünün doğalgazdan geldiği tahmin edilmiştir. Nükleer enerji ile %8.4'ü ve yenilenebilir enerji ile %6.8'i tedarik edildi, bu da esas olarak hidroelektrik barajlardan gelmekte, ancak diğer yenilenebilir kaynaklar da buna dâhil edilmiştir.[290]

Amerika'nın petrol ithalatına bağımlılığı 1970'te %24 seviyesinden 2005 yılı sonunda %65 seviyesine yükseliş kaydetmiştir.[291] Taşımacılık, 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde petrolün yaklaşık %69'unu kullanmış[292] ve Hirsch raporunda belirtildiği gibi dünya çapında petrol kullanımının %55'ini oluşturan en yüksek tüketim oranlarına sahip olmuştur.

2013 yılında ABD, 2010 yılındaki 3.377 milyon varile kıyasla 2.808 milyon varil ham petrol ithal etmiştir.[293] ABD en büyük yakıt ithalatçısı iken, Wall Street Journal 2011 yılında ülkenin 62 yıl içinde ilk kez bir net yakıt ihracatçısı olmak üzere olduğunu bildirmiştir. Rapor, bunun 2020 yılına kadar devam edeceği yönündeki beklentileri bildirdi.[294] Gerçekten, 2011 yılında petrol ülkeden yapılan en büyük ihracat kalemi olmuştur.[295]

TelekomünikasyonDüzenle

İnternet ABD'de geliştirilmiştir ve ülke dünyanın en büyük internet hub'larından çoğuna ev sahipliği yapmaktadır.[296]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "The Global Financial Centres Index 18" [Küresel Finans Merkezleri 18 Endeksi] (PDF) (İngilizce). Long Finance. Eylül 2015. 
 2. ^ a b c "Report for Selected Countries and Subjects". Uluslararası Para Fonu. 15 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ "GDP Estimates" [GSYİH Tahminleri]. bea.gov (İngilizce). Ekonomik Analizler Bürosu. 11 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 4. ^ "FIELD LISTING :: GDP - COMPOSITION, BY SECTOR OF ORIGIN". The World Factbook. CIA, cia.gov. 2 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 5. ^ "CONSUMER PRICE INDEX – OCTOBER 2014" (PDF). bls.gov. İşgücü İstatistikleri Bürosu. 23 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 6. ^ "Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2013" [Amerika Birleşik Devletleri'nde Gelir, Yoksulluk ve Sağlık Sigortası Kapsamı: 2013] (İngilizce). US Census. 12 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 7. ^ "OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics" [OECD Factbook 2013: Ekonomik, Çevresel ve Sosyal İstatistikler] (PDF) (İngilizce). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. 
 8. ^ [1]
 9. ^ Schwartz, Nelson D. (5 Şubat 2016). "Wages Rise as U.S. Unemployment Rate Falls Below 5%". nytimes.com. New York Times. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 10. ^ "Doing Business in the United States 2013" [2013'te Amerika Birleşik Devletleri'nde İş Yapmak] (İngilizce). Dünya Bankası. 15 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 11. ^ a b "U.S. International Trade in Goods and Services" [ABD Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti] (PDF). bea.gov (İngilizce). BEA. 5 Şubat 2015. 22 Kasım 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 12. ^ "Exports of goods by principal end-use category" [Ana son kullanım kategorisine göre mal ihracatı] (PDF) (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. 6 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 13. ^ "Export Partners of the United States" [Amerika Birleşik Devletleri İhracat Ortakları] (İngilizce). CIA World Factbook. 2015. 1 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 14. ^ "Imports of goods by principal end-use category" [Ana son kullanım kategorisine göre mal ithalatı] (PDF) (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. 29 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 15. ^ "Import Partners of the United States" [Amerika Birleşik Devletleri İthalat Ortakları] (İngilizce). CIA World Factbook. 2015. 1 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 16. ^ "Stock of Foreign Direct Investment" [Doğrudan Yabancı Yatırım Stoku]. The World Factbook (İngilizce). 1 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 17. ^ "The Debt to the Penny and Who Holds It" [Kuruş Borcu ve Kim Tutar] (İngilizce). ABD Hazine Bakanlığı. 14 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 18. ^ "Receipts by Source, 1934-2020" [Kaynağa göre Makbuzlar, 1934-2020] (XLS). whitehouse.gov (İngilizce). OMB. 
 19. ^ "Outlays by Function, 1940-2020" [İşlevsel Harçlar, 1940-2020] (İngilizce). OMB. 6 Ocak 2017 tarihinde kaynağından (XLS) arşivlendi. 
 20. ^ "US Overseas Loans and Grants" [ABD Denizaşırı Krediler ve Hibeler], gbk.eads.usaidallnet.gov (İngilizce), USAID Data Services, erişim tarihi: 22 Ekim 2016 
 21. ^ "Sovereigns rating list" [Egemenlerin derecelendirme listesi] (İngilizce). Standard & Poor's. 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 22. ^ a b Rogers, Simon; Sedghi, Ami (15 Nisan 2011). "How Fitch, Moody's and S&P rate each country's credit rating". The Guardian. Londra. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 23. ^ Riley, Charles (2 Ağustos 2011). "Moody's affirms AAA rating, lowers outlook" [Moody's AAA derecesini onayladı, görünümü düşürdü]. money.cnn.com (İngilizce). CNN. 
 24. ^ "Fitch Affirms United States at 'AAA'; Outlook Stable" [Fitch, Amerika Birleşik Devletleri'ni 'AAA'da Onayladı; Görünüm Kararlı]. Fitch Ratings (İngilizce). 27 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 25. ^ "U.S. International Reserve Position" [ABD Uluslararası Rezerv Pozisyonu] (İngilizce). ABD Hazine Bakanlığı. 16 Mayıs 2014. 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (ASPX) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2016. 
 26. ^ "U.S. Economy – Basic Conditions & Resources" [ABD Ekonomisi - Temel Koşullar ve Kaynaklar] (İngilizce). U.S. Diplomatic Mission to Germany. 20 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2011. Amerika Birleşik Devletleri'nin karma bir ekonomiye sahip olduğu söylenir çünkü özel sektöre ait işletmeler ve hükümet, her ikisi de önemli roller oynar. (The United States is said to have a mixed economy because privately owned businesses and government both play important roles.) 
 27. ^ "Outline of the U.S. Economy – How the U.S. Economy Works" (İngilizce). ABD Büyükelçiliği Bilgi Kaynağı Merkezi. 25 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2011. Sonuç olarak, Amerikan ekonomisi belki de "karma" bir ekonomi olarak tanımlanıyor ve hükümet özel teşebbüsle birlikte önemli bir rol oynuyor. Her ne kadar Amerikalılar, serbest girişim ve hükümet yönetimindeki inançlar arasındaki çizgiyi nereye çekeceklerine dair tam olarak hemfikir olmasalar da, geliştirdikleri karma ekonomi oldukça başarılı olmuştur. (As a result, the American economy is perhaps better described as a "mixed" economy, with government playing an important role along with private enterprise. Although Americans often disagree about exactly where to draw the line between their beliefs in both free enterprise and government management, the mixed economy they have developed has been remarkably successful.) 
 28. ^ "United States reference resource". CIA World Factbook. 8 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2019. 
 29. ^ "US GDP Growth Rate by Year" [ABD GSYİH'sı Yıllık Büyüme Hızı]. multpl.com (İngilizce). ABD Ekonomik Analizler Bürosu. 31 Mart 2014. 22 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 30. ^ Wright, Gavin; Czelusta, Jesse (2007). Lederman, Daniel; Maloney, William Francis (Edl.). "Resource-Based Growth Past and Present", in Natural Resources: Neither Curse Nor Destiny. Dünya Bankası ve Stanford Üniversitesi Basımevi. s. 185. ISBN 0-8213-6545-2. 
 31. ^ Inman, Phillip (ekonomi muhabiri) (11 Şubat 2013). "China overtakes US in world trade" [Çin dünya ticaretinde ABD'yi geride bıraktı] (İngilizce). Londra: Guardian. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 32. ^ Vargo, Frank (11 Mart 2011). "U.S. Manufacturing Remains World's Largest" [ABD Üretimi Dünyanın En Büyük Kalıntıları]. shopfloor.org (İngilizce). Shopfloor. 7 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 33. ^ "U.S. Seen as Biggest Oil Producer After Overtaking Saudi Arabia" [Suudi Arabistan'ı Solladıktan Sonra ABD En Büyük Petrol Üreticisi Olarak Görüldü]. bloomberg.com (İngilizce). Bloomberg. 10 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 34. ^ "Key World Energy Statistics" [Kilit Dünya Enerji İstatistikleri] (PDF). iea.org (İngilizce). Uluslararası Enerji Ajansı. 2013. 21 Ekim 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 35. ^ "List of Countries by GDP PPP per capita" [Kişi başına GSYİH'ya göre ülkeler listesi]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. Nisan 2014. 6 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 36. ^ "List of countries by GDP Nominal per capita" [Kişi başına nominal GSYİH'ya göre ülkeler listesi]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. Nisan 2014. 31 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 37. ^ a b "Household Income" [Hane geliri]. Society at a Glance 2014: OECD Social Indicators [Bir Bakışta Toplum 2014: OECD Sosyal Göstergeleri] (İngilizce). OECD Publishing, oecd-ilibrary.org. 18 Mart 2014. doi:10.1787/soc_glance-2014-en. 7 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 38. ^ a b "OECD Better Life Index" [OECD Daha İyi Yaşam Endeksi]. oecdbetterlifeindex.org (İngilizce). OECD. 7 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 39. ^ "The 25 Largest Consumer's Markets … And The Outlook For 2015" [En Büyük 25 Tüketici Piyasası… Ve 2015 İçin Görünüm] (İngilizce). 8 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 40. ^ "Global 500 2014". Fortune. 28 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 41. ^ "Table A – Market Capitalization of the World's Top Stock Exchanges (As at end of June 2012)" (PDF). Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Çin). 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 42. ^ "The Implementation of Monetary Policy – The Federal Reserve in the International Sphere" [Para Politikasının Uygulanması - Uluslararası Alanda Federal Rezerv] (PDF) (İngilizce). 24 Aralık 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2016. 
