Alüvyal set gölü

Alüvyal set gölleri, alüvyonlarla akarsuyun önünün kapanması sonucu oluşan göller.

Ayrıca bakınız değiştir