Alüminyum pili

Alüminyum piller ya da alüminyum bataryalar genellikle alüminyum-hava pilleri ya da Al-hava pilleri olarak bilinir. Nedeni, elektrik enerjisinin havadaki oksijen ile alüminyumun tepkimesi ile üretilmesidir. En yüksek enerji yoğunluğuna sahip pil türlerindendir; fakat, maliyet, raf ömrü, çalışmaya başlama süresi ve artık ürünlerindeki sorunlar sebebiyle yaygın olarak kullanılmaz. Bu nedenle, ağırlıkla askeri uygulamalarda kullanılırlar.

Bir alüminyum bataryalı elektrikli araba, kurşun asit bataryalı bir diğerine kıyasla araba menzilinde ondan onbeş kata kadar artış sağlayabilir[1], yanı sıra toplam araç ağırlığını azaltabilir; fakat, sistem karmaşıklığına oranla maliyet artar.

Al-hava birincil pillerdendir, yani şarj edilemez. Ancak, mekanik olarak şarj alüminyum anotun değiştirilebilmesi ile mümkündür.

ElektrokimyaDüzenle

Anot yarıtepkimesi Al + 3OH → Al(OH)3 + 3e + −2.31 V.

Katot yarıtepkimesi O2 + 2H2O + 4e → 4OH + +0.40 V.

Genel tepkime 4Al + 3O2 + 6H2O → 4Al(OH)3 + 2.71 V.

Bu tepkimeler ile yaklaşık 1.2 volt potensiyel fark yaratılabilir; uygulamada ise potasyum hidroksitin elektrolit olarak kullanılması halinde ulaşılabilir. Elektroliti tuzlu su olanlarda hücre başına 0.7 volt mümkündür.