 43. ^ Baten, Jörg (10 Mart 2016). A History of the Global Economy: 1500 to the Present [Küresel Ekonominin Tarihçesi: 1500'den Günümüze] (İngilizce). Cambridge Üniversitesi Basımevi. s. 88ff. ISBN 978-1107507180. Neden bugün dünyanın bazı bölgeleri yoksul, diğerleri zengin? Zamanın hangi noktasında ayrıldılar ve nedenleri neydi? ... Bir dizi ortak gelişme göstergesini kullanarak, bölümler uluslararası ticaret ve göç, kurumlar ve fizikî ve beşerî sermaye akışlarının ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği gibi önemli konuları ele almaktadır. (Why are some parts of the world poor today, while others are rich? At which point in time did they diverge, and what were the reasons? ... Utilising a set of common developmental indicators, the chapters address crucial issues such as how international trade and migration, institutions and flows of physical and human capital impacted economic growth.) 
 44. ^ Rorabaugh, W. J.; Critchlow, Donald T.; Baker, Paula C. (2004). America's Promise: A Concise History of the United States [Amerika'nın Sözü: Amerika Birleşik Devletleri'nin Özlü Bir Tarihi] (İngilizce). Rowman & Littlefield. s. 210. ISBN 978-0742511897. 
 45. ^ Moore, Geoffrey H.; Zarnowitz, Victor (1986), Appendix A The Development and Role of the National Bureau of Economic Research's Business Cycle Chronologies  in Gordon 1986, s. 743–45[Netleştirme gerekli]
 46. ^ Knoop, Todd A. (30 Temmuz 2004), Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles, Praeger Publishers, ss. 166–71, ISBN 978-0275981624 
 47. ^ Baten, Jörg (10 Mart 2016). A History of the Global Economy: 1500 to the Present [Küresel Ekonominin Tarihçesi: 1500'den Günümüze] (İngilizce). Cambridge Üniversitesi Basımevi. s. 95. ISBN 978-1107507180. Neden bugün dünyanın bazı bölgeleri yoksul, diğerleri zengin? Zamanın hangi noktasında ayrıldılar ve nedenleri neydi? ... Bu temel sorular, 1500'den beri küresel ekonomik kalkınmaya kısa ve erişilebilir bir girişle ele alınmaktadır. (Why are some parts of the world poor today, while others are rich? At which point in time did they diverge, and what were the reasons? ... These core questions are addressed in a concise and accessible introduction to global economic development since 1500.) 
 48. ^ Mintz, Steven. "Digital History veritabanı". digitalhistory.uh.edu. Houston Üniversitesi. 2 Mart 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 49. ^ Baten, Jörg (10 Mart 2016). A History of the Global Economy: 1500 to the Present [Küresel Ekonominin Tarihçesi: 1500'den Günümüze] (İngilizce). Cambridge Üniversitesi Basımevi. s. 97f. ISBN 978-1107507180. Neden bugün dünyanın bazı bölgeleri yoksul, diğerleri zengin? Zamanın hangi noktasında ayrıldılar ve nedenleri neydi? ... Küresel Ekonominin Tarihçesi, temel ekonomik bulguları, tartışmaları ve düşünceleri özetler ve öğrencilere ve ilgilenen bireylere, günümüzün küresel ekonomisinin kökenleri ve evrimine güncel ve ilgi çekici bir giriş sağlar. (Why are some parts of the world poor today, while others are rich? At which point in time did they diverge, and what were the reasons? ... A History of the Global Economy summarises the key economic findings, debates and ideas, and provides students and the interested public with an up-to-date and engaging introduction to the origins and evolution of today's global economy.) 
 50. ^ Steven Mintz ve Susan Kellogg, Domestic Revolutions: a Social History of American Family Life [Yurt İçi Devrimler: Amerikan Aile Yaşamının Sosyal Tarihi] (1988), Bölüm 9
 51. ^ Buchanan, James M.; Wagner, Richard E. (1977), Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes [Açıktaki Demokrasi: Lord Keynes'in Siyasi Mirası] (İngilizce), New York: Academic Press, ss. 1–55, ISBN 978-0865972278, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin (1776) yılında, Adam Smith "Her özel ailenin davranışlarında sağduyulu olan şey, koca bir krallıkta delice olabilir." dedi ... Keynesyen devrimin tamamlanmasıyla, zaman içinde sınanmış mali sorumluluk ilkeleri, bir zamanlar siyasi mali aktivizmi boğan, batıl inançlı öbeklerin yığınına devredildi. (In the year (1776) of the American Declaration of Independence, Adam Smith observed that “What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom.” ... With the completion of the Keynesian revolution, these time-tested principles of fiscal responsibility were consigned to the heap of superstitious nostrums that once stifled enlightened political-fiscal activism.) 
 52. ^ "Current Population Reports: Money Income of Households and Persons in the United States (1987)" [Mevcut Nüfus Raporları: Amerika Birleşik Devletleri'nde Hanehalkı ve Kişilerin Para Gelirleri (1987)] (PDF) (İngilizce). ABD Ticaret Bakanlığı. 22 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 53. ^ "Current Population Reports: Income of nonfarm families and individuals (1946)" [Mevcut Nüfus Raporları: Çiftlik dışı ailelerin ve bireylerin gelirleri (1946)] (PDF) (İngilizce). ABD Ticaret Bakanlığı. 22 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 54. ^ a b Global Crisis News [Küresel Kriz Haberleri] (İngilizce), GCN, 30 Ekim 2009 
 55. ^ Worries grow of deeper U.S. recession [Endişeler derin, ABD'deki durgunluk büyüyor.] (İngilizce), CNN, 11 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 17 Kasım 2008 
 56. ^ a b FRED – Total Non-Farm Payrolls
 57. ^ a b Wallison, Peter J. (10 Mart 2011). "The Financial Crisis Inquiry Report-Conclusions-January 2011" [Mali Kriz Sorgulama Raporu-Sonuçlar-Ocak 2011]. fcic.law.stanford.edu (İngilizce). Stanford Üniversitesi. 6 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2013. 
 58. ^ graph_id=111185 FRED – Hanehalkı Borç Değişiklikleri
 59. ^ FRED – Reel GSYİH
 60. ^ "Household Net Worth" [Hanehalkı Net Değeri]. fred.stlouisfed.org (İngilizce). FRED. 26 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 61. ^ FRED – Sivil İşsizlik Oranı
 62. ^ Casselman, Ben (20 Mart 2018). "Up, Up, Up Goes the Economy. Here's What Could Knock It Down" [Ekonomi Yukarı, Yukarı, Yukarı Gider. İşte Onu Ne Yıkabilir.] (İngilizce). The New York Times. 24 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Amerikalılar ekonominin yıkıcı Büyük Durgunluktan ne zaman toparlanacağını düşünerek son on yılın çoğunu harcadılar. Şimdi başka bir soru düşünüyorlar: Bu iyileşme ne zaman ve nasıl sona erecek? (Americans have spent much of the past decade wondering when the economy would recover from the crippling Great Recession. Now, they are considering another question: When, and how, will that recovery end?) 
 63. ^ factbook/rankorder/2186rank.html#us CIA World Factbook – GSYİH'ya düşen borç
 64. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" [Seçili Ülkeler ve Konular İçin Rapor]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2018. 
 65. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" [Seçili Ülkeler ve Konular İçin Rapor]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2019. 
 66. ^ "Federal Surplus or Deficit [-] as Percent of Gross Domestic Product" [Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yüzdesi Olarak Federal Fazla veya Açık [-]] (İngilizce). 27 Temmuz 2018. 
 67. ^ CBO Historical Data-Retrieved April 14, 2019
 68. ^ FRED - Reel GSYİH. Erişim: 1 Temmuz 2018
 69. ^ "2018 İkinci Çeyrek GSYİH'sı". BEA Haber Bülteni. BEA. 27 Temmuz 2018. 
 70. ^ "Gross Domestic Product, 3rd quarter 2019 (advance estimate)" [Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 3. çeyrek 2019 (önceden tahmin edilen)]. bea.gov (İngilizce). ABD Ekonomik Analiz Bürosu. 30 Ekim 2019. 20 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2019. 
