Ali Abdurrazık

Mısırlı İslam âlimi

Ali Abdurrazık (1888, Minye - 1966, Kahire), Mısırlı din bilimcisi, tarihçi ve avukat.

Ali Abdurrazık

10 yaşında hafız olan Abdurrazık, orta ve yüksek öğretimini El-Ezher'de tamamladı. El-Ezher'de okurken bir yandan da Kahire Üniversitesi'ne devam etti. Öğretiminden sonra yine El-Ezher'de tarih dersleri vermeye başladı. 1912'de iktisat ve politika eğitimi almak üzere Londra'ya gitse de I. Dünya Savaşı başlayınca ülkesine geri döndü. 1915'te Mansura kadılığına getirildi. Bu görevde iken 1925 yılında yazdığı İslam'da İktidarın Temelleri (el-İslam ve Usûlu’l-Hukm) adlı kitabı Mısır bilim dünyasında büyük infiale neden oldu. Abdurrazık bu kitabında 'Halifelik' makamının İslam dininde olmadığını; ayet, hadis ve icma ile bu makama delil getirilemeyeceğini savundu. Ardından Mısır uleması tarafından şiddetli bir eleştiri ile karşılaştı; El-Ezher diploması iptal edildi ve 'âlim' unvanı geri alındı.

Ali Abdurrazık tüm bu tepkiler karşısında sessiz kalmıştır. Daha sonra avukatlık eğitimini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitmiş, dönüşünde milletvekili seçilmiş ve Evkaf bakanlığı yapmıştır.