Aktab-ı Erbaa

Aktab-ı Erbaa, "dört kutup" manasına gelir. Tasavvufta Abdülkadir Geylani, Ahmed er-Rufai, Ahmed Bedevi ve İbrahim Desuki'yi belirtmek için kullanılır.