 71. ^ a b "Gross Domestic Product" [Gayri Safi Yurtiçi Hasıla]. bea.gov (İngilizce). ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu. 14 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2018. 
 72. ^ "CIA World Factbook - United States". cia.gov. CIA. 11 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2018. 
 73. ^ "Real GDP per Capita – Annual Average" [Kişi Başına Reel GSYİH – Yıllık Ortalama]. fred.stlouisfed.org (İngilizce). FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. 3 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2019. 
 74. ^ Davidson, Adam (17 Şubat 2016). "Are We Doomed to Slow Growth?" [Yavaş Büyümeye Mahkum muyuz?] (İngilizce). The New York Times. 6 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 75. ^ "USA Economy" [ABD Ekonomisi]. The World Factbook (İngilizce). CIA, cia.gov. 1 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 76. ^ "GDP growth (annual %)" [GSYİH büyümesi (yıllık %)]. data.worldbank.org (İngilizce). Dünya Bankası. 28 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 77. ^ "National Income and Product Accounts Gross Domestic Product: Second Quarter 2014 (Advance Estimate) Annual Revision: 1999 through First Quarter 2014" [Ulusal Gelir ve Ürün Hesapları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla: İkinci Çeyrek 2014 (Gelişmiş Tahmin) Yıllık Gözden Geçirme: 1999, Birinci Çeyrek 2014 arası]. bea.gov (İngilizce). ABD Ekonomik Analiz Bürosu. 14 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2014. 
 78. ^ "Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual" [Gayri safi yurtiçi hasıla: Harcama türüne göre GSYİH, ekonomik etkinliğe göre katma değer, toplam ve hisseler, yıllık]. unctadstat.unctad.org (İngilizce). UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. 25 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2017. 
 79. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" [Seçili Ülkeler ve Konular İçin Rapor]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. Erişim tarihi: 26 Kasım 2017. 
 80. ^ "CIA The World Factbook". cia.gov (İİngilizce). CIA. 22 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2017. 
 81. ^ "Federal Reserve Economic Data-All Employees Total Non-Farm" [Federal Rezerv Ekonomik Veriler - Toplam Tüm Çalışanlar, Tarım Dışı] (İngilizce). 29 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2018. 
 82. ^ "United States". The World Factbook. CIA, cia.gov. 22 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 83. ^ a b c McFeatters, Dale (6 Eylül 2010). "Saluting 154 million in workforce on Labor Day" [İşçi Bayramı'nda 154 milyon İşgücüne Selam]. napavalleyregister.com (İngilizce). Napa Valley Register. 
 84. ^ a b c d e f "Office of Advocacy – Frequently Asked Questions – How important are small businesses to the U.S. economy?" (PDF). SBA.gov. 2 Aralık 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 85. ^ "Obama: Small Business 'Heart' of Economy" [Obama: Küçük İşletmeler Ekonominin 'Kalbi'dir]. youtube.com (İngilizce). YouTube. 10 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 86. ^ "Global 500 2010: Global 500 1–100". money.cnn.com. CNN. 
 87. ^ "Walmart Corporate and Financial Facts" [Walmart Kurumsal ve Finansal Bilgileri] (İngilizce). 
 88. ^ "Minority population growing in the United States, census estimates show" [Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüyen azınlık nüfus, tahminleri gösterir nüfus sayımı] (İngilizce). Los Angeles Times. 10 Haziran 2010. 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 89. ^ "Current Unemployment Rates for States and Historical Highs/Lows" [Eyaletler için Güncel İşsizlik Oranları ve Tarihsel Yüksekler/Düşükler]. bls.gov (İngilizce). ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu. 1 Haziran 2012. 27 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2012. 
 90. ^ "Median Household Income for States: 2007 and 2008" [Eyaletler için Ortalama Hanehalkı Geliri: 2007 ve 2008] (PDF). census.gov (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. Eylül 2009. 18 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 91. ^ Armstrong, Doree (12 Şubat 2014). "Jake Rosenfeld explores the sharp decline of union membership, influence" [Jake Rosenfeld, sendika üyeliğinin keskin düşüşünü araştırıyor] (İngilizce). Washington Üniversitesi. 6 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 92. ^ Rosenfeld, Jake (Ocak 2014). What Unions No Longer Do [Hangi Sendikalar Artık Yok] (İngilizce). Harvard Üniversitesi Basımevi. ISBN 0674725115. 
 93. ^ Naughton,, Keith; Doan, Lynn; Green, Jeffrey (20 Şubat 2015). "As the Rich Get Richer, Unions Are Poised for Comeback" [Zenginler Zenginleştikçe, Sendikalar Geri Dönüş İçin Hazırlanıyor]. bloomberg.com (İngilizce). Bloomberg L.P. 6 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 2011'de yapılan bir çalışma, 1973'ten beri sendika üyeliğindeki düşüş ile ücret eşitsizliğinin artması arasında bağlantı kurmuştur. Ortak çalışmaya imza atan Harvard Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Bruce Western, "Bu eğilimler o zamandan beri devam etti", demiştir. (A 2011 study drew a link between the decline in union membership since 1973 and expanding wage disparity. Those trends have since continued, said Bruce Western, a professor of sociology at Harvard University who co-authored the study.) 
 94. ^ Hiltzik, Michael (25 Mart 2015). "IMF agrees: Decline of union power has increased income inequality" [IMF hemfikir: Sendika gücünün azalması gelir eşitsizliğini arttırdı] (İngilizce). Los Angeles Times. Erişim tarihi: 2 Kasım 2019. Gelir eşitsizliğinin nedenleri üzerine yapılan tartışmalar tipik olarak, finansal varlığın düzenlenmesine ve zenginlik eğiliminin kilit etmenleri olarak vergi indirimlerine odaklanmaktadır. ... Eğilim, yalnızca düşük gelirli çalışanın refahını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda; zengin olanı daha da zenginleştiriyor: "Sendikalaşmadaki düşüş," diye yazıyor "üst gelir hisselerinin yükselişine önemli bir katkıda bulunuyor gibi görünüyor." (Discussions of the causes of income inequality typically focus on financial deregulation and tax cuts for the wealthy as key drivers of the trend. ... The trend not only reduces the welfare of the lower income worker, they find; it makes the rich richer: "The decline in unionization," they write, "appears to be a key contributor to the rise of top income shares.") 
 95. ^ "Doing Business in the United States (2006)" [Amerika Birleşik Devletleri'nde İş Yapmak (2006)]. doingbusiness.org (İngilizce). Dünya Bankası. 7 Ekim 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2007. 
 96. ^ Ray, Rebecca; Sanes, Milla; Schmitt, John (Mayıs 2013). "No-Vacation Nation Revisited" (PDF). Ekonomi ve Politika Araştırma Merkezi. 2 Kasım 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 97. ^ Bernard, Tara Siegel (22 Şubat 2013). "In Paid Family Leave, U.S. Trails Most of the Globe". New York Times. 29 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 98. ^ Strachan, Maxwell; Scheller, Alissa; Diehm, Jan (29 Ekim 2013). "15 Ways The United States Is The Best (At Being The Worst)". The Huffington Post. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 99. ^ Tharoor, Ishaan (20 Mayıs 2014). "MAP: The worst places in the world to be a worker" [HARİTA: Bir işçi olmak için dünyanın en kötü yerleri]. washingtonpost.com (İngilizce). The Washington Post. 11 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 100. ^ "The world's worst countries for workers" [İşçiler için dünyanın en kötü ülkeleri] (PDF). ITUC Global Rights Index [ITUC Küresel Haklar Endeksi] (İngilizce). Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. 2014. 16 Kasım 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2019. 
 101. ^ Pfeffer, Jeffrey (2018). Dying for a Paycheck: How Modern Management Harms Employee Health and Company Performance—and What We Can Do About It [Bir maaş için ölmek: Modern Yönetim Çalışan Sağlığına ve Şirket Performansına Nasıl Zarar Verir ve Bu Konuda Ne Yapabiliriz] (İngilizce). HarperBusiness. s. 38. ISBN 978-0062800923. 
 102. ^ McGregor, Jena (22 Mart 2018). "This professor says the workplace is the fifth leading cause of death in the U.S." [Bu profesör, işyerinin ABD'deki beşinci ölüm nedeni olduğunu söylüyor] (İngilizce). The Washington Post. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2019. 
 103. ^ Kinderman, Daniel (2019). "The Neoliberal Revolution in Industrial Relations" [Endüstri İlişkilerinde Neoliberal Devrim]. Catalyst (İngilizce). 2 (4), s. 117–118. ISSN 2475-7365. Neoliberal endüstri ilişkileri reformu ve artan işveren takdiri, işverenlerin performans baskısını önemli ölçüde artırmasına ve çalışanlar için ciddi yankı uyandırmasına olanak sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde işten çıkarmalar, iş güvensizliği, toksik kültürler ve uzun saatler dâhil olmak üzere işle ilgili konular yılda 120.000'e kadar ölümden sorumlu olabilir. (Neoliberal industrial relations reform and increased employer discretion has enabled employers to significantly increase the performance pressure, with serious repercussions for employees. In the United States, work-related issues including layoffs, job insecurity, toxic cultures, and long hours may be responsible for up to 120,000 deaths a year.) 
