Alüminyum silikat

Alüminyum silikat, Alüminyum oksit, Al2O3 ve silikon dioksit, SiO2'den türetilen, susuz veya hidratlı olabilen, doğal olarak mineraller veya sentetik olarak oluşan kimyasal bileşikler.

Alüminyum silikat
Belirtilmiş yerler dışında verilmiş olan veriler, Standart sıcaklık ve basınçtadır. (25 °C, 100 kPa)
Bilgi kutusu kaynakları

Fiziksel Özellikleri: (010)'da iyi dilinimli, sertliği 6-7 arasında ve yoğunluğu 3.2 olmaktadır. Camsı parıltılı, kahve, açık yeşil ve beyaz renkli olup saydam ve yarı saydam olarak bulunabilmektedir. Tanınması: Metamorfik kayaçlar içerisinde bozulmamış, belirgin ve ince uzun prizma şekliyle tanınmaktadır.