Ali Paşa (Osmanlı Valisi)

Ali Paşa (Osmanlı Valisi)
insan
cinsiyetierkek Değiştir
ön adıAli Değiştir
doğum tarihi1829 Değiştir
doğum yeriİstanbul Değiştir

Ali Paşa, (1829, İstanbul Türkiye - 1880 Beyrut Lübnan), Osmanlı siyasetçi.

Mirliva Ürfi Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye'de okumuş ve Paris'e giderek iktisat tahsil etmiştir. Memuriyete Hassa Ordu-yu Hümayun'u Tahrirat Kalemi'nde başlamış, Divan Katipliği, Paris Sefareti Başkatipliği, Sırbistan Komiserliği, Bosna Vilayeti Politika Memuriyeti ve Altıncı Belediye Dairesi Reis Vekilliği gibi görevler yaptıktan sonra Nafıa ve Zabtiye Nezareti Müsteşarlığı yapmıştır.

29 Ağustos 1872 - 9 Temmuz 1873 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) olmuştur. Daha sonra Paris Sefirliğine, Hersek ve Edirne valiliğine atanmıştır. 1877'de Hudavendigâr Vilayeti Valiliği görevine atanmıştır. Tekrar Edirne Valiliği'nde bulunduktan sonra Aydın ve Beyrut'ta da valilik yapmıştır. 1889'da Beyrut'ta vefat etmiş, cenazesi İstanbul'a getirilerek Erenköy kabristanına defnedilmiştir.