Altunizade İsmail Zühdü Paşa

Osmanlı siyasetçi

Altunizade İsmail Zühdü Paşa (1806-1887) bir Osmanlı Devlet adamıdır.

Altunizade İsmail Zühdü Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1806
Ölüm 1887
Milliyeti Osmanlı
Dini İslam

Devrin büyük gemi tüccarlarından olan ve altın varakçılığı yapıp güzel sanatlarla da ilgilenen Altunî Ali Efendi’nin oğludur. 1829’da babasının ölümünden sonra Enderun’a girdi ve aynı zamanda altmış dört parça gemiden oluşan ticaret filosunun idaresiyle de meşgul oldu. İki yıl sonra, Enderun’dan mezun olduğu sıralarda inşaatına başlanan Mekteb-i Tıbbiyye (eski Haydarpaşa Lisesi binası) ile Mekteb-i Sultânî’nin (Galatasaray Lisesi) bina eminliğine tayin edilmiştir. Daha sonra aynı görevi Dolmabahçe Sarayı, Zeytinburnu Fişek Fabrikası ve Paşabahçe Şişe, Mum ve Kâğıt Fabrikası inşaatlarında da başarıyla yürütmesi üzerine, “ûlâ sânîsi” rütbesi ile Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyeliğine getirilmiştir. Ayrıca kendisine “mimar ağalığı” unvanı verilmiştir. Ardından sırasıyla Ziraat Meclisi (1858), Nâfia Meclisi (1859) ve Askerî Şûrâ âzalıklarına getirilmiştir. 1876’da I. Meşrutiyet’in ilânında İstanbul mebusu oldu. Bina emini olarak inşaatına nezaret ettiği önemli yapılar arasında, bugün İstanbul Üniversitesi ana binası olan eski Harbiye Nezâreti de bulunmaktadır. 1880’de vezir rütbesiyle Meclis-i Âyan üyeliğine, daha sonra da Muhâcirîn Komisyonu reisliğine tayin edilmiştir. Bu görevinde iken 1887’de külliyesinin karşısındaki konağında öldü. Mezarı Altunizade Camii Camii’nin hazîresinde, mihrabın önündedir.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Küçükbatır, Hamit (1989). "ALTUNÎZÂDE İSMÂİL ZÜHDÜ PAŞA". TDV İslâm Ansiklopedisi. 2. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 545. Erişim tarihi: 5 Eylül 2021.