 104. ^ "Federal Reserve Database-FRED-Data Series UNRATE". Research.stlouisfed.org. 6 Eylül 2013. 28 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 105. ^ "Federal Reserve Database-FRED-Data Series Unemploy". Research.stlouisfed.org. 9 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 106. ^ "Federal Reserve Database-FRED-Data Series U6RATE-March 2013". Research.stlouisfed.org. 6 Eylül 2013. 7 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 107. ^ "Federal Reserve Database-CLF160V Data Series". Research.stlouisfed.org. 20 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 108. ^ "FRED Database – POP Data Series – U.S. Population. November 2012". Research.stlouisfed.org. 22 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 109. ^ Goodman, Peter S. (20 Şubat 2010). "Millions of Unemployed Face Years Without Jobs" [İşsiz, Milyonlarca Yüz Yıllarca İşsiz] (İngilizce). The New York Times. 20 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 110. ^ "Immigrants top native born in U.S. job hunt" [Doğuştan gelen göçmenlerin ABD'deki iş avı]. cnnmoney.com (İngilizce). CNN. 29 Ekim 2010. 31 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 111. ^ "Broader U-6 Unemployment Rate Increases to 17.1% in April" [Genel U-6 İşsizlik Oranı Nisan ayında %17,1'e Yükseldi] (İngilizce). The Wall Street Journal. 7 Mayıs 2010. 1 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 112. ^ "Four million more people working part time than 2 years ago" [2 yıl öncesine göre yarı zamanlı çalışan dört milyon daha fazla insan] (İngilizce). EconPost.com. 17 Mart 2010. 11 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2010. 
 113. ^ Schwartz, Nelson (3 Mart 2013). "Recovery in U.S. Is Lifting Profits, but Not Adding Jobs". The New York Times. Erişim tarihi: 18 Mart 2013. 
 114. ^ "FRED – All Employees Total Non-farm Payrolls" [FRED - Tüm Çalışanların Toplam Tarım Dışı Bordroları] (İngilizce). 29 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 115. ^ Sorrentino, Constance; Moy, Joyanna (Haziran 2002). "U.S. labor market performance in international perspective" (PDF). Monthly Labor Review. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2013. 
 116. ^ "Chronic Unemployment in the Euro Area: Causes and Cures" (PDF). Dünya Ekonomik Görünümü. Uluslararası Para Fonu. 1999. 21 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2013. 
 117. ^ "Unemployment" [İşsizlik]. Euro Ekonomisi (İngilizce). Kuzey Carolina Üniversitesi. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2013. Grafik 
 118. ^ Time-Life Books, Library of Nations: United States, Sixth European English language printing, 1989
 119. ^ "Current Population Survey" [Mevcut Nüfus Anketi] (İngilizce). Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD Hükümeti. 5 Haziran 2009. 23 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2009. 
 120. ^ "Employment and Unemployment Among Youth Summary" [Gençler Arasında İstihdam ve İşsizlik Özeti] (İngilizce). Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı. 27 Ağustos 2009. 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 121. ^ "The Unemployment News Is Worse For Many". Forbes. 7 Haziran 2013. 30 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 122. ^ "The World Factbook (United States)". cia.gov. CIA. 25 Eylül 2013. 22 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2013. 
 123. ^ "CPI Detailed Report – Data for February 2013" [TÜFE ile İlgili Detaylı Rapor - Şubat 2013 İçin Veriler] (PDF) (İngilizce). İşgücü İstatistikleri Bürosu. 8 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2014. 
 124. ^ "The Distribution of Household Income, 2015" [Hanehalkı Gelirinin Dağılımı, 2015] (İngilizce). CBO. 8 Kasım 2018. 3 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2019. 
 125. ^ Federal Reserve Bülteni. Eylül 2017, Cilt 103, No. 3. (PDF): 2013'ten 2016'ya kadar ABD Aile Finansmanındaki Değişiklikler: Tüketici Finansman Anketi'nden Kanıtlar. Tablo 1 (solda) PDF'nin 4. sayfasından alınmıştır. Tablo 2 (sağda) sayfa 13'ten alınmıştır. Ayrıca bakınız: Federal Reserve Tüketici Finansman Anketi ve daha fazla veri.
 126. ^ FRED – Real Median Household Income
 127. ^ "Z.1: Financial Accounts of the United States" (PDF). Federal Reserve Yönetim Kurulu. 6 Mart 2014. 27 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2014. 
 128. ^ David Leonhardt ve Kevin Quealy (22 Nisan 2014). Amerikan Orta Sınıfı Artık Dünyanın En Zenginleri Değil. New York Times.
 129. ^ CIA World Factbook. "Aile Gelirinin Dağılımı"
 130. ^ "The Distribution of Household Income, 2014" [Hanehalkı Gelirinin Dağılımı, 2014] (İngilizce). Kongre Bütçe Ofisi. 14 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 131. ^ The New York Times. Eduardo Porter "Rethinking the Rise of Inequality". 13 Kasım 2013
 132. ^ Chokshi, Niraj (11 Ağustos 2014). "Income inequality seems to be rising in more than 2 in 3 metro areas" [3 metropol bölgesinde gelir eşitsizliği 2'den fazla artıyor gibi görünüyor]. washingtonpost.com (İngilizce). Washington Post. Erişim tarihi: 13 Eylül 2014. 
 133. ^ Emmanuel Saez (30 Haziran 2016). "Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States". University of California, Berkeley.
 134. ^ Facundo Alvaredo; Anthony B. Atkinson; Thomas Piketty; Emmanuel Saez (2013). "The Top 1 Percent in International and Historical Perspective". Journal of Economic Perspectives.
 135. ^ Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the crisis a game changer? OECD, Mayıs 2014.
 136. ^ Noah, Timothy (13 Ocak 2012). "White House: Here's Why You Have To Care About Inequality" [Beyaz Saray: İşte Bu Yüzden Eşitsizliği Önemsemek Zorundasınız]. tnr.com (İngilizce). 10 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 137. ^ Krugman, Paul (20 Ekim 2002). "For Richer" [Daha Zengin İçin]. nytimes.com (İngilizce). The New York Times. 
 138. ^ The New York Times. "Oligarchy, American Style" (Oligarşi, Amerikan Tarzı). Paul Krugman. 3 Kasım 2011
 139. ^ Gilens, Martin; Page, Benjamin I. (2014). "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens" [Amerikan Politikasının Test Teorileri: Seçkinler, Çıkar Grupları ve Ortalama Vatandaşlar] (PDF). Perspectives on Politics. 12 (3), s. 564–581. doi:10.1017/S1537592714001595. 
 140. ^ Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century [Yirmi Birinci Yüzyılda Sermaye] (İngilizce). Belknap Press. s. 514. ISBN 067443000X. Oligarşiye doğru sürüklenme riski gerçektir ve ABD'nin nereye gittiği konusunda iyimserlik için çok az sebep verir. (The risk of a drift towards oligarchy is real and gives little reason for optimism about where the United States is headed.) 
 141. ^ Packer, George (Kasım-Aralık 2011), The Broken Contract [Kırık Sözleşme] (İngilizce), Foreign Affairs 
 142. ^ Christoffersen, John (14 Ekim 2013). "Rising inequality 'most important problem,' says Nobel-winning economist" [Yükselen eşitsizlik 'en önemli sorun,' diyor Nobel ödüllü ekonomist] (İngilizce). St. Louis Post-Dispatch. Erişim tarihi: 19 Ekim 2013. Düzgün bir şekilde düzenlenmiş, finans, "medeniyetimizin özüdür" dedi, Wellesley College ekonomisti Karl Case ile birlikte ABD konut fiyatlarının önde gelen bir ölçütü olan Case-Shiller endeksini geliştiren Shiller. (Regulated properly, finance is "at the core of our civilization," said Shiller, who developed the Case-Shiller index, a leading measure of U.S. housing prices, with Wellesley College economist Karl Case.) 
 143. ^ Thomas Piketty (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press. ISBN 067443000X s. 297–98.
 144. ^ Guo, Jeff (1 Temmuz 2016). "Income inequality today may be higher today than in any other era" [Gelir eşitsizliği bugün herhangi bir döneme göre daha yüksek olabilir]. washingtonpost.com (İngilizce). The Washington Post. 
 145. ^ Telford, Taylor (26 Eylül 2019). "Income inequality in America is the highest it's been since census started tracking it, data shows" [Veriler, Amerika'daki gelir eşitsizliğinin, nüfus sayımının onu izlemeye başlamasından bu yana en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.]. washingtonpost.com (İngilizce). The Washington Post. Erişim tarihi: 27 Eylül 2019. 
 146. ^ a b Winship, Scott (25 Mart 2013). "Overstating the Costs of Inequality" [Eşitsizlik Maliyetlerini Abartmak] (PDF). brookings.edu (İngilizce). Brookings. 11 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 147. ^ "Income Inequality in America: Fact and Fiction" [Amerika'da Gelir Eşitsizliği: Gerçek ve Kurgu] (PDF). e21 (İngilizce). Manhattan Institute. Mayıs 2014. 3 Ocak 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2014. 
