Alt küme

A kümesi, bir B kümesinin alt kümesidir veya eşdeğer olarak B, A'nın bir üst kümesidir, eğer A, B'nin içinde "yer alıyorsa", bu durumda A'nın tüm elemanları da B'nin elemanlarıdır. A ve B çakışabilir

Matematikte, A ve B iki küme olmak üzere A'nın her elemanı B'nin de elemanı oluyorsa, A'ya B'nin alt kümesi denir. B'ye de A'nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme, her kümenin alt kümesidir.

Yukarıdaki Venn şemasında A, B'nin alt kümesidir