Akala

Akala, açık kozalı ve yüksek verimli pamuk türü.

Türkiye'de ekimine 1940'larda başlanmış, kısa sürede yaygınlaşmıştır. Yağmura dayanıklı olmadığından olgunlaşır olgunlaşmaz toplanması gerektiği için, akala türlerini ekimi pamuk tarımında ücretli işçi kullanımını büyük ölçüde artırmıştır.