 148. ^ Porter, Eduardo (30 Temmuz 2014). "Tyler Cowen on Inequality and What Really Ails America" [Eşitsizlikte Tyler Cowen ve Gerçekten Amerika'yı Rahatsız Eden Şey] (İngilizce). New York Times. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 149. ^ Cowen, Tyler (19 Temmuz 2014). "Income Inequality Is Not Rising Globally. It's Falling" [Gelir Eşitsizliği Küresel Olarak Yükselmiyor. O Düşüyor] (İngilizce). New York Times. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 150. ^ Lucas Jr., Robert E. (19 Mayıs 2011). "The U.S. Recession of 2007–201?" (PDF). Washington Üniversitesi. 12 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 151. ^ Henninger, Daniel (13 Temmuz 2011). "The Disappearing Recovery: What if the weak recovery is all the recovery we are going to get?" [Kaybolan Kurtarma: Peki ya zayıf iyileşme, alacağımız iyileşmenin tümü ise?]. The Wall Street Journal (İngilizce). Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 152. ^ Stiles, Andrew (28 Mayıs 2014). "The Full Piketty: Experts raise questions about Frenchman's data on income inequality". The Washington Free Beacon. 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 153. ^ Feldstein, Martin (14 Mayıs 2014). "Piketty's Numbers Don't Add Up: Ignoring dramatic changes in tax rules since 1980 creates the false impression that income inequality is rising". The Wall Street Journal. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 154. ^ Bordo, Michael; Meissner, Christopher M. (24 Mart 2014). "Does inequality lead to a financial crisis?" [Eşitsizlik finansal krize yol açar mı?] (İngilizce). Vox. 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 155. ^ Hungerford, Thomas L. (29 Aralık 2011). Changes in the Distribution of Income Among Tax Filers Between 1996 and 2006: The Role of Labor Income, Capital Income, and Tax Policy [1996-2006 Yılları Arasında Vergi Filtrelerinde Gelir Dağılımındaki Değişiklikler: Emek Gelirinin Rolü, Sermaye Geliri ve Vergi Politikası] (Report 7-5700/R42131) (İngilizce). Washington, DC: Kongre Araştırma Servisi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2014. 
 156. ^ "Inequality and Poverty" [Eşitsizlik ve Yoksulluk] (PDF) (İngilizce). OECD. Mayıs 2013. 16 Kasım 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2014. 
 157. ^ Compare your country: Income distribution and poverty. OECD.
 158. ^ a b Woolf, Steven; Aaron, Laudon. "U.S. Health in International Perspective" [Uluslararası Perspektifte ABD'de Sağlık] (İngilizce). National Research Council and Institute of Medicine. ss. 171–72. 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2013. 
 159. ^ Panousi, Vasia; Vidangos, Ivan; Ramnath, Shanti; DeBacker, Jason; Heim, Bradley (Mart 2013). "Inequality Rising and Permanent Over Past Two Decades" [Son Yirmi Yıl Boyunca Yükselen ve Kalıcı Eşitsizlik]. Brookings Papers on Economic Activity (İngilizce). Brookings Enstitüsü. 14 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2013. 
 160. ^ Dave Serchuk. Happy Country=Social Mobility? [Mutlu Ülke=Sosyal Hareketlilik?]. Forbes. 12 Temmuz 2011
 161. ^ Steve Hargreaves (18 Aralık 2013). The myth of the American Dream [Amerikan Rüyası efsanesi]. CNN. 2014.
 162. ^ Jason DeParle (4 Ocak 2012). Harder for Americans to Rise From Lower Rungs [Amerikalıların Daha Düşük Basamaklardan Yükselmesi Daha Zor]. New York Times.
 163. ^ Schneider, Donald (29 Temmuz 2013). "A Guide to Understanding International Comparisons of Economic Mobility". The Heritage Foundation. 4 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 164. ^ Lawrence Mishel (26 Nisan 2012). The wedges between productivity and median compensation growth [Verimlilik ve ortalama tazminat büyümesi arasındaki takozlar]. Ekonomik Politikalar Enstitüsü.
 165. ^ Gordon, Robert J. (Mart 2013). "U.S. Productivity Growth: The Slowdown Has Returned After a Temporary Revival" (PDF). International Productivity Monitor, Centre for the Study of Living Standards. Cilt 25, s. 13–19. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2014. 
 166. ^ Sherk, James (17 Temmuz 2013). "Productivity and Compensation: Growing Together" [Verimlilik ve Tazminat: Birlikte Büyümek] (İngilizce). The Heritage Foundation. 11 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 167. ^ Rose, Stephen (Haziran 2007). "Does Productivity Growth Still Benefit Working Americans?: Unraveling the Income Growth Mystery to Determine How Much Median Incomes Trail Productivity Growth" [Verimlilik Artışı Hala Çalışan Amerikalılara Fayda Sağlıyor mu?: Ortalamanın Ne Kadar Verimliliği Arttırdığını Belirlemek İçin Gelir Büyümesi Gizemini Çözme] (PDF) (İngilizce). The Information Technology and Innovation Foundation. 12 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 168. ^ Worstall, Tim (29 Nisan 2012). "The Productivity/Pay Gap: Considering the Counter-Factual, Would Productivity Have Grown if the Pay Gap Didn't?" [Verimlilik/Ödeme Açığı: Karşı-Gerçekleri Düşününce, Ödeme Boşluğu Olmasaydı Verimlilik Artacak mı?]. Forbes (İngilizce). Erişim tarihi: 12 Ağustos 2014. 
 169. ^ "Global wage growth stagnates, lags behind pre-crisis rates" [Küresel ücret artışı durgunlaşıyor, kriz öncesi oranların gerisinde kalıyor] (İngilizce). 5 Aralık 2014. 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2017. 
 170. ^ Van Dam, Andrew (4 Temmuz 2018). "Is it great to be a worker in the U.S.? Not compared with the rest of the developed world" [ABD'de bir işçi olmak harika mı? Gelişmiş dünyanın geri kalanı ile karşılaştırıldığında değil]. washingtonpost.com (İngilizce). The Washington Post. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2018. 
 171. ^ FRED "Hanehalkı ve Kâr Amacı Gütmeyen Değer - Gerçek ve İtibari"
 172. ^ Federal Reserve - 2016 Tüketici Finansman Araştırması
 173. ^ Ekonomist Gabriel Zucman "1913 Yılından Bu Yana ABD'de Servet Eşitsizliği"
 174. ^ Egan, Matt (27 Eylül 2017). "Record inequality: The top 1% controls 38.6% of America's wealth" [Eşitsizlik rekoru: En yüksek %1, Amerika'nın servetinin %38.6'sını kontrol ediyor]. CNNMoney (İngilizce). Cable News Network. Erişim tarihi: 12 Ekim 2017. 
 175. ^ Steverman, Ben (16 Haziran 2017). "The U.S. Is Where the Rich Are the Richest" [ABD, Zenginlerin En Zengin Olduğu Yer] (İngilizce). Bloomberg. Erişim tarihi: 22 Ekim 2017. 
 176. ^ Hurst, Charles E. (2007), Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences, Pearson Education, Inc., s. 34, ISBN 978-0205698295 
 177. ^ Weissmann, Jordan (11 Mart 2013). "Yes, U.S. Wealth Inequality Is Terrible by Global Standards". The Atlantic. Erişim tarihi: 16 Mart 2013. 
 178. ^ Bruenig, Matt (24 Mart 2014). "You call this a meritocracy? How rich inheritance is poisoning the American economy". Salon. 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
 179. ^ Staff (18 Mart 2014). "Inequality – Inherited wealth". The Economist. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
 180. ^ Pizzigati, Sam (24 Eylül 2012). "The 'Self-Made' Hallucination of America's Rich". Politika Çalışmaları Enstitüsü. 17 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2014. 
 181. ^ "Median Household Net Worth by Quintile" [Ortalama Hanehalkı Beşte Birlik Net Değeri] (PDF) (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. 12 Eylül 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 182. ^ "World Wealth Report 2010 – Resource". 20 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2017. 
 183. ^ "Barclays Wealth Insights" (PDF). 26 Mart 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Şubat 2017. . Cilt 5: Evolving Fortunes. Barclays (2008). s. 7
 184. ^ "Forbes". 14 Mart 2011. 
 185. ^ Ody, Elizabeth (10 Mart 2011). "Carlos Slim Tops Forbes List of Billionaires for Second Year". Bloomberg. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 186. ^ FRED "Homeownership rate for the United States"
 187. ^ Rector, Robert E.; Johnson, Kirk A. (5 Ocak 2004), Understanding Poverty in America [Amerika'da Yoksulluğu Anlamak] (İngilizce) 
 188. ^ Rector, Robert (27 Ağustos 2007), How Poor Are America's Poor? Examining the "Plague" of Poverty in America 
 189. ^ W. Michael Cox ve Richard Alm (1999), "The myths of rich and poor: why we're better off than we think." New York: Basic Books
 190. ^ Millennials aren't buying homes right now. What if they never do? [2000 yılında genç yetişkinliğe ulaşan kişiler şu anda ev satın almıyor. Ya hiç yapmazlarsa?] The Guardian. 27 Mayıs 2016.
