Ahnes bin Şerik

Ahnes bin Şerik (Arapça: الأخنس بن شريق), İslam peygamberi Muhammed'in sahabelerinden birisidir.

Taif'in 'Sakif' kabilesine mensuptur. Daha sonraki yaşamında Mekke'ye yerleşmiş ve bu şehrin ileri gelenlerinden birisi olmuştur.

Muhammed'in İslam'ı ilk tebliğ ettiği zamanlarda şiddetli muhalefette bulundu. Mekke dönemi müslümanlarına işkence yaptı ve İslamın Mekke'de yayılmasının önüne geçmeye çalıştı. Bedir Muharebesi'ne katılmamış katılan askerleri de geri döndürmeye çalışmıştır. Bunun için de adı 'ahnes' (geri çeviren) olarak anılmıştır. Mekke'nin fethinden sonra müslüman olmuştur fakat bunun zoraki olduğunu belirten alimler olmuştur.

Hayber Muharebesi'ne katılmıştır, daha sonra tekrar İslam'dan çıktığı yönünde rivayetler varsa da İbn'ul Esir bunun kabul etmez ve onu sahabe arasında sayar.

Ömer'in halifeliğinin ilk yıllarında ölmüştür.