Akroter

Akroter (Grekçe: τὸ ἀκρωτήριον, akrotérion) Antik yapıların alınlığında, biri tepede, diğer ikisi köşelerde yer alan figüratif ya da bitkisel bezemeli süslerdir. Bazı durumlarda üzerine heykel oturtmak için küçük bir kaide işlevi görür. Bu gibi durumlarda akroterin taşıdığı heykelciğin de zaman zaman akroter olarak tanımlandığı olmaktadır.

Ön ve yan açılardan bir akroter