 191. ^ Min, Sarah (28 Mart 2019). "Average Americans can't afford a home in 70 percent of the country" [Ortalama bir Amerikalı, ülkenin yüzde 70'inde bir evi göze alamaz] (İngilizce). CBS News. Erişim tarihi: 1 Nisan 2019. 
 192. ^ Berr, Johnathan (31 Temmuz 2018). "More Americans are forced to "reside" in their vehicles" [Daha fazla Amerikalı araçlarında "ikamet etmek" zorunda kaldı]. CBS MoneyWatch (İngilizce). Erişim tarihi: 2 Ağustos 2018. 
 193. ^ Quinn, Mattie (24 Temmuz 2018). "'It's the New Form of Affordable Housing': More People Are Living in Their Cars" ['Uygun Fiyatlı Konutun Yeni Şekli': Araçlarında Daha Fazla Kişi Yaşıyor]. Governing (İngilizce). Erişim tarihi: 19 Ocak 2019. 
 194. ^ Thompson, Derek (4 Mart 2013). "Corporate Profits Are Eating the Economy" [Kurumsal Kârlar Ekonomiyi Yiyor] (İngilizce). The Atlantic. Erişim tarihi: 18 Mart 2013. 
 195. ^ "Real Disposable Personal Income: Per capita" [Gerçek Harcanabilir Kişisel Gelir: Kişi Başına], Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013
 196. ^ "The Rich Are Enjoying The Recovery While Wages Fall For Everyone Else" [Ücretler Herkes İçin Düşerken Zenginler Kurtarmaların Tadını Çıkarıyor], ThinkProgress, 25 Ocak 2013
 197. ^ "US Census Bureau, females, 18 or older, unemployed, personal income, 2005" [ABD Nüfus Sayımı Bürosu, kadın, 18 yaş ve üstü, işsiz, kişisel gelir, 2005] (İngilizce). 11 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2006. 
 198. ^ "US Census Bureau, male, 18 or older, employed full-time year round, 2005" [ABD Nüfus Sayımı Bürosu, erkek, 18 yaş ve üstü, tam zamanlı yıl boyu çalışan, 2005] (İngilizce). 5 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2006. 
 199. ^ "US Census Bureau, 18+ age, 2005" [ABD Nüfus Sayımı Bürosu, 18+ yaş, 2005] (İngilizce). 5 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2006. 
 200. ^ "US Census Bureau, Personal income for all sexes, races in 2005". 24 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2006. 
 201. ^ Desilver, Drew (9 Ekim 2014). "For most workers, real wages have barely budged for decades". pewresearch.org. Pew Research Center. 6 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2018. Ancak, hükümetin beş yıllık ücret verilerine bir göz atmak, daha iyi bir soru olabileceğini, neden şimdi farklı olması gerektiğini gösteriyor? Çoğu ABD'li işçi için, reel ücretler — yani, enflasyon dikkate alındıktan sonra — ekonominin iş ekleyip çıkarmasından bağımsız olarak, on yıllardır sabit kalmakta ya da düşmektedir. (But a look at five decades’ worth of government wage data suggests that the better question might be, why should now be any different? For most U.S. workers, real wages — that is, after inflation is taken into account — have been flat or even falling for decades, regardless of whether the economy has been adding or subtracting jobs.) 
 202. ^ Smith, Noah (25 Temmuz 2018). "How About a Free Market for Wages?" [Ücretler İçin Nasıl Bir Serbest Piyasa Hakkında?] (İngilizce). Bloomberg. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2018. 
 203. ^ Picchi, Aimee (24 Ağustos 2017). "Vast number of Americans live paycheck to paycheck" [Çok sayıda Amerikalı, maaş almak için maaş çeki kullanıyor] (İngilizce). CBS News. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2017. 
 204. ^ Albrecht, Leslie (27 Eylül 2017). "One-third of American households can't afford food, shelter or medical care" [Amerikan hanelerinin üçte biri gıda, barınak veya tıbbi bakımı göze alamaz]. marketwatch.com (İngilizce). Marketwatch. Erişim tarihi: 6 Ekim 2017. 
 205. ^ Getlen, Larry (23 Temmuz 2018). "America's middle class is slowly being 'wiped out'" [Amerika'nın orta sınıfı yavaş yavaş "siliniyor"]. marketwatch.com (İngilizce). MarketWatch. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2018. 
 206. ^ Long, Heather (13 Şubat 2019). "Record 7 million Americans are 3 months behind on car payments" [Kayıtlı 7 milyon Amerikalı araba ödemelerinde 3 ay geride]. boston.com (İngilizce). Erişim tarihi: 15 Şubat 2019. 
 207. ^ Neel, Joe; Neighmond, Patti (21 Mayıs 2019). "Poll: Many Rural Americans Struggle With Financial Insecurity, Access To Health Care". npr.org. NPR. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2019. 
 208. ^ Long, Heather (4 Temmuz 2019). "'This doesn't look like the best economy ever': 40% of Americans say they still struggle to pay bills" ['Bu şimdiye kadarki en iyi ekonomi gibi görünmüyor': Amerikalıların %40'ı hâlâ faturalarını ödemekte zorlandıklarını söylüyor]. msn.com (İngilizce). The Washington Post. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2019. 
 209. ^ "Extreme Poverty in the United States, 1996 to 2011" (PDF). National Poverty Center. Şubat 2012. 17 Aralık 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 210. ^ Walker, Duncan (6 Mart 2013). "The children going hungry in America". BBC News. Erişim tarihi: 13 Mart 2013. 
 211. ^ "Report finds 44 percent of U.S. children live in low-income families" [Rapor, ABD'li çocukların yüzde 44'ünün düşük gelirli ailelerde yaşadığını tespit etti] (İngilizce). PBS Newshour. 6 Nisan 2015. 3 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 212. ^ U.S. Census Bureau – Income and Poverty in the United States 2016
 213. ^ "IMF warns the US over high poverty" [IMF, ABD'yi yüksek yoksulluk konusunda uyardı] (İngilizce). BBC. 22 Haziran 2016. 10 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 214. ^ "Trends in Family Wealth, 1989 to 2013". Kongre Bütçe Ofisi. 18 Ağustos 2016. 
 215. ^ a b Kneebone, Elizabeth; Nadeau, Carey; Berube, Alan (3 Kasım 2011). "The Re-Emergence of Concentrated Poverty: Metropolitan Trends in the 2000s" [Yoğunlaştırılmış Yoksulluğun Yeniden Doğuşu: 2000'lerde Büyükşehir Trendleri] (İngilizce). Brookings Institution. 14 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 216. ^ Shah, Neil (11 Ekim 2013). "U.S. Poverty Rate Stabilizes – For Some" [ABD Yoksulluk Oranı Dengeleniyor - Bazıları İçin] (İngilizce). New York: The Wall Street Journal. 14 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 217. ^ "US homeless people numbers rise for first time in seven years" [ABD'deki evsiz insan sayısı yedi yıl içinde ilk kez yükseliyor] (İngilizce). BBC. 6 Aralık 2017. 15 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 218. ^ "HUD 5th Annual Homelessness Assessment Report to Congress, June 2010" (PDF). 11 Eylül 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 219. ^ "Employment and Homelessness" [İstihdam ve Evsizlik] (İngilizce). National Coalition for the Homeless. Temmuz 2009. 26 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 220. ^ Smeeding, T. M. (2005). "Public Policy: Economic Inequality and Poverty: The United States in Comparative Perspective" [Kamu Politikası: Ekonomik Eşitsizlik ve Yoksulluk: Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla ABD]. Social Science Quarterly (İngilizce). Cilt 86, s. 955–83. doi:10.1111/j.0038-4941.2005.00331.x. 
 221. ^ Kenworthy, L. (1999). "Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment" [Sosyal Refah Politikaları Yoksulluğu Azaltır mı? Uluslar Arası Bir Değerlendirme] (PDF). Social Forces (İngilizce). 77 (3), s. 1119–39. doi:10.1093/sf/77.3.1119. 
 222. ^ Bradley, D.; Huber, E.; Moller, S.; Nielsen, F.; Stephens, J. D. (2003). "Determinants of Relative Poverty in Advanced Capitalist Democracies" [İleri Kapitalist Demokrasilerde Göreceli Yoksulluğun Belirleyicileri]. American Sociological Review (İngilizce). 68 (1), s. 22–51. doi:10.2307/3088901. JSTOR 3088901. 
 223. ^ Drum, Kevin (26 Eylül 2013). "We Can Reduce Poverty If We Want To. We Just Have To Want To". Mother Jones. 
 224. ^ Gould, Elise; Wething, Hilary (24 Temmuz 2012). "U.S. poverty rates higher, safety net weaker than in peer countries" [ABD yoksulluk oranları daha yüksek, güvenlik ağı emsal ülkelerden daha zayıf] (İngilizce). Economic Policy Institute. 16 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 225. ^ Temin, Peter (2017). The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy [Yok Olan Orta Sınıf: İkili Ekonomide Önyargı ve Güç] (İngilizce). MIT Press. ISBN 978-0262036160. 
 226. ^ Alston, Philp (15 Aralık 2017). "Extreme poverty in America: read the UN special monitor's report" [Amerika'da aşırı yoksulluk: BM özel izleme raporunu okuyun] (İngilizce). The Guardian. Erişim tarihi: 16 Aralık 2017. 
