Allan Kardec

Allan Kardec (d. 3 Ekim 1804 - ö. 31 Mart 1869), Fransız yazar, Deneysel Spiritüalizm'in kurucusu.

Asıl adı Hippolyte Leon Denizard Rivail olan Kardec, 3 Ekim 1804’te, Lyon’da, çok sayıda seçkin avukat ve hakim çıkarmış hukukçu bir aileden dünyaya geldi. Lyon’da başladığı öğrenimini Verdun’da (İsviçre’de) tanınmış Prof. Pesalozzi’nin öğrencisi olarak tamamladı. Öğrenimini tamamladıktan sonra, kendisini Pesalozzi’nin öğretim yöntemlerini yaymaya vakfetti. Bu dönemde, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca ve orta derecede Flamanca biliyordu. Vatani hizmetini tamamlayınca Paris’te, Verdun’daki kuruma benzer bir okul (eğitim enstitüsü) kurdu. 1835-1840 yılları arasındaki dönemde fizik, kimya, astronomi, psikoloji kursları veriyor, Levy Alvares okulunun kurslarını düzenliyor, pedagoji, aritmetik ve gramer üzerine kitaplar yazıyor, Almanca ve İngilizce’den çeşitli kitaplar tercüme ediyordu.

1829’dan 1849’a kadar okullarda okutulmak üzere yazdığı ders kitapları öyle yoğun bir ilgi görmüştü ki, bu eserleri sonunda üniversitelere uyarlanmaya başladı. Eserleri Fransız Üniversitesi’nde standart ders kitapları kimliğini kazandılar. Birçok bilim kurumunun üyesi oldu. Öğretim sistemleri üzerindeki yazısı 1831’de bir yarışmada birincilik ödülü aldı.

Yaşamının sonraki dönemde ruhsal irtibat seanslarıyla ilgilenmeye başladı. Önceleri konuya kuşkucu bir şekilde yaklaştı. Ruhsal fenomenlerin gerçekliğinden kuşkusu kalmayınca kendini bu konuda araştırma, inceleme ve gözlemlere verdi. Çalışmaları sonucunda, o zamana dek sistemsiz bir şekilde dalgalanan ruhçuluk düşünce ve bilgilerini derleyip topladı, sistemli bir hale getirdi. Reenkarnasyonu kabul eden ruhçuluğu sistemli bir şekilde, ilkeleriyle, deneysel olarak ortaya koyan ilk kişi oldu. Kurduğu Deneysel Spiritüalizm’i ilk kez 18 Nisan 1857’de yayımladığı “Ruhların Kitabı” adlı eserinde açıkladı. Ardından yazdığı diğer eserlerle konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldı. 31 Mart 1869’da bir enfarktüs krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Fransa ve İspanya Kiliseleri Kardec’in eserlerinin büyük ilgi görmesinden rahatsızlık duymuşlar ve karşı tavır almışlarsa da, Kardec’in açtığı yoldan giden izleyicilerinin sayısı hızla çoğalmıştır. Deneysel Spiritüalizm Latin Amerika ülkelerinde Kardesizm adını almıştır.

Spiritüalizm alanındaki eserleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle