Akrilonitril

Akrilonitril, vinil grubunun bir nitril grubuna bağlanması ile oluşan, C2H3CN formüllü organik bileşiktir. Bu renksiz sıvı, akrilonitril bütadien stirenin üretiminde kullanılır ve çok tepkindir. Kaynama noktası 77 °C'dir. Düşük dozlarda bile zehirlidir. Akrilonitril ilk olarak Fransız kimyager Charles Moureu tarafından 1893'te sentezlenmiştir. Alrilonitril üretiminin yan ürünleri asetonitril ve hidrojen siyanür olmaktadır.

Akrilonitril yapısı