 227. ^ ""Contempt for the poor in US drives cruel policies," says UN expert" ["ABD'deki yoksullara saygısızlık, zalim politikaları yönlendiriyor" diyor BM uzmanı] (İngilizce). OHCHR. 4 Haziran 2018. Erişim tarihi: 6 Haziran 2018. 
 228. ^ Western, Bruce (Mayıs 2011). "Poverty Politics and Crime Control in Europe and America". Contemporary Sociology. ss. 283–86. 
 229. ^ Haymes, Stephen; de Haymes, Maria Vidal; Miller, Reuben (2015). The Routledge Handbook of Poverty in the United States. Londra: Routledge. s. 346. ISBN 0415673445. 
 230. ^ Wacquant, Loïc (2009). Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurit [Yoksulları Cezalandırmak: Neoliberal Sosyal Güvensizlik Hükûmeti] (İngilizce). Duke University Press. ss. 125–16. ISBN 082234422X. 23 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 231. ^ Gottschalk, Marie (2014). Caught: The Prison State and the Lockdown of American Politics [Yakalandı: Cezaevi Devleti ve Amerikan Politikasının Kilitlenmesi] (İngilizce). Princeton Üniversitesi Yayınları. s. 10. ISBN 0691164053. 
 232. ^ "Federal Subsidies for Health Insurance Coverage for People Under Age 65" [65 Yaş Altı İnsanlar için Sağlık Sigortası Kapsamına İlişkin Federal Teşvikler] (İngilizce). CBO. 24 Mart 2016. 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 233. ^ "OECD Health at a Glance 2015 – Table 3.3" [Bir bakışta OECD Sağlık 2015 - Tablo 3.3] (İngilizce). 16 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 234. ^ "Federal Subsidies for Health Insurance Coverage for People Under Age 65: 2018 to 2028" [65 Yaş Altı İnsanlar İçin Sağlık Sigortası Kapsamına İlişkin Federal Sübvansiyonlar: 2018-2028] (İngilizce). 23 Mayıs 2018. 21 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2018. 
 235. ^ "Health Insurance Coverage in the United States: 2016" [Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Sigortası Kapsamı: 2016]. census.gov (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. 5 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 236. ^ "Health Insurance Historical Tables –HIC Series" [Sağlık Sigortası Tarihsel Tabloları –HIC Serisi] (İngilizce). ABD Sayım Bürosu. 21 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 237. ^ Collins, Sara R.; Gunja, Munira Z.; Doty, Michelle M.; Bhupal, Herman K. (1 Mayıs 2018). "First Look at Health Insurance Coverage in 2018 Finds ACA Gains Beginning to Reverse" [2018'de Sağlık Sigortası Kapsamına İlk Bakış ACA Kazançlarını Tersine Çevirmeye Başladı] (İngilizce). The Commonwealth Fund. 14 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 238. ^ Woolhandler, S. (12 Eylül 2012). "Despite slight drop in uninsured, last year's figure points to 48,000 preventable deaths: health expert". Physicians for a National Health Program. 21 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2012. New York Şehir Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü ve Harvard Tıp Okulu'nda misafir tıp profesörü olan Dr. Steffie Woolhandler 2009 çalışmasının ortak yazarıdır. O dedi ki, "Nüfus Sayım Bürosunun son rakamı, 48.6 milyon sigortasız, çok acımasız bir tabloyu çağrıştırıyor: her 11 dakikada bir önlenebilir bir ölüm." (Dr. Steffie Woolhandler, professor of public health at the City University of New York and visiting professor of medicine at Harvard Medical School, is a co-author of the 2009 study. She said, "The Census Bureau’s latest figure, 48.6 million uninsured, conjures up a very grim picture: a preventable death every 11 minutes.") 
 239. ^ Goodman, John (21 Eylül 2009). "Does Lack Of Insurance Cause Premature Death?" [Sigorta Eksikliği Erken Ölüme Neden Olur Mu?] (İngilizce). Health Affairs. 6 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2012. 
 240. ^ Kronick, Richard (Ağustos 2009). "Health Insurance Coverage and Mortality Revisited" [Sağlık Sigortası Kapsamı ve Ölüm Oranı Teftişi]. Health Services Research (İngilizce). 44 (4), s. 1211–31. doi:10.1111/j.1475-6773.2009.00973.x. PMC 2739025 $2. PMID 19453392. Erişim tarihi: 10 Aralık 2019. 
 241. ^ Cowen, Tyler (5 Ekim 2006). "Poor U.S. Scores in Health Care Don't Measure Nobels and Innovation" [ABD Sağlık Hizmetlerindeki Kötü Puanlar Nobelleri ve Yeniliği Ölçmez] (İngilizce). The New York Times. Erişim tarihi: 9 Ekim 2012. 
 242. ^ Whitman, Glen; Raad, Raymond. "Bending the Productivity Curve: Why America Leads the World in Medical Innovation" [Verimlilik Eğrisini Bükmek: Amerika Neden Tıbbi İnovasyonda Dünyayı Yönetiyor?] (İngilizce). The Cato Institute. 30 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2012. 
 243. ^ "U.S. Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health" [Uluslararası Perspektifte ABD Sağlığı: Daha Kısa Yaşamlar, Kötü Sağlık]. books.nap.edu (İngilizce). Ulusal Sağlık Enstitüleri Nüfus Komitesi Nüfus Sağlığı ve Halk Sağlığı Uygulamaları Kurulu. 2013. 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013. 
 244. ^ a b "Economic Trends in Tobacco". CDCTobaccoFree (İngilizce). Centers for Disease Control and Prevention. 4 Mayıs 2018. 30 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2019. 
 245. ^ Martin, Nicole (21 Ağustos 2007). "UK cancer survival rate lowest in Europe". The Telegraph. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2013. 
 246. ^ Verdecchia, A.; Francisci, S.; Brenner, H.; Gatta, G.; Micheli, A.; Mangone, L.; Kunkler, I. (Eylül 2007). "Recent cancer survival in Europe: a 2000–02 period analysis of EUROCARE-4 data" [Avrupa'da son zamanlarda kanserde hayatta kalma: 2000–02 dönem EUROCARE-4 verilerinin çözümlemesi]. EUROCARE-4 Working, Group (İngilizce). The Lancet Oncology. 8 (9), s. 784–96. doi:10.1016/s1470-2045(07)70246-2. PMID 17714993. 
 247. ^ MD, Scott W. Atlas (2011). In excellent health: setting the record straight on America's health care and charting a path for future reform. Stanford, Kaliforniya: Hoover Institution Press, Stanford University. ss. 199–205. ISBN 978-0817914448. 
 248. ^ Atlas 2011, s. 205–07
 249. ^ Wolf-Maier, K. (24 Kasım 2003). "Hypertension Treatment and Control in Five European Countries, Canada, and the United States" [Beş Avrupa Ülkesinde, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hipertansiyon Tedavisi ve Kontrolü]. Hypertension (İngilizce). 43 (1), s. 10–17. doi:10.1161/01.HYP.0000103630.72812.10. PMID 14638619. 
 250. ^ Atlas 2011, s. 150–56
 251. ^ O'Neill, June E.; O'Neill, Dave M. (2008). "Health Status, Health Care and Inequality: Canada vs. the U.S" [Sağlık Durumu, Sağlık Hizmeti ve Eşitsizlik: Kanada ve ABD] (PDF). Forum for Health Economics & Policy (İngilizce). 10 (1). doi:10.2202/1558-9544.1094. 
 252. ^ McDonald, Andy (28 Eylül 2018). "U.S. Drops To 27th In The World For Education And Health Care". The Huffington Post. Erişim tarihi: 6 Ekim 2018. 
 253. ^ "OECD Statistical Database – Health expenditure and financing". 
 254. ^ "FastStats". cdc.gov. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (U.S. Department of Health & Human Services Centers for Disease Control and Prevention). 18 Temmuz 2017. 
 255. ^ Conover, Christopher J. (4 Ekim 2004). "Health Care Regulation A $169 Billion Hidden Tax" [Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 169 Milyar $ Gizli Vergi] (PDF) (İngilizce). Cato Institute. Erişim tarihi: 2 Eylül 2014. 
 256. ^ a b "Why Does Health Care Cost so Much in America? Ask Harvard's David Cutler" [Amerika'da Sağlık Hizmetleri Neden Bu Kadar Maliyetlidir? Harvard'dan David Cutler'a Sorun]. pbs.org (İngilizce). Public Broadcasting Service. 
 257. ^ Lawler, Joseph (19 Eylül 2012). "Health Care Economist John Goodman on Market-Based Health Care" [Sağlık Ekonomisti John Goodman Pazar Temelli Sağlık Hizmetlerinde]. realclearpolicy.com (İngilizce). Real Clear Policy. Erişim tarihi: 2 Eylül 2014. 
 258. ^ "Medicaid Pays Less Than Medicare for Many Prescription Drugs, U.S. Report Finds" [Medicaid, Birçok Reçeteli İlaç için Medicare'den Daha Az Ödüyor, ABD Raporu Bulguları]. nytimes.com (İngilizce). The New York Times. 
 259. ^ Dobson, A.; DaVanzo, J.; Sen, N. (1 Ocak 2006). "The Cost-Shift Payment 'Hydraulic': Foundation, History, And Implications" [Maliyet Kaydırma Ödemesi 'Hidrolik': Vakıf, Tarih Ve Etkileri]. Health Affairs. 25 (1), s. 22–33. doi:10.1377/hlthaff.25.1.22. PMID 16403741. 
 260. ^ Pope, Christopher (9 Ağustos 2013). "Legislating Low Prices: Cutting Costs or Care?" [Yasallaşan Düşük Fiyatlar: Maliyetleri Düşürmek mi, Bakım mı?]. heritage.org. The Heritage Foundation. Erişim tarihi: 2 Eylül 2014. 
 261. ^ Sims, David (14 Mart 2013). "China Widens Lead as World's Largest Manufacturer" [Çin, Dünyanın En Büyük Üreticisi Olarak Öncülüğünü Genişletiyor]. news.thomasnet.com. Thomas Publishing Company. Erişim tarihi: 4 Nisan 2014. 
 262. ^ "Aviation Worldbook". Erişim tarihi: 10 Ağustos 2010. 
 263. ^ Crutsinger, Martin (20 Nisan 2007). "Factory jobs: 3 million lost since 2000" [Fabrika işleri: 2000 yılından bu yana 3 milyon kayıp]. USA Today. Associated Press. Erişim tarihi: 4 Mart 2012. 
 264. ^ Lind, Michael (1 Aralık 2011). "The Cost of Free Trade" [Serbest Ticaretin Maliyeti]. The American Prospect. Erişim tarihi: 3 Mart 2012. 
 265. ^ a b "What Accounts for the Decline in Manufacturing Employment?" [Üretim İstihdamındaki Düşüş Hangi Hesaba Geliyor]. Kongre Bütçe Ofisi. 18 Şubat 2004. Erişim tarihi: 5 Ekim 2011. 
 266. ^ "Congressional Record V. 148, Pt. 4, April 11, 2002 to April 24, 2002" [Kongre Kaydı, V. 148, Pt. 4, 11 Nisan 2002 - 24 Nisan 2002]. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Matbaası. 
 267. ^ UNESCO Science Report: towards 2030 [UNESCO bilim raporu: 2030'a doğru]. Paris: UNESCO Yayınları. 2015. s. 141. ISBN 978-9231001291. 
 268. ^ "Manufacturing Output by Country" [Ülkelere Göre Üretim Çıktıları]. Greyhill Advisors. Erişim tarihi: 5 Ekim 2011. 
 269. ^ Meyerson, Harold (29 Kasım 2011). "Back from China?" [Çin'den mi Döndünüz?]. The American Prospect. Erişim tarihi: 4 Mart 2012. 
 270. ^ Pope, Carl (18 Ocak 2012). "America's Dirty War Against Manufacturing: Part 1" [Amerika'nın Üretime Karşı Kirli Savaşı: Bölüm 1]. Bloomberg. Erişim tarihi: 22 Ocak 2012.  Part 2. Part 3.
 271. ^ Baker, Dean (22 Ocak 2012). "Hasn't Anyone at the NYT Heard of Exchange Rates?" [NYT'deki döviz kurlarını kimse duymadı mı?]. Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2012. 
 272. ^ "Interstate FAQ (Question #3)" [Eyaletler Arası SSS (Soru #3)]. Federal Highway Administration. 2006. Erişim tarihi: 4 Mart 2009. 
 273. ^ "Public Road and Street Mileage in the United States by Type of Surface" [Yüzey Türüne Göre Birleşik Devletlerde Kamu Yolu ve Cadde Kilometreleri]. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı. Erişim tarihi: 13 Ocak 2015. 
 274. ^ "China Expressway System to Exceed US Interstates" [Çin Otoban Sistemi ABD Eyaletleri Arasını Aşacak]. Grand Forks, Kuzey Dakota: New Geography. 22 Ocak 2011. Erişim tarihi: 16 Eylül 2011. 
 275. ^ "China overtakes US in car sales" [Çin otomobil satışlarında ABD'yi geride bıraktı]. The Guardian. Londra. 8 Ocak 2010. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011. 
 276. ^ "Motor vehicles statistics – countries compared worldwide". NationMaster. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011. 
 277. ^ "Household, Individual, and Vehicle Characteristics" [Ev, Bireysel ve Araç Özellikleri]. 2001 Ulusal Hanehalkı Seyahat Araştırması. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma İstatistik Bürosu. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2007. 
 278. ^ Renne, John L.; Wells, Jan S. (2003). "Emerging European-Style Planning in the United States: Transit-Oriented Development" [ABD'de Gelişen Avrupa Tarzı Planlama: Taşıma Odaklı Kalkınma] (PDF). Rutgers Üniversitesi. s. 2. Erişim tarihi: 11 Haziran 2007. 
 279. ^ Benfield, Kaid (18 Mayıs 2009). "NatGeo surveys countries' transit use: guess who comes in last". Doğal Kaynakları Koruma Konseyi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2015. 
 280. ^ "Intercity Passenger Rail: National Policy and Strategies Needed to Maximize Public Benefits from Federal Expenditures" [Şehirlerarası Yolcu Demiryolu: Federal Harcamalardan Kamu Yararlarını En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Gerekli Ulusal Politika ve Stratejiler]. ABD Hükûmeti Hesap Verebilirlik Ofisi. 13 Kasım 2006. Erişim tarihi: 20 Haziran 2007. 
 281. ^ "The Economist Explains: Why Americans Don't Ride Trains" [Ekonomist Açıklıyor: Amerikalılar Neden Trenlere Binmiyor?]. The Economist. 29 Ağustos 2013. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2015. 
 282. ^ "Amtrak Ridership Records" [Amtrak Kullanılırlık Kayıtları]. Amtrak. 8 Haziran 2011. Erişim tarihi: 29 Şubat 2012. 
 283. ^ McGill, Tracy (1 Ocak 2011). "3 Reasons Light Rail Is an Efficient Transportation Option for U.S. Cities" [ABD Demiryolları için Hafif Raylı, 3 Nedenle Verimli Bir Ulaşım Seçeneğidir]. MetaEfficient. Erişim tarihi: 14 Haziran 2013. 
 284. ^ "Privatization" [Özelleştirme]. downsizinggovernment.org. Cato Institute. Erişim tarihi: 27 Aralık 2014. 
 285. ^ "Scheduled Passengers Carried" [Tarifeli Taşınan Yolcular]. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA). 2011. Erişim tarihi: 17 Şubat 2012. 
 286. ^ "Preliminary World Airport Traffic and Rankings 2013 – High Growth Dubai Moves Up to 7th Busiest Airport". Airports Council International. 31 Mart 2014. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2014. 
 287. ^ Barr, Robert. "China surpasses US as top energy consumer" [Çin, en büyük enerji tüketicisi olarak ABD'yi geçti] (İngilizce). NBC News. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. Çin, 2010 yılında küresel talebin %20,3'ünü, ABD için %19'unu oluşturmuştur. (China accounted for 20.3% of global demand in 2010 vs. 19% for US.) 
 288. ^ "World Per Capita Total Primary Energy Consumption,1980–2005" (XLS). 
 289. ^ "Energy Consumption: Consumption per capita" [Enerji Tüketimi: Kişi başına tüketim]. World Resources Institute. 2001. Kişi başına daha yüksek tüketimi olan ülkeler: Katar, İzlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Lüksemburg ve Kanada. Kanada hariç, bunlar petrol arıtma veya çelik üretimi gibi önemli bir enerji yoğun endüstriye sahip küçük ülkelerdir. (Nations with higher per-capita consumption are: Qatar, Iceland, United Arab Emirates, Bahrain, Luxembourg and Canada. Except for Canada, these are small countries with a prominent energy-intensive industry such as oil refining or steelmaking.) 
 290. ^ "Energy Flow diagram" [Enerji Akışı şeması] (PDF). Yıllık Enerji Raporu (İngilizce). US Dept. of Energy,. Temmuz 2006. 
 291. ^ Tertzakian, Peter (15 Kasım 2005). "The U.S. Senate's Oil Spill" [ABD Senatosu'nun Petrol Sızıntısı]. forbes.com (İngilizce). Forbes. Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 292. ^ Domestic Demand for Refined Petroleum Products by Sector, ABD Ulaştırma İstatistik Bürosu, erişim tarihi: 23 Ağustos 2014 
 293. ^ "U.S. Imports of Crude Oil" [ABD Ham Petrol İthalatı]. ABD Sayım Bürosu. 
 294. ^ Pleven, Liam (30 Kasım 2011). "The Wall Street Journal". Erişim tarihi: 21 Nisan 2012. 
 295. ^ Kahn, Chris (31 Aralık 2011). "In a first, gas and other fuels top U.S. exports" [İlk olarak, gaz ve diğer yakıtlar en büyük ABD dış satımıdır]. floridatoday.com (İngilizce). Melbourne, Florida: Florida Today. s. 4A. 
 296. ^ Stewart, Bill (Ocak 2000). "The Living Internet" [Yaşayan İnternet]. IPTO – Information Processing Techniques Office. 

Dış bağlantılarDüzenle